Dosje javnega naročila 005515/2020
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Nabava različnih olj, maziv ter masti za vzdrževanje strojev za potrebe Luke Koper, d.d
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 209.352,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005515/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 04.09.2020
JN005515/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.09.2020
JN005515/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2020
JN005515/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2020
JN005515/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2021
JN005515/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 22.02.2021
JN005515/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.02.2021
JN005515/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.02.2021
JN005515/2020-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.04.2021
JN005515/2020-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2021
JN005515/2020-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005515/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 173-419012
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Lar Hernog
lar.hernog@luka-kp.si
+386 56656804

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20546
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava različnih olj, maziv ter masti za vzdrževanje strojev za potrebe Luke Koper, d.d
Referenčna številka dokumenta: JN 16/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09211000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nabava različnih olj, maziv ter masti za vzdrževanje strojev za potrebe Luke Koper, d.d., sklenitev OKS-a za obdobje dveh (2) let. Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
sklop 1: Olja
sklop 2: Maziva
sklop 3: Masti
Predvidena je sklenitev okvirnega sporazuma z enim ponudnikom za posamezen sklop po v naprej določenih pogojih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Olja
Številka sklopa: sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nabava različnih olj, maziv ter masti za vzdrževanje strojev za potrebe Luke Koper, d.d., sklenitev OKS-a za obdobje dveh (2) let. Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
sklop 1: Olja
Predvidena je sklenitev okvirnega sporazuma z enim ponudnikom za posamezen sklop po v naprej določenih pogojih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Maziva
Številka sklopa: sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nabava različnih olj, maziv ter masti za vzdrževanje strojev za potrebe Luke Koper, d.d., sklenitev OKS-a za obdobje dveh (2) let. Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
sklop 2: Maziva
Predvidena je sklenitev okvirnega sporazuma z enim ponudnikom za posamezen sklop po v naprej določenih pogojih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Masti
Številka sklopa: sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nabava različnih olj, maziv ter masti za vzdrževanje strojev za potrebe Luke Koper, d.d., sklenitev OKS-a za obdobje dveh (2) let. Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
sklop 3: Masti
Predvidena je sklenitev okvirnega sporazuma z enim ponudnikom za posamezen sklop po v naprej določenih pogojih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.10.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.10.2020   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.09.2020   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da v razpisno dokumentacijo dodate nezaklenjeno Excelovo tabelo Popis blaga / cenik, katerega bi uporabili kot delovno gradivo. V ponudbo bomo vsekakor vključili originalno zaklenjeno Excelovo tabelo.

Hvala v naprej in lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je odločil, da na svoji spletni strani objavi zgolj deloma odklenjeno Excelovo tabelo z imenom Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.1, ki pa ponudnikom omogoča kopiranje celic z namenom priprave delovne verzije.

V novi različici je tudi odpravljena napaka, namreč pri artiklu pod zaporedno št. 7 sklopa 2, pri eni od postavk ni bilo vnesene enote mere (EM).Datum objave: 08.09.2020   09:34
Pozdravljeni,

naročnik je objavil korigirano excelovo tabelo, ker so bile opažene dodatne napake. In sicer je v sklopu 2 odstranjen artikel pod zaporedno št. 24, ker je že vključen v sklopu 3, hkrati pa je izvedeno preštevilčenje zaporednih št. v skopu 2, ker je zap št. 35 manjkala, tako da je zadnja zaporedna št. po spremembi št. 37.
Naziv korigirane excelove tabele je: Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.2

Hvala za razumevanje.

Datum objave: 08.09.2020   15:39
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Predvidevamo, da pakiranje lahko odstopa, saj različni proizvajalci različno pakirajo svoje produkte.

Vnaprej hvala za ažurne odgovore.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik dopušča, da pakiranje odstopa do max 20% pri vseh artiklih, hkrati pa količina pakiranja ne presega več kot 20% ocenjene letne količine naročil naročnika posameznega artikla. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da se zahteva pri artiklih, pri katerih se cena podaja na kos (EM- enota mere), da ponudnik prilagodi ceno na enoto pakiranja (npr. 400ml), ne glede na to, da bo dejanska dobava v pakiranju, ki odstopa do 20% želenega/ponujenega pakiranja. Pakiranje, ki odstopa od želenega pakiranja naročnika, je potrebno zavesti v polje, ki je predvideno za vnos naziva enakovrednega artikla (stolpec D v excelovi tabeli).
Datum objave: 09.09.2020   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za pregled/popravke pozicije 7 pri sklopu 1.
V stolpcu Naročnikove tehnične zahteve za posamezen artikel je naveden podatek 80W-80.Predvidevamo, da gre za 80w-90.

Vnaprej hvala za ažurne odgovore.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

pravilno ugotavljate, pri postavki 7 sklopa 1, je v Naročnikovih tehničnih zahtevah napaka, pravilna navedba je SAE80W-90.
Naročnik bo v zvezi s tem objavil popravljeno različico excelove tabele z nazivom: Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.3
Datum objave: 09.09.2020   10:44
Pozdravljeni,

v korigirani različici Popisa blaga / Cenika z nazivom "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.3" so, poleg odpravljene napake v tehničnih zahtevah naročnika za artikel pod zap. št. 7, korigirane še sledeče postavke sklopa 1:
- pri postavki pod zap. št. 15 je korigirana "Ocenjena količina letnih naročil" in EM (enota mere) spremenjena iz "kos" v "liter"
- pri postavki pod zap. št. 35 je korigirana "Ocenjena količina letnih naročil" in EM (enota mere) spremenjena iz "kos" v "liter"

Dodatno pojasnilo o vnosu cene pri postavkah z enoto mere (EM) "kos". Torej, naročnik zahteva, da ponudnik prilagodi ceno na enoto pakiranja, ki jo predlaga naročnik (stolpec E v excelovi tabeli), kajti s tem je zagotovljena enakovrednost ponudb. V kolikor bo izbran ponudnik, s ponujenimi artikli v drugačnem pakiranju, se bo odstopanje v ceni upoštevalo pri izvedbi naročil po podpisu pogodbe.

Datum objave: 10.09.2020   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali lahko pri sklopu 1 pozicija 9 ponudimo pakiranje 0,5L?

Vnaprej hvala za odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da je pakiranje 0,5L za artikel pod zap. št. 9 sklopa 1 dopustno.
Datum objave: 11.09.2020   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v dokuntaciji javnega naročila ste postavili zahtevo po ES izjavi o skladnosti za vsak ponujen artikel.
Namen izjave o skladnosti in CE oznake je zagotavljanje varnosti izdelkov na trgu v evropski uniji.

Izjava o skladnosti je urejana z direktivami evropske komisije in lokalno zakonodajo držav članic.
Različne direktive evropske unije tako predpisujejo za katera področja se izdajajo izjave o skladnosti in za katere izdelke se uporablja oznaka CE.

Izjave o skladnosti se tako uporabljajo za:
Stroje, električno opremo, konstrukcijske elemente, medicinsko opremo, zaščitno opremo,..
To so področja, ki jih urejajo harmonizirani standardi.

Področje maziv (masti, olja, emulzije) ni urejeno na ta način.
Kemične substance namreč ureja zakonodaja REACH.
Ta predpisuje način registracije kemikalij, hranjenja, prodaje in uničenja - ter potrebno dokumentacijo.

Kvaliteta maziv se tako sodi po odobritvah proizvajalcev (interni standardi) ter po klasifikaciji maziva glede na standarde inšitucij (izjava proizvajalca),
Te značilnosti so zapisane na tehničnih listih, ki jih zahtevate ob ponudbi.

Medtem, ko varnost kemikalij dokazujemo dobavitelji z varnostnimi listi po uredbi REACH.

Zato Vas prosimo, da zahtevo po izjavi o skladnosti umaknete in jo nadomestite z zahtevo po varnostnih listih ponujenih izdelkov.

Hvala.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je odločil, da ugodi vašem predlogu. V zvezi s tem bo objavljen popravek razpisne dokumentacije na naročnikovi spletni strani pod predmetno javno naročilo, z nazivom datoteke "RD 16-2020 Nabava različnih olj maziv ter masti za vzdrževanje strojev LK obj rev1", v kateri so vsebinski popravki označeni z rumeno.
Datum objave: 11.09.2020   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Posredujemo vprašanje za sklop 1 pozicija 2. Kot referenčni artikel navajate 2000118 - OLJE HIDRAVLIČNO 32 IGM ISO 32.
Ali gre v tem primeru za olje proizvajalca NCH IGM ISO 32, saj je to olje "Zinc free, no ZDDP", kar pa navedene specifikacije DIN 51524 HLP AND HLVP, AFNOR NFE 48603 HV ne določajo.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
pravilno ugotavljate, naročnik kot referenčni artikel navaja hidravlično olje NCH IGM ISO 32, ker ga v nekaterih postrojenjih uporablja, s tem da naročnik, v tem primeru, ob upoštevanju/razumevanju, da navedene tehnične zahteve ne vključujejo "Zinc free in no ZDDP", tehničnih zahtev ne bo spreminjal.Datum objave: 14.09.2020   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore:

za 3.sklop,mazivo pod št.1: Verjamemo, da je za vas eden od vaših poslovnih izivov tudi skrb za naravno okolje v katerem delujete, za čimmanjše onesnaženje ali nič onesnaženja okolja. Navedeno mazivo se običajno uporablja za mazanje odprtih zobnikov, jeklenih vrvi, vodil, zglobov, itd. Navedeni strojni deli se mažejo z mazivi. V kolikor delujejo v naravnem okolju je velika verjetnost kontaminacija okolja, zato je priporočljiva uporaba birazgradljivih maziv. V vezi tega maziva imamo sledeča vprašanja in predlog:
- katere strojne dele boste mazali s tem mazivom,
- ali se to mazivo uporablja na vaših dvigalih tipa STS ali/ in Gantry (RTG/RMG) ter, da navedete še tip in proizvajalce vaših dvigal,
-ali je edino sprejemljivo mazivo za vas, biološko razgradljiva mast? Če je ta predlog ustrezen za vas, predlagamo, da navedete, da mora biti mazivo biorazgradljivo!

za 3.sklop, proizvod pod št.2: S katero mastjo so napoljnene mazalke Lubcon Turmolube. Prosimo navedite popoln naziv maziva in navedbo zahtevanih karakteristik za mast?

za 3.sklop, proizvod pod št.3: Verjamemo, da je za vas eden od vaših poslovnih izivov tudi skrb za naravno okolje v katerem delujete, za čimmanjše onesnaženje ali nič onesnaženja okolja. Navedeno mazivo se običajno uporablja za mazanje ležajev. V kolikor delujejo v naravnem okolju je velika verjetnost kontaminacija okolja, zato je priporočljiva uporaba birazgradljivih masti. V vezi te masti imamo sledeča vprašanja in predlog:
- ali se mast uporablja za mazanje ležajev na vaših dvigalih, če so ležaji navedite ali so zaprt ali odprti ležaji?
- če mast uporabljate za mazanje na luških dvigalih, navedite tip dvigala in proizvajalce?
- ali je edino sprejemljivo mazivo za vas, biološko razgradljiva mast? Če je ta predlog ustrezen za vas, predlagamo, da navedete, da mora biti mast biorazgradljiva!


ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik podaja odgovore v enakem vrstnem redu, kot so postavljena vprašanja.
Za sklop 3, mazivo pod zap. št. 1:
- mast se uporablja za mazanje hitrih spojk na jeklenih vrveh;
- navedba tipa in proizvajalca dvigala v tem primeru ni relevantna;
- ne, za naročnika ni edino sprejemljivo biološko razgradljiva mast, v zvezi s tem naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev.

Za sklop 3, mazivo pod zap. št. 2:
Mazalke Lubcon Turmolube so napolnjene s Turmogrease PHS 1002.

Zahtevane karakteristike so sledeče:
Temperaturno področje uporabe -40 do +160 °C;
Zgoščevalec PU, Bazno olje Sint HC/mineralno olje,
Viskoznost baznega olja pri 40°C 105 mm2/s DIN EN ISO 3104;
Delovna penetracija 265 - 295 DIN ISO 2137;NLGI 2: DIN 51818;
Kapljišče >250°C: DIN EN ISO 2176;
Vodna odpornost 1 - 80: DIN 51807;
Korozijska zaščita ( SKF Emcor ) 0/0 DIN 51802;

V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Excelove tabele, v kateri bodo navedene zahtevane tehnične karakteristike, z nazivom "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.4"

Za sklop 3, mazivo pod zap. št. 3:
- Mast se uporablja za polnjenje mazalnega sistema vgrajenega na RMG dvigalih (Rail Mounted Gantry Crane);
- Proizvajalec: Konecranes Finland Corporation, Model: Rail Mounted Gantry Crane
- ne, za naročnika ni edino sprejemljivo biološko razgradljiva mast, v zvezi s tem naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev.Datum objave: 16.09.2020   08:37
VPRAŠANJE
Spoštovani
Zanima me, ali so Reference za posamezne sklope - ki jih navajate v razpisni dokumentaciji pod točko 3.1.3 Tehn. in strok. sposobnost - obvezne
za prijavo in kandidiranje na razpisu, ali pa samo prinašajo dodatne točke pri ocenjevanju in validaciji oddanih ponudb posameznih ponudnikov ?
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Pozdravljeni,
zahtevane reference za posamezen sklop, navedene v točki 3.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost, v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, so pogoj za priznanje sposobnosti ponudnika.Datum objave: 18.09.2020   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovore:
Reference:
Kakšen je smisel reference, katere pogoj je npr. dobava točno določenega proizvoda, ki ga je moral ponudnik dobaviti najmanj trikrat v zadnjih treh letih in to v višini najmanj 600 na dobavo/naročilo??? Na podlagi kakšnih kriterijev ste definirali primernost/ustreznost referenc? Pogoji za reference, ki ste jih navedli za posamezne sklope, delujejo, kot da so pisani v korist točno določenih že obstoječih dobaviteljev Luke Koper. Vsled tega zahtevamo, da bodisi spremenite pogoje za reference na sprejemljive kriterije ali pa izločite sebe (Luko Koper), kot dajalca referenc!

