Dosje javnega naročila 005145/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: DEFIBRILATORJI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005145/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.08.2020
JN005145/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.08.2020
JN005145/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.09.2020

Revizijski zahtevki
30.09.2020 Drugo Več informacij
30.09.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
01.10.2021 Državna revizijska komisija je objavila popravek Popravek_na_portalu_eRevizija_-_RS_.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN005145/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mora.si
+386 14712211
+386 14711730

Internetni naslovi
https://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364677/RD_DEFIBRILATORJI.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364677/espd/ESPD_def.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DEFIBRILATORJI
Referenčna številka dokumenta: MORS 207/2020-JNMV, 430-240/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DEFIBRILATORJI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: DEFIBRILATORJI- URSZR
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
- Defibrilator, polavtomatski z možnostjo monitoringa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: DEFOBRILATORJI - GŠSV
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.
II.2.4 Opis javnega naročila
- Defibrilator, polavtomatski z možnostjo monitoringa
- Monitor z defibrilatorjem, z 12 kanalnim EKG, SPO2, ETCO2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SIMULATORJI RITMOV
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.
II.2.4 Opis javnega naročila
-Simulator ritmov EKG in defibrilacijskih ritmov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:

IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.09.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.09.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.08.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2020   15:00
Zadeva: Odgovor na vprašanja
Zveza: Vprašanja na javno naročilo objavljeno pod oznako JN005145/2020-W01 na Portalu javnih naročil, z dne 17. 8. 2020, razpisna dokumentacija 430-240/2020-3, z dne 17. 8. 2020

Na objavljeno javno naročilo so prispela vprašanja:

1. Vprašanje (prejeto 19.08.2020 ob 07:33)
Spoštovani, Ali bi bili za ponudnika sprejemljivi defibrilatorji kateri imajo 270J? Za samo reanimacijo oz poznejše okrevanje, glede na najnovejše raziskave, ni dodatnega efekta, če dovajamo večje energije kot 250J.
Odgovor:
Naročnik ne odstopa od tehnične zahteve (360J).


2. Vprašanje (prejeto 19.08.2020 ob 15:38)
Spoštovani, ali lahko navedete vsaj en ustrezen produkt po sklopih 1 in 2, ki poleg favoriziranih in zastarelih Lifepakov ustrezajo vašim zahtevam?
Odgovor:
Na tržišču obstaja več produktov, ki ustrezajo naročnikovim razpisnim pogojem in zahtevam. Naročnik je predpisal minimalne tehnične zahteve, ki jih morajo ponujeni produkti dosegati.Datum objave: 01.09.2020   14:35
VPRAŠANJE
Vprašanja na javno naročilo objavljeno pod oznako JN005145/2020-W01 na Portalu javnih naročil, z dne 17. 8. 2020, razpisna dokumentacija 430-240/2020-3, z dne 17. 8. 2020, predvsem glede na vaš odgovor potencialnemu ponudniku;

Peter Basket je bil vrhunski strokovnjak pri ERC, dolga leta odgovoren za smernice povezane s postopki oživljanja z defibrilacijo, je že davnega leta 2000 obračunal s »strokovno« javnostjo, ki za izbor defibrilatorja omejujejo konkurenco na podlagi nazivnih defibrilacijskih energij, predvsem tehnologij nad 200J.

Če lahko posplošimo in laično prevedemo stavek dr Basketa: »Omejevanje konkurence dobaviteljev defibrilatorjev, na podlagi nazivnih »moči« določenih tipov naprav, je odraz nestrokovnosti avtorja zahtev in služijo za uveljavljanje povsem drugih interesov in koristi, kot je dobrobit bolnikov.«

V dvajsetih letih po tem članku ni prišlo do novih spoznanj in priporočil na to temo, na žejo vam lahko posredujemo tudi celoten članek.

Skratka 360J je ostanek preteklosti, je kvečjemu pomanjkljivost in nikakor tehnična prednost, Joul je neustrezna enota-definicija moči defibrilatorja. Trenutno razen enega proizvajalca, ki ponuja 360J tehnologijo devetdesetih let, nihče od sodobnih proizvajalcev ne ponuja več 360J sodobne bifazične tehnologije (razen seveda nekaj azijskih).

Glede na vaše navedbe o t.i. minimalnih zahtevah, vas prosimo, če nam lahko konkretno navedete modele defibrilatorjev, ki ustrezajo vašim zahtevam?


