Dosje javnega naročila 005091/2020
Naročnik: LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA DOLENJSKA - POSAVJE - BELA KRAJINA, Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško
Storitve: Vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za nadzor, energetsko knjigovodstvo in monitoring in upravljanje z energijo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 57.142,36 EUR

JN005091/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.08.2020
JN005091/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.09.2020
JN005091/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.10.2020
JN005091/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005091/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA DOLENJSKA - POSAVJE - BELA KRAJINA
Cesta krških žrtev 30
8270
SI
Krško
Slovenija
Jože Pustoslemšek
joze.pustoslemsek@lea-d.si
+386 78700103
+386 78700103

Internetni naslovi
https://www.lea-d.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364799/RD_CNS_LEAD_2020_final.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20248
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za nadzor, energetsko knjigovodstvo in monitoring in upravljanje z energijo
Referenčna številka dokumenta: 1_2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314300
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za nadzor, energetsko knjigovodstvo in monitoring in upravljanje z energijo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za nadzor, energetsko knjigovodstvo in monitoring in upravljanje z energijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.08.2020   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN - na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.08.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.08.2020   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zvezi z razpisom JN005091/2020-W01 Vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za nadzor, energetsko knjigovodstvo in monitoring in upravljanje z energijo naročnika LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA DOLENJSKA - POSAVJE - BELA KRAJINA, Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško, postavljamo sledeča vprašanja:

1. Ali pri uvozu eRačuna pravilno razumemo, da gre za uvoz eRačuna v eSLOG 2.0 formatu, ki je edini dovoljen format od oktobra 2020 dalje?
2. Ali želite do SCADE dostopati s predhodno vzpostavitvijo VPN povezave ali direktno?
3. Ali pravilno predvidevamo, da je potrebno podpirati vse sodobne brskalnike (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, ter Google Chrome) na namiznih in prenosnih (tablice, telefoni) napravah?
4. Ali potrebujete tudi zunanje APIje, npr. da je mogoče podatke kakovosti zraka servirati tretjim sistemom?

Hvala.

ODGOVOR
1. Uvoz računov ni mišljen samo v eSLOGU 2.0 ampak tudi neposredno iz pdf dokumentov, ki nam jih posredujejo naši dobavitelji oz. stranke.
2. Do SCADA sistema želimo dostopati preko spletnega sistema z uporabo certifikata. Sistem mora biti enoten za vse objekte in ne ločen sistem za SCADA in ločena aplikacija za račune in druge prikaze.
3. Da, potrebno je podpreti vse brskalnike.
4. Da, aplikacija mora omogočati izvoz podatkov preko API vmesnikov za zunanje sisteme.Datum objave: 25.08.2020   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zvezi z razpisom JN005091/2020-W01 Vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za nadzor, energetsko knjigovodstvo in monitoring in upravljanje z energijo naročnika LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA DOLENJSKA - POSAVJE - BELA KRAJINA, Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško, postavljamo sledeča vprašanja/prošnje:

1. Prosim za funkcijsko shemo, ali obstoječi elektrno načrt naprave za določitev ustreznega krmilnika.
2. Prosim za podatek o tipu krmilne opreme ki krmilni bazensko tehniko brez tega podatka teško določiš ustrezne komunikacijske protokole.
3. Prosim za specifikacijo trenutnega cns sistema ali je to Siemens Desigo ali WINCC )nujno vedet verzijo in število razpoložljivih prostih točk
4. Prosim navedite katere siemnsove opreme ( Tipi krmilne opreme).
5. Za kateri sklop in funkcijo naj bi bilo teh 5 krmilnikov + modemov
6.Prosim za funkcijsko shemo prezračevalnega sitema , ali obstoječi elektrno načrt naprave za določitev ustreznega krmilnika.
7. Prosim za specifikacijo trenutnega cns sistema nujno vedet verzijo in število razpoložljivih prostih točk.

Hvala.

ODGOVOR
1. Vprašanje ni povsem razumljivo. Načrt katere naprave? Podjetje za te objekte ne razpolaga z arhivskimi dokumenti električnih načrtov in shem.

2. OŠ JURIJA DALMATINA krmiljenje BECKHOFF

3.
OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM - trenutno brez CNS sistema
OŠ JURIJA DALMATINA trenutno je vzpostavljen CNS sistem od podjetja FENIKS PRO.
Z informacijo o številu prostih točk žal ne razpolagamo.
OŠ ADAMA BOHORIČA - trenutno brez CNS sistema
4. Vprašanje ni povsem razumljivo. Nameščena je programsk
a oprema Control Applications UniWEB. V toplotni postaji je vgrajeno krmilje CAVeropoint. Toplotna postaja se upravlja preko, serverskega računalnika.

5. Krmilniki so predvideni za upravljanje celotnega sistema preko CNS (tako kotlovnica kot tudi ogrevanje po prostorih regulacija vseh radiatorjev).

6.
Izvajalci:
OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM - MENERGA
OŠ JURIJA DALMATINA trenutno je vzpostavljen CNS sistem od podjetja FENIKS PRO.
OŠ ADAMA BOHORIČA - MENERGA
Podjetje za te objekte ne razpolaga z arhivskimi dokumenti električnih načrtov in shem.

7.
OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM - trenutno brez CNS sistema
OŠ JURIJA DALMATINA trenutno je vzpostavljen CNS sistem od podjetja FENIKS PRO.
Z informacijo o številu prostih točk žal ne razpolagamo.
OŠ ADAMA BOHORIČA - trenutno brez CNS sistema