Dosje javnega naročila 002993/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Leče in MP za okulistiko
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 392.903,91 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002993/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.05.2020
JN002993/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2020
JN002993/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.08.2020
JN002993/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2020
JN002993/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2020
JN002993/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2020
JN002993/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2020
JN002993/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2020
JN002993/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2020
JN002993/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2020
JN002993/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2020
JN002993/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002993/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 167-403538

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580
+386 53301554

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Leče in MP za okulistiko
Referenčna številka dokumenta: 200-12/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33731110
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava Leč in medicinskih pripomoćkov za okulistiko po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1430-1, 1430-2 in 1430-3.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 337.970,09 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Leče in MP za okulistiko - ostalo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava Leč in medicinskih pripomoćkov za okulistiko po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1430-1, 1430-2 in 1430-3.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Leče in MP za okulistiko Stellaris
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33731110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava Leč in medicinskih pripomoćkov za okulistiko po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1430-1, 1430-2 in 1430-3.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Leče in MP za okulistiko Ellman
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33731110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava Leč in medicinskih pripomoćkov za okulistiko po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1430-1, 1430-2 in 1430-3.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002993/2020-B01
Številka obvestila v UL: 2020/S 095-226434
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 13.05.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Leče in MP za okulistiko - ostalo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.08.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 9
Število prejetih ponudb MSP-jev: 9
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 9

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
BIOKORP, podjetje za organizacijo proizvodnje, zunanjo trgovino in turizem d.o.o.
Prežihova ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
LRM, trgovina in storitve, d.o.o.
Stegne 21C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDOPS, trgovina in storitve, d.o.o.
Pod Hruševco 20
1360
SI
Vrhnika
Slovenija

Da
OPTIMED MEDICAL, farmacevtski izdelki in oftalmološka oprema, d.o.o.
Litostrojska cesta 44C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 328.776,14 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 225.979,65 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Leče in MP za okulistiko Stellaris

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.08.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
BIOKORP, podjetje za organizacijo proizvodnje, zunanjo trgovino in turizem d.o.o.
Prežihova ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 104.933,24 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 99.811,24 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Leče in MP za okulistiko Ellman

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.08.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 11.799,52 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 12.179,20 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
Šempeter pri Gorici
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.