Dosje javnega naročila 005088/2020
Naročnik: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Blago: Izvedba nadomestnega napajanja vzbujalnega sistema in tehnološke lastne porabe HE Formin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 105.471,66 EUR

JN005088/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.08.2020
JN005088/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2020
JN005088/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.10.2020
JN005088/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2020
JN005088/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2020
JN005088/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2020
JN005088/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.04.2021
JN005088/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005088/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
Matej Šnuderl
matej.snuderl@dem.si
+386 23005465
+386 23005685

Internetni naslovi
http://www.dem.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20244
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba nadomestnega napajanja vzbujalnega sistema in tehnološke lastne porabe HE Formin
Referenčna številka dokumenta: JN 018/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izvedba nadomestnega napajanja vzbujalnega sistema in tehnološke lastne porabe HE Formin.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava opreme
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: HE Formin
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava ostale opreme in montaža
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: HE Formin
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava ostale opreme in montaža
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Predelava vzbujalnega sistema
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31161100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: HE Formin
II.2.4 Opis javnega naročila
Predelava vzbujalnega sistema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.09.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.09.2020   12:05
Kraj: Avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.08.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.08.2020   07:54
VPRAŠANJE 1
1. V razpisni dokumentaciji je Tehničnih specifikacijah, v točki 4.1.1. Vzbujalni transformator navedeno:
»Izvajalec bo pričel z izvedbo del po sklenitvi pogodbe in vse s pogodbo dogovorjene obveznosti vključno s predajo dokumentacije zaključil do 31.12.2020.
Dobavo opreme (transformatorji, merilni transformatorji, nizkonapetostne oklopljene zbiralnice) bo izvajalec dobavil do 23.11.2020.
Montaža opreme in vstavljanje v pogon je vezano na remontna obdobja na hidroelektrarnah naročnika in sicer bo moral izvajalec navedena dela opraviti predvidoma:
- v obdobju od 1.12.2020 do 18.12.2020.«

Dobavni roki za vzbujalne suhe transformatorje so predvidoma 19 tednov od naročila. Prosimo, da ustrezno temu prilagodite zahteve iz razpisa.

2. V razpisni dokumentaciji je Tehničnih specifikacijah, v točki 4.4. Rok izvedbe je navedeno:
»Imeti mora bakreno navitje in F razred izolacije (155 °C)«
Prosimo, da dovolite ponuditi transformatorje z aluminijastimi (Al) navitji, ob zagotovitvi izpolnjevanja vseh ostalih tehničnih zahtev razpisa. Tovrstni transformatorji (z Al navitji) so bolj običajni in bistveno cenejši, kot z bakrenimi navitji.

3. V razpisni dokumentaciji je Tabelah tehničnih podatkov, za vzbujalni transformator navedeno:
»14. Temperaturna zaščita, monitoring z vgrajenima dvema kompletoma Pt100 senzorjev«
Prosimo, da potrdite, razumeti dokument IBFOX-1E1001, da temperaturna naprava ni v obsegu dobave in da se dobavi le Pt100 senzorje, ki bodo ožičeni v omarico nameščeno na transformatorju oziroma njegovem ohišju.


ODGOVOR 1
1.1 Na to vprašanje naročnik odgovor še pripravlja. Objavljen bo v roku, kot je naveden v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
1.2 Ob izpolnitvi vseh ostalih tehničnih zahtev razpisa in drugih regulativnih zahtev s področja transformatorjev ter prostorskih omejitev na objektu, ponudnik lahko ponudi transformatorje z Al navitji.
1.3 Za temperaturno zaščito in monitoring mora vzbujalni transformator imeti zgolj vgrajene pt100 senzorje, ki bodo ožičeni v nameščeno omarico na transformatorju oz. njegovem ohišju.
Datum objave: 24.08.2020   08:01
VPRAŠANJE 2
V zvezi z referenčnim pogojem za sklop 1- Dobava opreme naročnika prosimo za potrditev našega razumevanja, da lahko ponudnik referenčni pogoj za dobavo transformatorjev ter dobavo oklopljenih zbiralnic izkaže z ločenimi referencami za dobavo transformatorjev in ločenimi referencami za dobave sistemov oklopljenih zbiralnic. Prosimo za Vašo potrditev.


