Dosje javnega naročila 005260/2020
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota
Blago: NAKUP PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 89.914,00 EUR

JN005260/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.08.2020
JN005260/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2020
JN005260/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2020
JN005260/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.10.2020
JN005260/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN005260/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.02.2021
JN005260/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005260/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
Cankarjeva ulica 75
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Dejvid Rakar
gd.ms@siol.net
+386 31270935

Internetni naslovi
https://www.gasilskazveza-ms.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gasilskazveza-ms.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20387
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Prostovoljjno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO
Referenčna številka dokumenta: 1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
34211300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno razpisno dokumentacijo oz z navedbo roka dobave ponudnika v svoji ponudbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.09.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.09.2020   12:01
Kraj: preko informacijskega sistema ejn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.09.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.08.2020