Dosje javnega naročila 005169/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Blago: Uporaba sistema za upravljanje e-izobraževanja«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005169/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.08.2020
JN005169/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2020
JN005169/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005169/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Uroš Uranič
uros.uranic@ef.uni-lj.si
+386 15892431
+386 15892693

Internetni naslovi
http://www.ef.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/365183/Navodila_ponudnikom.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20319
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Uporaba sistema za upravljanje e-izobraževanja«
Referenčna številka dokumenta: JR5/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Ponudnik mora nuditi uporabo in implementacijo sistema za upravljanje učenja (angl. Learning Management System, LMS).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48500000
48931000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Uporaba in implementacija sistema za upravljanje učenja (angl. Learning Management System, LMS) kot je določeno v navodilih ponudnikom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.08.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.08.2020   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.08.2020   13:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na razpisno dokumentacijo, bi imeli dodatna vprašanja glede na vaše tehnične zahteve sistema za upravljanje učenja (LMS).

- Pri zahtevani funkcionalnosti možnosti priprave študijskih gradiv v obliki dinamičnih spletnih strani, ki lahko vključujejo tudi druge elemente (dokumenti, avdio in video predstavitve, povezave in integracija z drugimi didaktičnimi orodji, kot so TurnitIn, Office 386, Google Drive) sprašujemo, kaj točno ste imeli v mislih z zahtevo integracija z drugimi didaktičnimi orodji? Koliko teh integracij je v okviru te ponudbe in s katerimi orodji?

Pri zahtevani funkcionalnosti omogočanje skupinskega dela študentov sprašujemo, na kakšen način pričakujete izvajanje skupinskega dela?

Pri zahtevani funkcionalnosti obveščanja (elektronska pošta, SMS) in komunikacije (Skype, Linkedin, Twitter) sprašujemo kaj točno se pričakuje od komunikacije preko Skype-a, LinkedIn-a, Twitterj-a? LMS ima namreč orodje za opozarjanje, ki pred definirane prejemnike sporočil obvešča po e-pošti. Vsebino sporočil ustvari učitelj / predavatelj predmeta / učne enote. SMS obveščanje pa je enosmerno od LMS sistema do študenta.

Pri zahtevani funkcionalnosti uvoza in izvoza doseženih točk po posameznih nalogah sprašujemo, od kod bi se uvažale točke, dosežene po posameznih nalogah in kakšen bi bil namen uvoza točk?

Pri zahtevani funkcionalnosti procesnega vidika mora storitev omogočati pripravo spletnih učilnic za posamezno izvedbo predmeta, pripravo šablonskih predmetov (angl. blueprint), samodejno pripravo izvedb predmetov na osnovi podatkov o akreditiranih predmetih, kopiranje vsebin med predmeti, objavo predmeta, zaključek dela pri predmetu, arhiviranje predmetov, opredelitev semestrov, pripravo enotnega izgleda uporabniškega vmesnika za vse predmete, sprašujemo:
- Vsak predavatelj ima v LMS sistemu možnost oblikovanja predmetov glede na svoje potrebe. Kaj se pričakuje v smislu "priprave spletnih učilnic za posamezno izvedbo predmeta"?
- Ali lahko podrobno razložite zahtevo za "samodejno pripravo izvedb predmetov na osnovi podatkov o akreditiranih predmetih"?
- Kaj ste imeli v mislih z izrazom "opredelitev semestrov"?

V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti vse naštete funkcionalnosti izvedljive tudi preko izpostavljenih spletnih storitev RESTful z namenom polne integracije z zalednimi sistemi. Zanima nas, katere zaledne sisteme se imeli v mislih za povezavo ter kdo bi izvajal integracijo z temi zalednimi sistemi? Ali je integracija zalednih sistemov v obsegu te ponudbe? Koliko integracij je predvidenih?

Pri točki 2. - Storitve pomoči pri implementaciji, želite, da izvajalec zagotovi prenosa do največ 1.000 predmetov iz obstoječega sistema naročnika v program ponudnika. Sprašujemo:
- Kaj pomeni izraz "predmet"?
- Kolikšna je skupna velikost "predmetov" (v MB)?
- Za katere vrste materialov gre?
- Kakšni so formati dokumentov (npr .: xls, doc, wac, mpeg4, pdf,)?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

podajamo odgovore na zastavljena vprašanja:

- Pri zahtevani funkcionalnosti možnosti priprave študijskih gradiv v obliki dinamičnih spletnih strani, ki lahko vključujejo tudi druge elemente (dokumenti, avdio in video predstavitve, povezave in integracija z drugimi didaktičnimi orodji, kot so TurnitIn, Office 386, Google Drive) sprašujemo, kaj točno ste imeli v mislih z zahtevo integracija z drugimi didaktičnimi orodji? Koliko teh integracij je v okviru te ponudbe in s katerimi orodji?

Z integracijo imamo v mislih to, da je vključevanje omenjenih orodij mogoče brez dodatne avtentikacije uporabnika in brez da uporabnik zapusti LMS okolje. V ponudbi pričakujemo tovrstno integracijo za vsa didaktična orodja, ki jih uporabljamo na EF, poleg naštetih vsaj še Zoom ter BigBlueButton.

- Pri zahtevani funkcionalnosti omogočanje skupinskega dela študentov sprašujemo, na kakšen način pričakujete izvajanje skupinskega dela?

