Dosje javnega naročila 004125/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: VZPOSTAVITEV DALJINSKEGA VODENJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA NA JAVNI ŽELEZNIŠKI INFRASTRUKTURI V REPUBLIKI SLOVENIJI
ZJN-3: Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije (EU 15)
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 17.615.089,33 EUR

JN004125/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 29.06.2020
JN004125/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.06.2020
JN004125/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.08.2020
JN004125/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004125/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VZPOSTAVITEV DALJINSKEGA VODENJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA NA JAVNI ŽELEZNIŠKI INFRASTRUKTURI V REPUBLIKI SLOVENIJI
Referenčna številka dokumenta: 43001-6/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
VZPOSTAVITEV DALJINSKEGA VODENJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA NA JAVNI ŽELEZNIŠKI INFRASTRUKTURI V REPUBLIKI SLOVENIJI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 14.438.597,81 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RS
II.2.4 Opis javnega naročila
VZPOSTAVITEV DALJINSKEGA VODENJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA NA JAVNI ŽELEZNIŠKI INFRASTRUKTURI V REPUBLIKI SLOVENIJI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije
Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive
Vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti povabilo k sodelovanju v Uradnem listu Evropske unije, naročilo pa lahko izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov


Razlaga:
Naročnik izpolnjuje pogoje za izvedbo konkurenčnega postopka s pogajanji brez objave, saj je predhodno neuspešno izvedel odprti postopek, v katerem je prejel le eno ponudbo, ki ni bila skladna z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudnik ni bil ustrezno usposobljen, ponudba pa je presegala naročnikova zagotovljena sredstva. K pogajanjem bo naročnik pozval edinega ponudnika, ki je oddal ponudbo, opustitev objave obvestila pa je utemeljena s tem, da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje in je v predhodnem postopku predložili ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja. Naročnik v predhodnem postopku ni ugotovil, da obstaja razlog za izključitev, pač pa njegov neobstoj ni bil izkazan, saj ponudnik ni posredoval ustreznih dokazil.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004125/2020-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.06.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.08.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SIEMENS Mobility, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Letališka cesta 29C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Siemens Mobility AG
Hammerweg 1
8304
CH
Wallisellen
Švica

Da
OSTRIA, okoljski inženiring, d.o.o.
Zgoša 53
4275
SI
Begunje na Gorenjskem
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 14.438.597,81 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 14.438.597,81 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.08.2020