Dosje javnega naročila 005149/2020
Naročnik: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Blago: NABAVA KLIMATSKE KOMORE za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI-LIFEWATCH«
ZJN-3: Odprti postopek

JN005149/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.08.2020
JN005149/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.11.2020
JN005149/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005149/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 159-387454
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Janžekovič
anita.janzekovic@zrc-sazu.si
+386 14706339
+386 59075609

Internetni naslovi
http://www.praetor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357966/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19093
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA KLIMATSKE KOMORE za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI-LIFEWATCH«
Referenčna številka dokumenta: 41N200068
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je NABAVA KLIMATSKE KOMORE za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI-LIFEWATCH«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38200000
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Zagorica 20, 1292 Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je NABAVA KLIMATSKE KOMORE za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI-LIFEWATCH«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.09.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.09.2020   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.09.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.08.2020   19:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kakšne so dopustne zunanje dimenzije.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Širina x Globina x Višina je 100-120 cm x 80-100 cm x 180-200 cm.
______________Datum objave: 24.08.2020   16:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosili bi odgovore na spodnja vprašanja:
1) Ali je delovni razpon (točka 2 za klimatsko komoro 1) med - 10*C (minus deset) in +44*C (plus štiriinštirideset) stopinj celzija?
2) Ali je delovni razpon (točka 2 za klimatsko komoro 2) med +4 *C (plus štiri) in +44*C (plus štiriinštirideset) stopinj celzija?
3) Predvidevamo, da je KRMILNIK (KONTROLER) 1 namenjen za krmiljenje KLIMATSKE KOMORE 1 (in enako KRMILNIK 2 za KOMORO 2)?
4) Če je odgovor na predhodno vprašanje pritrdilen, potem prosimo, preverite, če se ni prikradla napaka za KOMORO 1 v točki 2 in se zahteva vlaga med 40% in 80% (kot je navedeno za KONTROLER 1)?
5) Ali lahko pojasnite točko 7. "Steklena vrata, ki omogočajo nemoten dostop do polic"?! Gre za notranja steklena vrata ali zunanja? Kako omogočajo hiter dostop?
6) Prav tako bi prosili, da detaljneje pojasnite zahtevo pod točko 12 (za KOMORO 1): "Neprekinjena kondenzacijska enota za tesnejše temperaturne tolerance (do ± 0,3 ° C) in daljšo življenjsko dobo"?! Kakšna je to "neprekinjena kondenzacijska enota"... ali gre za neprekinjeno delovanje slednje? Ali je dovoljeno, da "tesnejše temperaturne tolerance" proizvajalec lahko zagotovi kako drugače, ali pa jih mora nujno zagotoviti s pomočjo "neprekinjene kondenzacijske enote"?
7) Zakaj se slednja zahteva ne pojavlja med zahtevami v angleški verziji tehničnih zahtev?
8) "Neprekinjena kondenzacijska enota za tesnejše temperaturne tolerance (do ± 0,3 ° C) in daljšo življenjsko dobo" se ne zahteva za KOMORO 2?
9) Za kakšno tuljavo gre pri točki 13 za KOMORO 1 in pri točki 12 za KOMORO 2?

Hvala za vaše odgovore že vnarpej!
Lep pozdrav,

ODGOVOR
1. Da.
2. Da.
3. Da.
4. KOMORA 1: vlaga 45% 80%, KONTROLER 1: 40% do 80%, KOMORA 1: vlaga: do 70%; KONTROLER 2: do 70%
5. Vrata naj bodo steklena, tako da zunanja svetloba lahko prehaja v komoro. Pri odprtju vrat naj bo možen dostop do vseh polic hkrati.
6. Pomembno je, da sistem zagotavlja konstantno temperaturo s toleranco do ± 0,3 ° C skozi celotno možno temperaturno območje.
7. To velja tudi za angleško različico.
8. Za obe komori velja kot je navedeno za komoro 1.
9. V komori 1 naj se za vzdrževanje konstantne nizke temperature uporabi sistem dvojnih tuljav. Tuljavi naj delujeta v tandemu (ko se ena tuljava hladi, se druga tuljava odmrzuje z vročim plinom). Lahko tudi drugačen sistem, ki zagotavlja, da pri nizkih T ne prihaja do skokov v T. Komora 2 ne potrebuje takšnega sistema zaradi višje T (>0°C).
____________

