Dosje javnega naročila 005811/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje poštnih storitev, v 10ih sklopih
ZJN-3:
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.784.326,11 EUR

JN005811/2020-R01 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 21.09.2020
JN005811/2020-R02 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 12.05.2021
JN005811/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.05.2021
JN005811/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005811/2020-R01 Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL) 2020/S 184-445036
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
Obvestilo o naročilu
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
Tržaška cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@ajpes.si
+386 14774200

Internetni naslovi
https://www.ajpes.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Naročnik mora ponudbe prejeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Glavna pisarna, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje poštnih storitev, v 10ih sklopih
Referenčna številka dokumenta: 4301-9/2020;
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje poštnih storitev, v 10ih sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 1: poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 1: poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 2: poštne pošiljke v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 2: poštne pošiljke v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 3: poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP ZKP, ZSReg in ZFPPIP na področju Republike Slovenije
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 3: poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP ZKP, ZSReg in ZFPPIP na področju Republike Slovenije
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 4: paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 4: paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 25
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 5: paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 5: paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 6: hitra pošta po Republiki Slovenji in znotraj mest
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 6: hitra pošta po Republiki Slovenji in znotraj mest
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 7: hitra pošta v tujino
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 7: hitra pošta v tujino
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 8: prenos pisemskih pošiljk (potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja) - priporočeno s povratnico
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 8: prenos pisemskih pošiljk (potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja) - priporočeno s povratnico
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 9: strojno kuvertirane pošiljke poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi in navadne pošiljke na področju Republike Slovenije
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 9: strojno kuvertirane pošiljke poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi in navadne pošiljke na področju Republike Slovenije
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 10: Mednarodna ekspresna dostava diplomatskih pošiljk po sistemu »od vrat do vrat« za dostavo iz Ljubljane v tujino (za potrebe MZZ)
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 10: Mednarodna ekspresna dostava diplomatskih pošiljk po sistemu »od vrat do vrat« za dostavo iz Ljubljane v tujino (za potrebe MZZ)
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
II.3 Predvideni datum objave obvestila o naročilu


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Oblika postopka

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.10 Opredelitev nacionalnih pravil, ki veljajo za postopek

IV.1.11 Glavne značilnosti postopka oddaje

IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.10.2020   10:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.5 Predvideni datum začetka postopka oddaje naročila

IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: sklop 1: poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: sklop 2: poštne pošiljke v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: sklop 3: poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP ZKP, ZSReg in ZFPPIP na področju Republike Slovenije

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: sklop 4: paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: sklop 5: paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: sklop 6: hitra pošta po Republiki Slovenji in znotraj mest

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: sklop 7: hitra pošta v tujino

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: sklop 8: prenos pisemskih pošiljk (potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja) - priporočeno s povratnico

Sklop 9

Številka sklopa: 9
Naslov: sklop 9: strojno kuvertirane pošiljke poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi in navadne pošiljke na področju Republike Slovenije

Sklop 10

Številka sklopa: 10
Naslov: sklop 10: Mednarodna ekspresna dostava diplomatskih pošiljk po sistemu »od vrat do vrat« za dostavo iz Ljubljane v tujino (za potrebe MZZ)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.10.2020   12:00

Dodatne informacije:
Odpiranje ponudb bo potekalo dne 9. 10. 2020 ob 10.30 uri.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo je za predmetno javno naročilo, v skladu z 2. odstavkom 4 . člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I,
60/17 in 72/19; ZPVPJN), zagotovljeno v delu, ki je urejen z zakonom, ki ureja javno naročanje. Zahtevek za revizijo, se na podlagi drugega odstavka 25. člena ZPVPJN, lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2020   15:24
1. VPRAŠANJE (Datum prejema: 02.10.2020 11:29)
Dopolnjujemo vprašanje, poslano naročniku preko portala Ur. l. dne 2. 10. 2020, ob 8.04, in sicer:
»Glede cen in plačilnih pogojev, navedenih v 7. členu krovne pogodbe, kot potencialni ponudnik podajamo naročniku naslednje pojasnilo: Pri cenah, kjer se za osnovno storitev zaračunava cena, ki je skladna z odločbo AKOS o določitvi cen, cena take storitve pa je neposredno vezana na ceno univerzalne storitve, se bo tekom trajanja pogodbe spreminjala cena osnovne storitve (postavke ponudbenega predračuna: priporočeno pismo s povratnico, priporočeno pismo osebna vročitev, standardno pismo prednostno, navadno pismo prednostno, dopisnica prednostno itd.). Novemu javnemu naročilu se je z letošnjim letom priključil tudi AKOS, ki ima na podlagi javnega naročila iz leta 2017, sklenjeno pogodbo o izvajanju poštnih storitev, v kateri je določeno, da se spreminja cena osnovne storitve, ki je neposredno vezana na ceno univerzalne storitve. Glede na dejstvo, da je AKOS neodvisni regulator poštnega trga v Republiki Sloveniji in ima tudi navedeno pogodbo urejeno skladno z veljavnimi predpisi na področju poštnih storitev vas pozivamo, da uredite dokumentacijo oz. predračune na način, ki bo omogočal spremembe osnovne cene storitve, ki je neposredno vezana na univerzalno storitev, dodatne storitve, kot so npr. povratnica in osebna vročitev, pa v predračunih navedete ločeno od osnovne storitve.«


