Dosje javnega naročila 005250/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup osebne varovalne opreme za obdobje 4 let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 54.500,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005250/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.08.2020
JN005250/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2020
JN005250/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.11.2020
JN005250/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2020
JN005250/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.01.2021
JN005250/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2021
JN005250/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005250/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/365536/razpisna_dokumentacija_(k).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20372
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup osebne varovalne opreme za obdobje 4 let
Referenčna številka dokumenta: 430-1062/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
nakup osebne varovalne opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18230000
18800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
osebna varovalna oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
določeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 2. 9. 2020 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.08.2020   13:29
Številka: 430-1062/2020-5
Oznaka JN: 7560-20-200051
Datum: 27. 8. 2020


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »nakup osebne varovalne opreme za obdobje 4 let« številka objave na Portalu javnih naročil JN005250/2020-W01 z dne 21. 8. 2020, prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani!
1. Vprašanje se nanaša na izdelek: 2.4 ČEVLJI -letni, nizki poslovni (business) videz
Naročnik navaja zahtevo da je podloga čevlja trislojna s paroprepustnostjo 5,7 mg/(cm2h) +/-5%.
Ali lahko ponudnik ponudi obutev z višjo vrednostjo paropropustnosti saj le to pomeni, da čevelj lahko sprosti večjo količino pare in je tako bolj zračen ter nudi boljšo klimo v obutvi. Naročnika tako naprošamo da spremeni zahtevo za paroprepustnost pri tej obutvi tako, da je le ta omejena samo navzdol. Vse ostale tehnične lastnosti obutve ostajajo nespremenjene.
2. Vprašanje se nanaša na izdelek: 3.2 ROKAVICE varovalne za zaščito pred mehanskimi dejavniki in mrazom
Naročnik pri izdelku navaja zahtevo po standardu EN 388 s specifikacijami 2121. Naročnika naprošamo, da spremeni zahtevo specifikacij standarda EN 388 in dopusti spremembo na 2112. Vse ostale tehnične lastnosti rokavice ostajajo nespremenjene.
3. Vprašanje se nanaša na izdelek: 3.5 ROKAVICE varovalne za zaščito proti vbodu in vrezninami
Naročnik pri izdelku navaja zahtevo po standardu EN 388 s specifikacijami 4444. Naročnika naprošamo, da spremeni zahtevo specifikacij standarda EN 388 in dopusti spremembo na 4343. Vse ostale tehnične lastnosti rokavice ostajajo nespremenjene.
4. Vprašanje se nanaša na izdelek: 3.6 ČELADA zelena barva
Naročnik pri čeladi navaja zahtevo po štiri točkovni mreži. Ali lahko ponudnik ponudi čelado s šest točkovno mrežo saj le ta nudi večjo varnost. Vse ostale tehnične lastnosti čelade ostajajo enake.

Odgovor:
1. Odgovor za izdelek 2.4 čevlji-letni nizki, poslovni (bussiness videz) naročnik spreminja zahtevo, da je podloga čevlja trislojna s paroprepustnostjo 5,7mg/(cm2h)+/- 5% omejeno navzdol, ostale tehnične lastnosti obutve ostajajo nespremenjene.
2. Za izdelek 3.2 Rokavice varovalne za zaščito pred mehanskimi dejavniki in mrazom po standardu E388 s specifikacijami 2121, naročnik dopušča specifikacijo 2112, ostale tehnične lastnosti rokavice ostajajo nespremenjene.
3. Za izdelek 3.5 rokavice varovalne za zaščito proti vbodu in vrezninami po standardu E388 s specifikacijami 4444, naročnik dopušča specifikacijo 4343, vse ostale tehnične lastnosti rokavice ostajajo nespremenjene.
4. Za izdelek 3.6. čelada, zelena barva, kjer je zahteva po štiri točkovni mreži, naročnik dopušča tudi večjo točkovno mrežo, vse ostale tehnične lastnosti čelade ostajajo enake.

Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

Pripravila: Alenka Mihelčič
Sabina Gregorinčič, Višja svetovalka I.

Objava:
- na Portalu javnih naročil RS.