Dosje javnega naročila 005365/2020
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Gradnje: Sanacija plazu in gradnja prometne in komunalne infrastrukture OPPN Hramše
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005365/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.08.2020
JN005365/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.09.2020
JN005365/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.09.2020
JN005365/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005365/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Lea Pungartnik
lea.pungartnik@zalec.si
+386 37136481

Internetni naslovi
http://www.zalec.si/e-narocanje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/365903/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20501
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu in gradnja prometne in komunalne infrastrukture OPPN Hramše
Referenčna številka dokumenta: 4301-0005/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sanacija plazu na LC 490451 in izgradnja prometne in komunalne infrastrukture na območju OPPN naselje počitniških hiš Hramše, skladno s popisi in tehničnimi specifikacijami, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Hramše, občina Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sanacija plazu na LC 490451 in izgradnja prometne in komunalne infrastrukture na območju OPPN naselje počitniških hiš Hramše, skladno s popisi in tehničnimi specifikacijami, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.09.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.09.2020   11:01
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.08.2020   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani:

Kdaj bo samoumevno, da je potrebno poleg popisov del, objaviti tudi tehnično dokumentacijo, kot so načrti in tehnično poročilo, kot sami navajate "Predmet javnega naročila je sanacija plazu na LC 490451 in izgradnja prometne in komunalne infrastrukture na območju OPPN naselje počitniških hiš Hramše, skladno s popisiin tehničnimi specifikacijami, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom".

Prosjektno dokumentacijo lahko objavite tudi na vaši spletni strani, če drugače ne gre.

Hvala še v naprej.

lp,

ODGOVOR
Spoštovani.
Kopiram zapis iz razpisne dokumentacije 2. Predmet javnega naročila:
PZI projektna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine Žalec : https://zalec.si/za-obcane/razpisi/

Lep pozdrav.
Datum objave: 28.08.2020   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kako naj vemo kdo je projektivno podjetje (projektant), če pa niste objavili nobenega načrta?

Še dobro, da imamo vsaj popise, da še teh ne dobimo šele na uvedbi v delo???

lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.
Kot že na prejšnje vprašanje odgovorjeno, je v razpisni dokumentaciji (2. Predmet javnega naročila - tretji odstavek, odebeljeno in podčrtano) jasno navedeno, da je "PZI projektna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine Žalec : https://zalec.si/za-obcane/razpisi/". Če boste pogledali na spletno stran, boste le-to tam tudi našli.
Lep pozdrav.Datum objave: 01.09.2020   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
- Za postavko 2.15 je potrebno podati specifikacijo predvidenega grmičevja (tip in velikost).
- Objaviti detajl lovilca olja
- Podatek o dimenzijah temelja kamnite zložbe pod postavko 5.3 (da lahko izračunamo količino opaža)
- Potrebno je podati sestavo in vrsto predvidne hidroizolacije betonskih sten pod postavko 6.8 (glej vse sklope)
- Objaviti detajl kamnitega segmentnega jarka pod postavko 6.11
- V sklopu VODOVOD, v postavki 6. je napisano, da je potrebno upoštevati tudi odvoz izkopane zemljine v stalno deponijo. Količina odvoza izračunana v postavki 24. pa je potem prevelika in zajema celoten potreben odvoz vključno s postavko 6. Kaj torej upoštevamo v postavki 6.?

lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.
1. Iz postavke 2.15 (Poglavje »Sanacija plazu)«) se izvzame zasaditev grmičevja, tako da se postavka po novem glasi:
- Izravnava terena in humuziranje brežine brez valjanja, v debelini 15 cm;
Naročnik bo v popisu del postavko popravil, kot je zgoraj navedeno in bo objavil popravek popisa.

2. Detajl lovilca olj iz postavke 4.9 (Poglavje »Rekonstrukcija ceste 1. faza«) je prikazan v PZI dokumentaciji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in je objavljena na https://zalec.si/za-obcane/razpisi/ in sicer v mapi A1634_19ck-PZI-I (I. faza), 3.1 Načrt cest in meteorne kanalizacije: list št. 3.1.6.12.5 »Lovilec olj 30l/s«.

3. Podatki o dimenzijah temelja kamnite zložbe pod postavko 5.3 (Poglavje »Rekonstrukcija ceste 1. faza«) so prikazani v PZI dokumentaciji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in je objavljena na https://zalec.si/za-obcane/razpisi/ in sicer v mapi A1634_19ck-PZI-I (I. faza), 3.2 Načrt objektov: listi N3 in N4.