Naročnikove tehnične zahteve za maziva:
Vse tehnične zahteve za maziva navedene v stolpcu C za vse tri sklope so prepisane iz tehničnih listov ali katalogov za proizvode, ki so navedeni v stolpcu B (referenčni artikel). Nič ni narobe z navedbo referenčnega artikla, je pa neprimerno, da se pod tehnične zahteve navaja prepis lastnosti konkretnega referenčnega artikla. Dobesedno prepisovanje zahtev pomeni samo, da lahko ponudniki ponudijo samo referenčni artikel (!?), kar pa za primer javnega naročanja ni smisleno.
Iz pregleda artiklov iz vseh treh sklopov tudi velja, da se ponavljajo artikli, ki so si po lastnostih zelo podobni, kupujete jih pa od različnih dobaviteljev. Z namenom optimizacije maziv in stroškov za maziva je smisleno, da v rubriko Naročnikove tehnične zahteve navedete samo tiste zahteve, ki se nanašajo na zahteve stroja/naprave, kjer se bo le-to mazivo uporabljajo, ne pa da navajate nepomebne zahteve prepisane iz tehničnega lista referenčnega artikla s čimer zoožujete izbor primernih artiklov na referenčne.
Torej, navedite ali zahtevate, da ponudniki lahko ponudijo samo referenčne artikle ali pa spremenite Naročnikove tehnične zahteve, s čimer boste razširili nabor proizvodov, nabor ponudnikov in znižali ceno za maziva, kar je tudi smisel sistema javnega naročanja.

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Naročnik podaja odgovore v enakem vrstnem redu, kot so postavljena vprašanja.

Naročnik je skladno z vašo zahtevo iz prvega odstavka odločil, da nekoliko spremni referenčne zahteve za sklop 2 in sicer kot sledi:
Naročnik zahteva, da ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec kot reference izkaže, da je v zadnjih treh letih pri vsaj treh naročilih dobavil/prodal različne vrste maziv, v vrednosti vsaj 600 EUR na dobavo/naročilo. Iz teh treh naročil/dobav (skupno) mora biti razvidno, da je med drugim blagom dobavil/prodal tudi vsaj tri artikle iz nabora vseh artiklov, ki so predmet naročila sklopa 2 oz. po katerih naročnik v tem sklopu povprašuje.
Na isti način bo naročnik korigiral tudi referenčne zahteve za sklop 3.
Skladno s tem bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije, kjer bodo popravki označeni z zeleno barvo.

Naročnik dopušča, da ponudniki ponudijo poleg referenčnih artiklov tudi enakovredne artikle. V kolikor vaše blago ne ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam, imate možnost, da predlagate korekcijo tehničnih zahtev. Pri tem je smiselno navajati podrobne / natančne predloge sprememb tehničnih zahtev, naročnik pa bo odločil ali so predlogi za naročnika sprejemljivi ali ne.
Datum objave: 22.09.2020   08:34
VPRAŠANJE
V rapisu ste navedli, da vam vprašanja lahko pošiljamo do 25.09.2020 ,10:00, nikjer pa niste navedli datuma in ure za vaš odgovor. Zato predlagam, da se določi datum in ura, do kdaj morate odgovoriti.

ODGOVOR
Na vprašanja bomo odgovorili 6 dni pred rokom za oddajo ponudb.Datum objave: 23.09.2020   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pod sklop 1 zap št 17 navajate OLJE ZA MENJALNIK IN SERVO VOLAN TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80, v zahtevah pa da je olje sintetično.
Iz tehničnega lista le tega olja ni opisano, da je olje sintetično.

Prosimo za umik besde sintetično.

Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 1 zap.š t. 14 navajate monogradno olje SAE 30 kot sintetično. Olje za kosilnico je mineralno.
Prosimo, da se beseda sintetično odstrani.

Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 1 zap.št.11 navajata zahteve: sintetično olje. Referenčno olje MOTORNO 15W 40 VALVOLINE AL FLEET EXTRA ni sintetično.
Prosimo vas, da v zahtevah opustite besedo "SINTETIČNO".

Vnaprej hvala za hiter odziv.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik soglaša z vašim predlogom in opušča besedo "SINTETIČNO" v polju Naročnikove tehnične zahteve, pri postavkah pod zap. št. 11, 14, in 17 sklopa 1.
Omenjeni popravki bodo zajeti v korigirani različici Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 23.09.2020   11:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosim preverite pod sklop 1 zap.št. 8. Navajate 10W 40 SHELL RIMULA R6 LM 10W-40 in specifikacije SINTETIČNO OLJE, SAE 10W-40, ACEA E7/E4, API CI-4, JASO DH-1, OEM Approval za MAN M3377, MB 228.5, Volvo VDS-3, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20078.

V tehničnem listu pa je ACEA E6, E9; API CJ-4... in prav tako vse ostale, ki so drugačne.
Navedite samo tiste specifikacije, ki jih potrebujete.

Hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik v nadaljevanju navaja tehnične specifikacije, ki jih potrebuje:
SINTETIČNO OLJE, SAE 10W-40, ACEA: E7, E4, API CF, OEM Approval Volvo VDS-3, Caterpillar ECF-2

Omenjeni popravki bodo zajeti v korigirani različici Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"


Datum objave: 23.09.2020   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pod sklop 2 zap št 6 navajate referenčni artikel 2001168 - MAST V AEOSOLU LUBRA AKHT 400ML.
Predvidevamo, da je pravilno LUBRA K AHT AEROSOL.

Prosimo za popravek.

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik bo korigiral navedbo v Popisu blaga - Ceniku, skladno z vašimi predvidevanji, v korigirani različici Popisa blaga - Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 23.09.2020   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani.

v sklopu 2 zap št 22 navajate MAST MOGUL EP0. Pri pregledu tehničnih listov smo ugotovili, da jer pravi naziv MOGUL PZ0 P.
Naprošamo za potrditev.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik potrjuje vašo ugotovitev.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 23.09.2020   12:19
VPRAŠANJE
Sklop 1, zaporedna št. 17/C:

Navedli ste standard API CL4. Predlagamo, da preverite, pravilnost vaše navedbe.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spočtovani.

Pri sklopu 1 zaporedna številka 17 ste navedli zahteve CL 4, pravilno pa je GL 4.

Prosimo za popravek.

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik potrjuje vaše ugotovitve, pravilna navedba tehničnih zahtev je API GL-4.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"
Datum objave: 23.09.2020   12:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vprašanje:
sklop 1, zap. št. 37

Pri dobavitelju blaga za OLJE REDUKTORSKO 460 TOPBLEND 85W140, ki ste ga navedli, smo preverili pakiranje in obstaja samo 20 L pakiranje zato pričakujemo, da boste pakiranje korigirali.

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik bo korigiral navedeno pakiranje skladno v z vašimi pričakovanji.
Omenjeni popravki bodo zajeti v korigirani različici Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 23.09.2020   14:19
VPRAŠANJE
V sklupu 1, B/11 ste navedli proizvod, ki ni sintetičen, saj s standardi, kot ste jih navedli, sintetičen proizvod ne obstaja. V C/11 ste zapisali, da mora biti proizvod sintetičen. Kar ste napisali se izključuje.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik soglaša z vašo ugotovitvijo, zato bo besedo "sintetičen" izločil.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"

Datum objave: 24.09.2020   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 1 pozicija 35 ste navedli zahteve DIN 51 524/3 HVLP, ISO 6743/4 HM. Pravilno sta standarda DIN 51 524/3 HVLP, ISO 6743/4 HV.

Prosimo za popravek.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik ugotavlja, da je pravilna navedba standardov sledeča: DIN 51 524/2 HLP, ISO 6743/4 HV.
Omenjeni popravki bodo zajeti v korigirani različici Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 24.09.2020   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

rok 6 dni za vaše odgovore na vprašanja pred oddajo ponudbe je glede na kompleksnost razpisa premalo. Predvidevamo, da bomo ponudniki tudi na vaše odgovore še imeli dodatna vprašanja. Zato zaradi načela enakopravnosti in transparentnosti predmetnega naročila in postopka prosimo podaljšanje tako roka za vprašanja, kot tudi podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Dejstvo je, da tehnično Vaše zahteve niso jasno postavljene zato prejemate večje število vprašanj na to temo.
Odgovori na zastavljena vprašanja pa zamujajo.
Z naše strani smo Vam posredovali 36 tehničnih vprašanj, odgovor pa smo prejeli le na eno vprašanje.

Glede na to, da se obvezujete podati odgovore na vprašanja 6 dni pred rokom za oddajo ne bomo imeli možnosti postaviti morebitnih dodatnih vprašanj, ki jih bodo Vaši odgovori porajali.

Prav tako bomo imeli ponudniki težave sestaviti ponudbo, če bomo prave tehnične zahteve prejeli šele 6 dni pred rokom za oddajo.

Zato Vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe in vprašanj za 14 dni in čimprej odgovorite na zastavljena tehnična vprašanja.ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da podaljša rok za postavljanje vprašanj, kot tudi rok za oddajo ponudb, za 14 dni.
Skladno s tem bo objavljen obrazec EU 14 - Popravek.Datum objave: 24.09.2020   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 1 zap št 25 imate v zahtevah navedeno: HEAVY DUTY AXLE OIL, SAE 85W-140 , API: GL-5, ZF TE-ML O7A, 08 , OLJE RDUKTORSKO 85W90 TOP BLEND 240 LIT API GL5, MIL-L-2105D . Po pregledu tehničnega lista VALVOLINE, podatkov , OLJE RDUKTORSKO 85W90 TOP BLEND 240 LIT API GL5, MIL-L-2105D ni navedeno.
Prosimo, da jih umaknete.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
pri navajanju tehničnih zahtev pri omenjenem artiklu (pod zap. št. 25, sklopa 1) so bile tehnične zahteve napačno navedene, hkrati pa je naročnik pridobil informacijo o zamenjavi artikla na trgu in sicer se OLJE RDUKTORSKO 85W90 TOP BLEND izloča iz prodaje, zamenja pa ga OLJE RDUKTORSKO CERTOP 85W140. Temu primerno je naročnik popravil referenčni artikel in tehnične zahteve naročnika.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 24.09.2020   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pod sklop 1 zap št 37 navajate olje LJE REDUKTORSKO 460 TOPBLEND 85W140, zahteve MULTIGRADNO ZOBNIŠKO OLJE SAE 85W140, ISO 460, API GL5.
V tehničnem listu ni nikjer naveden standard ISO 460, le opis, da se olje lahko uporablja v industrijskih gonilih, kjer je zahteva ISO 460.
Prosimo, da se zahteva ISO 460 odstrani.

Hvala.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da zahteve o viskoznosti ne bo spreminjal.
V tem primeru (zap. št. 37, sklop 1) pa se spremeni naziv referenčnega artikla, in preostale tehnične zahteve, ker se artikel z nazivom OLJE REDUKTORSKO 460 TOPBLEND 85W140 izloča iz prodaje, nadomešča pa ga OLJE REDUKTORSKO CERTOP INDUSTRIAL 460.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"


Datum objave: 24.09.2020   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani.

pri sklopu 2 zap št 3 ste za mast MAST TOTAL MULTIS EP 1 navedli zahtevo NLGI 1, DIN 51502 KP1K-30, ISO 6743-9:L-XBCEB 1.
Pravilno je NLGI 1, DIN 51502 KP1K-25, ISO 6743-9:L-XBCEB 1.

Prosimo popravite.

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik bo korigiral tehnične zahteve, skladno z vašim predlogom.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 24.09.2020   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 2 zap št 13 navajate mast TURMOGREASE CAK 4002, zahteve MAST BAZIRANA NA KALCIJEVEM SULFONATU IN MINERALNEM OLJU, NLGI 2, DIN 51818, K P 2 P -30.

Ali lahko nudimo mast z NLGI 1,5?, ostale lastnosti pa enake in/ali boljše. Tako bo povečana konkurenčnost in s tem prihranek.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da tehničnih zahtev v tem primeru ne bo spreminjal, posledično mast z NLGI 1,5 za naročnika ni sprejemljiva.Datum objave: 24.09.2020   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali lahko pri sklopu 2 zap št 25 ponudimo za mast pakiranje 15kg.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
za navedeno mast MAST OLMA LIS G2 je 15kg pakiranje dopustno, s tem da je potrebno ponujeno ceno prilagoditi 18kg pakiranju, ker je enota mere za izračun ponudbe "kos", hkrati pa je potrebno odstopanje pakiranja navesti v celico stolpca D.Datum objave: 24.09.2020   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali lahko pri sklopu 2 zap št 26 ponudimo različna pakiranja kot so 1kg in 10kg. Le tako se bo povečala konkurenčnost in s tem ugodnejša cena.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
za navedeno mast MAST OLMA LIS 3 je dopustno 1 kg pakiranje, s tem da je potrebno ponujeno ceno prilagoditi 4,5 kg pakiranju, ker je enota mere za izračun ponudbe "kos", hkrati pa je potrebno odstopanje pakiranja navesti v celico stolpca D.Datum objave: 24.09.2020   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali lahko pri sklopu 2 zap št 33 ponudimo drugo pakiranje, na primer 18kg? Tako bi se povečala konkurenčnost.

Vnaprej hvala za vaš ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
za navedeno mast MAST LUBCON GRIZZLYGREASE NO.1 je dopustno 18 kg pakiranje, s tem da je potrebno ponujeno ceno prilagoditi 25 kg pakiranju, ker je enota mere za izračun ponudbe "kos", hkrati pa je potrebno odstopanje pakiranja navesti v celico stolpca D.Datum objave: 24.09.2020   15:11
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pod sklop 2 zap št 37 ste navedli artikel 2001798- MAZALKA AVTOM. PERMA FLEX SF02 125CC, zahteve pa LEŽAJNA MAST ZA EKSTREMNE PRITISKE.
Naprošamo vas, da navedete specifikacije mast.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik bo v Popis blaga - Cenik navedel sledeče tehnične zahteve:
Perma mast za ekstremni tlak SF02 je visoko zmogljiva mazalna mast na osnovi mineralnega olja, litijevega mila in MoS2
Olje bazno mineralno
Zgoščevalec litijevo milo / MoS2
Temperaturno področje uporabe -30 do +120 °C
Viskoznost osnovnega olja pri 40°C 100mm2/s DIN 51562
Delovna penetracija 25°C 265 - 295 DIN ISO 2909
NLGI 2 DIN 51818
Kapljišče >160°C DIN ISO 2176
Vodna odpornost 1 - 90 DIN 51807-1
Faktor hitrosti < 1400 DIN 51805, 30°C, mbar
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"

Datum objave: 24.09.2020   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 3 zap št 1 navajate mast 2001291 - MAST LUBCON GRIZZLY GREASE NO.3 in zahteve K P 2 K-30
oprijemljivo mazivo z visoko viskoznostjo mineralnih olj in litij / kalcijevim kompleksnim milom, vsebuje aditive za zaščito pred oksidacijo in korozijo, reducira (AW) in zmanjša obrabo pri ekstremnih obremenitvah (EP).
NLGI 2 :DIN 51818, Kapljišče >280°C:DIN ISO 2176,
Vodna odpornost 0 - 90:DIN 51807, Korozijska zaščita 0/0: DIN 51802, Test 4 kroglic (VKA) >5400N:DIN 51350.