ODGOVOR 2
Ponudnik lahko izkaže tehnično in strokovno usposobljenost z ločenimi referencami za dobavo transformatorjev in ločenimi referencami za dobavo oklopljenih zbiralnic, pri čemer pa mora izkazati vsaj po 3 (tri) reference tako za transformatorje, kot za oklopljene zbiralnice.Datum objave: 25.08.2020   09:32
VPRAŠANJE 3
V razpisni dokumentaciji je Tehničnih specifikacijah, v točki 4.1.1. Vzbujalni transformator in v 4.1.3. Izolacijski transformator navedeno:

»Transformatorji morajo ustrezati veljavnim slovenskim oz. enakovrednim evropskim ali mednarodnim standardom: SIST EN 60076-1, 2, 3, 4, 5, 10, 11; SIST EN 61099; SIST EN 50588-1; SIST EN 50386; SIST EN 50180-1, 2, 3; SIST EN 50216-3, 4; SIST IEC/TR 60616.«

Navaja se standard SIST EN 50588-1, kar lahko pomeni, da je v ponudbi potrebno upoštevati zahteve tega standarda in/ali EU uredbe 548/2014, čeravno so po našem mnenju vzbujalni in NN izolacijski transformatorji izvzeti iz tega standarda ali direktive.
Da se izognemo nesporazumu, prosimo za potrditev, da navedenega standarda ni potrebno upoštevati pri dimenzioniranju (izgube oziroma PEI, itd.) vzbujalnih in ločilnega transformatorja.


ODGOVOR 3
Potrjujemo, da standarda SIST EN 50588-1 ni potrebno upoštevati pri dimenzioniranju (izgube oziroma PEI, itd.) vzbujalnih in ločilnega transformatorja.Datum objave: 25.08.2020   14:34
VPRAŠANJE 1.1
1. V razpisni dokumentaciji je Tehničnih specifikacijah, v točki 4.1.1. Vzbujalni transformator navedeno:
»Izvajalec bo pričel z izvedbo del po sklenitvi pogodbe in vse s pogodbo dogovorjene obveznosti vključno s predajo dokumentacije zaključil do 31.12.2020.
Dobavo opreme (transformatorji, merilni transformatorji, nizkonapetostne oklopljene zbiralnice) bo izvajalec dobavil do 23.11.2020.
Montaža opreme in vstavljanje v pogon je vezano na remontna obdobja na hidroelektrarnah naročnika in sicer bo moral izvajalec navedena dela opraviti predvidoma:
- v obdobju od 1.12.2020 do 18.12.2020.«

Dobavni roki za vzbujalne suhe transformatorje so predvidoma 19 tednov od naročila. Prosimo, da ustrezno temu prilagodite zahteve iz razpisa.

ODGOVOR 1.1
Dobavni roki ostanejo nespremenjeni. V kolikor izbrani izvajalec ne bo dobavil opreme v pogodbeno določenem roku, bo moral naročniku plačati pogodbeno kazen, kot je navedena v vzorcu pogodbe. Pri tem se v vseh vzorcih pogodb v točki »Pogodbena kazen« črtata zadnja dva odstavka.
Datum objave: 25.08.2020   14:37
Naročnik v Tabeli tehničnih podatkov v Sklopu 1 pod »Vzbujalni transformator« spreminja točko 18., kjer se stopnja mehanske zaščite spremeni tako, da se namesto IP31 glasi IP21.
Posledično se v Tehničnih specifikacijah v poglavju 4.1.1. "Vzbujalni transformator" spremeni peta alineja tako, da se glasi:
- Vzbujalna transformatorja morata biti izvedena v ohišju vsaj IP21 s priključki na zgornji strani.
Datum objave: 25.08.2020   15:22
Naročnik je na svoji spletni strani http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila objavil čistopis dokumentacije v zvezi z oddajo JN, v kateri je upošteval spremembe razpisne dokumentacije v zvezi z odgovori na vprašanja potencialnih ponudnikov na Portalu javnih naročil.