Dosje javnega naročila 005090/2020
Naročnik: OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
Gradnje: PRESTAVITEV CESTE V GABROVCU PRI KOSTRIVNICI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 141.831,21 EUR

JN005090/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.08.2020
JN005090/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.08.2020
JN005090/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2020
JN005090/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.09.2020
JN005090/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.09.2020
JN005090/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.11.2020
JN005090/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 17.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005090/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
ales.otorepec@rogaska-slatina.si, Aleš Otorepec
obcina@rogaska-slatina.si
+386 38181700
+386 38181724

Internetni naslovi
http://www.rogaska-slatina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364704/GABROVEC_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20227
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRESTAVITEV CESTE V GABROVCU PRI KOSTRIVNICI
Referenčna številka dokumenta: 430-0027/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se nanaša na obnovo 188 m dolgega odseka javne poti JP 857281, in sicer z deviacijo, katere namen je odmakniti potek ceste od stanovanjskega objekta. Trenutek potek javne poti poteka čez dvorišče, namen deviacije je povečati prometno varnost na obravnavanem območju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: JP 857281, občina Rogaška Slatina
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo se nanaša na obnovo 188 m dolgega odseka javne poti JP 857281, in sicer z deviacijo, katere namen je odmakniti potek ceste od stanovanjskega objekta. Trenutek potek javne poti poteka čez dvorišče, namen deviacije je povečati prometno varnost na obravnavanem območju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.09.2020
Konec: 15.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:
- iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci,
- zaradi spremembe investicije spremembe projektne dokumentacije večjega obsega,
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2020   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.08.2020   09:10
Spoštovani,
objavljena dokumentacija v zvezi z javnim naročilom vsebuje napako znotraj obrazca OBR-GARANCIJA. Tekom dneva bomo objavili popravljen obrazec, ki bo skladen z vsebino dokumenta "Povabilo k sodelovanju in navodila za pripravo ponudbe." Rok za predložitev ponudb se podaljša, in sicer glasi 1. 9. 2020, 09:00.

Datum objave: 27.08.2020   11:55
Spoštovani,
informacija glede roka plačila potrjene situacije: 30. dan od dne prejema e-računa.
V objavljenem vzorcu pogodbe je napačno naveden 8-dnevni rok, ki je glede na zakonodajo veljal le v času razglašene epidemije.