Dosje javnega naročila 005142/2020
Naročnik: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup Ethernet omrežnega emulatorja do 10 Gb/s
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 60.461,98 EUR

JN005142/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.08.2020
JN005142/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2020
JN005142/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.07.2021
JN005142/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005142/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Željko Smiljanić
info.box@akos-rs.si
+386 15836300
+386 15111101

Internetni naslovi
http://www.akos-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/365019/RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/365019/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20191
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Regulativni organ, pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup Ethernet omrežnega emulatorja do 10 Gb/s
Referenčna številka dokumenta: 430-44/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup Ethernet omrežnega emulatorja do 10 Gb/s.

Ethernet omrežni emulator mora izpolnjevati vsaj naslednje tehnične zahteve:

1. Najmanj 4 × Ethernet vmesnik (2 fizični poti za promet), ki omogočajo hitrosti 1GbE in 10GbE. Vmesniki za hitrost 1GbE so lahko RJ45 ali SFP/SFP+, vmesnika za 10GbE morata biti SFP+. Vsi zahtevani vmesniki morajo biti funkcionalni (omogočeni);
2. Emulator mora omogočati vgradnjo in delovanje z generičnimi/od drugih proizvajalcev, SFP+ moduli (no vendor lock-in). V kolikor to ne omogoča, morajo biti priloženi primerni SFP/SFP+ moduli 4x 1/10GbE optični- multimode in pa 4x 1GbE bakreni RJ45;
3. Emulator mora biti za promet, ki teče skozenj, transparenten (ne sme predstavljati MAC in IP terminacije);
4. Omogočati mora vse manipulacije prometa, ki teče skozenj, pri nazivni hitrosti ethernet vmesnika (line-rate performance);
5. Izveden mora biti tako, da so vse manipulacije prometa, ki teče skozenj, implementirane v strojni op
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup Ethernet omrežnega emulatorja do 10 Gb/s.

Ethernet omrežni emulator mora izpolnjevati vsaj naslednje tehnične zahteve:

1. Najmanj 4 × Ethernet vmesnik (2 fizični poti za promet), ki omogočajo hitrosti 1GbE in 10GbE. Vmesniki za hitrost 1GbE so lahko RJ45 ali SFP/SFP+, vmesnika za 10GbE morata biti SFP+. Vsi zahtevani vmesniki morajo biti funkcionalni (omogočeni);
2. Emulator mora omogočati vgradnjo in delovanje z generičnimi/od drugih proizvajalcev, SFP+ moduli (no vendor lock-in). V kolikor to ne omogoča, morajo biti priloženi primerni SFP/SFP+ moduli 4x 1/10GbE optični- multimode in pa 4x 1GbE bakreni RJ45;
3. Emulator mora biti za promet, ki teče skozenj, transparenten (ne sme predstavljati MAC in IP terminacije);
4. Omogočati mora vse manipulacije prometa, ki teče skozenj, pri nazivni hitrosti ethernet vmesnika (line-rate performance);
5. Izveden mora biti tako, da so vse manipulacije prometa, ki teče skozenj, implementirane v strojni opremi (hardware, FPGA , ipd);
6. Omogočati moran naslednje manipulacije nad prometom, ki teče skozenj:
- Dodajanje latence (zakasnitve),
- Dodajanja jitter-ja (potresavanja),
- Izgubljanje, ponavljanje in spreminjanje vrstnega reda paketkov (drop, duplication, reorder, packet corruption),
- Omejevanje pasovne širine (bandwidth control, policing, shaping);
7. Možnost filtriranja prometa po MAC, IP, VLAN;
8. Možnost nastavitve vsaj 4 profilov z različnimi posegi v promet v vsako stran, torej vsaj 8 profilov na fizični poti za promet;
9. Maksimalna zakasnitev oz. latenca, ki jo doda emulator v promet, ki teče skozenj, mora biti pri hitrosti 10Gb/s vsaj 800ms, pri nižjih hitrostih mora biti enaka ali pa še višja;
10. Omogočati mora »capture and replay« funkcionalnost;
11. Podpora za Wireshark oz .pcap datoteke;
12. Upravljanje preko spletnega vmesnika GUI;
13. Napajanje AC 230 V , priložen mora biti kabel s šuko vtikačem;
14. Ločen upravljalni OOB (management) ethernet vmesnik;
15. Višina ohišja: največ 2RU (v komunikacijski omari;
16. Ustrezen pribor za vgradnjo v 19" omaro mora biti priložen;
17. Ponudnik mora ponuditi 24 mesečno garancijo (8x5 support), za ponujeno opremo;
18. Vsi nastali stroški pri servisiranju opreme v garancijskem roku (npr. nadomestni deli, delo, potni stroški), bremenijo izvajalca;
19. Ponudnik izvajalec je dolžan zagotavljati brezplačno popravilo in vzdrževanje strojne opreme v času garancijskega roka;
20. Prijava napak je možna od ponedeljka do petka v času od 8 do 16 ure preko telefona ali elektronske pošte. Za nudenje podpore naročnikom za potrebe izvajanja vzdrževanja oziroma eventualne podpore delovanju mora imeti ponudnik postavljen klicni center, oz. podati kontaktno telefonsko številko, ki omogoča delovanje v navedenem režimu. Ponudnik lahko v ponudbi natančno opredeli proces in postopek dela v klicnem centru v primeru prijave napake oz. zahteve za podporo delovanju ponujenega sistema;
21. V primeru, da se bo enaka strojna napaka pojavila na isti opremi v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva zamenjavo le-te z ekvivalentno novo opremo;
22. Naročniku mora bit omogočen spletni dostop do popravkov, nadgradenj in novih verzij programske opreme pri proizvajalcu opreme, vsaj v času trajanja garancije;
Vse morebitno pred-naložene licence, ki so potrebne za zahtevano delovanje emulatorja, morajo biti časovno neomejene.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej točko 8 II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.09.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.09.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.08.2020   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.08.2020