ODGOVOR
Naročnik spreminja tehnične zahteve glede energije, in sicer so ustrezni vsi defibrilatorji, ki ustrezajo ERC smernicam.
Vsaj 2 proizvajalca, ki ustrezata razpisu: Mediana in Lifepack.
Datum objave: 01.09.2020   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Odgovorili ste, da na tržišču obstaja več ponudnikov, ki ustrezajo vašim zahtevam.

Trdimo, da je razpis ciljano prirejen samo na enega ponudnika, ki ponuja defibrilator LP15, čeprav gre za zastarel model, ki se po svetu (predvsem pa v EU) opušča.

Zato prosimo za konkretno navedbo vsaj enega alternativnega modela, ki ustreza vašim zahtevam.

Verjetno je vaš način nabav lahko tema ene od naslednjih Tarč.

ODGOVOR
Naročnik spreminja tehnične zahteve glede energije, in sicer so ustrezni vsi defibrilatorji, ki ustrezajo ERC smernicam.
Vsaj 2 proizvajalca, ki ustrezata razpisu: Mediana in Lifepack.
Datum objave: 01.09.2020   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V sklopu 2. razpisujete tako polavtomatske defibrilatorje skupaj z monitorjem z defibrilatorjem. Glede na sestavo sklopa lahko ponudi razpisane artikle zgolj samo en ponudnik, kar je v popolnem nasprotju z zakonodajo vezano za področje javnih razpisov.

Zato pričakujemo, da omenjeni sklop razdelite na dva sklopa oziroma dovolite, da se ponudi samo en artikel. V primeru, da vztrajate pri trenutni obliki, bomo primorani vložiti revizijski zahtevek.


ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, ki se nanaša na SKLOP 2, in sicer bo ocenjeval vsako pozicijo posebej. Naročnik je zato podaljšal rok za prejem ponudb in rok za postavljanje ponudnikovih vprašanj. Iz navedenega sledi, da lahko ponudniki ponudijo za SKLOP 2 defibrilatorje samo za eno od posameznih pozicij ali za obe poziciji.Datum objave: 02.09.2020   10:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da v sklopu 2 lahko ponudi oba izdelka samo dobavitelj proizvajalca Lifepack.

Želeli bi vam ponuditi monitor z defibrilatorjem, ki po razpisanih karakteristikah močno presega razpisani proizvod. Ponudimo vam lahko monitor z defibrilatorjem, ki je bil konstruiran prvotno za potrebe vojaške stroke in je tudi standardiziran po vseh NATO standardih. Monitor se je je že in se tudi danes uporablja v mnogih kriznih žariščih, kjer pripadniki NATO zavezništva opravljajo svoje poslanstvo.

Dovolite, da izpostavim samo nekaj tehničnih značilnosti:
- Visoko kontrasten ekran, viden tudi v močnem soncu
- Masa pod 5 kg
- 200 J bifazbni način defibrilacije
- Visoko zmogljiva baterija, ki omogoča dovajanje minimalno 300 zaporednih šokov z energijo 200 J oz. čas delovanja vsaj 11,5 ure pri celotno napolnjeni bateriji preko defibrilacijskih elektrod ter vsaj 12 ur.
Monitor omogoča:
- ročno defibrilacijo
- AED
- 12 kanalni EKG
- sinhrono kardioverzijo
- neinvazivno zunanje spodbujanje srca
- neinvazivno merjenje krvnega tlaka
- invazivno merjenje krvnega tlaka
- spremljanje SpO
- spremljanje SpCO
- spremljanje SpMet
- spremljanje SpHb g/dl
- ETCO
- merjenje temperature
- mapiranje/beleženje poškodb
- vnos bolnikovih podatkov
- vnos postopkov, apliciranih zdravil
- integrirana kamera omogoča zajemanje fotografij in filmov
- takojšnji prenos podatkov iz terena v bolnišnico (telemetrija)
- glasovna komunikacija z bolnišnico
- uporaba videolaringoskopije za pomoč pri intubaciji
- možnost izvajanja ultrazvočne diagnostike

Iz opisanih tehničnih specifikacij je očitno, da vam lahko ponudimo veliko naprednejši monitor z defibrilatorjem od zahtevanega. Ker smo prepričani, da si tudi sami želite imeti v uporabi pripomočke zadnje generacije, pričakujemo, da odprete 2. sklop in omogočite, da vam ponudimo samo enega od dveh razpisanih artiklov.

Enako pričakujemo, da se strinjate s ponujenim monitorjem z defibrilatorjem, ki uporablja bifazno tehnologijo z močjo 200 J. Vztrajanje pri tehnologiji 360 J pomeni zanikanje zadnjih smernic, ki dokazujejo, da za uspešno izvedbo defibrilacije ni pomembno ali se uporablja 200 ali 360 J, temveč jakost toka. Na to vprašanje ali dilemo je bilo že večkrat odgovorjeno tudi v dosedanjih javnih naročilih. In tudi praktično v vseh slovenskih bolnišnicah so že vsakodnevno v uporabi defibrilatorji s tehnologijo 200 J.

Sprašujemo vas:
1. Ali se strinjate, da se v sklopu 2 lahko ponudi tudi posamični artikel?
2. Ali se strinjate, da vam lahko ponudimo monitor z defibrilatorjem z zgoraj opisanimi tehničnimi lastnostmi?


ODGOVOR
1. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, ki se nanaša na SKLOP 2, in sicer bo ocenjeval
vsako pozicijo posebej. Naročnik je zato podaljšal rok za prejem ponudb in rok za
postavljanje ponudnikovih vprašanj. Iz navedenega sledi, da lahko ponudniki ponudijo za
SKLOP 2 defibrilatorje samo za eno od posameznih pozicij ali za obe poziciji.
2. Ponudnik mora ponuditi blago, ki bo ustrezalo vsem tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Naročnik spreminja tehnične zahteve glede energije, in sicer so ustrezni vsi defibrilatorji, ki ustrezajo ERC smernicam.
Datum objave: 02.09.2020   10:39
VPRAŠANJE
V tehničnih zahtevah za defibrilator zahtevate tudi nosilec za defibrilator za pritrditev v vozilo. Predvidevamo, da mora zaradi zagotavljanja varnosti v vozilu, nosilec varnostno ustrezati in biti ustrezno testiran.
Ali mora ponudnik v ponudbi predložiti certifikat o testiranju aparata in nosilca glede ustreznosti za namestitev v vozila?
Na primer za sanitetna oziroma reševalna vozila itd., ki morajo biti skladna z zahtevami standarda SIST EN 1789:2007 ter po veljavnih standardih za aparature ter nosilce:
IEC 60601-1-12:2014
NF EN 1789+A2:2014
IEC 60601-1-12:2014/06, RTCA DO-160G:2010 in IEC 600068-2-27:2008
Ali lahko ponudimo aparat z nosilcem kateri ni testiran in nima certifikata?


Prosimo za vaš odgovor


ODGOVOR
V razpisu omenjeni standardi se nanašajo na defibrilator in mora imeti zahtevane standarde. Nosilec za defibrilator ne potrebuje certifikata o testiranju aparata in nosilca za namestitev v vozilo, kar pomeni, da lahko ponudite aparat z nosilcem, pri čemer ni nujno, da je nosilec testiran in ima certifikata.Datum objave: 10.09.2020   13:36
Posebno pojasnilo za ponudnike - sprememba:
Naročnik je zaradi izkazane nujnosti nakupa dodatnih količin defibrilatorjev na portalu eDražba spremenil zahtevane količine za SKLOP 2_POZICIJA 1: DEFIBRILATORJI GŠSV, in sicer iz 5 na 17 kosov. Pozivamo vse ponudnike, da pri oddaji ponudbe upoštevajo spremenjene količine za omenjeni sklop.


1. VPRAŠANJE - Datum prejema: 08.09.2020 09:57
Vezano na razpis JN005145/2020-W01 postavljamo naslednje vprašanje:
Polavtomatski defibrilator z vrhunsko tehnologijo ne potrebuje slikovnih navodil na zaslonu. Ker je zahteva napisana na samo določen model aparatov, ki pa ima nižje tehnične karakteristike in s tem manjšo možnost uspešne defibrilacije zahtevamo da to zahtevo pri pol-avtomatskih defibrilatorjih umaknete. Omenjena zahteva ne predstavlja prednosti, ampak v stresni situaciji dodatno zmedo.
Odgovor:
Naročnik ne odstopa od zahteve po slikovnih in glasovnih navodilih.