Ker ni moč najti tehničnega lista, nam prosim sporočite še viskoznost baznih olj pri 40°C.

Vnaprej hvala za vaš ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
viskoznost baznih olj pri 40°C je 1100 mm2/s skladno z DIN EN ISO 3104.
Omenjeni popravki bodo zajeti v korigirani različici Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"
Datum objave: 24.09.2020   15:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri sklopu 2, pozicija 7, 25 in 27 je pakiranje 18 kg.
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 5 kg? Ali je bolj primerno 25 kg pakiranje?

Vnaprej hvala za odgovor

ODGOVOR
Pozdravljeni,
za navedeno masti:
- MAST VALVOLINE LITHIUM EP 2 (zgolj pakiranje 18 kg)
- MAST OLMA LIS G2
- MAST TOTAL MULTIS EP2
je dopustno 25 kg pakiranje, s tem da je potrebno ponujeno ceno prilagoditi 18 kg pakiranju, ker je enota mere za izračun ponudbe "kos", hkrati pa je potrebno odstopanje pakiranja navesti v celico stolpca D.
Ponudnik je navkljub omenjeni spremembi, dolžan ponuditi mast VALVOLINE LITHIUM EP 2 tudi v 180 kg pakiranju.Datum objave: 24.09.2020   15:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Za razpis smo poslali ogromno vprašanj, odgovorov pa še ni bilo objavljenih.
Tako bo nemogoče pripraviti podatke.

Naprošamo vas za podaljšanje razpisa.

Vnaprej hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da podaljša rok za postavljanje vprašanj, kot tudi rok za oddajo ponudb, za 14 dni.
Skladno s tem bo objavljen obrazec EU 14 - Popravek.Datum objave: 25.09.2020   09:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 2, zap. št. 30

v tehničnih zahtevah navajate "tekočina za čiščenje in preprečevanje zmrzovanja". Vprašanje: ali je mišljena tekočina za čiščenje in preprečevanje zmrzovanja, mišljeno vitrex ali odmrzovalec stekel.
Če gre za Vitrex ali je lahko pakiran v 1L embalaži oz., če gre za odmrzovalec stekel ali je lahko pakiran v 500ml embalaži?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik potrebuje odmrzovalec stekel, pri čemer je dopustno 500ml pakiranje, s tem da je potrebno ponujeno ceno prilagoditi 600 ml pakiranju, ker je enota mere za izračun ponudbe "kos", hkrati pa je potrebno odstopanje pakiranja navesti v celico stolpca D.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 25.09.2020   09:46
VPRAŠANJE
V enem od vaših odgovorov ste zapisali, da lahko pakiranje/embalaža odstopa največ 20%. V vašem razpisu so tudi taki proizvodi, za katere na tržišču ne obstaja taka vrsta embalaže, da bi zadovoljila razpisne pogoje. Gre predvsem za manjša pakiranja.

Kako ravnamo v takem primeru?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik predlaga, da ponudnik skozi mehanizem vprašanj izrazi pobudo glede odstopanja pakiranja za posamezen artikel, naročnik pa bo odločil ali so predlogi za naročnika sprejemljivi ali ne.Datum objave: 25.09.2020   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 1 za p st 13 ste navedli referenčni artikel OLJE BIOSEGAROL E 100 OL, zahteve MAZIVO IN MAZILO, ISO VG DIN 51519 100, ON C 2030 BIODEGRADABILE, ON C 1158> 90% .

Ali lahko nudimo biorazgradljiva olja bio razgradljivost >80% in ISO VG 80 - 220?

Vnaprej hvala za vaš ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da tehničnih zahtev pri tem primeru (OLJE BIOSEGAROL E 100 OL) ne bo spreminjal.Datum objave: 13.10.2020   09:27
Pozdravljeni,

naročnik bo podaljšal rok za postavljanje vprašanj do 23.10 2020, s tem da portal omogoči postavljanje novih vprašanj po objavljenem obrazcu EU-14.

Predvideva se tudi podaljšanje/prestavitev roka za oddajo ponudb in sicer na 02.11.2020.

Naročnik v preteklih 14 dneh ni odgovarjal na vprašanja, zaradi bolniške odsotnosti zaposlenega. Prosimo vas za razumevanje.

Datum objave: 14.10.2020   09:16
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1-8

Spoštovani.

Pod sklop 1 zap št 8 navajate zahteve OEM Approval Volvo VDS-3.
Prosim navedite razlog, zakaj mora olje izpolnjevati zahtevo OEM. S to zahtevo omejujete izbor, kar je namen tenderja.

Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

SKLOP 1 ZAP.ŠT. 5

Zakaj mora biti specifikacija OEM APPROVAL ZA CAT TO-4 ?
Tako se lahko ponudi samo original in posledično nekonkurenčno ceno.
Prosimo odstranite "OEM Approval za CAT TO-4" in navedite specifikacija TO-4.
Tako bodo ponudbe konkurenčne.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE SKLOP 1 ZAP ŠT 1

Spoštovani.

Zakaj mora biti specifikacija OEM APPROVAL ZA CAT TO-4 ?
Tako se lahko ponudi samo original in posledično nekonkurenčno ceno.

Prosimo odstranite "OEM Approval za CAT TO-4" in navedite specifikacija TO-4.

Tako bodo ponudbe konkurenčne.

Hvala.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 1 zap st 4 navajate OEM ODOBRITVE. Prosimo sporčite, za kaj točno potrebujete OEM specifikacije? S temi zahtevami omejujete izbor na samo original, kar pa ni smisel tenderja.

Prosimo, navedite samo tiste specifikacije, ki so zares potrebne. Le tako bo omogočen širši izbor in posledično ugodna cena.

Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani.

Pri sklopu 1 pozicija 27 ste navedli v zahteve OEM Approval. Prosimo, pojasnite zakaj mora biti mazivo OEM, saj ste s tem zožili izbor samo na en original izdelek, kar pa ni bistvo tenderja. Tehničnega lista ni moč najti. Navedite točno tiste specifikacije, ki jih potrebujete.

Hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pri sklopu 1 pozicija 27 ste navedli v zahteve OEM Approval. Prosimo, pojasnite zakaj mora
biti mazivo OEM, saj ste s tem zožili izbor samo na en original izdelek, kar pa ni bistvo
tenderja. Tehničnega lista ni moč najti. Navedite točno tiste specifikacije, ki jih potrebujete.
Hvala.
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Pri sklopu 1 pozicija 1 ste navedli v zahteve OEM Approval. Prosimo, pojasnite zakaj mora biti mazivo OEM, saj ste s tem zožili izbor samo na en original izdelek, kar pa ni bistvo tenderja. Tehničnega lista ni moč najti. Navedite točno tiste specifikacije, ki jih potrebujete.

Hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pod sklop 1 zap št 27 ste navedli OLJE MENJALNIKA VOLVO SUPER 30 in zahteve VOLVO SUPER TRANSMISSION OIL 30, OEM Approval za Volvo 350F .
Za to olje SUPER TRANSMISSION OIL so navedene specifikacije Viscosity SAE 30, Quality level TO-4.

Prosimo za navedbo ustreznih specifikacij.

Vnaprej hvala za hiter odziv.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

glede na številna vprašanja, ki se nanašajo na OEM Approval zahtevo, naročnik podaja en odgovor, ki velja za vse OEM Approval zahteve celotnega razpisa. Skladno s tehnično dokumentacijo prejeto ob prevzemu od proizvajalca stroja, se zahteva vgradnjo originalni nadomestnih delov, kot tudi originalnih tekočin, kar je povezano z garancijskimi določili in obdobji stroja/-ev. Iz navedenega razloga naročnik OEM Approval zahtev ne bo spreminjal.

Datum objave: 14.10.2020   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je lahko pri sklopu 1 zap št 7 olje delno sintetično?

Vnaprej hvala za vaš ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Delno sintetično olje je za OLJE HIDRAVLIČNO GL 4 80W/90, navedeno pod zap. št. 7 sklopa 1, dopustno.Datum objave: 14.10.2020   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pišemo vam glede odgovarjanja na naša vprašanja. Na nekatera vprašanja npr. zakaj morajo imeti nekatera maziva OEM odobritve še vedno nimamo odgovora. Vaši pozni odgovori bodo verjetno ponovno nepopolni in s tem bo nemogoče pripraviti ponudbo za vaš tender.
Zato zahtevamo, da podaljšate oddajo ponudbe tenderja in prav tako oddajo vprašanj najmanj za 14 dni.
Le tako bodo pripravljene ponudbe konkurenčne, kar je namen tenderjev.

Vnaprej hvala za pozitivno rešitev.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je odločil, da se rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudbe podaljša, kar je bilo objavljeno v pojasnilu z dne 13.10.2020 ob 9:27.
Glede vprašanja, ki se nanaša na zahteve po OEM Approval, je naročnik podal razloge v odgovoru z dne 14.10.2020 ob 9:16.Datum objave: 14.10.2020   09:28
VPRAŠANJE
Korona virus - COVID-19

Spoštovani.

Glede na to, da se borimo z zahrbtnim virusom in je življenje precej oteženo vas naprošamo za podaljšanje tenderja za vsaj 14 dni.

Vnaprej hvala za razumevanje.


Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je odločil, da se rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudbe podaljša, kar je bilo objavljeno v pojasnilu z dne 13.10.2020 ob 9:27.Datum objave: 14.10.2020   09:29
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Postavljeno je še veliko vprašanj in glede kako odgovarjate zahtevamo 14 dneno podaljšanje za postavljanja vprašanj in oddaje tenderja.

Vnaprej hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je odločil, da se rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudbe podaljša, kar je bilo objavljeno v pojasnilu z dne 13.10.2020 ob 9:27.Datum objave: 14.10.2020   09:31
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE OEM

Spoštovani.

Prosimo da nam pojasnite, zakaj potrebujete OEM potrditve pri mazivih?
S tem je konkurenčen izbor onemogočen.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1-27

Spoštovani.

Prosim pojasnite, zakaj je pri sklopi 1 zap št 27 zahtevano OEM specifikacija. S tem je izbor samo eden kar ni namen tenderja.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
glede vprašanja, ki se nanaša na zahteve po OEM Approval, je naročnik podal razloge v odgovoru z dne 14.10.2020 ob 9:16.Datum objave: 14.10.2020   09:40
VPRAŠANJE
Prosimo, če uskladite vaše odgovore na vprašanja, z Excel tabelo v kateri so navedeni vsi proizvodi.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik namerava objaviti korigirano različico excelove tabele z nazivom "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5" v najkrajšem možnem času, po objavi vseh odgovorov, ki se nanašajo na tehnične zahteve artiklov v sklopu 1. Ob tem je smiselno razumeti, da se bo domnevno omenjena tabela še korigirala, ko bo naročnik odgovarjal na tehnična vprašanja/zahteve za artikle v sklopu 2 oz. v sklopu 3.


Datum objave: 14.10.2020   09:42
VPRAŠANJE
Kdaj boste objavili dokument "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5" ?

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik namerava objaviti korigirano različico excelove tabele z nazivom "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5" v najkrajšem možnem času, po objavi vseh odgovorov, ki se nanašajo na tehnične zahteve artiklov v sklopu 1. Ob tem je smiselno razumeti, da se bo domnevno omenjena tabela še korigirala, ko bo naročnik odgovarjal na tehnična vprašanja/zahteve za artikle v sklopu 2 oz. v sklopu 3.Datum objave: 14.10.2020   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas, kdaj boste odgovorili na tehnična vprašanja, saj jih je bilo veliko posredovanih.

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik namerava odgovoriti na vprašanja v najkrajšem možnem času, vsekakor pa pravočasno, skladno z zakonskimi določili.Datum objave: 14.10.2020   10:02
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE SKLOP 1 ZAP ST 6

V zahtevah navajate sintetično olje. Preverite, ker to olje verjetno ni sintetično. Beseda sintetično se na tehničnem listu nanaša na additive.

Prosimo za ažuren odgovor.

Lepo pozdravlejni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik soglaša z vašo ugotovitvijo. Pri navedem olju - OLJE HIDRAVLIČNO GL4 75W/80 - se beseda "sintetično" spremeni v "polsintetično" oz. "delno sintetično".
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 14.10.2020   10:14
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani.

Pri poz.1 sklop 4 ste natančno prepisali zahteve iz tehničnega lista proizvajalca. Konkurenca ni možna.
Navedite samo specifikacije, ki so potrebne.
Tako bodo ponudbe konkurenčne.

Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 1 zap st 4 navajate OEM ODOBRITVE. Prosimo sporčite, za kaj točno potrebujete OEM specifikacije? S temi zahtevami omejujete izbor na samo original, kar pa ni smisel tenderja.

Prosimo, navedite samo tiste specifikacije, ki so zares potrebne. Le tako bo omogočen širši izbor in posledično ugodna cena.

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

navkljub že podanemu odgovoru/pojasnilu, ki se nanaša na OEM Approval zahtevo (14.10.2020 - 9:16) je smiselno pojasniti, da naročnik pri artiklu pod zap. št. 4 sklopa 1, namerava korigirati tehnične zahteve skladno z dejanskim stanjem strojev.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"


Datum objave: 14.10.2020   10:16
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE REVIZIJA 5

Spoštovani.

Kdaj bo objavljena revizija 5?

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik namerava objaviti korigirano različico excelove tabele z nazivom "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5" v najkrajšem možnem času, po objavi vseh odgovorov, ki se nanašajo na tehnične zahteve artiklov v sklopu 1. Ob tem je smiselno razumeti, da se bo domnevno omenjena tabela še korigirala, ko bo naročnik odgovarjal na tehnična vprašanja/zahteve za artikle v sklopu 2 oz. v sklopu 3.Datum objave: 14.10.2020   10:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za bolj enoznačno določitev glede referenc: navajate, da je ponudnik v zadnjih treh letih pri vsaj treh naročilih dobavil/prodaje različne vrste blaga. Ali to pomeni dobavo trem naročnikom v obdobju 2017 - 2019 ali tri dobave istemu ponudniku v obdobju 2017 - 2019?