4. V postavki 6.8 (Poglavje »Rekonstrukcija ceste 1. faza«) določeno hidroizolacijo betonskih sten je potrebno izvesti v naslednji sestavi:
- Izdelava sprijemne plasti - predhodnega prereza s hladim bitumenskim vezivom, količina 0,21 do 0,3 kg/m2 (premaz vseh zasutih delov) in
- Izdelava sprijemne plasti - predhodnega prereza s toplim bitumenskim vezivom, količina nad 0,4 kg/m2 (premaz vseh zasutih delov)

5. Detajl segmentnega jarka iz postavke 6.11 (Poglavje »Rekonstrukcija ceste 1. faza«) je prikazan v PZI dokumentaciji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in je objavljena na https://zalec.si/za-obcane/razpisi/ in sicer v mapi A1634_19ck-PZI-I (I. faza), 3.1 Načrt cest in meteorne kanalizacije: list št. 3.1.6.12.7 »Ureditev izpustnega jarka in struge potoka«.

6. V sklopu »VODOVOD« je potrebno upoštevati postavke in količine izkopanih in odpeljanih zemljin za gradnjo vodovoda, kot so napisane v popisu del razpisne dokumentacije, saj ne drži trditev, da je v količini postavke št. 24 »Nakladanje in odvoz viška izkopane zemljine« zajeta tudi količina izkopane zemljine iz postavke 6. Količina zemljine v postavki št. 24 predvidene za odvoz na deponijo zajema le količino strojnega izkopa jarka iz postavke 10 zmanjšano za količino zasipa jarka z izkopanim materialom iz postavke št. 23 in za vgradnjo prebranega izkopanega materiala v posteljico iz postavke št. 17, pri čemer so pri izračunu količine izkopane zemljine za odvoz upoštevani tudi faktorji razlike količin med raščenim in razsutim stanjem zemljine, kot je razvidno iz same postavke št. 24.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.09.2020   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Če prav razumemo mora podjetje izkazovati reference za tri projekte sanacije plazu z izgradnjo ceste, od tega pa mora imeti eden tudi vključen vodovod v dolžini 100m?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 5 letih dobro izvedel vsaj tri primerljive referenčne posle, ki se nanašajo na izgradnjo ali rekonstrukcijo ceste (z ali brez vgradnje komunalne infrastrukture). Ni nujno, da je bila del referenčnega posla tudi sanacija plazu.
Zahtevana je tudi referenca za izgradnjo 100 m vodovoda, ki pa je lahko bila izvedena v sklopu enega izmed treh zgoraj zahtevanih referenc ali pa povsem ločeno.
Lep pozdrav.Datum objave: 04.09.2020   14:24
VPRAŠANJE
poštovani,

ali lahko z eno referenco oz. z eno pogodbo izpolnjujemo referenčne pogoje.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani.
Skladno z razpisno dokumentacijo mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj 3 primerljive referenčne posle (izgradnja ali rekonstrukcija ceste), vsakega v vrednosti vsaj 200.000,00 brez DDV. Torej z eno referenco ne boste zadostili pogojem.
Lep pozdrav.

Datum objave: 09.09.2020   12:57
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pozivamo vas, da referenco podaljšate na 10 let pred oddajo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je določil časovni razpon za izkazovanje referenc glede izvedbe referenčnega posla v skladu z zakonom. Za naročnik je spremenljivo referenčno obdobje 5 let.
Lep pozdrav.


Datum objave: 09.09.2020   12:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo naročnika, da zniža vrednost referenčnih del na 160.000 eur brez DDV, če moramo izpolnjevati 3 reference.
Hvala, Lep pozdrav!

ODGOVOR
Po mnenju naročnika so zahteve po referenčnih delih iz razpisne dokumentacije sorazmerne s predmetom javnega naročila. Vrednost referenčnih del se ohrani takšna, kot je v razpisni dokumentaciji.
Lep pozdrav.


Datum objave: 09.09.2020   13:03
VPRAŠANJE
Prosimo, da spremenite pogoj iz 5 let za reference na 10 let.

Lahko uporabimo potrjene obrazce z drugih razpisov?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Kot že pojasnjeno je za naročnika spremenljivo referenčno obdobje 5 let.
V skladu z razpisno dokumentacijo lahko ponudniki predložijo tudi fotokopije referenčnih potrdil, ki niso enaka razpisanim obrazcem, morajo pa biti podpisana in žigosana s strani vsakokratnega naročnika del. V kolikor ta potrdila ne vsebujejo vseh podatkov, ki jih predvidevajo obrazci iz razpisne dokumentacije, jih je ponudnik dolžan sam napisati in predložiti v ponudbi.
Lep pozdrav


Datum objave: 09.09.2020   13:47
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da odgovori na vsa vprašanja.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Na vprašanja je odgovorjeno.
Lep pozdrav.


Datum objave: 09.09.2020   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kakšna je ocenjena vrednost JN brez DDV?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik v obvestilu o naročilu male vrednosti ni predvidel objave ocenjene vrednosti. Objava ocenjenje vrednosti po zakonu ni obvezna, pač pa mora naročnik ocenjeno vrednost izračunati zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja, razvidna pa mora biti v dokumentaciji, ki jo vodi naročnik o posameznem javnem naročilu.


