Dosje javnega naročila 005162/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Storitve: Detajlni pregled Glavnega in Titovega mosta in IDZ sanacije Glavnega in Titovega mosta - ponovitev postopka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 48.556,00 EUR

JN005162/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.08.2020
JN005162/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.08.2020
JN005162/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2020
JN005162/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.02.2021
JN005162/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005162/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Rok Selinšek
rok.selinsek@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20301
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Detajlni pregled Glavnega in Titovega mosta in IDZ sanacije Glavnega in Titovega mosta - ponovitev postopka
Referenčna številka dokumenta: 35402-21/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Detajlni pregled Glavnega in Titovega mosta in IDZ sanacije Glavnega in Titovega mosta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Detajlni pregled Glavnega in Titovega mosta in IDZ sanacije Glavnega in Titovega mosta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.09.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.09.2020   09:15
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.08.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.08.2020   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 2.1 projektne naloge je omenjeno, da je med drugim potrebno izdelati posnetek mostov. Ali je tu mišljen natančen geodetski posnetek?

ODGOVOR

Spoštovani!

Posnetek mora biti takšen , da je razvidna geometrija mostu, njegovi bistveni elementi in oprema.

Lep pozdrav


Datum objave: 24.08.2020   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 1 projektne naloge je omenjen tudi dvoetažnegi most. Ali je dvoetažni most tudi predmet te naloge?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ne, dvoetažni most ni predmet detajlnega pregleda.

Lep pozdravDatum objave: 24.08.2020   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 2.2. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je navedeno, da bo ponudba ocenjena kot dopustna, če med drugim ne bo presegala zagotovljenih sredstev naročnika. Glede na velik obseg del, ki se zahtevajo s tem projektom prosimo, da naročnik navede ocenjeno oziroma dopustno vrednost ponudbe oziroma zagotovljena sredstva za izvedbo tega projekta.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik ocenjene vrednosti ne bo objavil.

Lep pozdrav


Datum objave: 25.08.2020   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 5.4 (Tehnična in strokovna sposobnost) navodil ponudnikom je kot edini referenčni pogoj navedeno, da mora Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izdelal vsaj eno primerljivo dokumentacijo (pregled premostitvenega objekta) za primerljive objekte v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV. V zvezi s to zahtevo imamo naslednja vprašanja oziroma pomisleke:
- Naročnika prosimo za pojasnilo, ali je tu mišljena kumulativa (vsota) vrednosti izdelave več primerljivih dokumentacij pregleda objektov s strani posameznega naročnika. V kolikor je mišljen izključno en detajlni pregled v takšni vrednosti smo prepričani, da je ta zahtevana referenca izrazito previsoka, nesorazmerna s predmetom javnega naročila in kot taka v nasprotju s členom 8 ZJN. Obenem smo prepričani, da taka referenca močno omejujejo potencialno konkurenco, kar je v nasprotju s členom 5 ZJN. Nenazadnje opozarjamo, da zahteva po dokazu dosežene finančne vrednosti ni ustrezen način dokazovanja tehničnih referenc, saj se lahko cene detajlnih pregledov sicer primerljivih premostitvenih objektov močno razlikujejo. Bistveno ustreznejši način dokazovanja tehnične reference bi bila na primer zahtevana dolžina premostitvenega objekta, za katerega je potencialni ponudnik izvedel detajlni pregled.

ODGOVOR
Spoštovani

Naročnik je na svoji spletni strani www.maribor.si:
1. navodila ponudnikom - sprememba 25.8.2020
2. Obrazci - sprememba 25.8.2020,

kjer je spremenil zahteve glede referenčnega pogoja.

Lep pozdravDatum objave: 28.08.2020   12:33
VPRAŠANJE
Naročnik je navedel točne metode in postopek izvajanja pregledov notranjosti in zunanjosti gradbenih objektov. Naročnika sprašujemo ali dovoljuje variantno ponudbo izvajanja del z uporabo drugih ne destruktivnih metod zbiranja zahtevanih informacij in podatkov, vendar z bistveno bolj natančno zbranimi rezultati izvedenih snemanj in pregledov, kar bi naročniku posebej predstavili.

Za odgovor se zahvaljujemo.


ODGOVOR

Pozdravljeni!

Naročnik ne dovoli drugih metod pregledov, kot tisi ki so zapisani v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav