Dosje javnega naročila 005083/2020
Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Gradnje: Izgradnja sekundarnega vodovoda 2. del: Doblička Gora-odsek 2, Rodine-odsek 2, 3 in 4
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 431.048,18 EUR

JN005083/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.08.2020
JN005083/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2020
JN005083/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.09.2020
JN005083/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005083/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Željka KARIN BILIČIČ
obcina.crnomelj@siol.net
+386 73061100
+386 73061130

Internetni naslovi
http://www.crnomelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://crnomelj.si/razpisi/javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20237
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja sekundarnega vodovoda 2. del: Doblička Gora-odsek 2, Rodine-odsek 2, 3 in 4
Referenčna številka dokumenta: 430-0138/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja sekundarnega vodovoda v občini - 2. del:
Doblička Gora - odsek 2, dolžine 177m,
Rodine - odsek 2, dolžine 342 m,
Rodine - odsek 3, dolžine 645 m,
Rodine - osek 4, dolžine 476 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Doblička Gora, Rodine
II.2.4 Opis javnega naročila
1. V sklopu projekta Izgradnja vodovodnega sistema v občini Črnomelj je bil zgrajen del kraka 2 - Doblička Gora, ki se zaključi s podtalnim hidrantom. Obravnavani krak - odsek 2 je nadaljevanje obstoječega. Dolžina odseka znaša 177 m.
2. Predmet obdelave obsega izgradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja v naselju Rodine. Izgradnja je predvidena na treh odsekih:
odsek 2: vzhodni del naselja, med hišnima številkama 19D in 22. Dolžina odseka znaša 342 m.
odsek 3: zahodni del naselja (Rožič-Bolšec). Dolžina odseka znaša 645 m.
odsek 4: med zgrajenim vodovodom pod PČ Rodine do predvidenega vodovoda Rodine -Sela pri Otovcu (Verderber). Dolžina odseka znaša 476 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z določili naročnikove razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.08.2020   09:01
Kraj: Preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2020   12:22
VPRAŠANJE
Ker smo teden dni pred objavo tega javnega naročila zaprosili za S.BON 1/P (tudi za eno izmed vaših javnih naročil) vas naprošamo, da dovolite, da S.BON 1/P ni starejši kot mesec dni pred oddajo tega javnega naročila. Podatki, ki jih iščete so namreč enaki že od julijske izdaje bonov, ponudnikom pa se prihrani nekaj stroškov z vašo privolitvijo podaljšanja starosti bona.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo kot dokazilo upošteval S. BON-1 ali S.BON-1/P oz. drugo ustrezno potrdilo, ki ne smeta biti starejša več kot 30 dni od datuma objave tega javnega naročila.Datum objave: 20.08.2020   09:16
VPRAŠANJE
Prosimo, da zaradi zagotavljanja transparentnosti pri zavarovanju za resnost ponudbe spremenite pogoj in sicer tako, da določite znesek zavarovanja, ki bo za vse ponudnike enak.

ODGOVOR:
Naročnik je spremenil pogoj in za menico za resnost ponudbe določil znesek v višini najmanj 15.000,00 EUR.Datum objave: 20.08.2020   09:16
VPRAŠANJE
Zaradi zagotavljanja transparentnosti, vas prosimo, da pri instrumentu zavarovanja- menici,
zamenjate višino zavarovanja. Namesto najmanj 5,00 % ponudbene vrednosti z DDV,
določite enak znesek za vse ponudnike.

ODGOVOR:
Naročnik je spremenil pogoj in za menico za resnost ponudbe določil znesek v višini najmanj 15.000,00 EUR.
Datum objave: 20.08.2020   09:16
VPRAŠANJE
Zaradi zagotavljanja transparentnosti, vas prosimo, da pri instrumentu zavarovanja- menici, zamenjate višino zavarovanja. Namesto najmanj 5,00 % ponudbene vrednosti z DDV, določite enak znesek za vse ponudnike.

ODGOVOR:
Naročnik je spremenil pogoj in za menico za resnost ponudbe določil znesek v višini najmanj 15.000,00 EUR.
Datum objave: 20.08.2020   09:17
VPRAŠANJE
V navodilih ponudnikom navajate 60 dnevno veljavnost menice za resnost ponudbe, na obrazcu menice pa 90 dni.
Katero veljavnost naj upoštevamo? Hvala, lp.

ODGOVOR:
Veljavnost menice je 60 dni od roka za oddajo ponudb.
Datum objave: 20.08.2020   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani, zaradi lažje določitve končne cene vas prosimo, da v rekapitulacijo popisa del dodate vrstico s popustom.
Hvala za razumevanje.
lp

ODGOVOR:
Ponudniki naj pri pripravi ponudbe morebitne popuste vključijo v posamezne postavke.