Dosje javnega naročila 007583/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Nabava vrtalke in kirurškega inštrumentarija za potrebe OP bloka Oddelka za ORL in MFK
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 152.226,19 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007583/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN007583/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2019
JN007583/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2020
JN007583/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.02.2020
JN007583/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.03.2020
JN007583/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2020
JN007583/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2020
JN007583/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2020
JN007583/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2020
JN007583/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 27.08.2020
JN007583/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007583/2019-C02 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 167-403586

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
nabava@ukc-mb.si
+386 23212607
+386 23212522

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava vrtalke in kirurškega inštrumentarija za potrebe OP bloka Oddelka za ORL in MFK
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33160000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročilo je razdeljeno na tri sklope; in sicer sklop 1: nabava vrtalke za otokirurgijo in vrtalke za operacijo otoskleroze s potrošnim materialom za obdobje štirih let; sklop 2: nabava kirurških inštrumentov za otokirurgijo ter sklop 3: nabava kirurških inštrumentov za rinologijo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 124.775,49 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nabava vrtalke za otokirurgijo in vrtalke za operacijo otoskleroze s potrošnim materialom za obdobje štirih let
Številka sklopa: 01
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava vrtalke za otokirurgijo in vrtalke za operacijo otoskleroze s potrošnim materialom za obdobje štirih let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nabava kirurških inštrumentov za otokirurgijo
Številka sklopa: 02
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33169000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava kirurških inštrumentov za otokirurgijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Nabava kirurških inštrumentov za rinologijo
Številka sklopa: 03
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33169000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava kirurških inštrumentov za rinologijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007583/2019-C01
Številka obvestila v UL: 2020/S 047-110869
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.03.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 01
Številka sklopa: 01
Naslov: Nabava vrtalke za otokirurgijo in vrtalke za operacijo otoskleroze s potrošnim materialom za obdobje štirih let

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.02.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LABOHEM trgovina, zastopstvo, posredništvo, d.o.o.
Kettejeva ulica 16
1230
SI
Domžale
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 110.655,74 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 100.369,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 02
Naslov: Nabava kirurških inštrumentov za otokirurgijo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.02.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 259
1261
SI
Ljubljana - Dobrunje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 13.524,59 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 13.517,91 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 03
Naslov: Nabava kirurških inštrumentov za rinologijo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.02.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KARL STORZ Endoskopija d.o.o.
Cesta v Gorice 34B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 11.065,57 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 10.888,18 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
V sklopu 1 je naročnik za dobavo opreme sklenil kupoprodajno pogodbo, za dobavo potrošnega materiala, vezanega na opremo, pa okvirni sporazum za obdobje štirih let.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.08.2020