Dosje javnega naročila 005064/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: ZAŠČITNA DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV ZA INŠTRUKTORJE V GASILSKI ŠOLI
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 72.613,40 EUR

JN005064/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.08.2020
JN005064/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2020
JN005064/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.11.2020
JN005064/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.11.2020
JN005064/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.11.2020
JN005064/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 10.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005064/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211
+386 14711730

Internetni naslovi
https://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364455/RD_in_ESPD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAŠČITNA DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV ZA INŠTRUKTORJE V GASILSKI ŠOLI
Referenčna številka dokumenta: MORS 3/2020-ODP (430-22/2020)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
ZAŠČITNA DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV ZA INŠTRUKTORJE V GASILSKI ŠOLI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Intervencijska obutev - ICZR
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LOKACIJA 2: Izobraževalni center za zaščito in reševanje IG, Zabrv 12, 1292 IG.
II.2.4 Opis javnega naročila
-gasilski zaščitni čevlji (ICZR)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik ponovno objavlja Obvestilo o naročilu, saj je naročilo razdelil na več sklopov. Prav tako ponovno objavlja razpisno dokumentacijo. Dodani sklopi so označeni z rdečo. Postopek v sistemu e-Dražbe ostaja naveden pod isto oznako, z dodanimi sklopi. Vse ostalo se v samem postopku ne spreminja.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Intrevencijska obutev - GŠSV
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LOKACIJA 1: Centralno skladišče MORS,Koščeva 6, 1210 LJ-Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Škornji gasilski - GŠSV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik ponovno objavlja Obvestilo o naročilu, saj je naročilo razdelil na več sklopov. Prav tako ponovno objavlja razpisno dokumentacijo. Dodani sklopi so označeni z rdečo. Postopek v sistemu e-Dražbe ostaja naveden pod isto oznako, z dodanimi sklopi. Vse ostalo se v samem postopku ne spreminja.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: DELOVNA OBLAČILA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LOKACIJA 2: Izobraževalni center za zaščito in reševanje IG, Zabrv 12, 1292 IG.
II.2.4 Opis javnega naročila
Delovna oblačila za inštruktorje v gasilski šoli - ICZR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik ponovno objavlja Obvestilo o naročilu, saj je naročilo razdelil na več sklopov. Prav tako ponovno objavlja razpisno dokumentacijo. Dodani sklopi so označeni z rdečo. Postopek v sistemu e-Dražbe ostaja naveden pod isto oznako, z dodanimi sklopi. Vse ostalo se v samem postopku ne spreminja.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: INTERVENCIJSKA OBLEKA - ICZR
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LOKACIJA 2: Izobraževalni center za zaščito in reševanje IG, Zabrv 12, 1292 IG.
II.2.4 Opis javnega naročila
Intervencijska obleka - gasilska šola- ICZR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik ponovno objavlja Obvestilo o naročilu, saj je naročilo razdelil na več sklopov. Prav tako ponovno objavlja razpisno dokumentacijo. Dodani sklopi so označeni z rdečo. Postopek v sistemu e-Dražbe ostaja naveden pod isto oznako, z dodanimi sklopi. Vse ostalo se v samem postopku ne spreminja.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: INTERVENCIJSKA OBLEKA - GŠSV
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LOKACIJA 1: Centralno skladišče MORS,Koščeva 6, 1210 LJ-Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Intervencijska obleka - GŠSV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik ponovno objavlja Obvestilo o naročilu, saj je naročilo razdelil na več sklopov. Prav tako ponovno objavlja razpisno dokumentacijo. Dodani sklopi so označeni z rdečo. Postopek v sistemu e-Dražbe ostaja naveden pod isto oznako, z dodanimi sklopi. Vse ostalo se v samem postopku ne spreminja.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:

IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2020   13:23
Zadeva: Odgovor na vprašanja
Zveza: Vprašanja na objavljeno javno naročilo JN005064/2020-B01 na Portalu javnih naročil z dne 12. 8. 2020, MORS 3/2020-ODP, zaščitna delovna obleka in obutev za inštruktorje v gasilski šoli

Na javno naročilo smo prejeli sledeča vprašanja:

1. Vprašanje (prejeto 13.08.2020 ob 08:55)
Pozdravljeni, ali se kot tehnična dokuemntacija upoštevajo tudi odgovori na vprašanja, ki so objavljeni na portalu pod javnim naročilom JN004466/2020-B01, z dne 15. 7. 2020?
Odgovor:
Za pripravo in oddajo ponudbe se upoštevajo vsi naročnikovi odgovori na vprašanja, ki so in ki še bodo objavljeni na Portalu javnih naročil pod oznako javnega naročila JN004466/2020-B01, z dne 15. 7. 2020.