Datum objave: 25.08.2020   04:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosili bi odgovore na spodnja vprašanja:
1) Ali je delovni razpon (točka 2 za klimatsko komoro 1) med - 10*C (minus deset) in +44*C (plus štiriinštirideset) stopinj celzija?
2) Ali je delovni razpon (točka 2 za klimatsko komoro 2) med +4 *C (plus štiri) in +44*C (plus štiriinštirideset) stopinj celzija?
3) Predvidevamo, da je KRMILNIK (KONTROLER) 1 namenjen za krmiljenje KLIMATSKE KOMORE 1 (in enako KRMILNIK 2 za KOMORO 2)?
4) Če je odgovor na predhodno vprašanje pritrdilen, potem prosimo, preverite, če se ni prikradla napaka za KOMORO 1 v točki 2 in se zahteva vlaga med 40% in 80% (kot je navedeno za KONTROLER 1)?
5) Ali lahko pojasnite točko 7. "Steklena vrata, ki omogočajo nemoten dostop do polic"?! Gre za notranja steklena vrata ali zunanja? Kako omogočajo hiter dostop?
6) Prav tako bi prosili, da detaljneje pojasnite zahtevo pod točko 12 (za KOMORO 1): "Neprekinjena kondenzacijska enota za tesnejše temperaturne tolerance (do ± 0,3 ° C) in daljšo življenjsko dobo"?! Kakšna je to "neprekinjena kondenzacijska enota"... ali gre za neprekinjeno delovanje slednje? Ali je dovoljeno, da "tesnejše temperaturne tolerance" proizvajalec lahko zagotovi kako drugače, ali pa jih mora nujno zagotoviti s pomočjo "neprekinjene kondenzacijske enote"?
7) Zakaj se slednja zahteva ne pojavlja med zahtevami v angleški verziji tehničnih zahtev?
8) "Neprekinjena kondenzacijska enota za tesnejše temperaturne tolerance (do ± 0,3 ° C) in daljšo življenjsko dobo" se ne zahteva za KOMORO 2?
9) Za kakšno tuljavo gre pri točki 13 za KOMORO 1 in pri točki 12 za KOMORO 2?

Hvala za vaše odgovore že vnarpej!
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik popravlja odgovor pod zaporedno številko 4, ki se pravilno glasi:
4. KOMORA 1: vlaga 45% 80%, KONTROLER 1: 40% do 80%, KOMORA 2: vlaga: do 70%; KONTROLER 2: do 70%.
____________________

Datum objave: 31.08.2020   20:36
VPRAŠANJE
To:
Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Prague, 26.8.2020
PURCHASE OF CLIMATE CHAMBER for the project needs »DEVELOPMENT of RESEARCH INFRASTRUCTURE for the INTERNATIONAL COMPETITIVENESS of SLOVENIAN RRI-RI-SI-LIFEWATCH«

Request for clarification regarding the procurement documentation

Dears,
As authorized representative of company Percival, a worldwide leader in climate chambers development, I ´m asking for explanations of the public procurement documentation:

In the file 1-1 Technical specifications_ClimateChamber_ENG.docx is written:

1)
CLIMATE CHAMBER 1
3. Possible inflow of fresh air
and
7. Glass door, allowing easy access to shelves

The model of the instrument, we would like to offer, allows implementation of the inflow fresh air ports only in combination with standard solid door. Additionally, the glass door may compromise light uniformity because of stray light from outside.


Question: Would you accept model of the instrument equipped with standard solid nontransparent door with fresh air ports?

2)
CLIMATE CHAMBER 1
11. Stainless steel interior

The model of the instrument, we would like to offer, is equipped with highly reflective white coating on electro zinc plated steel, which is corrosion proof and offers better reflctive qualities then stainless steel, which absorbs light.

Question: Would you accept model of the instrument equipped with corrosion proof interior of highly reflective white coating on electro zinc plated steel?

3)
CLIMATE CHAMBER 2
3. Possible inflow of fresh air
and
7. Glass door, allowing easy access to shelves

The model of the instrument, we would like to offer, allows implementation of the inflow fresh air ports only in combination with standard solid door. Additionally, the glass door may compromise light uniformity because of stray light from outside.


Question: Would you accept model of the instrument equipped with standard solid nontransparent door with fresh air ports?

4)
CLIMATE CHAMBER 2
11. Stainless steel interior

The model of the instrument, we would like to offer, is equipped with highly reflective white coating on electro zinc plated steel, which is corrosion proof and offers better reflctive qualities then stainless steel, which absorbs light.

Question: Would you accept model of the instrument equipped with corrosion proof interior of highly reflective white coating on electro zinc plated steel?

ODGOVOR
1. We would like to have glass doors and lead fresh air and oxygen through the access ports. / Vrata naj bodo steklena, skozi katera je mogoče odvajati svež zrak in kisik.
2. Yes, we would accept the suggested option. / Naročnik sprejema predlagano možnost.
3. We would like to have glass doors and lead fresh air and oxygen through the access ports. / Vrata naj bodo steklena, skozi katera je mogoče odvajati svež zrak in kisik.
4. Yes, we would accept the suggested option. / Naročnik sprejema predlagano možnost.
______________