2. VPRAŠANJE - Datum prejema: 08.09.2020 09:53
Spoštovani, Vezano na razpis JN005145/2020-W01 postavljamo sledeče vprašanje: Velja za 1. in 2. sklop polavtomatski defibrilatorji Aparati z vrhunsko tehnologijo ( visokim razponom energije, jasnimi navodili v slovenskem jeziku, skladnimi z ERC, prilagodljivo energijo, ...) ne potrebujejo slikovnih navodil na zaslonu. Ker je ta zahteva pisana na kožo le neakterim aparatom, ki pa imajo nižje tehnične karakteristike in s tem posledično manjšo verjetnost uspešne defibrilacije zahtevamo da to zahtevo odstranite.
Odgovor:
Naročnik ne odstopa od zahteve po slikovnih in glasovnih navodilih.


3. VPRAŠANJE - Datum prejema: 08.09.2020 09:48
Spoštovani, vezano na razpis JN005145/2020-W01, sklop 1 in 2, kjer so zahtevani polavtomatski defibrilatorji želimo ponuditi: AED z najnaprednejšo tehnologijo, ki se ponaša z vrhunskimi karakteristikami, vendar:
-je garancija na baterijo 4 leta, ker zaradi samodejnih testov na višji ravni baterija težko zdrži več. Aparat 1 x mesečno poleg vseh testov energijski test pr 360 J, kar posledično pomeni da se baterija izprazni prej. Torej; večja zanesljivost pomeni manjšo življensko dobo baterije.
-aparat ima samo fiksno baterijo, ki se ne polni-kar je trend pri AED-jih. Smisel AED ja je da je baterija vedno vstavljena v AED in ni potrebnega manevriranja z polnjenjem.
-zaslon je velik, vendar ne vsebuje slikovnih navodil. V kolikor so glasovna navodila natančna uporabnik ne potrebuje slikovnih navodil na samem AEDju. Gledanje na zaslon namreč odvrača fokus iz pacienta, zato tudi stroka meni da slikovna navodila niso vedno prednost.
-Monitoring pacienta je možen samo z defibrilacijskimi elektrodami, kot večina AED-jev na trgu. Aparat je skladen z ERC smernicami in je bil v preteklosti v simulacijskem centru označen kot edini AED ki je v rangu AEDjev prepoznal vse ritme potrebne za izvedbo šoka-100% sensitivity.
Sprašujemo ali lahko ponudimo AED, ki ima 4 letno garancijo na baterijo, nima opcije polnilnih baterij, nima slkovnih navodil na samem zaslonu in omogoča monitoring samo z defibrilacijskimi elektrodami. Uporaba AED jev bi naj bila enostavna in z čim manj manevri omogačati učinkovito defibrilacijo. (seveda ob upoštevanju napredne tehnologije, ki pacientu omogoča uspešno defibrilacijo). Zato menimo, da zahteva monitoring brez defibrilacijskih elektrod ni primerna v sklopu polavtomatskih defibrilatrojev. V kolikor od tega ne odstopayte prosimo za obrazložitev.
Odgovor:
Naročnik ne odstopa od zahteve po glasovnih in slikovnih navodilih. Prav tako ne odstopa od zahteve po monitoringu brez defibrilacijskih elektrod.
Monitoring preko defibrilacijskih elektrod predstavlja nevarnost ob uporabi med vožnjo na terenu. Ob uporabi defibrilacijskih elektrod gre aparat vsaki 2 minuti (v skladu s smernicami ERC) v analizo ritma. Zaradi artefaktov so bili opisani primeri v literaturi, ko je aparat prepoznal VF in predlagal šok. Drugi razlog je finančni vidik, saj se bo aparat uporabljal večkrat kot monitor za spremljanje drugega odvoda EKG in je z uporabo posebnega kabla in klasičnih EKG elektrod ta strošek zanemarljiv.


