Dosje javnega naročila 005440/2020
Naročnik: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran - Pirano
Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 24 MESECEV OD DNEVA PODPISA POGODBE
ZJN-3: Odprti postopek

JN005440/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.09.2020
JN005440/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005440/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 170-410967
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Arze 1B
6330
SI
Piran - Pirano
Slovenija
jernej.volk@okoljepiran.si
info@okoljepiran.si
+386 056175000
+386 056175015

Internetni naslovi
http://okoljepiran.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://okoljepiran.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20458
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 24 MESECEV OD DNEVA PODPISA POGODBE
Referenčna številka dokumenta: 3/JN-S/CČN-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
» DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 24 MESECEV OD DNEVA PODPISA POGODBE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Piran
II.2.4 Opis javnega naročila
» DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 24 MESECEV OD DNEVA PODPISA POGODBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazil, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.10.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.10.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Arze 1B
6330
Piran - Pirano
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2020   09:10
VPRAŠANJE
Prosimo objavite pooblastilo za 15 min podatke za SODO.

ODGOVOR


Poobastilo za posredovanje merilnih podatkov bomo objavili na naši spletni strani.

Datum objave: 07.10.2020   10:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, Imamo vprašanje glede ESPD, in sicer del V Zmanjšanje števila ustreznih kadrov. V razpisni dokumentaciji nismo zasledili pogojev v skladu s 82. členom ZJN-3. Na kateri del ponudbenega razpisa se to nanaša?


ODGOVOR
Spoštovani, obveščamo vas, da bomo na spletni strani www://okoljepiran.si/razpisi objavili popravljen ESPD . Navedeni pogoj ni zahtevan.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri ESPD-ju je zahtevan del V.Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov. V razpisni dokumentaciji nismo našli pogojev na katerega bi se ta del nanašal. Prosimo za pojasnilo na kateri del razpisa se to nanaša oz. ali je prišlo do napake?

ODGOVOR


Spoštovani, obveščamo vas, da bomo na spletni strani www://okoljepiran.si/razpisi objavili popravljen ESPD . Navedeni pogoj ni zahtevan.