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik želi, da ponudnik izkaže, da je opravil vsaj tri posle oz dobave, ki pa niso omejeni zgolj na enega naročnika. Pomembno je, da so priloženi ustrezni obrazci oz dokazila, iz katerih so posli/dobave razvidni.

Datum objave: 14.10.2020   15:12
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1-12


Pri sklopu 1, zap.št. 12 navajate referenčni artikel 2000287 - OLJE REDUKTORSKO 320 TOP
BLEND ISO 320, ki pa ga ni več na tržišču.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani.


Pri sklopu 1 zap st 37 navajate mazivo 2001718 - OLJE REDUKTORSKO 460 TOPBLEND 85W140. Omenjeno olje ni več dobavljivo, zamenjuje ga Certop 85W140 - ki pa nima več specifikacije LIMITED SLIP.

Odgovor dobavitelja:
Top Blend 85W140 replaced by Certop 85W140 (is not limited slip anymore)


Prosimo, navedite točno tiste specifikacije, ki jih potrebujete. Če ne morete v doglednem času podati odgovora, podaljšajte rok oddaje ponudb.

Hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

- sklop 1 zap st 12: kot na sporoca dobavitelj, se olje TOP BLEND ISO 320 ukinja.

Prosimo določite novo mazivo.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik soglaša z vašimi ugotovitvami, ki se nanaša na umik blagovne znamke TOP BLEND iz tržišča, zato navaja substitute, ki jo nadomeščajo.
Olje TOP BLEND ISO 320 bo zamenjan z oljem CERTOP INDUSTRIAL 320
Olje TOP BLEND ISO 320 bo zamenjan z oljem CERTOP INDUSTRIAL 460
Skladno z omenjeno spremembo, se ustrezno korigirajo tudi tehnične zahteve.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 14.10.2020   15:15
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1-12
Spoštovani,
pri sklopu 1, št. 12 navajate referenčni artikel 2000287 - OLJE REDUKTORSKO 320 TOP
BLEND ISO 320, ki pa ga ni več na tržišču.
Prosimo navedite tehnične zahteve.
Vnaprej hvala za ažuren odgovor.
Lepo pozdravljeni

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1-12

Spoštovani.

pri sklopu 1, št. 2 navajate referenčni artikel 2000287 - OLJE REDUKTORSKO 320 TOP BLEND ISO 320, ki pa ga ni več na tržišču.

Prosimo navedite tehnične zahteve.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik soglaša z vašimi ugotovitvami, ki se nanaša na umik blagovne znamke TOP BLEND iz tržišča, zato navaja substitute, ki jo nadomeščajo.
Olje TOP BLEND ISO 320 bo zamenjan z oljem CERTOP INDUSTRIAL 320
Olje TOP BLEND ISO 320 bo zamenjan z oljem CERTOP INDUSTRIAL 460
Skladno z omenjeno spremembo, se ustrezno korigirajo tudi tehnične zahteve.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5Datum objave: 14.10.2020   15:40
VPRAŠANJE
V sklopu 1 pod številko 19 iščete olje za batne kompresorje, podan podatek CORENA S2 FR-A. Ali je podan napačen naziv olja ali so podane napačne specifikacije? CORENA S2 FR-A je olje za hladilna kompresorje, ki pa je zahtevano pod št. 21.

Prosim, če lahko podate podatek, kakšno olje se išče za batne kompresorje - ISO VG 46, ISO VG 100?


ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1/19

Spoštovani.

Pod sklop 1 zap st 19 ste navedli 2001842 - OLJE ZA BATNE KOMPRESOR CORENA S2 FRA. Obstaja varianta ISO VG 46 in 68.
Za katero viskoznost je zahteva?

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.


Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pod sklop 1 zap st ste navedli 2001842 - OLJE ZA BATNE KOMPRESOR CORENA S2 FR-A. Obstaja varianta ISO VG 46 in 68.
Za katero je zahteva?

Hvala.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik ugotavlja, da gre za napačno naveden naziv referenčnega artikla, zato sedaj navaja popravek. Torej, pod zap. št. 19 sklopa 1 je pravila navedba referenčnega artikla OLJE ZA BATNE KOMPRESORJE SHELL AIR TOOL S2 A 32, s tehničnimi zahtevami SAE 32 ISO 6743-11 TYPES PAC AND PBC. ISO 11158 (HM FLUID), AFNOR NF-E 48603, DIN 51524 PART 2 HLP TYPE.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5".


Datum objave: 15.10.2020   08:30
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

SKLOP 1, ZAP.ŠT.25

V zahtevo ste navedli:

2002418 - OLJE RDUKTORSKO HD AXLE VALVOLINE 85W140

V tehnične zahteve pa:

HEAVY DUTY AXLE OIL, SAE 85W-140 , API: GL-5, ZF TE-ML O7A, 08 , OLJE RDUKTORSKO 85W90 TOP BLEND 240 LIT API GL5, MIL-L-2105D

Kot je razvidno, ste navedli SAE 85W-140 in 85W90. Kaj je prav?

Za te vrste vprašanj ne moremo čakati do 6 dni pred oddajo. Če ne morete takoj odgovarjati, prosimo podaljšajte rok za oddajo.

Vnaprej hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik soglaša z vaš pripombo. V tem primeru reduktorskega olja pod zap. št. 25 sklopa 1, je naročnik spremenil naziv referenčnega olja v OLJE REDUKTORSKO CERTOP 85W140, s tehničnimi zahtevami: 85W140, API GL-5, MT-1, DIN PART 3 ( CLP ).
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"

Rok za oddajo ponudb je bil podaljšan.Datum objave: 15.10.2020   08:41
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI

VPRAŠANJE SKLOP 1 ZAP.ŠT. 7

Spoštovani.

Za pozicijo 7 sklop 1 ste navedli, da je olje sintetično. Prosimo, da še enkrat preverite, ali mora bit res sintetično.

Vnaprej hvala za hiter odgovor.

Lepo pozdravljeni.ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik ugotavlja, da je pravilna navedba "polsintetično" olje.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"


Datum objave: 15.10.2020   10:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. predlagamo, da naročnik v obrazcu OBR-3a spremeni navedbo pri predmetu naročila tako, da izbriše zahtevo, da mora potrjevalec navesti proizvajalca olj/maziv/masti, ker je pomemben tip blaga oziroma ustrezanje tehničnim zahtevam, ne pa proizvajalec.
2. v OBR-3 v zadnji vrstici navajate, da mora ponudnik priložiti ponudbi končni obračun ali drugo. Glede na to, da mora ponudnik priložti potrdilo naročnika in da so obračuni ali pogodbe poslovna skrivnost, je zahteva po dodatnih dokazilih neutemeljena.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik podaja odgovore v enakem vrstnem redu, kot so postavljena vprašanja:
1. naročnik ne bo spreminjal besedila OBR-3a, saj naročnik z namenom preverbe ustreznosti reference potrebuje tem več podatkov, hkrati pa ni pojasnjeno, zakaj bi bila navedba proizvajalca olj/maziv/masti sporna;
2. naročnik ne bo spreminjal besedila OBR-3, saj z namenom preverbe ustreznosti reference potrebuje čim več podatkov. Ponudnik ključne dokumente lahko označi z napisom »Poslovna skrivnost«, ki so skladno z zakonskimi določili tako tudi obravnavani. Prav tako ponudnik lahko zatemni določene dele dokumentacije, ki niso relevantni za preverjanje ustreznosti reference.
Datum objave: 15.10.2020   13:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 1, zap.št 35, 2003574 - OLJE HIDRAVLIČNO OLMA 46:
V odgovoru ponudnikom dne 24.9.2020 ste ponovno navedli nasprotujoči si tehnični zahtevi za proizvod sklopa 1, zap.štev.35! Če zahtevate hidravlično olje, ki ustreza DIN 51 524/2 HLP potem je temu enakovredna zahteva ISO 6743/4 HM, zato predlagamo, da spremenite tehnične zahteve za proizvod pod zap.št.35 na: DIN 51 524/2 HLP, ISO 6743/4 HM.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik soglaša z vašim predlogom, zato bo, skladno s tem korigiral tehnične zahteve.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"


Datum objave: 15.10.2020   13:37
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1-30

Spoštovani.

Ali lahko pri sklopu 1 pozicija 30 ponudimo olje s specifikacijami SAE 10W-40, ACEA A3/B4, API SN?

Hvala.

Lep pozdrav.ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da je olje s specifikacijami, ki jih navajate, dopustno.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 15.10.2020   14:51
VPRAŠANJE
V enem od vaših odgovorov ste zapisali, da tip in proizvajalec ni relevanten.

Vsak proizvajalec (kosilnice, žage, itn.) predpiše katera maziva priporoča in standarde, ki so predpisani. Proizvajalec predpiše tudi interval mazanja in interval menjave maziva. Glede na navedeno vas pozivamo, da razpisno dokumentacijo (excel tabelo) dopolnite tako, da bo vsebovala standarde, ki jih je predpisal proizvajalec in maziva, ki so priporočena s strani proizvajalca. Podatke (standarde in priporočena maziva) lahko pridobite direktno pri proizvajalcu in v tehnični dokumentaciji . Navedeno velja za vse proizvode, ki so predmet razpisa. Standardi in priporočena maziva, ki jih določa/priporoča proizvajalec (žage, kosilnice, itn.) so osnova, da za strokovno določitev primernega proizvoda.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik se zahvaljuje za predlog, pri čemer pa je smiselno upoštevati, da je predmet naročila nabava olj/maziv/masti; naročnik pa si, skladno z zakonodajo, pridržuje pravico, da oceni v katerih primerih je smiselno navajati uporabo predmeta naročila.Datum objave: 15.10.2020   16:26
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 1 zap st 16 navajate artikel 2000770 - OLJE LUBCON TURMOGERAIROIL VG 320 EP, pri pregledu tehničnega lista pa smo ugotovili, da gre za olje
TURMOGEAR OIL PE.

Prosimo za potrditev.

vnaprej hvala za vaš ažuren odziv.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik ugotavlja, da je pri nazivu referenčnega artikla, navedenega v sklopu 1 pod zap. št 16, napaka, pravilen naziv referenčnega artikla je OLJE LUBCON TURMOGEAROIL VG 320 EP, pri čemer se korigirajo tudi tehnične zahteve, kot sledi: INDEX VISKOZNOSTI 99 - DIN ISO 2909, DIN 51517 = CLP OLJE.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 16.10.2020   07:47
VPRAŠANJE
Sklop1, zaporedna številka 12:

Ali potrebujete olje, ki ima API GL-5 standard ali olje, ki izpolnjuje standard DIN 51517 part3?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik potrebuje olje, ki ustreza sledečim tehničnim zahtevam: ISO 320, API GL-5, DIN 51517 PART 3 - CLP.Datum objave: 16.10.2020   07:57
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1-29

Spoštovani.

Pri sklopu 1 zap št. 29 navajate referenčni izdelek OLJE MENJALNIKA SHELL TEGULA V 32 z zahtevami ISO 13158 (HM FLUIDS), AFNOR NF-E 48-603.

V tehničnem listu tega izdelka ni takih specifikacij.

Prosimo preglejte in popravite zahteve oziroma referenčni artikel.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni,.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

SKLOP 1, ZAP.ŠT. 29

Navedli ste referenčni artikel 2003022 - OLJE MENJALNIKA SHELL TEGULA V 32.
Tehnične zahteve: ISO 13158 (HM FLUIDS), AFNOR NF-E 48-603

Takih tehničnih zahtev v tehničnem listu tega olja ni.

Sporočite, kaj je pravilno!

Glede ne količino vprašanj, ki se pojavljajo pri vsakem artiklu bo nemogoče oddati ponudbo v tako kratkem času.

Ali takoj odgovarjajte ali pa podaljšajte rok oddaje.

Hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
naročnik spremeni tehnične zahteve za olje navedeno pod zap. št. 29 sklopa 1, kot sledi:
ISO viskoznost 32 - ISO 3104, Index viskoznosti 110 - ISO 2909, DIN 51354-2.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 16.10.2020   08:01
VPRAŠANJE
Spostovani.


- sklop 1 zap št 21: opis referenčnega izdelka in zahteve so iste!

Podajte zahteve!

Hvala.

Pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik spremeni tehnične zahteve za olje navedeno pod zap. št. 21 sklopa 1, kot sledi:
ISO viskoznost 68 - ISO 3448, DIN 51503 KAA in KE
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"


Datum objave: 16.10.2020   08:04
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1/29

Pri sklopu 1 zaš št 29 ste navedli standard ISO 13158 : Slovenski standard za varovalno obleko. (podoben je nemški DIN 13158).

Prosimo ustrezno popravite.

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik spremeni tehnične zahteve za olje navedeno pod zap. št. 29 sklopa 1, kot sledi:
ISO viskoznost 32 - ISO 3104, Index viskoznosti 110 - ISO 2909, DIN 51354-2.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 16.10.2020   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovore:

Sklop 1, zap. št. 31; zahtevana je 20 L embalaža, ali lahko ponudimo 10 L pakiranje?
Sklop 1, zap. št. 32; zahtevana je 20 L embalaža, ali lahko ponudimo 10 L pakiranje?
Sklop 2, zap. št. 1; zahtevana je 400 ml embalaža, ali lahko ponudimo 500 ml pakiranje?
Sklop 2, zap. št. 33; zahtevana je 500 ml embalaža, ali lahko ponudimo 400 ml pakiranje?
Sklop 2, zap. št. 34; zahtevana je 25 kg embalaža, ali lahko ponudimo 18 kg pakiranje?

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je odločil sledeče: /v oklepaju so navedene naročnikove interne oznake, ker je zaradi sprememb prišlo do preštevilčenja zaporednih številk/
Sklop 1, zap. št. 31;(2003112) - 10L pakiranje je dopustno, s tem da zkolj kot zamenjava za 20L pakiranje. Ponudnik mora še vedno zagotavljati 208L pakiranje.
Sklop 1, zap. št. 32;(2003212) - 10L pakiranje je dopustno, s tem da zkolj kot zamenjava za 20L pakiranje. Ponudnik mora še vedno zagotavljati 208L pakiranje.
Sklop 2, zap. št. 1; (2000024) - 500ml pakiranje je dopustno, s tem da je potrebno ponujeno ceno prilagoditi 400 ml pakiranju, ker je enota mere za izračun ponudbe "kos", hkrati pa je potrebno odstopanje pakiranja navesti v celico stolpca D.
Sklop 2, zap. št. 33;(kor32/2002642) - 400ml pakiranje je dopustno, s tem da je potrebno ponujeno ceno prilagoditi 500 ml pakiranju, ker je enota mere za izračun ponudbe "kos", hkrati pa je potrebno odstopanje pakiranja navesti v celico stolpca D.
Sklop 2, zap. št. 34;(kor33/2002190) - 18kg pakiranje ni dopustno.Datum objave: 16.10.2020   14:04
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-12

Spoštovani.