ODGOVOR: Zahteva naročnika se v tem delu ne spremeni. Pogodbene cene z DDV za storitve, ki niso univerzalna storitev, so fiksne ves čas trajanja pogodbe. Spremenijo se lahko samo cene storitev, ki so univerzalna storitev, na način, kot je določeno z veljavno zakonodajo za določanje cen univerzalnih storitev. Pogodbena določila v okviru drugih postopkov oddaje javnih naročil niso zavezujoča za naočnika.
Datum objave: 06.10.2020   15:24
2. VPRAŠANJE (Datum prejema: 02.10.2020 08:04 )
Glede cen in plačilnih pogojev, navedenih v 7. členu krovne pogodbe, kot potencialni ponudnik podajamo naročniku naslednje pojasnilo: Pri cenah, kjer se za osnovno storitev zaračunava cena, ki je skladna z odločbo AKOS o določitvi cen, cena take storitve pa je neposredno vezana na ceno univerzalne storitve, se bo tekom trajanja pogodbe spreminjala cena osnovne storitve (postavke ponudbenega predračuna: priporočeno pismo s povratnico, priporočeno pismo osebna vročitev, standardno pismo prednostno, navadno pismo prednostno, dopisnica prednostno itd.).

ODGOVOR: odgovorjeno z odgovorom na 1. Vprašanje.
Datum objave: 06.10.2020   15:25
3. VPRAŠANJE (Datum prejema: 01.10.2020 14:57)
Specifikacija storitev poglavje 4.11 sklop 9 Elektronsko poslovanje, četrti odstavek, stran 15 naročniku predlagamo spremembo rokov za 5 dni, saj bi s tem zajeli tudi povratnice, ki se vračajo v kasnejšem roku. Naročniku predlagamo spremembo besedila kot sledi:
»V primeru da naročnik, po preteku 35 dnevnega roka (oz. 50 dnevnega roka za ZPP navadno), ne prejme povratnice ali obvestila o opravljeni storitvi, naročnik samodejno izdela poizvednico in jo posreduje na izvajalčev elektronski naslov. Izvajalec izpolni poizvednico ter jo vrne naročniku.«


ODGOVOR: Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni. Bo pa predlagana sprememba rokov v skladu s točko 3 navodil lahko predmet pogajanj.
Datum objave: 06.10.2020   15:26
4. VPRAŠANJE ( Datum prejema: 01.10.2020 11:11)
V razpisni dokumentaciji ni navedeno, katere obrazce mora ponudnik pripraviti in predložiti ponudbi v primeru, da nastopa s podizvajalcem. Ali zadostujejo Izjava za podizvajalca ter Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za podizvajalca ter Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe podizvajalca?

Prav tako prosimo za pojasnilo, kam v obrazec Prijava se vpišejo podatki o podizvajalcu?

ODGOVOR: V tem primeru lahko naredite enako kot za skupno ponudbo.
Datum objave: 06.10.2020   15:31
5. VPRAŠANJE (Datum prejema: 30.09.2020 12:05)
5.1. Specifikacija storitev poglavje 4.1 Opis posameznih postavk zainteresirani ponudnik navaja in hkrati naročniku predlaga dopolnitev v delu, ki opredeljuje opis pošiljk s storitvijo povratnica, in sicer se naj doda zapis, da se povratnica pošlje pošiljatelju kot navadno pismo ter da mora biti na naslovni strani pošiljke oznaka »AR«.

