Dosje javnega naročila 005278/2020
Naročnik: Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija
Storitve: Zimsko vzdrževanje cest v občini Idrija v obdobju od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.657.956,73 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005278/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.08.2020
JN005278/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.10.2020
JN005278/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2020
JN005278/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.10.2020
JN005278/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2020
JN005278/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2020
JN005278/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2020
JN005278/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.01.2021
JN005278/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
JN005278/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
JN005278/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
JN005278/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
JN005278/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
JN005278/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
JN005278/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
JN005278/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.02.2021
JN005278/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2021
JN005278/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2021
JN005278/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2021
JN005278/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2021
JN005278/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.08.2021
JN005278/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2022
JN005278/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.06.2022
JN005278/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.06.2022
JN005278/2020-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.06.2022
JN005278/2020-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.06.2022
JN005278/2020-Q05 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.06.2022
JN005278/2020-Q06 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.06.2022
JN005278/2020-Q07 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.06.2022
JN005278/2020-Q08 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.06.2022
JN005278/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.01.2023
JN005278/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.01.2023
JN005278/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.01.2023
JN005278/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.01.2023
JN005278/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.01.2023
JN005278/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.01.2023
JN005278/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.01.2023
JN005278/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.01.2023
JN005278/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005278/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 164-398842
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
Carl Jakoba ulica 4
5280
SI
Idrija
Slovenija
Ana Knap
ana.knap@komunalaidrija.si
+386 53727219

Internetni naslovi
http://www.komunalaidrija.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/365399/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21767
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zimsko vzdrževanje cest v občini Idrija v obdobju od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2023
Referenčna številka dokumenta: JN-2-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Zimsko vzdrževanje cest v občini Idrija v obdobju od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2023« je izvajanje storitev zimske službe. Storitve zimske službe obsegajo pluženje, posipanje, pluženje s posipanjem ter ostale storitve, ki vključuje storitve v zvezi z odstranjevanjem snega in vzdrževanjem cest v zimskih razmerah, kot na primer: prevoz posipnega materiala, postavitev snežnih kolov, odvoz večjih količin snega, odstranjevanje ovir na cestah in drugih površinah.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.688.807,43 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Črni Vrh
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Črni Vrh
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe na območju Občine Idrija in sicer Črnega Vrha z okolico.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 353.747,96 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.11.2020
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Godovič
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Godovič
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe na območju Občine Idrija in sicer Godoviča z okolico.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 159.382,38 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.11.2020
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavratec
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavratec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe na območju Občine Idrija in sicer Zavratca z okolico.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 53.768,82 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.11.2020
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Dole
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dole
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe na območju Občine Idrija in sicer Dol z okolico.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 170.023,21 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.11.2020
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Ledine
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ledine
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe na območju Občine Idrija in sicer Ledin z okolico.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 126.079,51 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.11.2020
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Idrijske Krnice
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Idrijske Krnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe na območju Občine Idrija in sicer Idrijskih Krnic z okolico.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 116.074,07 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.11.2020
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Vojsko
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vojsko
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe na območju Občine Idrija in sicer Vojskega z okolico.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 462.248,65 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.11.2020
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Spodnja idrija
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spodnja Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe na območju Občine Idrija in sicer Spodnje Idrije z okolico.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 148.600,45 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.11.2020
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Idrija
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe na območju Občine Idrija in sicer Idrije z okolico.Predmet naročila v tem sklopu je tudi dovoz posipnih materialov do lokacij začasnih skladišč .
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 98.882,38 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.11.2020
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.09.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.09.2020   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
Carl Jakoba ulica 4
5280
Idrija
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.09.2020   13:59
VPRAŠANJE
V RD je navedeno, da je rok za predložitev ponudbe 30.9.2020 na portalu javnih naročil pa je naveden datum 25.09.2020, kateri je pravi?

ODGOVOR

Pravi rok za oddajo je 30.9.2020.Datum objave: 02.09.2020   14:00
VPRAŠANJE
Navedene najvišje cene urnih postavk storitev so nižje od zadnje veljavnih? Na sestanku za zimsko službo je bilo povedano, da bodo cene enake, kot so bile do sedaj? Prosim, če to v razpisni dokumentaciji popravite.

ODGOVOR

Najvišje cene storitev, ki jih ponudniki lahko ponudite, so nižje od prej veljavnih, zaradi znižanja cen goriva. Cena za dizelsko gorivo je npr. 31.12.2019 znašala 1,286 /L, danes 2.9.2020 pa 1,000 /L. To pomeni, da je cena nižja za 28 %. Najvišje cene, ki jih ponudniki lahko ponudite, so nižje od prejšnjih le za 6 %. Iz navedenega lahko povzamemo, da je določitev najvišjih cen upravičena.
Datum objave: 13.09.2020   18:32
VPRAŠANJE
Obrazec št. 1 - navodila pravijo: navedite samo firme. Kaj konkretno razumemo pod "firma" oz. česa ne?