Pri sklopu 2 zap.št. 12 imate v Excel tabeli zapisano mast 400g in v zahtevah 400ml.

Prosim ustrezno popravite.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 2 zap.št. 12 navajate 2001962 - MAST RAPID GT 400G, v pakiranjih pa 400ml.

Prosimo navedite, kaj je prav 400g ali 400ml.

Ali gre za sprej ali kartušo?

DODATNO VPRAŠANJE: TEHNIČNEGA LISTA ni moč dobiti, zato navedite točne specifikacije.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pri sklopu 2 zap.št.18 navajte pod artikel kartušo, pod pakiranje pa 400ml.
Ali gre za kartušo 400g?
Prosimo za ažuren odgovor.
Vnaprej hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Pri sklopu 2 zap.št. navajte pod artikel kartušo, pod pakiranje pa 400ml.

Ali gre za kartušo 400g?

Prosimo za ažuren odgovor.

Vnaprej hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani.

Pri sklopu 2 zap.št. 12 navajate 2001962 - MAST RAPID GT 400G, v pakiranjih pa 400ml.

Prosimo navedite, kaj je prav 400g ali 400ml.

Ali gre za sprej ali kartušo?

Hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
glede na dvoune navedbe glede pakiranja za artikla navedena pod zap. št. 12 in 18 sklopa 2 naročnik navaja popravke:
- pri MAST RAPID GT se korigira pakiranje pri nazivu referenčnega artikla (iz 400G) v 400ml;
- pri MAST WATER RESISTANT VALVOLINE MULTIPURPOSE LICAL se korigira pakiranje v stolpcu E - Pakiranje (iz 400ml) v 400 g.

V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"

Datum objave: 16.10.2020   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 1 poz 2 ste navedli pakiranje 30l, kar je za hidravlična olja neobičajno. Pakiranje 30L bi močno omejilo konkurenco.
Ali lahko ponudimo pakiranje 20L, kar je tudi bolj priročno za uporabnika.

Vnaprej hvala za potrditev.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da je, za olje OLJE HIDRAVLIČNO 32 IGM ISO 32, navedeno pod zap. št. 2 sklopa 1, 20L pakiranje dopustno.
Datum objave: 16.10.2020   14:31
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1-16

Spoštovani.

Ali lahko ponudimo pod sklop 1 zap št 16 olje v 20L pakiranju?

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da je, za olje OLJE LUBCON TURMOGEAROIL VG 320 EP , navedeno pod zap. št. 16 sklopa 1, 20L pakiranje dopustno.Datum objave: 16.10.2020   15:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore:
sklop 1, zaporedna št. 1: OEM Approval za CATERPILLAR 988H, CATERPILLAR 950, CATERPILLAR 226, CATERPILLAR 972 ne obstaja, saj ste navedli Catterpillar stroje, ne pa caterpillar specifikacije. Predlagamo, da v tehničnih zahtevah navedete: SAE 10W, CAT T0-4?
sklop 1, zaporedna št. 2; Za referenčno olje na internetu ni dosegljiv tehnični opis proizvoda. Navajate nasprotujoči si tehnični zahtevi DIN 51524 HLP and HLVP, s tem da je HLVP napačno zapisan! Predlagamo, da natančno podate tehnične zahteve za hidravlično olje ISO VG 32 po zahtevah proizvajalca stroja/strojev, ki jih imate!
sklop 1, zaporedna št. 4; GM Dexron III G, Ford Mercon, Allison C-4, itd... so tehnične specifikacije proizvajalcev vozil, ki določajo nivo kvalitete ATF olja. To niso stroji, kot vi navajate! Nekatere specifikacije, ki jih navajate so zastarele in zato ni možno, da obstaja odobritev proizvajalca (appoval GM Dexron IIIG, Allison C-4), saj so te odobritve potekle. Pri ZF ni možno dobiti odobritev kot vi navajate istočasno za ZF TE-ML 11a in 11b. Predlagamo, da poiščete zahteve za olje za volan v dokumentaciji o vzdrževanju proizvajalca vozila/vozil, ne pa da specifikacije prepišete iz embalaže ali starih tehničnih opisov za ATF olje. Predlagamo tudi, da navedete za katero vozilo (proizvajalec, tip in letnica izdelave)potrebujete ATF olje za volan?
sklop 1, zaporedna št. 5; Caterpillar za ta tip olja ne izdaja odobritev za proizvajalce maziv! Glede na prej napisano ali pričakujete samo original olje CAT TDTO SAE 30 ?
sklop 1, zaporedna št. 6; Ali ste prepričani, da uporabljate sintetično hidravlično olje SAE 75W-80? Za kakšno vozilo potrebujete sintetično hidravlično olje SAE 75W-80, ki ustreza API GL-4, prosimo, da navedete proizvajalca vozila, tip vozila in letnico izdelave in namen uporabe tega olja (navajate olje za hidravliko)?
sklop 1, zaporedna št. 7; V tehničnih zahtevah za olje navajate viskoznost olja SAE 80W-80, ki ne obstaja! Glede na "Naročnikova interna oznaka (št.) artikla z nazivom referenčnega artikla" bo verjetno ustrezala viskoznost SAE 80W-90! Zahteva za sintetično olje za takšen tip olja je neobičajna, zato predlagamo, da jo črtate iz tehničnih zahtev?
sklop 1, zaporedna št. 8; Kvalitetni nivo referenčnega olja Shell Rimula R& LM 10W-40, ki ga navajate in naročnikove tehnične zahteve za motorno olje niso skladne, zato predlagamo, da brišete referenčno olje ali da korigirate tehnične zahteve za motorno olje, ki bodo skladne s kvalitetnim nivojem referenčnega olja!
sklop 1, zaporedna št. 13; Kateri strojni del mažete z tem biološko razgradljivim oljem? V kolikor to olje uporablajate za mazanje verig motornih žag predlagamo, da navedete tehnično zahtevo: Biološko razgradljivo olje za mazanje verig motornih žag skladno, ki ustreza SIST 1017. SIST 1017 je slovenski standard za biološko razgradljiva olja za mazanje verig motornih žag, ki definira tehnične in fizikalno kemijske lastnosti biološko razgradljivih olj vključno s potrebno stopnjo biološke razgradljivosti in tako popolnoma definira ustreznost ali neustreznost tovrstnih olj.
sklop 1, zaporedna št. 16; Navajate INDEX VISKOZNOST 320 DIN ISO 2909, kar je za mineralno CLP olje pretirano. Običajen index viskoznosti za mineralna reduktorska olja se giblje od 90-100, zato predlagamo, da spremenite zahtevo po indeksu viskoznosti v realen okvir!
sklop 1, zaporedna št. 17; Navedeno referenčno olje ni API CL-4 ampak API GL-4. Predlagamo, da spremenite zahtevo API CL4 na API GL 4!
sklop 1, zaporedna št. 19; Ugotavljamo neskladje med kvalitetnim nivojem in namenu uporabe olja CORENA S2 FR-A in tehničnimi zahtevami za olje. Shell Corena S2 FR-A je olje za hladilne kompresorje kot ga imate zapisanega pri št.21, tehnične zahteve pa nakazujejo na hidravlino olje! Predlagamo, da uskladite zahteve za olje in da določite viskoznost olja, ki ga potrebujete!
sklop 1, zaporedna št. 22; Čemu navajate Ameriški standard za klasifikacijo hidravličnega olja? Predlagamo, da navedete klasifikacijo po ISO standardu namesto po ASTM standardu (ameriški standard). Naš predlog za tehnične zahteve za to olje bi bil: ISO VG 68, DIN 51524/2 HLP, ISO 6 743/4 HM
sklop 1, zaporedna št. 25; Kako to, da med tehničnimi zahtevami navajate še: OLJE RDUKTORSKO 85W90 TOP BLEND 240 LIT API GL5, MIL-L-2105D? Pričakujemo, da OLJE RDUKTORSKO 85W90 TOP BLEND 240 LIT API GL5, MIL-L-2105D brišete iz tehničnih zahtev! Dvojnih zahtev za olje ne morete podati!
sklop 1, zaporedna št. 27; Navajate Approval za Volvo 350F! Dejansko ste navedli stroj, ki je nakladač s kolesi, Volvo L350F! Če zahtevate Appoval za olje, morate navesti naziv OEM (proizvajalca ) vozila in navesti naziv specifikacije za olje. Pričakujemo, da navedete naziv OEM in ustrezne specifikacije za olje?
sklop 1, zaporedna št. 36; V tehničnih zahtevah za olje za mazanje verig navajate Mineralno olje in Bio razgradljivo >90% OECD 301 B/F, kar je veliko neskladje. Nobeno mineralno olje ne dosega navedene biorazgradljivosti! V kolikor pričakujete ponudbo za biorazgradljivo olje potem predlagamo da navedete: Biološko razgradljivo olje za mazanje verig motornih žag, ki ustreza SIST 1017. SIST 1017 je slovenski standard za biološko razgradljiva olja za mazanje verig motornih žag, ki definira tehnične in fizikalno kemijske lastnosti biološko razgradljivih olj vključno s potrebno stopnjo biološke razgradljivosti in tako popolnoma definira ustreznost ali neustreznost tovrstnih olj.
sklop 1, zaporedna št. 37; Ali se uporablja navedeno referenčno olje za reduktorje ali za polžna gonila ali za LS (limited slip) difrenciale? Glede na to, da niste popolnoma določili tehnične zahteve za reduktorsko olje, ocenjujemo, da potrebujete olje za diferenciale!

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik podaja odgovore v enakem vrstnem redu, kot so postavljena vprašanja:
sklop 1, zaporedna št. 1: Naročnik soglaša z vašim predlogom, posledično se tehnične zahteve spremenijo v SAE 10W in OEM Approval CAT TO-4.
sklop 1, zaporedna št. 2; Naročnik soglaša z vašim predlogom, posledično se tehnične zahteve spremenijo v ISO VG 32, DIN 51524/2, AFNOR NF-E 48-603.
sklop 1, zaporedna št. 4; Naročnik soglaša z vašim predlogom, posledično se tehnične zahteve spremenijo kot sledi: ATF klasifikacija-GM DEXRON III
sklop 1, zaporedna št. 5; Da, naročnik zahteva zgolj originalno olje proizvajalca Caterpillar.
sklop 1, zaporedna št. 6; Skladno z vašim vprašanjem/pobudo naročnik spreminja besedo "SINTETIČNO" v "POLSINTETIČNO".
sklop 1, zaporedna št. 7; Naročnik soglaša z vašim predlogom, posledično se tehnične zahteve spremenijo v POLSINTETIČNO OLJE, API GL-4, SAE80W-90.
sklop 1, zaporedna št. 8; Naročnik soglaša z vašim predlogom, posledično se tehnične zahteve spremenijo v SINTETIČNO OLJE, SAE 10W-40, ACEA: E7, E4, API CF, OEM Approval Volvo VDS-3, Caterpillar ECF-2.
sklop 1, zaporedna št. 13; Naročnik uporablja omenjeno olje za mazanje verige motornih žag, s tem da v tem primeru tehničnih zahtev ne bo spreminjal.
sklop 1, zaporedna št. 16; Naročnik soglaša z vašim predlogom, posledično se tehnične zahteve spremenijo v INDEX VISKOZNOST 99 - DIN ISO 2909, DIN 51517 = CLP OLJE
sklop 1, zaporedna št. 17; Naročnik soglaša in spreminja tehnične zahteve skladno z vašim predlogom.
sklop 1, zaporedna št. 19; Naročnik soglaša z vašimi pomisleki, posledično spremeni naziv referenčnega olja in tehnične zahteve, kot sledi: OLJE ZA MAZANJE PNEVMATSKIH ORODIJ SHELL AIR TOOL S2 A 32, tehnične zahteve: ISO VG 32 6743-11 TYPES PAC AND PBC.
sklop 1, zaporedna št. 22; Naročnik soglaša in spreminja tehnične zahteve skladno z vašim predlogom.
sklop 1, zaporedna št. 25; Naročnik soglaša z vašim predlogom, posledično se spremeni naziv referenčnega artikla, kot tudi tehnične zahteve, kot sledi: OLJE REDUKTORSKO CERTOP 85W140, tehnične zahteve: 85W140, API GL-5, MT-1, DIN 51517 PART 3 (CLP)
sklop 1, zaporedna št. 27; Naročnik soglaša z vašim predlogom, posledično se tehnične zahteve spremenijo v SAE 30W, OEM Approval Volvo TO-4.
sklop 1, zaporedna št. 36; Naročnik popravlja naziv referenčnega olja, kot tudi tehnične zahteve skladno z vašimm predlogom. Ref. artikel: OLJE ZA VERIGO MOTORNIH ŽAG HUSQVARNA, tehnične zahteve: Biološko razgradljivo olje za mazanje verig motornih žag, ki ustreza SIST 1017.
sklop 1, zaporedna št. 37; Olje se uproablja za reduktorska gonila. Glede na to, da se referenčni artikel izloča iz prodaje, ga nadomesti OLJE REDUKTORSKO CERTOP INDUSTRIAL 460, tehnične zahteve: ISO VG 460, DIN 51517 PART 3 CLP,