Datum objave: 10.09.2020   14:57
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da previdi znesek za zaporo ceste skladno s ponudbo koncesionarja, saj so le tako lahko vsi ponudniki v enakem položaju. Prav tako bi bilo pravilno določiti ceno za postavko projektantskega nadzora in izvedbo PID.

ODGOVOR
Spoštovani.
Ponudnik si mora ogledati predvideno traso predvidenega posega in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča in vključuje tudi organiziranje in izvedbe začasnih zapor lokalne občinske ceste v času izvajanja sanacije plazu in izgradnje gospodarske javne infrastrukture, ki sta predmet tega popisa del. Ta postavka vključuje tudi organiziranje in izvedbe začasnih zapor lokalne občinske ceste v času izvajanja sanacije plazu in izgradnje gospodarske javne infrastrukture, ki sta predmet tega popisa del.
V ta namen bo objavljen popravljen Popis del za ponudbo, v katerem bo dodano poglavje »Pripravljalna dela«, ki bo vsebovalo novo postavko:
1. Priprava in ogranizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi predvidenih vodov in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso predvidenega posega in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča in vključuje tudi organiziranje in izvedbe začasnih zapor lokalne občinske ceste v času izvajanja sanacije plazu in izgradnje gospodarske javne infrastrukture, ki sta predmet tega popisa del.
Ceno projektantskega nadzora in izdelave PID dokumentacije mora ponudnik v svoji ponudbi določiti sam. Iz projektne dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, so razvidni vsi podatki o projektantih, ki so izdelali PGD in PZI projektno dokumentacijo in jih lahko ponudnik po potrebi kontaktira, če presodi, da je to potrebno.

Lep pozdrav.


Datum objave: 11.09.2020   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo, da objavite višino zagotovljenih sredstev.
Tako lahko ponudniki pripravimo dopustno ponudbo, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo vse ponudbe presegale višino zagotovljenih sredstev in ne bo nobena dopustna.

Citirano:
RS MJU, Integriteta pri javnem naročanju
"Ocenjeno vrednost javnega naročila pa je treba razlikovati od zagotovljenih sredstev. Zagotovljena
sredstva so znesek, ki ga naročnik predvidi in pripravi za plačilo obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o
izvedbi javnega naročila. Načrtovanje in razporejanje zagotovljenih sredstev ni urejeno v predpisih s
področja javnega naročanja, temveč v predpisih, ki urejajo področje računovodstva, javnih financ ipd.
Ponudba, ki presega zagotovljena sredstva naročnika, ni dopustna, zagotovljena sredstva pa so lahko
na primer tudi enaka ali višja od ocenjene vrednosti."

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik ponovno pojasnjuje, da v obvestilu o naročilu ni predvidel objave ocenjene vrednosti. Objava ocenjene vrednosti po zakonu tudi ni obvezna.

Lep pozdrav.


Datum objave: 11.09.2020   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Projekti in temu pripadajoči popisi del so inženirski izdelek.
Predvidevamo, da se vsi bodoči tehniki in inženirji v času šolanja srečujejo s predmetom slovenski jezik.
Vljudno prosimo, da popise slovnično pregledate in popravite. Primerno bi bilo, da popravite tudi opise pri armiranobetonskih delih - opisi armature.
Slovenski jezik je potrebno spoštovati in negovati, na vseh ravneh življenja.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.

Na podlagi tega poziva smo ponovno natančneje pregledali popise del iz PZI dokumentacij za izgradnjo GJI v počitniškem naselju Hramše in tudi sami ugotovili, da so v popisih za izvedbo sanacije plazu pravopisne napake. Popravljeni popisi bodo objavljeni tekom naslednjega tedna. Prav tako smo podaljšali rok za oddajo ponudb in sicer do 5.10.2020.
Lep pozdrav.


Datum objave: 11.09.2020   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Moramo pridobiti potrdilo ali je dovolj pooblastilo, ki je v razpisni dokumentaciji:
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če ugotovi:
da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali za nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, opredeljenih v 75. členu ZJN-3;
DOKAZILO: potrdilo sodnega ali upravnega organa

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Dovolj je, da priložite pooblastilo in sicer Razpisni obrazec št. 4 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA PRAVNE OSEBE in Razpisni obrazec št. 5 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA FIZIČNE OSEBE.

Lep pozdrav.


Datum objave: 11.09.2020   12:04
VPRAŠANJE
Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, poškodovane površine po zahtevah in specifikaciji lastnika zemljišča, vključno z upoštevanjem višine pokrovov in rešetk obstoječe komunalne infrastrukture .... 50m2

Specifikacije in zahteve lastnika zemljišča so lahko zelo različne in jih ponudniki v fazi oddaje ne moremo poznati zato jih je potrebno definirati.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik vas obvešča, da bo v popravljenem popisu del, ki ga bo objavil naslednji teden popravil, dopolnil oz. spremenil navedeno postavko.

Lep pozdrav.