5.2. Specifikacija storitev poglavje 4.2 Splošne zahteve za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 8 in 9 pri odstavku na strani 5, zaradi natančnejše opredelitve izvajanja dostave in prevzema naročniku predlagamo dopolnitev kot sledeče:
Naročniki, ki dostave in prevzema poštnih pošiljk na svoji lokaciji ne bodo želeli ob določeni uri, v okviru zgoraj navedenega časovnega razpona, bodo to prav tako določili v svoji neposredni pogodbi. Taka dostava in prevzem se ne smatrata in plačata kot izredna dostava in izredni prevzem dostavo in prevzem pošiljk izvajalec izvaja v skladu z obhodnim redom, ki ga določi izvajalec.

5.3. Specifikacija storitev poglavje 4.2 Splošne zahteve za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 8 in 9 stran 6, druga alineja - storitev porto poštnina v notranjem oz. mednarodnem prometu je navedena v ceniku sorodnik storitev. Naročnika zato pozivamo, da alinejo ustrezno korigira, kot sledi:
Če naročnik sprejme pošiljko, za katero pošiljatelj ni plačal poštnine ali pa ni plačal zadostne poštnine, plača naslovnik (v tem primeru naročnik), v kolikor pošiljke ne zavrne, storitev porto poštnina, v skladu s cenikom sorodnih storitev izvajalca, ki je priloga krovne pogodbe.

5.4. Specifikacija storitev poglavje 4.4 sklop 2, stran 6 v zvezi z drugim odstavkom navedenega poglavja naročniku sporočamo, da oznaka Prednostno/Priority za Priporočeno in Vrednostno pismo v mednarodnem prometu več ni potrebna. Odstavek se lahko zbriše.

5.5. Specifikacija storitev poglavje 4.11 sklop 9, stran 12 tabela s seznamom podatkov, ki so natisnjeni na ovojnici naročniku predlagamo dopolnitev tabele z zapisom: Pri podatkih pod zaporedno številko 16, 17, 18 in 19 gre za alfanumerični zapis sprejemne številke pošiljke v skladu z dodeljenim naborom izvajalca.

5.6. Specifikacija storitev poglavje 4.11 sklop 9 vzorec kuverte ZUP vročitev stran 14 priložena kuverta ni v skladu z veljavnim Pravilnikom o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku (Ur. L. RS, št. 1/2019 z dne 4.1.2019.

5.7. Specifikacija storitev poglavje 4.11 sklop 9 Elektronsko poslovanje, tretji odstavek, stran 15 storitev vročitve pošiljk s povratnico se šteje za opravljeno z dnem, ko izvajalec pošiljko vroči naslovniku in ne, ko izvajalec naročniku dostavi povratnico. Prav tako se pošiljke brez povratnic štejejo za vročene, ko izvajalec pošiljko vroči naslovniku in ne, ko posreduje elektronsko informacijo o opravljeni storitvi. Naročnika posledično pozivamo k spremembi tega odstavka.

5.8 Specifikacija storitev poglavje 4.11 sklop 9 Elektronsko poslovanje, peti odstavek, stran 15 v zvezi s pošiljanjem slike povratnice pri posredovanju elektronskega zahtevka za reklamacijo naročnika obveščamo, da je obrazec poizvednica sedaj tako prilagojen, da vsebuje vse potrebne podatke, ki so navedeni na povratnici/vročilnici. Pošiljanje slike posledično več ni potrebno.


ODGOVOR
5.1. Za izvedbo te storitve je za naročnika pomembno, da od izvajalca pridobi potrditev vročitve naslovniku. Tehnične specifikacije se v tem delu ne spremenijo. Bo pa predlagana dopolnitev lahko predmet pogajanj.