Vse zgoraj omenjene spremembe bodo zajete v korigirani različici Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 16.10.2020   15:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore:

sklop 1, zap.št 2: Navedene tehnične zahteve za olje DIN 51524 HLP AND HLVP so si nasprotujoče in napačno zapisane zato predlagamo, da navedete sledeče: ISO VG 32, DIN 51 524/2 HLP, AFNOR: NF E 48-603

sklop 1, proizvod zap.št. 19: V odgovoru ponudnikom ste navedli spremembo referenčnega proizvoda na OLJE ZA BATNE KOMPRESORJE SHELL AIR TOOL S2 A 32 s tehničnimi zahtevami SAE 32 ISO 6743-11 TYPES PAC AND PBC. ISO 11158 (HM FLUID), AFNOR NF-E 48603, DIN 51524 PART 2 HLP TYPE.
Navedli ste nekaj nasprotujočih si informacij: Shell Air Tool S2 A32 ni olje za batne kompresorje ampak je namenjeno za naoljevanje zraka v enotah za pripravo zraka pnevmatskih naprav in orodij. Imenovano referenčno olje ima viskoznost ISO VG 32 in ustreza ISO 6743-11: TYPE PAC, PBC. V kolikor iščete olje za mazanje pnevmatskih naprav in orodij potem bi predlagali sledeče: spremembo referenčnega proizvoda OLJE ZA MAZANJE PNEVMATKIH ORODIJ: SHELL AIR TOOL S2 A 32, s tehničnimi zahtevami ISO VG 32, ISO 6743-11 TYPE PAC / PBC ali hidravlično olje: ISO VG 32, ISO 6 743/4 HM, AFNOR NF-E 48603, DIN 51 524/2 HLP

sklop 1, proizvod zap.št. 7: Ali lahko ponudimo za navedeno olje sintetično olje viskoznosti SAE 75W-90, API GL 4? Delnosintetično olje SAE 80W-90 je neobičajno in s tem omejujete konkurenco. Običajno so ta olja mineralna!

sklop 1, proizvod zap.št. 12: Tehnični opis za navedeni proizvod ni dosegljiv na internetu. Iz naziva referenčnega proizvoda Certop Industrial 320 lahko sklepamo, da je navedeno olje reduktorsko. Kako to, da navajate zahtevo API GL-5, ki ni običajna zahteva za reduktorsko olje? Predlagamo, da spremenite tehnične zahteve na: ISO VG 320, DIN 51517/3: CLP

sklop 1, proizvod zap št. 36: Navajate nerazpoznavno referenčno olje OLJE ZA VERIGOMOTORNIH ŽAG CHAIN OIL VEG in nasprotujoče si tehnične zahteve za olje: BIO ADVANCED, MINERALNO OLJE, ODPORNOST PROTI OKSIDACIJI DIN 51554- 3, BIO RAZGRADLJIVO >90% OECD 301 B/F,MAZANJE ISO 20623.
Kaj bi pomenilo BIO ADVANCED? Iz ostalih zahtev, ki ste jih napisali sledi nasprotujoče si zahteve: Nobeno mineralno olje ne dosega navedene biorazgradljivosti > 90%! V kolikor pričakujete ponudbo za biorazgradljivo olje potem predlagamo da navedete: Biološko razgradljivo olje za mazanje verig motornih žag, ki ustreza SIST 1017. Obenem navedite razpoznavno referenčno olje!

sklop 1, zap.št. 37:Tehnični opis za navedeni proizvod ni dosegljiv na internetu. Iz naziva referenčnega proizvoda Certop Industrial 460 lahko sklepamo, da je navedeno olje reduktorsko. Kako to, da navajate zahtevo API GL-5, ki ni običajna zahteva za reduktorsko olje? predlagamo, da spremenite tehnične zahteve na: ISO VG 460, DIN 51517/3: CLP

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik podaja odgovore v enakem vrstnem redu kot so postavljena vprašanja:
- sklop 1, zap. št. 2: Naročnik soglaša z vašim predlogom, zato bo, skladno z vašim predlogom, korigiral tehnične zahteve.
- sklop 1, zap. št. 19: Naročnik soglaša z vašim predlogom, zato bo, skladno z vašim predlogom, korigiral naziv referenčnega artikla in tehnične zahteve.
- sklop 1, zap. št. 7: Naročnik je odločil da je sintetično olje viskoznosti SAE 75W-90, API GL 4 tudi dopustno.
- sklop 1, zap. št. 12: Naročnik soglaša z vašim predlogom, zato bo, skladno z vašim predlogom, korigiral tehnične zahteve.
- sklop 1, zap. št. 36: Naročnik soglaša z vašim predlogom, zato bo, skladno z vašim predlogom, korigiral naziv referenčnega artikla in tehnične zahteve.
- sklop 1, zap. št. 37: Naročnik soglaša z vašim predlogom, zato bo, skladno z vašim predlogom, korigiral tehnične zahteve.

V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"Datum objave: 16.10.2020   15:51
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2 - 16, 17,

Spoštovani.

Pri sklopu 2 zap št 16 in 17 ni jasno razvidno ali gre za 400g kartuše ali za 400ml spreje.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
glede na dvoune navedbe glede pakiranja za artikla navedena pod zap. št. 16 in 17 sklopa 2 naročnik navaja popravke:
- pri MAST LUBCON TURMOGREASE NBC 300 WEISS se korigira pakiranje v stolpcu E - Pakiranje (iz 400ml) v 400g;
- pri MAST MULLTI PURPOSE VALVOLINE COMPLEX RED 2 se korigira pakiranje v stolpcu E - Pakiranje (iz 400ml) v 400 g.

V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5"
Datum objave: 16.10.2020   16:04
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani.

Prosimo, da sporočite kje je datoteka: Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5 (vaš odgovor dne 29.9 na vprašanje).

Prosimo, da ažurno posredujete odgovore.

Hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Kdaj boste objavili dokument "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5" ?

Ko boste objavili dokument "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5", objavite tudi povezavo do dokumenta.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik vas želi obvestiti, da je objavljena datoteka z nazivom "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5" na naročnikovi spletni strani.

Povezava do objave je sledeča:
https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/nabava-razlicnih-olj-maziv-ter-masti-za-vzdrzevanj-37178

Kot že omnejeno v enem od odgovorov, možnosti za spremembe datoteke ostajajo odprte, ker naročnik še ni odgovoril na vsa vprašanja sklopa 2 oz. 3, ali v primeru dodatnih pobud/vprašanj za artikle sklopa 1.Datum objave: 16.10.2020   16:11
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-1

Spoštovani.

Ali lahko pri sklopu 2 zap.št.1 ponudimo 600ml pakiranje?

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdarvljeni,
naročnik je odločil, da je, za artikel RAZMASTILO V AEROSOLU METABLANC, naveden pod zap. št. 1 sklopa 2, 600ml pakiranje dopustno, s tem da je potrebno ponujeno ceno prilagoditi 400 ml pakiranju, ker je enota mere za izračun ponudbe "kos", hkrati pa je potrebno odstopanje pakiranja navesti v celico stolpca D.Datum objave: 19.10.2020   08:13
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani.

Pri sklopu 1 zap.št. 36 niste navedli viskoznosti olja, kar je zelo pomemben dejavnik.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je spremenil tehnične zahteve za naveden artikel in s tem zadostuje, da je viskoznost olja skladna s SIST 1017.Datum objave: 19.10.2020   08:19
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-8

Spoštovani.

Ali je pri sklopu 2 zap. št. 8 možno ponuditi drugačna pakiranja kot je 0,8kg, 1kg, 4kg, 5kg, 10kg in 18kg.
Pakiranje 4,5kg je neobičajno.

Hvala.

ODGOVOR
Pozdarvljeni,
naročnik je odločil, da je, za artikel MAST K NATE NLGI 00, naveden pod zap. št. 8 sklopa 2, dopustno pakiranje v 4, 5 in 10 kg embalaži, s tem da je potrebno ponujeno ceno prilagoditi 4,5kg pakiranju, ker je enota mere za izračun ponudbe "kos", hkrati pa je potrebno odstopanje pakiranja navesti v celico stolpca D.Datum objave: 19.10.2020   08:24
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-10

Spoštovani.

Ai lahko pri sklopu 2 zap.št. 10 ponudimo druga pakiranja kot so 1L, 2L, 10L.

Hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdarvljeni,
naročnik je odločil, da je, za artikel ČISTILO IN RAZMASTILO KEMPT II, naveden pod zap. št. 10 sklopa 2, poleg 5L pakiranja, dopustno tudi 10L pakiranje, s tem da je potrebno ponujeno ceno prilagoditi 5L pakiranju, ker je enota mere za izračun ponudbe "kos", hkrati pa je potrebno odstopanje pakiranja navesti v celico stolpca D.Datum objave: 19.10.2020   08:49
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-19

Spoštovani.

Ali lahko pri sklopu 2 zap.št. 19 ponudimo tudi pakiranja 0,8, 1, 5, 10, 15, 18, 20kg?

Hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdarvljeni,
naročnik je odločil, da, za artikel naveden pod zap. št. 19 sklopa 2, druga pakiranja (kot 25 kg), niso dopustna, ker je namestitvena enota (sedež) sistema samodejnega mazanja prilagojena 25 kg pakiranju.

Iz istega razloga velja enako tudi za sledeče artikle:
- sklop 2, zap. št. 33 - naziv ref. artikla: MAST LUBCON GRIZZLYGREASE NO.1
- sklop 3, zap. št. 3 - naziv ref. artikla: MAST LUB TURMOGREASE 802 EP PLUS RDatum objave: 19.10.2020   08:57
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 3-1 IN 3

Spoštovani.

Ali lahko pri sklopu 3 zap. št. 1 in 3 ponudimo tudi druga pakiranja kot so 10kg, 15kg, 18kg, 20kg?

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdarvljeni,

naročnik je odločil, da je, za ref. artikel MAST LUBCON GRIZZLY GREASE NO.3 , naveden pod zap. št. 1 sklopa 3, dopustno pakiranje v 15, 18 in 20 kg embalaži, s tem da je potrebno ponujeno ceno prilagoditi 25kg pakiranju, ker je enota mere za izračun ponudbe "kos", hkrati pa je potrebno odstopanje pakiranja navesti v celico stolpca D.

Za artikel naveden pod zap. št 3. sklopa 3, druga pakiranja niso dopustna, ker je namestitvena enota (sedež) sistema samodejnega mazanja prilagojena 25 kg pakiranju.Datum objave: 19.10.2020   09:08
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-31

Spoštovani.

Ali lahko ponudimo pri sklopu 2 zap.št. 31 tudi sprej, npr 400ml do 600ml?

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdarvljeni,

naročnik je odločil, da je, za ref. artikel MAZIVO LUBCON SPRAJ TURMOFLUID 300 OM, naveden pod zap. št. 30 (prej 31) sklopa 2, do 600ml pakiranje dopustno, s tem da je potrebno ponujeno ceno prilagoditi 400 ml pakiranju, ker je enota mere za izračun ponudbe "kos", hkrati pa je potrebno odstopanje pakiranja navesti v celico stolpca D.


Datum objave: 19.10.2020   09:12
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1-28

Ali lahko pri sklopu 1 zap.št. 28 ponudimo 30L pakiranje?

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je odločil, da za artikel OLJE ZA PNEVMATSKA ORODJA, zaveden pod zap. št. 28 sklopa 1, 30 L pakiranje ni dopustno.Datum objave: 19.10.2020   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 2 zap.št. 9 navajate 2001579 - MAST ZA VERIGO CASTROL VISCOGEN KL 300.
Ali lahko ponudimo ekvivalent s podobnimi specifikacijami, le viskoznost pri 40°C je 3200cst, metoda ASTM D 7042.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da je za artikel naveden pod zap. št. 9 sklopa 2 (2001579), dopustno ponuditi ekvivalenten artikel z navedenimi specifikacijami, hkrati pa ga zavedete v celico stolpca D.


Datum objave: 19.10.2020   09:44
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani.

Pri sklopu 2 zap.št. 9 navajate 2001579 - MAST ZA VERIGO CASTROL VISCOGEN KL 300.
Ali lahko ponudimo ekvivalent s podobnimi specifikacijami, le viskoznost pri 40°C je 3200cst, metoda ASTM D 7042.

Hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da je za artikel naveden pod zap. št. 9 sklopa 2 (2001579), dopustno ponuditi ekvivalenten artikel z navedenimi specifikacijami, hkrati pa ga zavedete v celico stolpca D.Datum objave: 19.10.2020   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 2 zap št 16 navajate mast LUBCON TURMOGREASE NBC 300 WEISS.
Taka mast ne obstaja. Ali je ustrezna mast LUBCON TURMOGREASE NBI 300?

Naprošamo, da ažurno odgovarjate na vprašanja, saj le tako lahko pripravimo ustrezno ponudbo.

V kolikor to ni možno, podaljšajte rok oddaje ponudb.

Vnaprej hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

z vašo navedbo se naročnik ne strinja, namreč slednji že uporablja LUBCON TURMOGREASE NBC 300 WEISS.
Mast LUBCON TURMOGREASE NBI 300 ni ustrezna.Datum objave: 19.10.2020   13:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na podlagi vseh vprašanj, ki ste jih dobili in pomankljivih odgovorov, ki ste jih do sedaj posredovali, lahko izluščimo samo eno, da je ta razpis pripravljen dokaj nestrokovno. Nepoznavanje tehničnih zahtev vaših strojev in naprav rešujete z navajanjem referenčnih artiklov tj. tistih, ki jih trenutno uporabljate in so 'edini', ki ustrezajo vašim zahtevam. Dodatno sicer še navajate tehnične zahteve, ki so največkrat slabo prepisane lastnosti iz opisov teh referenčnih artiklov, to pa povzroča zmedo in in posledično celo vrsto vprašanj, ki se večinoma nanašajo na izključujoče in nasprotujoče zahteve med referenčnimi artikli in tehničnimi zahtevami.
Predlagam, da popolnoma izključite navedbo vseh referenčnih artiklov in navedete samo tehnične zahteve in to tiste, ki so najbolj relevantne, ključne za uporabo v določenem stroju! Na ta način bo celoten razpis bistveno bolj pregleden, izognili pa se boste tudi težavam pri vrednotenju ponudb.