Obrazec št. 3 - v glavi je predviden vnos podizvajalca, spodaj v Navodilu pa piše, da dokument podpiše ponudnik in morebitni partner v skupni ponudbi. Kdo ga torej podpiše?

Obrazec št. 7 in 8 - nedosledno navaja številčenje obrazcev v Navodilu.

Obrazec št. 11 predvideva zapis del v vrednosti - katera vrednost del je mišljena (celotnega sklopa ali del podizvajalca in na osnovi česa naj bi bila ta znana)?

Na obrazcih št. 12, 13, 14 v razpisni dokumentaciji ni predvideno, da se jih izpolni za podizvajalce. Prosim za potrditev.ODGOVOR
V obrazcu št. 1 je potrebno navesti vse podizvajalce, s katerimi boste delali ter pri vsakem dopisati njegovo organizacijsko obliko (npr. d.o.o., s.p., nosilec dopolnilne dejavnosti, druge oblike - podjemna pogodba...).
Obrazec št. 3 - krovna izjava jo izpolni ponudnik.
Pri obrazcu št. 7 in 8. je prišlo do pomote v številčenju, uporabi se smiselno prav - torej tako kot so obrazci sledijo in so označeni v dokumentaciji in ne tako kot so navedeni v navodilu.
V obrazec št. 11 se vpiše ocenjeno vrednost.
Obrazce št. 12, 13 in 14 izpolni ponudnik, a mora navesti tudi podizvajalce in njihova vozila in stroje (obrazec št. 13).


Datum objave: 13.09.2020   18:35
VPRAŠANJE
1. Obrazec št. 1, navodilo pravi "Navedite samo firme". Katere gospodarske subjekte smatra naročnik pod "firma"?
2. Obrazec št. 3, prva stran obrazca predvideva naziv podizvajalca, navodilo spodaj pravi, da ga izpolni ponudnik in morebitni partner v skupni ponudbi. Podizvajalec torej ne?
3. Obrazec št. 7, v navodilu napačno sklicevanje na Obrazec št. 6?
4. Obrazec št. 8, v navodilu napačno sklicevanje na Obrazec št. 6?
5. Obrazci št. 12-14, velja tudi za podizvajalce? Obrazec v razpisu predvideva naziv ponudnika ali partnerja v skupni ponudbi, podizvajalca ne.
6. Obrazec št. 9, na osnovi česa naj bi bila ob oddaji ponudbe znana vrednost del, ki jih bo opravil posamični podizvajalec?
7. Obrazec št. 11 - katera vrednost se vpiše v obrazec (vrednost sklopa ali vrednost del posameznega podizvajalca in na osnovi česa naj bi bila ta znana)?
Hvala.ODGOVOR

1. V obrazcu št. 1 je potrebno navesti vse podizvajalce, s katerimi boste delali ter pri vsakem dopisati njegovo organizacijsko obliko (npr. d.o.o., s.p., nosilec dopolnilne dejavnosti, druge oblike - podjemna pogodba...).
2. Obrazec št. 3 - krovna izjava jo izpolni ponudnik, podizvajalec pa ne.
3. in 4. Pri obrazcu št. 7 in 8. je prišlo do pomote v številčenju, uporabi se smiselno prav - torej tako kot so obrazci sledijo in so označeni v dokumentaciji in ne tako kot so navedeni v navodilu.
5. Obrazce št. 12, 13 in 14 izpolni ponudnik, a mora navesti tudi podizvajalce in njihova vozila in stroje (obrazec št. 13).
6. Vrednost se oceni.
7. Podizvajalci izpolnjujejo obrazec za vrednost del, ki jih bodo opravljali sami - torej ne vrednost celotnega sklopa. Vrednost se oceni.

Datum objave: 05.10.2020   11:34
VPRAŠANJE
Vzorec okvirnega sporazuma, VIII. Vodenje evidenc, 23. člen, 2. odstavek:
"Naročnik izvajalcu omogoča vpis podatkov ločeno za izvajalca in podizvajalce, pri čemer izvajalcu omogoči vpogled v podatke, ki so jih vnesli podizvajalci."
Iz napisanega ni enoznačno jasno ali izvajalec vnaša podatke za podizvajalce ali ima le vpogled vanje?