5.2. Tehnične specifikacije se v tem delu ne spremenijo. Bo pa predlagano lahko predmet pogajanj.

5.3. Tehnične specifikacije se v tem delu ne spremenijo. Bo pa predlagano lahko predmet pogajanj.

5.4. Tehnične specifikacije se v tem delu ne spremenijo. Bo pa predlagano lahko predmet pogajanj.

5.5. Tehnične specifikacije se v tem delu ne spremenijo. Bo pa navedeno lahko predmet pogajanj.

5.6. Tehnične specifikacije se v tem delu ne spremenijo. Bo pa navedeno lahko predmet pogajanj.

5.7. Tehnične specifikacije se v tem delu ne spremenijo. Bo pa navedeno lahko predmet pogajanj.

5.8. Tehnične specifikacije se v tem delu ne spremenijo. Bo pa navedeno lahko predmet pogajanj.

Datum objave: 06.10.2020   15:32
6. VPRAŠANJE (Datum prejema: 30.09.2020 12:01)

6.1. Specifikacija storitev, poglavje 3. Način izvajanja storitev, roki in lokacije ter poglavje 4. 2 Splošne zahteve za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 8 in 9: »Pošiljke za oddajo se vpiše v oddajno knjigo, ki je lahko obrazec Oddajna knjiga ali pa v obliki računalniškega izpisa ali v aplikacij izvajalca ali v aplikacijah posameznih naročnikov. Uporaba aplikacije izvajalca za naročnika mora biti brezplačna. Pošiljke vpiše naročnik ali pa izvajalec storitve.« Predlagamo, da se besedilo dopolni kot sledeče: V kolikor vpis poslovnih paketov oziroma poslovnih paketov isti naslovnik izvede izvajalec, se storitev Ročni sprejem pošiljke za male poslovne pakete, poslovne pakete, poslovne pakete večjih dimenzij in palete (na pošiljko) zaračuna v skladu s cenikom.

6.2. Specifikacija storitev, poglavje 4.1 Opis posameznih postavk - Mednarodni poslovni paket je zavarovan na primer izgube ali poškodovanja vsebine pošiljke. Predlagamo, da se besedilo dopolni tako, da glasi: Mednarodni poslovni paket je zavarovan za primer izgube ali poškodovanja vsebine pošiljke največ do zneska 4.200,00 EUR za pošiljke, na katerih je vrednost označena, oziroma največ do 420,00 EUR, če na pošiljki vrednost ni označena.

6.3. Specifikacija storitev, poglavje 4.7 Sklop 5: Paketi v mednarodnem prometu oziroma čezmejnem prometu: »Rok dostave: Izvajalec mora v mednarodnem prometu z državami članicami Evropske unije dostaviti naslovnikom vse vrste v tem sklopu razpisanih paketov, praviloma najpozneje v roku pet delovnih dni od sprejema pri naročniku. Pošiljke se lahko izven tega roka dostavijo zaradi objektivnih razlogov, ki niso nastali na strani izvajalca.« Predlagamo dopolnitev »Roki prenosa pošiljk v mednarodnem prometu so informativne narave in niso zajamčeni«.


ODGOVOR:
6.1. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni. Bo pa navedeno lahko predmet pogajanj.

6.2. Tehnične specifikacije se v tem delu ne spremenijo. Bo pa navedeno lahko predmet pogajanj.

6.3. Zahteva je določena ob smiselni uporabi 10. člena Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 14/17). Tehnične specifikacije se v tem delu ne spremenijo. Bo pa navedeno lahko predmet pogajanj.

Datum objave: 06.10.2020   15:41
7. VPRAŠANJE (Datum prejema: 28.09.2020 15:16)
V nadaljevanju podajam vprašanja na razpisno dokumentacijo:

7.1. Specifikacija storitev, poglavje 4.1 Opis posameznih postavk: standardno pismo prednostno in navadno pismo prednostno sta poštni storitvi v mednarodnem prometu, zato naročnika pozivamo, da dopolni besedilo kot sledeče:
Standardno pismo prednostno je poštna storitev iz prejšnjega odstavka z dodatno storitvijo, ki pomeni da ima pošiljka prednost pri prenosu in se uporablja v mednarodnem prometu.
Navadno pismo prednostno je poštna storitev iz prejšnjega odstavka z dodatno storitvijo, ki pomeni, da ima pošiljka prednost pri prenosu in se uporablja v mednarodnem prometu.

7.2. Predračun Sklop 1: zainteresirani ponudnik sporoča naročniku, da s 1. 1. 2021 ukinja masne razrede nad 500 g za storitev Tiskane priloge v publikacijah. Naročnika zato pozivamo, da korigira postavke v sklopu 1 oz. odstrani pozicije od 74 do 82.