V pričakovanju izločitve navedb referenčnih artikov

lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik v predlaganem obsegu razpisa ne bo spreminjal, namreč naziv referenčnega artikla je naveden z namenom, da bi bil ponudnikom v pomoč, hkrati pa je slednjim omogočena možnost ponudbe enakovrednih artiklov, ki zadostijo tehničnim zahtevam.
Datum objave: 20.10.2020   15:56
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovore:
vprašanja za sklop 2:
zap. št. 8: Na internetu ni dosegljiv tehnični opis za referenčni proizvod, ki ga navajate! Kaj mažete s to mastjo? Kakšna je zahtevana maksimalna temperatura vaše aplikacije in kaj se maže s to mastjo? Kakšna bi bila zahteva za mast za vašo aplikacijo s strani proizvajalca stroja ali vozila?

zap. št. 10: Tehnični opis za referenčni proizvod ni dosegljiv na internetu! Ali je to sredstvo koncentrat ali pripravljeno čistilo? Prosimo za pojasnilo, čemu bi bila pomembna dielektrična trdnost >25kV za čistilo in razmastilo? Kakšne maščobe (olja, masti, itd) in strojne dele razmaščujete s tem čistilom/razmastilom? Ali mora biti čistilo/razmastilo hitroizparljivo, kakšna je željena hitrost sušenja? Ali se po razmaščevanju mesto razmaščevanja izpira z vodo?

zap. št. 16: Tehnični opis za referenčni proizvod ni dosegljiv na internetu! Za kakšno aplikacijo uporabljate to mast? Kateri strojni del mažete s to mastjo? Kakšna je maksimalna in minimalna temperatura na mazalnem mestu? Če se mažejo kotalni ležaji, prosimo, da navedete Tip ležaja in oznako ležaja ter število vrljajev pri delovanju? Ali deluje strojni del, ki se maže v vlažnem ali prašnem okolju?

zap. št. 18: Navajate neskladno zahtevo NLGI 2/3 in DIN 51502; KP2P-20! Predlagamo, da korigirate NLGI 2/3 na NLGI 2?

zap. št. 19: Tehnični opis za referenčni proizvod ni doseljiv na internetu! Za kakšno aplikacijo uporabljate to mast? Kateri strojni del mažete s to mastjo? Kakšna je dejanska maksimalna in minimalna temperatura na mazalnem mestu? Če se mažejo kotalni ležaji, prosimo, da navedete Tip ležaja in oznako ležaja ter število vrljajev pri delovanju? Ali deluje strojni del, ki se maže v vlažnem ali prašnem okolju?

zap. št. 22: Na internetu ni dosegljiv noben zapis o navedenem proizvodu Mogul EP 0! Za kakšno aplikacijo uporabljate to mast? Kateri strojni del mažete s to mastjo? Kakšna je dejanska maksimalna in minimalna temperatura na mazalnem mestu? Ali deluje strojni del, ki se maže v vlažnem ali prašnem okolju?

zap. št. 33: Tehnični opis za referenčni proizvod ni dosegljiv na internetu! Navedite aplikacijo (stroj) in kateri strojni del se maže s navedeno mastjo v spreju ter nimimalno in max.temperaturo? Ali je strojni del izpostavljen izpiranju z vodo?

zap. št. 34: Tehnični opis za referenčni proizvod ni dosegljiv na internetu! Navedite aplikacijo (stroj) in kateri strojni del se maže s navedeno mastjo v spreju ter dejansko minimalno in max.temperaturo mazanega strojnega dela? Minimalna temperatura -30C kot navajate v teh.zahtevah je pretirano nizka temperatura za lokacijo ob Jadranskem morju! Ali je strojni del izpostavljen izpiranju z vodo?

zap. št. 36: Tehnični opis za referenčni proizvod ni dosegljiv na internetu obenem pa so vaše tehnične zahteve zelo skope! Navedite aplikacijo (stroj) in kateri strojni del se sčiti z navedenim ločilnim sredstvom? Zanima nas kakšne so maksimalne temperature na vaši aplikaciji, ne pa prepis iz tehničnega opisa za NCH Un Lock 2000?

zap. št.17: Navajate zahtevo po DIN 51818: KPEF2RP-55, ki je neobičajno zapisana in si ne znamo pojasniti oznake RP v zapisu kvalitetnega nivoja, kjer bi morala biti navedena enoznačno za max. temperaturno področje? Predlagamo, tudi da preverite ali dejansko vaša aplikacija zahteva mast za temperaturo -55°C? Predlagamo, da preverite najnižjo temperaturo okolice, ki je bila do sedaj izmerjena v okolici Kopra. Ocenjuemo, da ni padla pod -15 °C, zato predlagamo, da se pri vseh maste, kjer navajate ekstremno nizke temperature, navede, da mora biti mast primerna vsaj za minimalno temperaturo -15 °C.

zap.št.30: Za olje v spreju ste navedli zahtevo POLNO SINTETIČNO ADHEZIVNOOLJE, INDEKS VISKOZNOST 208 DIN ISO 2909. Čemu je pomemben indeks viskoznosti= 208? S takšno zahtevo si lahko naredite škodo na vaši opremi in na vaših stroških!

Hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore za 2. sklop:
zap. št. 4: Ali lahko ponudimo slično mast s konsistenco NLGI 2.5? Razlika v konsistenci je majhna!
zap. št. 8: Na internetu ni dosegljiv tehnični opis za referenčni proizvod, ki ga navajate! Kaj mažete s to mastjo? Kakšna je zahtevana maksimalna temperatura vaše aplikacije in kaj se maže s to mastjo? Kakšna bi bila zahteva za mast za vašo aplikacijo s strani proizvajalca stroja ali vozila?
zap. št. 10: Tehnični opis za referenčni proizvod ni doseljiv na internetu! Ali je to sredstvo koncentrat ali pripravljeno čistilo? Prosimo za pojasnilo, čemu bi bila pomembna dielektrična trdnost >25kV za čistilo in razmastilo? Kakšne maščobe (olja, masti, itd) in strojne dele razmaščujete s tem čistilom/razmastilom? Ali mora biti čistilo/razmastilo hitroizparljivo, kakšna je željena hitrost sušenja? Ali se po razmaščevanju mesto razmaščevanja izpira z vodo?
zap. št. 16: Tehnični opis za referenčni proizvod ni doseljiv na internetu! Za kakšno aplikacijo uporabljate to mast? Kateri strojni del mažete s to mastjo? Kakšna je maksimalna in minimalna temperatura na mazalnem mestu? Če se mažejo kotalni ležaji, prosimo, da navedete Tip ležaja in oznako ležaja ter število vrljajev pri delovanju? Ali deluje strojni del, ki se maže v vlažnem ali prašnem okolju?
zap. št. 18: Navajate neskladno zahtevo NLGI 2/3 in DIN 51502; KP2P-20! Predlagamo, da korigirate NLGI 2/3 na NLGI 2?
zap. št. 19: Tehnični opis za referenčni proizvod ni doseljiv na internetu! Za kakšno aplikacijo uporabljate to mast? Kateri strojni del mažete s to mastjo? Kakšna je dejanska maksimalna in minimalna temperatura na mazalnem mestu? Če se mažejo kotalni ležaji, prosimo, da navedete Tip ležaja in oznako ležaja ter število vrljajev pri delovanju? Ali deluje strojni del, ki se maže v vlažnem ali prašnem okolju?
zap. št. 22: Na internetu ni dosegljiv noben zapis o navedenem proizvodu Mogul EP 0! Za kakšno aplikacijo uporabljate to mast? Kateri strojni del mažete s to mastjo? Kakšna je dejanska maksimalna in minimalna temperatura na mazalnem mestu? Ali deluje strojni del, ki se maže v vlažnem ali prašnem okolju?
zap. št. 33: Tehnični opis za referenčni proizvod ni doseljiv na internetu! Navedite aplikacijo (stroj) in kateri strojni del se maže s navedeno mastjo v spreju ter nimimalno in max.temperaturo? Ali je strojni del izpostavljen izpiranju z vodo?
zap. št. 34: Tehnični opis za referenčni proizvod ni doseljiv na internetu! Navedite aplikacijo (stroj) in kateri strojni del se maže s navedeno mastjo v spreju ter dejansko minimalno in max.temperaturo mazanega strojnega dela? Minimalna temperatura -30C kot navajate v teh.zahtevah je pretirano nizka temperatura za lokacijo ob Jadranskem morju! Ali je strojni del izpostavljen izpiranju z vodo?
zap. št. 36: Tehnični opis za referenčni proizvod ni doseljiv na internetu obenem pa so vaše tehnične zahteve zelo skope! Navedite aplikacijo (stroj) in kateri strojni del se sčiti z navedenim ločilnim sredstvom? Zanima nas kakšne so maksimalne temperature na vaši aplikaciji, ne pa prepis iz tehničnega opisa za NCH Un Lock 2000?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik podaja odgovore v enakem vrstnem redu, kot so postavljena vprašanja obeh zgornjih vprašanj:

zap. št. 4: Slična mast s konsistenco NLGI 2.5 ni dopustna.

zap. št. 8: Mazivo se uporablja v sistemu centralnega mazanja nekaterih obalnih dvigal za mazanje vzvodovja ročice (roke), podmazovanje sornikov, ležajev vrvenic itd. Uporablja se pri temperaturi okolice. Ker gre za cca 50 let stara dvigala so zahteve s strani proizavajalca dvigala zastarele in večinoma neuporabne.
Naročnik spremeni tehnične zahteve kot sledi:
TEMPERATURNO OBMOČJE MED - 40°C IN + 140°C ,
NLGI 00
Test 4 kroglic VKA 500 kg
Temperaturno področje uporabe -40 do + 140°C
Viskoznost baznega olja 40°C 80cst

zap. št. 10: Sredstvo je pripravljeno čistilo. Sredstvo mora biti hitro izparljivo, z visoko hitrostjo sušenja, tako da je opremo mogoče v krajšem času vrniti v uporabo. Po razmaščevanju se ne izpira z vodo. Običajno se uporablja za čiščenje zamaščenih strojnih delov, delov elektromotorjev ipd.
Zaradi visoke dielektrične trdnost > 25 KV, je idealen za uporabo na električni opremi.
Naročnik spremeni tehnične zahteve kot sledi:
- dielektrične trdnost > 25 kV, specifična teža 0,77; ni koroziven, ne vsebuje klora in žvepla

zap. št. 16: Mazivo se uporablja za podmazovane polžnih gonil (trima) kontejnerskega dvigala, ter pri zglobih polnilnih rok na terminalu tekočih tovorov. Delovna temperatura je temperatura okolice. Strojni del deluje v vlažnem morskem okolju.
Zahteva se, da je mazivo odporno na kerozin, kateri stopi/spere običajno mast iz ležajev.
Naročnik spremeni tehnične zahteve kot sledi:
Temperaturno področje uporabe -55 do +100 °C
Viskoznost osnovnega olja pri 40°C 80 mm2/s DIN EN ISO 3104
NLGI 1 - 2 DIN 51818
Vodna odpornost 1 - 80 DIN 51807
Korozijska zaščita 0 / 0 DIN 51802
Test 4 kroglic (VKA) > 3000 N DIN 51350
ODPORNOST NA KEROZIN

zap. št. 18: Naročnik je odločil, da tehničnih zahtev pri tem artiklu ne spremeni, tako ostaja NLGI 2/3 in KP2K-20:DIN 51502.

zap. št. 19: Mazivo se uporablja za podamazovanje teleskopov in preostalih vitalnih delov viličarjev, torej gre za temperaturo okolice in temp. posameznih delov viličarja. Stroji so izpostavljeni vremenskim vplivom oz. vplivom okolice.
Naročnik spremeni tehnične zahteve kot sledi:
Temperaturno področje uporabe -35 do +100 °C
Viskoznost osnovnega olja pri 40°C 250 mm2/s DIN EN ISO 3104
NLGI 1 DIN 51818
Test 4 kroglic (VKA) >6000 N DIN 51350

zap. št. 22: Naročnik navaja pravilno oznako referenčnega artikla: Mogul PZ 0-P. Mazivo se uporablja za podmazovanje različnih dostopnih strojnih delov dvigal, kot so ležaji, sorniki ipd. Mazivo se uporablja pri temperaturi okolice in temp. posameznega strojnega dela, ki se maže.
Naročnik spremeni tehnične zahteve kot sledi:
Temperaturno področje uporabe -20°C + 90°C
Viskoznost osnovnega olja pri 40°C 250 mm2/s ČSN ISO 3104
NLGI 0

zap. št. 33 (kor 32-2002642): Glej naslednjo postavko, ker gre za isto mazivo, le da je v tem primeru v spreju.
zap. št. 34 (kor 33-2002190): Mazivo se uporablja v sistemih centralnega mazanja obalnih dvigal, kot tudi za podmazovanje nekaterih drugih vitalnih delov posameznega dvigala. Strojni deli so izpostavljeni izpiranju z vodo in morsko vodo.
Naročnik spremeni tehnične zahteve kot sledi:
Temperaturno področje uporabe -30 do +150 °C
Viskoznost osnovnega olja pri 40°C 800 mm2/s DIN EN ISO 3104
NLGI 0/1 DIN 51818
Test 4 kroglic (VKA) >7800 N DIN 51350

zap. št. 36 (kor 34-2002056): Mazivo se uporablja pri spojih sklopk, reduktorjev, elektromotorjev ipd. na obalnig dvigalih in sistemih tekočih trakov, gre za izpostavljenost vremenskim vplivom v prašnem okolju.
Naročnik spremeni tehnične zahteve kot sledi:
Temperaturno področje uporabe temp. okolice - 1000 °C
Specifična gostota pri 25°C 0,95
NLGI 0/1
VKA 500 kg


zap. št. 17 (kor 16-2002715): Naročnik popravlja zapis kvalitetnega nivoja v: 20 K P E F 2 G -55

zap. št. 30: Zaradi izjemno visokih obremenitev, ki se vzpostavijo med jekleno vrvjo in navijalnim bobnom mostnih dvigal, je olje z navedenimi karakteristikami eno redkih, ki preprečuje obrabo zunanjega plašča jeklene vrvi. Mazalno mesto, je poleg visokih obremenitev izposatavljeno vremenskim vplivom in vplivom slane vode pri temperaturi okolice.
K obstoječim tehničnim zahtevam naročnik dodaja Kinematično viskoznost pri 40°C: 3750mm²/s-DIN EN ISO 3104


V zvezi z navedenimi odgovori bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.6"Datum objave: 20.10.2020   16:01
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI,

prosimo za odgovor:

Sklop 2:

zap.št.3: Pri zahtevanem mazivu ste navedli tehnično zahtevo POLNO SINTETIČNO ADHEZIVNOOLJE, INDEKS VISKOZNOST 208 DIN ISO 2909. Pričakujemo, da za mazivo navedete stroj oziroma napravo, kjer se olje v spreju uporablja, strojni del, ki se maže, dejanske delovne temperature, ali se strojni del nahaja v vlažnem in/ali prašnem okolju?

Hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE SKLOP 2 ZAP.ŠT.30

Spoštovani.

Prosimo za informacijo, kakšna je aplikacija in operativne temperature za mazivo pri sklopu 1 zap.št. 30.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
v zvezi z zgornjimi vprašanji je naročnik podal odgovor v pojasnilu z dne 20.10.2020 ob 15:56 pod zap. št. 30.Datum objave: 20.10.2020   16:07
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-34

Spoštovani.

Ali mora biti ANTI-SEIZE pasta v sklopu 2 zap št 34 NSF H1 FOOD APPROVAL , torej za živilsko industijo?
Ponudili bi navadno ANTI-SEIZE pasto, kar bo močno vplivalo na končno sceno.