RD, obrazec št. 9:
"Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjen okvirni sporazum, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil."
Naročnika prosimo, da pojasni smiselnost navedenega.

ODGOVOR

V program vpisuje tisti, ki zimsko služno dejansko opravlja, ne glede na to ali je izvajalec ali podizvajalec. Izvajalcem se lahko omogoči vpogled v vpisane podatke, ki so jih vnesli njegovi podizvajalci.

Izvajalec je dolžan priglasiti podizvajalce, s katerimi bo izvajal storitve zimske službe. S tem tudi dokazuje, da izpolnjuje tehnične pogoje in da razpolaga z vso potrebno strojno in kadrovsko opremo (skupno s svojo in podizvajalčevo). V kolikor ima zadostne kapacitete izvajalec sam izvajanje s podizvajalci ne bi bilo potrebno.
Datum objave: 05.10.2020   11:38
VPRAŠANJE
Čigave podatke se v primeru prijave skupine ponudnikov vpiše na obrazce podatki o ponudniku, ponudb.predračun, obr. 7, obr. 8?
Finančno zavarovanje da vsak ponudnik iz skupine neposredno naročniku?
V kakšni višini?
Obr. 9 in obr. 10 se ne izpolnjuje za skupino ponudnikov?
Izda vsak ponudnik iz skupine samostojni račun naročniku?

ODGOVOR

V primeru skupne ponudbe se enakovredno navaja vse, ki v skupini sodeluje. Tudi podpisujejo vse obrazce vsi, kar se ustrezno pripiše.
Da, skupna vrednost podanih finančnih zavarovanj mora biti v razpisani višini, ne glede na to, kdo jo daje; lahko tudi samo en ponudnik v celotni višini, pri čemer se šteje da medsebojno solidarno odgovarjajo.
Ne, obrazcev 9 in 10 se v tem primeru ne izpolni.
Da, računi so v primeru skupnega nastopa izstavljeni neposredno naročniku od vsakega ponudnika, ki nastopa v skupini.Datum objave: 05.10.2020   13:40
VPRAŠANJE
Zakaj priznavate kapacitete traktorja nad 125 kwh samo enemu od devetih sklopov?

ODGOVOR

V ostalih sklopih so zahtevani kamioni in unimogi visokih moč.
V sklopu 6 pa gre za pluženje pomembne ceste, ki povezuje Idrijske Krnice z dolino, torej gre za odsek z veliko višinsko razliko, z razmeroma široko cesto, s čimer utemeljujemo potrebnost vozila navedene moči.
Datum objave: 05.10.2020   13:49
VPRAŠANJE
Zakaj so priznane delovne ure za delavca PK v primeru kamiona ne glede na moč, unimoga 125+ kwh, v primeru traktorja 125+ kwh pa ne?

ODGOVOR

Ure delavce se upoštevajo v primerih, kjer se sočasno posipa in pluži na daljših razdaljah, kar pa ni mišljeno za odseke, kjer je razpisan traktor nad 125kw.
Prav tako na teh daljših razdaljah v traktorskih kabinah ni mogoče, da bi bila več ur skupaj sedela strojnik in spremljevalec.


Datum objave: 05.10.2020   14:19
VPRAŠANJE
Naročnik razpisuje izločitveni pogoj predložitve originalnega zavarovanja za resnost ponudbe. Pojasnite.
Vsebina ponudbenih predračunov bistveno odstopa od podatkov RD, str. 11. Pojasnite.


ODGOVOR

Za dokazovanje resnosti ponudbe je smiselno, da se predloži že kar original zavarovanje in po svojem namenu izjava ne bi zadoščala.
V razpisni dokumentaciji se je dodala postavka traktor nad 125kW, ampak samo za sklop 6. NA ostalih sklopih ni sprememb.
Datum objave: 13.10.2020   08:12
VPRAŠANJE
Prosimo, da popravite razpisno dokumentacijo, in dodate traktor nad 125 kW v vse sklope ne pa samo v sklop 6.

ODGOVOR

Kot smo že pojasnili, so na drugih sklopih predvideni unimogi in kamioni močnejših moči.

Datum objave: 13.10.2020   08:17
VPRAŠANJE
V RD so urne postavke omejene na največje še dopustne vrednosti. V primeru, da ponudimo ceno nad to mejo pa je navedeno, da bo ponudba avtomatsko zavrnjena. Bo zavrnjena tudi v primeru, da se za ta sklop ne bi prijavil noben drug ponudnik, ker posledično potem ne bi bilo izvajalca tega sklopa?