7.3. Predračun Sklop 2: zainteresirani ponudnik sporoča naročniku, da so se že leta 2016 spremenili masni razredi pri postavki Navadno pismo, in sicer so masni razredi do 50 g in nad 50 g do 100 g. naročnika posledično pozivamo k spremembi masnih razredov pri postavkah 5, 6, 11 in 12.

7.4. Krovna pogodba - v 1. členu krovne pogodbe je navedeno, da bo izvajalec začel opravljati storitve s pričetkom veljavnosti krovne pogodbe, tudi če neposredne pogodbe s posameznimi naročniki še ne bodo podpisane. Predlagamo, da se določi prehodni rok, vsaj za nove neposredne naročnike oz. da za te naročnike pogodbe začnejo veljati šele po podpisu neposredne pogodbe in ne z dnem podpisa krovne pogodbe.

7.5. Predračun - v zvezi z navedbo vrste pošiljk oz. storitev v ponudbenih predračunih kot potencialni ponudnik podajamo pojasnilo naročniku, da imamo določene vrste pošiljk oz. storitev, ki jih naročnik navaja v ponudbenih predračunih (npr. priporočeno pismo s povratnico, priporočeno pismo osebna vročitev, paket s povratnico, paket pazljivejše ravnanje itd.) v cenikih in sistemih za sprejem pošiljk ločene ter jih kot take navajamo tudi na izstavljenih računih. Naročniku tako predlagamo, da postavke v ponudbenih predračunih loči ali pa jih izbrani izvajalec posebej navedene v ločeni prilogi h krovni pogodbi, kjer prikaže posamezne postavke storitve, kot bodo te prikazane in razvidne na računih. Pri tem dodajamo, da pa morajo biti cene poštnih storitev na izstavljenih računih takšne, kot jih je izbrani ponudnik navedel v predračunih.

7.6. Specifikacije storitev Ponudnik navaja, da se mora v primeru, ko je na isti lokaciji več naročnikov ali če ima en naročnik na enem naslovu več lokacij izvajanja storitev, pošiljke predati le na enem mestu znotraj te lokacije, v istem časovnem terminu, torej istočasno, s čimer se doseže zgolj ena cena za prevzem. Zaradi navedenega naročnika pozivamo, da dopolni 3. poglavje Specifikacije storitev.

7.7. Krovna pogodba 13., 14. in 15. člen: Zainteresirani ponudnik po pregledu 13. člena predloga krovne pogodbe ugotavlja, da določilo ni skladno izpisano z vsebino in namenom 50. in 51. člena ZPSto-2, zato v izogib nesporazumu in nejasnosti v primeru pripadajoče odškodnine in uvedbe reklamacije po ZPSto-2 in uveljavljanja pogodbene kazni naročnika kot zavarovalnega inštituta po OZ, zainteresirani ponudnik predlaga dopolnitev izpisa vsebine 13., 14. in 15 člena krovne pogodbe, kot je primeroma izpisal zainteresirani ponudnik naročniku pri posredovanju vprašanj in dopolnitev.
Hkrati zainteresirani ponudnik dodaja predlog vključitve drugega odstavka v 13. člen krovne pogodbe, in sicer iz razloga, ker določila ZPSto-2 ne urejajo v celoti postopkovnega komuniciranja v reklamacijskih postopkih, kar ima skladno z zakonom urejeno ponudnik v splošnih pogojih dostopnih na spletni strani in na razpolago v poslovalnicah pošt.
13. člen
Naročnik ima pravico in dolžnost vložiti reklamacijo v rokih in na način, določen v 51. členu ZPSto-2, sicer izgubi pravico do odškodnine in izplačila pogodbene kazni.
Reklamacije se vložijo in obravnavajo v skladu z 51. členom ZPSto-2.
Pri reševanju reklamacijskega zahtevka vloženega pri izvajalcu s strani naročnika si izvajalec pridržuje pravico upoštevati, še splošne pogoje izvajanja prenosa pošiljk, ki jih je sprejel skladno z zakonom navedenim v tem členu, še predvsem v delih, ki jih zakon ne ureja podrobneje. Izvajalec z relevantnimi splošnimi pogoji seznani naročnika najkasneje ob sklenitvi te pogodbe.

14. člen
Za vse pogodbene storitve, razen storitev iz prvega odstavka 50. člena ZPSto-2 člena te pogodbe, lahko posamezni naročnik izvajalcu v primeru zamude rokov dostave poštnih pošiljk, ki nastane po izključni krivdi izvajalca, ugotovljenih v reklamacijskem postopku, zaračuna pogodbeno kazen v višini 3 % vrednosti storitve za vsak dan zamude, vendar skupaj ne več kot 30 %.
Če izvajalec naročniku ne posreduje poročila iz 6. člena te pogodbe oziroma ga ne posreduje na način, kot je določeno v 6. členu, Ministrstvo za javno upravo izvajalcu posreduje opomin, v katerem določi dodaten rok za posredovanje podatkov. V kolikor izvajalec v dodatno določenem roku ne predloži podatkov iz 6. člena ali podatki niso v obliki, kot je navedeno v 6. členu te pogodbe, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 200 EUR.
Pogodbena kazen se izvajalcu obračuna pri naslednjih izplačilih oziroma v kolikor to ni mogoče, naročnik iz tega naslova izvajalcu izstavi poseben račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v osmih dneh od uradnega prejema.

15. člen
Izvajalec je odgovoren za škodo, ki nastane med prenosom priporočene in vrednostne pošiljke ter poštnega paketa, po 50. členu ZPSto-2.
Izvajalec je v primeru, ko naročniku povzroči škodo, dolžan plačati odškodnino skladno z 52. členom ZPSto-2, pod pogojem, da naročnik v zakonsko določenem roku vloži reklamacijo pri izvajalcu.

7.8. Krovna pogodba 17. člen: 10. točka ureja tako varovanje podatkov kot zaupnost pošiljk zato zainteresirani ponudnik predlaga dopolnitev naziva točke 10, tako da se glasi: 10 Varsto podatkov in zaupnost poštnih pošiljk. Zainteresirani ponudnik nadalje predlaga spremembo 17. člena, da se v členu jasno izrazi namen obdelave, medtem ko obseg podatkov o naslovih za vročanje je zakonsko določen in v razdelan v splošnih pogojih izvajalca, ki pojasnjuje proces oziroma faze prenosa poštnih pošiljk.
17. člen, kot ga je zapisal naročnik, tako ni skladen z relevantno zakonodajo, zato zainteresirani ponudnik predlaga, da se dopolni 1. odst. 17. člena. Hkrati zainteresirani ponudnik predlaga, da se črta 2. odst. 17. člena črta, ker je predmet neposrednih pogodb identičen kot po krovni pogodbi v zvezi z izvajanjem poštnih storitev, zato ni podlage, da bi se to določilo v neposredni pogodbah podvajalo ali bi se drugače uredilo z vsakim naročnikom posebej. Prav tako v 2. odst. 17. člena se ponudnik napačno naslavlja kot obdelovalec po Splošni uredbi o varstvu podatkov, ker do posameznikov naslovnikov, ki jim dostavlja, nastopa kot upravljavec (enako IP smernice o pogodbeni obdelavi: Smernice IP o pogodbeni obdelavi).
17. člen
Skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov, ki spremljajo poštne pošiljke po tej pogodbi, ne bosta uporabljali v nasprotju z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov in pravnimi predpisi, ki urejajo prenos pošiljk. Pogodbeni stranki druga drugi zagotavljata, da imata vzpostavljene pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov pri izvajanju obveznosti po tej pogodbi v smislu varnostnih zahtev iz določil Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Naročnik in izvajalec storitev se dogovorita, da bo izvajalec poštnih storitev varoval zaupnost poštnih pošiljk v skladu s 53. in 54. členom ZPSto-2, posamezni naročnik pa bo izvajalcu omogočil dostop do svojih poslovnih prostorov.

7.9. Krovna pogodba 23. člen: Zainteresirani Ponudnik skladno z akti Svetovne poštne zveze v mednarodnem poštnem prometu in vsakokrat veljavnim zakonom ZPSto-2 podrobneje ureja razmerja, ki so predmet te pogodbe, zato zainteresirani ponudnik predlaga, da se 23. člen krovne pogodbe dopolni kot predlagano, v izogib nejasnostim in napačni uporabi prava pri morebitnih vprašanjih ali razlagah pogodbenih določil med pogodbenima strankama.
23. člen
Pogodbeni stranki bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejana med strankama po tej pogodbi in neposredno z relevantno zakonodajo s področja mednarodnega in notranjega poštnega prometa, uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07).

7.10. Neposredna pogodba 13. do 16. člen: Zainteresirani ponudnik predlaga črtanje teh določil ali najmanj uskladitev s predlagano vsebino, ki jo je podal zainteresirani ponudnik na krovno pogodbo. Predlog naslanja na 2. člen te neposredne pogodbe, kjer je naročnik opredelil, da kar s to pogodbo ni določeno se neposredno uporabljajo določila krovne pogodbe.

7.11. Neposredna pogodba 18. in 18.a člen: Zainteresirani ponudnik predlaga črtanje teh členov, ker niso skladni z relevantno zakonodajo niti z določili 17. člena krovne pogodbe. Utemeljitve pa naslaja na podane k 17. členu krovne pogodbe.

7.12. Neposredna pogodba Posebne in končne določbe: Zainteresirani ponudnik predlaga, da naročnik uskladi tudi posebne in končne določbe s krovno pogodbo. Nekatera določila se ponavljajo druga pa so vsebinsko drugačna, čeprav po namenu pa izhaja, da imajo namen enako urediti. Slednje tudi navezujemo na 2. člen neposredne pogodbe.


ODGOVOR
7.1. Opis postavk standardno pismo prednostno in navadno pismo prednostno se dopolni tako, da se v zadnji stavek opisa za besedo prenosu doda besedilo »in se uporablja v mednarodnem prometu«.

7.2. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni. Ponudnik izpolni predračun, kot je naveden v razpisni dokumentaciji.

7.3. V obrazcu Predračun za sklop 2 se opisi masnih stopenj postavk 5, 6, 11 in 12 pravilno glasijo:
- Postavka 5: Navadno pismo do 50 g
- Postavka 6: Navadno pismo nad 50 g do 100g
- Postavka 11: Navadno pismo prednostno do 50 g
- Postavka 12. Navadno pismo prednostno nad 50 g do 100 g.

Zapis v Predračunu se v tej fazi ne spremeni. Naročnik bo v skladu s tem odgovorom opise ustrezno popravil tekom pogajanj, ko bo tudi predračun s popravljenimi opisi posredoval ponudnikom.

7.4. Določba ostane nespremenjena. Če bo izbran isti ponudnik, s katerim je že sedaj sklenjena pogodba, določba velja samo za končne naročnike, s katerimi ima ponudnik že sedaj sklenjene pogodbe. Za nove naročnike pa velja, da mora biti pred začetkom izvajanja storitev podpisana neposredna pogodba.

7.5. Postavke na predračunu ostanejo nespremenjene. V primerih, ki jih navajate, pa bo lahko izbrani izvajalec naročniku priložil ločeno prilogo, iz katere bo jasno razvidno, kako bodo posamezne postavke poštnih storitev iz predračuna navedene na računu. Naročnik pri tem poudarja, da morajo biti cene poštnih storitev na izstavljenih računih takšne, kot jih je izbrani ponudnik navedel v predračunih (npr. naziv storitve na predračunu: priporočeno pismo s povratnico, XX EUR; naziv storitve na računu: priporočeno pismo s storitvijo XX EUR + povratnica priporočeno pismo XX EUR, skupaj cena XX EUR).

7.6. Naročnik v zvezi s tem pojasnjuje, da se en prevzem oz. ena dostava zaračunata le v primerih, ko se prevzem in/ali dostava na lokaciji izvaja istočasno in na enem mestu. To velja tako za primere, ko sta na eni lokaciji dva ali več različnih naročnikov, kot v primeru, ko ima en naročnik na enem naslovu več lokacij. Naročnik bo tekom pogajanj v skladu s tem odgovorom dopolnil tehnične specifikacije.

7.7. Določbe 13, 14 in 15 člena krovne pogodbe se ne spremenijo. Bo pa vsebina teh določb lahko predmet pogajanj.

7.8. Določbe 17. člena krovne pogodbe se ne spremenijo. Bo pa vsebina teh določb lahko predmet pogajanj.

7.9. Dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

7.10. Določbe neposredne pogodbe od 13. do 16.. člena pogodbe se ne spremenijo. Bo pa vsebina teh določb lahko predmet pogajanj.

7.11. Določbe neposredne pogodbe 18. in 18a. člena se ne spremenijo. Bo pa vsebina teh določb lahko predmet pogajanj.

7.12. Določbe neposredne pogodbe v posebnih in končnih določbah se ne spremenijo. Bo pa vsebina teh določb lahko predmet pogajanj.