Pričakujemo, da bo orodje omogočalo vnaprejšnjo razdelitev študentov v skupine glede na prijave k posameznemu predmetu, znotraj predmeta pa nadaljnje deljenje študentov v skupine glede na izvajalce. Izvajalcem mora biti omogočeno delo z eno ali več skupinami.

- Pri zahtevani funkcionalnosti obveščanja (elektronska pošta, SMS) in komunikacije (Skype, Linkedin, Twitter) sprašujemo kaj točno se pričakuje od komunikacije preko Skype-a, LinkedIn-a, Twitterj-a? LMS ima namreč orodje za opozarjanje, ki pred definirane prejemnike sporočil obvešča po e-pošti. Vsebino sporočil ustvari učitelj / predavatelj predmeta / učne enote. SMS obveščanje pa je enosmerno od LMS sistema do študenta.

Možnosti avtomatizacije obveščanja so odvisne od zgoraj omenjenih integracij. Idealno je, če ima rešitev domorodno aplikacijo na mobilnih napravah, ki omogoča obveščanje na potisk.

- Pri zahtevani funkcionalnosti uvoza in izvoza doseženih točk po posameznih nalogah sprašujemo, od kod bi se uvažale točke, dosežene po posameznih nalogah in kakšen bi bil namen uvoza točk?

Točke bi se uvažale iz drugih sistemov, ki se še uporabljajo, a jih zaradi opuščanja ne integriramo v LMS sistem. Minimalen pogoj je možnost uvoza ustrezno oblikovanih Excel ali CSV datotek.

- Pri zahtevani funkcionalnosti procesnega vidika mora storitev omogočati pripravo spletnih učilnic za posamezno izvedbo predmeta, pripravo šablonskih predmetov (angl. blueprint), samodejno pripravo izvedb predmetov na osnovi podatkov o akreditiranih predmetih, kopiranje vsebin med predmeti, objavo predmeta, zaključek dela pri predmetu, arhiviranje predmetov, opredelitev semestrov, pripravo enotnega izgleda uporabniškega vmesnika za vse predmete, sprašujemo:
- Vsak predavatelj ima v LMS sistemu možnost oblikovanja predmetov glede na svoje potrebe. Kaj se pričakuje v smislu "priprave spletnih učilnic za posamezno izvedbo predmeta"?

Povezano z delom po skupinah, omogoča naj avtomatsko oblikovanje skupin študentov glede na predmetnik in izbiro predmetov.

- Ali lahko podrobno razložite zahtevo za "samodejno pripravo izvedb predmetov na osnovi podatkov o akreditiranih predmetih"?

Na EF imamo bazo akreditiranih predmetov, predmetnike po posameznih študentih. Za vsak predmet in vsebinsko skupino študentov se pripravi posebna izvedba, posamezen predmet ima lahko več izvedb (za reni študij, izredni študij, v tujem jeziku), rešitev mora omogočati oblikovanje izveb, a kontrolo nad osnovno vsebino predmeta.

- Kaj ste imeli v mislih z izrazom "opredelitev semestrov"?

Letni in zimski semester, poletni semester - za potrebe analiz, časovnega poteka...

- V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti vse naštete funkcionalnosti izvedljive tudi preko izpostavljenih spletnih storitev RESTful z namenom polne integracije z zalednimi sistemi. Zanima nas, katere zaledne sisteme se imeli v mislih za povezavo ter kdo bi izvajal integracijo z temi zalednimi sistemi? Ali je integracija zalednih sistemov v obsegu te ponudbe? Koliko integracij je predvidenih?

Gre za integracije z obstoječimi zalednimi sistemi Službe za študijske zadeve ISRRS, EFCDB3 in NAKVIS ter sistemom za anketiranje. Brez prvih treh ni mogoče kreirati uporabnikov, predmetov, šablon predmetov in izvedb ter razporediti študentov in izvajalcev na premete, šablone predmetov in izvedbe, brez povezave s sistemom za anketiranje pa ni mogoče zagotoviti delovanja prijav na izpite ter t.i. zanke kakovosti. Integracije mora zagotoviti ponudnik, pri čemer mora biti vsa njihova izvorna koda dostopna naročniku.

- Pri točki 2. - Storitve pomoči pri implementaciji, želite, da izvajalec zagotovi prenosa do največ 1.000 predmetov iz obstoječega sistema naročnika v program ponudnika. Sprašujemo:
- Kaj pomeni izraz "predmet"?

Predmet je osnovni gradnik študijskega programa. Osnovni gradnik LMS-ja je izvedba, ki pa se lahko združuje v predmete.

- Kolikšna je skupna velikost "predmetov" (v MB)?

Če predavatelj vključuje video materiale, je skupna velikost lahko zelo velika.
Za informacijo: od marca 2020 pa do danes je bilo naloženo za cca 100GB datotek na aktivne izvedbe.
Od marca 2020 do danes je bilo kreirano 79 izvedb (sicer je bilo ob začetku semestra kreiranih 74); skupno število izvedb v letošnjem študijskem letu je 236.

- Za katere vrste materialov gre?

Prevladuje PDF po številu, lahko je pa karkoli.

- Kakšni so formati dokumentov (npr .: xls, doc, wac, mpeg4, pdf,)?

Vse to, lahko so pa še vsakovrstni drugi formati, ko gre za datoteke za podporo uporabi določene programske opreme.