ODGOVOR

Da, tudi v tem primeru bo ponudba zavrnjena. Naročnik lahko nadaljuje z izvedbo postopka s pogajanji.
V zadnjem popravku razpisne dokumentacije so kot največje dopustne vrednosti upoštevane urne postavke kot so veljale v času pred objavo javnega naročila - potrjene dne 1.11.2019Datum objave: 19.10.2020   16:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. prosim če napišete, po kateremu zakonu in členu si dovoljujete postavljati maksimalno urno postavko! Naročnik na javnem poratlu ne sme postavljati cen, ker to zakonsko ni dovoljeno. Javni razpis je namenjen iskanju najugodnejšega ponudnika, ne pa omejevanju cen na nerazumno nizke urne postavke.
1.a Prosim za popravek.

2. Zanima nas tudi, po kateremu kriteriju se dovolite določati stroje za določene sklope. V mislih imamo, konkretno, kako si lahko dovolite določiti - da za nekatere ceste pripada pluženje z unimogom, čeprav se vrsto leto že dobre ve - da se pluži s traktorji ki imajo več kot 125 KW.
2.a Zato prosimo za dopolnitev javnega razpisa tako, da tudi na ostale sklope dodate postavko za "traktor nad 125 KW".

ODGOVOR

1. Cene, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji, so bile uporabljene za določitev ocenjene vrednosti, ki se jo prav tako objavi na portalu JN.
2. Traktor smo glede na značilnosti odsekov posameznega sklopa in izkušnje preteklih zimskih sezon dodali v sklop 1.
Datum objave: 23.10.2020   12:12
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate ceno za pripravljenost: 300 EUR na enega izvajalca (skupno glavni izvajalec ali skupina izvajalcev in priglašeni podizvajalci brez pavšalnega izvajanja storitev zimske službe) na sezono. Zanima nas, če smo glavni izvajalec in imamo v našem podjetju 2 osebi v zimski službi nam torej pripada skupna pripravljenost 600,00 EUR/letno? In še za vsakega podizvajalca 300,00 EUR/letno?

ODGOVOR
Pripravljenost je predvidena za vsakega upravljavca stroja tako pri glavnem izvajalcu kot tudi podizvajalcu.
Obračun stroškov administracije in pripravljenost izvajalec izvede na začetku vsake sezone, ob prvi izdani situaciji.
Datum objave: 23.10.2020   12:14
VPRAŠANJE
V RD navajate, da nam za administracijo pripada 250,00 EUR/letno na enega podizvajalca (brez pavšalnega izvajanja storitev zimske službe) na sezono.
V primeru, da je pavšalist pravna oseba (ne dela preko podjemne pogodbe) nam potem prav tako pripada administracija v višini 250,00 EUR/letno?

ODGOVOR
Ne, ne glede na organizacijsko obliko pavšalista, se vam administracija upošteva samo za podizvajalce, katerih storitve se obračunajo po dejanskih količinah.
Datum objave: 23.10.2020   12:14
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj do 7.11.2020, saj na zastavljena vprašanja odgovarjate zelo neažurno.

ODGOVOR
Novo podaljšanje roka za predložitev ponudb ni predvideno.
Datum objave: 26.10.2020   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Glede pavšalistov.
Na sestanku,15.10.2020, je bilo govora o tem, da se lahko pavšaliste vključi pod enega ponudnika, katere nato po izplačanih sredstvih za opravljeno delo z vaše strani, izplača sam po dogovoru z njimi (gotovina).

V razpisni dokumentaciji pa je zapisano sledeče: (kopirano besedilo):
Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjen okvirni sporazum, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

Zato se porajajo naslednja vprašanj:

1. Ali je potrebno posameznega pavšalista navesti kot podizvajalca? In izpolniti vse potrebne obrazce za podizvajalce.
2. Ali se to šteje kot skupna ponudba?
3. Ali pa ponudnik lahko ponudi opravljanje storitev oziroma prikaže, da opravlja zimske storitve na odsekih, ki jih dejansko opravljajo pavšalisti? In za njih ni potrebno izpolnjevati vseh obrazcev?

Najlepša hvala že vnaprej za vaše odgovore..

ODGOVOR

Kakšen odnos bo imel s tim. pavšalisti je stvar odločitve izvajalca. Zavedati pa se je potrebno, kakšne posledice taka odločitev prinese s sabo, predvsem z vidika prevzemanja odgovornosti, administracije in formalne ureditve medsebojnega sodelovanja.
V kolikor bodo pavšalisti izvajalčevi podizvajalci, mora zanje izpolniti vse obrazce kot za ostale podizvajalce.
V kolikor pa bo ponudba skupna, jih je prav tako potrebno navesti kot partnerje pri skupni ponudbi.