4. VPRAŠANJE - Datum prejema: 07.09.2020 14:04
Spoštovani! Naša vprašanja se nanašajo na defibrilator v sklopu 2. Monitor z defibrilatorjem, z 12 kanalnim EKG, SPO2, ETCO2. Želimo vam ponuditi monitor z defibrilatorjem, ki je po uporabnosti in tehničnih karakteristikah veliko bolj napreden in uporaben od aparata z razpisanimi tehničnimi značilnostmi ter se vsakodnevno uporablja v službah vojska, nujne medicinske pomoči večih držav Velika Britanija, Avstralija, ZDA, Španija, Izrael, Nizozemska, Finska Široka uporabnost in vzdržljivost je bila dokazana tudi z uporabo v večih svetovnih kriznih žariščih pri vsakodnevnih nalogah misij članic zveze NATO.
1. Torba z ramenskim trakom za aparat in opremo. Ali vam lahko ponudimo rešitev prenosa monitorja ter defibrilatorja v obliki nahrbtnika, ki je namenjen za vsakodnevno uporabo v službah nujne medicinske pomoči?
Odgovor:
Lahko ponudite prenos defibrilatorja v obliki nahrbtnika.

2. Mora omogočati uporabo z defibrilacijskimi ročkami in defibrilacijskimi elektrodami. Monitor z defibrilatorjem, ki ga želimo ponuditi, omogoča uporabo samo samolepilnih defibrilacijskih elektrod, ker je namenjen za uporabo v okoljih, za katerega razpisujete nakup. Uporaba defibrilacijskih ročk izven bolnišničnega okolja je v upadu, saj tudi zadnje ERC smernice 2015 priporočajo uporabo samolepljivih defibrilacijskih elektrod. Uporaba samolepljivih elektrod istočasno omogoča tako monitoriranje, defibrilacijo in/ali pacing oziroma dopušča uporabniku veliko lažje, zanesljivo in varno oskrbo bolnika.
Sprašujemo vas, ali se strinjate, da vam ponudimo monitor z defibrilatorjem, ki omogoča uporabo samo z samolepljivimi elektrodami?
Odgovor:
Naročnik zahteva poleg uporabe defibrilacijskih ročk tudi možnost uporabe defibrilacijskih elektrod.

3. Oprerativni atmosferski tlak: od - 300 do 4500 m. Ali vam lahko ponudimo monitor z defibrilatorjem, ki omogoča operativni tlak od 200 do 5.486 m? Omenjene vrednosti so se glede na širok krog uporabnikov izkazale za več kot zadovoljive in do sedaj proizvajalec ni zabeležil težav pri delovanju in uporabe aparata povezanih z omenjenimi vrednostmi.
Odgovor:
Lahko ponudite monitor z defibrilatorjem, ki omogoča operativni tlak od 200 do 5.486 m.

4. Zahtevan standard IEC 62262. Omenjeni test opredeljuje mednarodno numerično klasifikacijo za stopnje zaščite ohišij za električno opremo pred zunanjimi mehanskimi vplivi. Zagotavlja način določanja zmogljivosti ohišja za zaščito njegove vsebine pred zunanjimi vplivi kot so udarci in padci. Monitor z defibrilatorjem, ki ga želimo ponuditi, izpolnjuje vse najstrožje teste kot Pro to MIL-STD-810G, RTCA DO-160G in EN 1789. Ti testi vključujejo dokazila med drugim preskus udarcev, vibracij, trkov, tlaka in obratovalnih šokov in presegajo vse zahteve standarda IEC 62262. Sprašujemo vas, če se strinjate, da vam ponudimo proizvod, ki izpolnjuje zgoraj omenjene standarde? Vse ostale zahtevane standarde zadovoljujemo oziroma jih v večini tudi presegamo.
Odgovor:
Predpisani standardi so minimalni. V kolikor jih presegate je to dovoljeno .

5. VPRAŠANJE - Datum prejema: 04.09.2020 11:25
Naročnik v odgovoru navaja: Vsaj 2 proizvajalca, ki ustrezata razpisu: Mediana in Lifepack. menimo, da je odgovor zavajujoč in dvoumen, saj je defibrilator enovita naprava in ustreznost pogojena z ustreznostjo vseh zahtev. Še vedno trdimo, da je skupek zahtev in ne samo energije v zahtevah prilagojeno enemu modelu.Prosimo za naslednje pojasnilo;
1. Defibrilator Mediana ustreza vsem razpisnim zahtevam, ali samo energijski?
Odgovor:
Po pregledu javno objavljenih podatkih, ki so na voljo na spletu za defibrilatorje proizvajalca Mediana ustreza tudi drugim pogojem in ne samo energijskim pogojem.