2. Vprašanje (prejeto: 12.08.2020 ob 23:53)
Glede na zahtevnost tehničnih zahtev in čas dopustov vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za teden dni in s tem omogočite pripravo ponudb več ponudnikom.
Odgovor:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb, saj bi se tem skrajšal čas za izvedbo celotnega naročila in posledično roka za dobavo blaga.


Datum objave: 14.08.2020   13:47
Zadeva: Odgovor na vprašanja
Zveza: vprašanja na objavljeno javno naročilo JN005064/2020-B01 na Portalu
javnih naročil z dne 12. 8. 2020, MORS 3/2020-ODP, zaščitna delovna
obleka in obutev za inštruktorje v gasilski šoli


Na Portalu javnih naročil je naročnik prejel naslednja vprašanja:

1. Vprašanje (prejeto: 14.08.2020 ob 08:53)
Ali bo res e-dražba, kot je navedeno v IV.1.6 (Informacije o elektronski dražbi) točki tega razpisa? Z e-dražbo, kot možnostjo, da se niža ceno, glede na ostale ponudnike. Ali bo ponudnik izbran na podlagi ponudbe, ki jo bo dal 20.8.2020?
Odgovor:
V skladu z navedbami iz razpisne dokumentacije in Obvestila o javnem naročilu se bo izvedla elektronska dražba s ponudniki, ki bodo oddali dopustno ponudbo. Ponudnik bo izbran na podlagi ponudbe, ki jo bo predložil v sistem eDražba do roka za oddajo ponudb.

2. Vprašanje (prejeto: 13.08.2020 ob15:59)
Spoštovani, Kdaj in kje je možen ogled vzorcev za sklop 2., 3. in 4.?
Odgovor:
Naročnik ni predvidel ogleda vzorcev.


Datum objave: 18.08.2020   10:58
Vprašanje (prejeto 13.08.2020 ob 15:24)
Spoštovani, prosimo za odgovore na naslednja vprašanja oz. dopolnitve glede sklopa 4: INTERVENCIJSKA OBLEKA gasilska šola ICZR
Poleg splošnega standarda za gasilske zaščitne obleke EN 469:2005/A1:2006+AC:2006 zahtevate tudi standard proti antistatičnosti EN 1149-5:2008. Ta standard je za opisan model zaščitnih oblek nemogoče pridobiti, saj obleka vsebuje kovinske vponke in obročke, ki so z antistatičnostjo nezdružljivi. Prosimo za popravek zahtevanih standardov.
Odgovor:
Naročnik umika zahtevo po dokazovanju standarda proti antistatičnosti EN 1149-5:2008.

-Ali lahko ponudimo jakne, ki imajo v enem žepu obešanko z vponko za zaščitne rokavice, v drugem pa kovinski oboroček z dodatnim trakom z vponko za tehnične rokavice?
Odgovor:
Jakna ima lahko v enem žepu obešanko z vponko (karabinom), v drugem žepu pa kovinski obroček z dodatnim trakom in vponko (karabinom).

-Naša jakna, s katero želimo sodelovati pri javnem naročilu ima enodelno zaščito ramen in komolcev vstavljeno med zunanjo in notranjo plast zaščitne obleke. S tem je zagotovoljeno odlično udobje za gasilca ter obenem tudi mehanska obraba, zaščito pred vodo pa zagotavlja vmesna plast - membrana, ki je del celotnega oblačila. Ali se to smatra kot zadostna zaščita ramen in komolcev?
Odgovor:
Enodelna zaščita ramen in komolcev vstavljena med zunanjo in notranjo plast zaščitne obleke je ustrezna. Zaščita mora biti razvidna iz priložene tehnične dokumentacije.

-Pri hlačah lahko namesto kovinskega obročka za rokavice v enem izmed žepov ponudimo vpet obroček ali vponko na spodnjem delu naramnic spredaj. Ali naročnik vztraja pri kovinskem obročku za rokavice v levem ali desnem žepu na hlačah?
Odgovor:
Ponudnik lahko ponudi vponko na spodnjem delu naramnic spodaj.

-Ali lahko namesto hlačne zadrge ponudimo širok sprimni trak, ki je dodatno zavarovan s pritisnim gumbom?

Odgovor:
Ponudnik lahko ponudi širok sprimni trak z gumbom, vendar mora biti le ta širine najmanj 2 cm, da je zagotovljena ustrezna varnost.