Ali lahko ponudimo pasto:

-Service temperature: -20°C +1200°C
-base oil: semi syinthetic
-thickener Lithium
-solid lubricants aluminium
-NLGI 1
-VKA 3800N

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali mora biti ANTI-SEIZE pasta v sklopu 2 zap št 34 NSF H1 FOOD APPROVAL , torej za živilsko industijo?
Ponudili bi navadno ANTI-SEIZE pasto, kar bo močno vplivalo na končno sceno.

Vnaprej hvala za vaš ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je preveril in ugotavlja, da navadna ANTI-SEIZE pasta ni ustrezna. Naročnik dopolnjuje tehnične zahteve z NSF H1 FOOD APPROVAL.Datum objave: 20.10.2020   16:13
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-11

Spoštovani.

Pos sklop 2 zap. št. 11 je navedena mast K NATE. aLI MORA BITI MAST NSF H2 odobrena?

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
za navedeno mazivo pod zap. št. 11 sklopa 2, z nazivom ref. artikla K NATE 2, ni potrebno, da je NSF H2 odobrena.


Datum objave: 20.10.2020   16:20
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-19

Spoštovani.

Pri sklopu 2 zap. št. 19 ste navedli mast TURMOGREASE CAK 2501. Tehničnega lista za tako mast ni.

Obstajajo pa druge pod oznako 2501.

Prosim navedite ustrezno.


Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
nekatere ključne tehnične lastnosti smo navedli v pojasnilu z dne 20.10.2020 ob 15:56 pod zap. št. 19.Datum objave: 20.10.2020   16:25
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-24

Spoštovani.

Ali lahko ponudimo pod sklop 2 zap.št. 24 masti s specifikacijami:


- zgoščevalec: Lithium complex
- NLGI 2
- bazno olje: synthetic oil
- Kin. viscosity of the base oil at 40°C: 27mm2/s
- Speed factor of grease (n x dm): > 900.000mm/min

ali

- zgoščevalec: Lithium complex
- NLGI 2
- bazno olje: SHC/ester oil
- Kin. viscosity of the base oil at 40°C: 25mm2/s
- Speed factor of grease (n x dm):2,000,000 mm/min

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik ugotavlja, da predlagane masti z navedenimi specifikacijami niso dopustne, ker ne dosegajo ustrezne ravni nosilnosti.Datum objave: 21.10.2020   10:49
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-11:

Spoštovani.Ali lahko za sklop 2 zap.št. 11 ponudimo mast po specifikacijah:

- Thickener Ca-sulphonate complex
- DIN tagging KP1-2R-30
- NLGI grade 1-2
- Service temperature: -30 up to +180°C
- VKA welding load: 5000N
- Mineral oil
- Viscosity 40°C: 220mm²/s

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-11

Spoštovani.

Ali lahko za sklop 2 zap.št. 11 ponudimo mast po specifikacijah:

Thickener: Calcium Sulfonate Complex
Base Oil Viscosity at 40 Celsius, mm2/s EN ISO 3104: 180mm2/s
NLGI Grade: 2
Operating Temperature Range: -25 to 180 Celsius
Dropping Point, ISO 6299 > 305 Celsius
Rust Test, EMCOR ISO 11007 0-0
Water Washout Test at 79 Celsius, wt.% loss ISO 11009 2% Typical
Four-Ball EP Test, Weld Point, ASTM D2596: 5000N

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
predlagani masti z navedenimi specifikacijami za naročnika nista ustrezni, ker ne ponujata zadostne nosilnosti, hkrati pa pri slednji procent izpiranja z vodo precej odstopa od obstoječe.
Ob tem naročnik dopolni tehnične zahteve za artikel naveden pod zap. št. 11 sklopa 2, kot sledi:
- KALCIJEVA MAST
- NLGI 2
- VKA 800kg
- Wt. % loss 0,5 %Datum objave: 21.10.2020   11:50
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-31

Spoštovani.

Za sklop 2 zap.št. 31 ni TEHNIČNEGA LISTA.

Navedite tehnične specifikacije!

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik navaja tehnične zahteve za artikel naveden pod zap. št. 31 v sklopu 2:
ANORGANSKI MOLIBDENOV DISULFITNI LAK (MoS2),
ustrznost suhega mazanja v prašnem okolju,
antistatičnost,
Gostota (20°C) 0,97 g/cm3, DIN 51757,
Viskoznost pri 40°C 1,6 mm2/s
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.6"Datum objave: 21.10.2020   12:14
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-33

Sapoštovani.

Ali lahko ponudimo za sklp 2 zap.št. 33 mast s specifikacijami:

- Operating temperature range -30°C +140°C
- Thickener Li Ca complex
- NLGI: 0,5 (0-1)
- Four-ball welded load: >=7500N DIN 51350

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da je, za artikel naveden pod zap. št. 33 sklopa 2, ponujeno mazivo z navedenimi tehničnimi specifikacijami dopustno, ob pogoju, da je dobavljivo v 25 kg pakiranju in tudi v 400 ml spray pakiranju (artikel pod zap. št. 32 sklopa 2). Ob tem naročnik spremeni VKA v tehničnih zahtevah (iz 7800N) na 7500N in korigira zahtevano temperaturno območje na +120°C.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.6"Datum objave: 21.10.2020   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore:

Za sklop 3, mazivo zap.št.2: V tehničnih zahtevah za avtomatsko mazalno napravo navajate temperaturno področje naprave od -20°C do 55°C. Za mast Turmogrease PHS 1002 s katero naj bi bila napolnjena mazalna naprava Lubcon Turmolube pa ste navedli temperaturno področje uporabe od -40°C do 160°C. Glede na to, da mazalna naprava deluje do -20°C je vaša zahteva za temperaturno področje masti za -40°C neupravičena in nesmiselna. Avtomatska mazalka vam ne bo delovala pri -40°C, obenem ta minimalna temperatura v Kopru ni bila še nikoli izmerjena, zato predlagamo, da spremenite temperaturno področje za mast na -20°C do 160°C.

Sklop 2 in 3, minimalna temperatura za temperaturno področje uporabe masti: Iz DIN in ISO klasifikacij, ki jih navajate pri nekaterih masteh, je razvidna ekstremno nizka minimalna temperatura uporabe kot npr: sklop 2, za mazivo št.3 (-30°C), za št.5 (-40°C), za št 7(-30°C), za št 13 (-30°C) za št.16 (-55°C), itd. Predlagamo, da preverite najnižjo temperaturo, ki je bila do sedaj izmerjena v okolici Kopra. Ocenjujemo, da ni padla pod -15°C, zato predlagamo, da pri vseh masteh navedete, da mora mast biti primerna vsaj za minimalno temperaturo uporabe -20°C. Če pa kakšna vaša aplikacija dejansko zahteva mast, ki odstopa od te temperature pa predlagamo, da navedete upravičeni razlog in aplikacijo.

Za sklop 2, zap.štev 16: Ali se za to mast predvideva pakiranje v spreju -400 ml?

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Za sklop 3, zap. št. 2: v vprašanju sta navedena dva artikla, ki sta medsebojno povezana zgolj posredno, namreč drži, da je avtomatska mazalna naprava napolnjena z mastjo Turmogrease PHS 1002, katera pa se kot ločen artikel uporablja v drugih aplikacijah.

Za sklop 2 in 3: Glede navajanja minimalnih temperatur v tehničnih zahtevah se naročnik delno strinja z vašimi pomisleki/predlogom, s tem da domnevamo da vaše navedbe ne vključujejo vpliva močnega vetra na izmerjene temperature, kar pa naročniku predstavlja nekatera tveganja. Naročnik je odločil, da določi za mejno vrednost temperature -25°C, kar pomeni da je pri artiklih, pri katerih je navedena nižja minimalna temperatura (od mejne) dopustno, da ponudnik ponudi enakovredno mazivo/mast s temperaturnim območjem do mejne vrednosti.

Za sklop 2, zap št. 16: Za navedeno mast pod to zap. št. je predvideno pakiranje v KARTUŠI. Naročnik je spremembo že upošteval v excelovi različici z nazivom "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.5".Datum objave: 21.10.2020   13:17
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 3-1

Spoštovani.

Ali lahko ponudimo za sklop 1 zap.št. 3 mast po specifikacijah:

Thickener type Calcium soap
Base oil type Semisynthetic
NLGI grade 2
Base oil viscosity at 40°C 800 mm²/s
Base oil viscosity at 100°C 66 mm²/s
Service temperature -30°C to +120°C

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da za navedeno mast pod zap. št. 1 sklopa 3, ponujena mast z zgoraj navedenimi tehničnimi specifikacijami, ni dopustna, ker ne dosega zahtevane ravni viskoznosti.Datum objave: 21.10.2020   13:28
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 3-3

Ali lahko ponudimo pod sklop 3 zap.št. 3 masti s specifikacijami:


- zgoščevalec: Lithium complex
- NLGI 2
- bazno olje: synthetic oil
- Kin. viscosity of the base oil at 40°C: 27mm2/s
- Speed factor of grease (n x dm): > 900.000mm/min

ali

- zgoščevalec: Lithium complex
- NLGI 2
- bazno olje: SHC/ester oil
- Kin. viscosity of the base oil at 40°C: 25mm2/s
- Speed factor of grease (n x dm):2,000,000 mm/min

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da predlagani masti z navedenimi specifikacijami za naročnika nista ustrezni, ker ne dosegata zahtevane ravni viskoznosti.Datum objave: 21.10.2020   13:37
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 3-2

Spoštovani.

Ali lahko pod sklop 3 zap.št.2 ponudimo mazalko z mastjo:

NLGI: 1
THICKENER TYP: POLYUREA
BASE OIL: MINERAL
Four Ball EP, Weld Load (kg) ASTM D2596: 250
Kinematic Viscosity, cSt 40°C: 460CcSt
Operating Temperature Range, °C: -15~160°C

Hvala.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik ugotavlja, da za artikel naveden pod zap. št. 2 sklopa 3, predlagana mast z navedenimi specifikacijami ni dopustna, ker ne dosega zahtevane ravni nosilnosti.Datum objave: 21.10.2020   14:05
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-20

Spoštovani.

Ali lahko za sklop 2 zap.št. 20 ponudimo mast po specifikacijah:

- Bazno olje: mineralno
- thickener: Calcium sulfonate complex
- operating temperature: -25 to 180°C
- Kin. viscosity of the base oil at 40°C 460mm2/s

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik ugotavlja, da je za zgoraj navedeno mast podanih premalo tehničnih karakteristik, na osnovi katerih bi lahko naročnik presodil ustreznost/dopustnost. Omenjno mazivo se uporablja za mazanje delov, ki so poleg vremenskim in morskim vplivom izpostavljeni tudi prašnem okolju. Zato naročnik dopolni tehnične zahteve kot sledi:
Viskoznost osn.olja (40°C): 410 mm2/s DIN EN ISO 3104
Vodna odpornost: 1-80 DIN 51807
Korozijska zaščita: 0/0 DIN 51802
VKA: >5500N DIN 51350
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.6"Datum objave: 21.10.2020   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 2 zap.št. 12 navajate 2001962 - MAST RAPID GT 400G, v pakiranjih pa 400ml.

Prosimo navedite, kaj je prav 400g ali 400ml.

Ali gre za sprej ali kartušo?

DODATNO VPRAŠANJE: TEHNIČNEGA LISTA ni moč dobiti, zato navedite točne specifikacije.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
pravilna navedba je 400 ml, ker je mazivo pakirano v aerosolu/spray-u.

Dodatnih tehničnih zahtev naročnik ne podaja, zadostuje, da je mazivo na grafitni osnovi, pakirano v aerosolu.
Datum objave: 21.10.2020   14:51
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani.

Pri sklopu 2 zap.st. 14 in 27 navajate mast MAST TOTAL MULTIS EP2, zahteve NLGI 2, DIN 51 502: KP2K -25, ISO 6743-9: L-XBCEB 2.
Ali lahko ponudimo mast, ki ima viskoznost baznih olj 220cst?

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da je za navedeno mast pod zap. št. 14 in 27 v sklopu 2, dopustno ponuditi mast z viskoznostjo baznih olj 220 cst, ob pogoju, da zadosti tudi preostalim tehničnim zahtevam naročnika.Datum objave: 21.10.2020   15:02
VPRAŠANJE
Vprašanje sklop 2 zap št 14 in 27

Spoštovani.

ali lahko ponudimo mast za sklop 2 zap št 14 in 27 po specifikacijah:

- base oil muneral
-Operating Temperature 20 to 130°C
- Thickener Lithium-Calcium
- Base Oil Viscosity at 40C, mm2/s: 220
-NLGI 2
- Four-Ball EP Test, Weld Point: 4000N

Vnaprej hvala za ažuren odgvor.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik ugotavlja, da je mast z navedenimi karakteristikami ustrezna, v kolikor je pri navedeni minimalni temperaturi napaka oz. manjkajoči predznak minus, kar pomeni, da je temperaturno območje navedene masti med -20 in 130°C. V nasprotnem primeru mazivo ni dopustno.Datum objave: 21.10.2020   15:23
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-22

Spoštovani.

Ali lahko ponudimo za sklop 2 pozicija 22 mast po specifikacijah:

- DIN 51502 KP0K-30
- EP grease
- Thickener Lithium 12-hydroxystearate
- Operating Temperature Range, °C: -30°C to 120°C
- Four-Ball EP Test, Weld Point: 2500N
- Base Oil Viscosity at 40° C, 100 mm2/s

Thank you.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
glede na dopolnjene tehnične zahteve s strani naročnika, izhaja, da mazivo s ponujenimi tehničnimi karakteristikami ni dopustno, ker ne dosega zahtevane ravni viskoznosti.
Datum objave: 21.10.2020   15:39
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-18

Spoštovani.

Ali lahko za sklop 2 zap. št.18 ponudimo mast po specifikacijah:

Thickener Lithium Calcium
Base oil mieral
DIN 51502 KP2K-20
Base oil viscosity 220mm2/s 40°C
Four-Ball EP Test, Weld Point 4000N
Operating Temperature -20 to 130°C

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da za artikel naveden pod zap. št. 18 sklopa 2, predlagana mast z navedenimi specifikacijami ni dopustna, ker ne dosega zahtevane ravni viskoznosti.Datum objave: 21.10.2020   15:53
Pozdravljeni,
naročnik obvešča, da je objavljena dopolnjena različica Excelove tabele, z vključenimi spremebami tehničnih zahtev pri artiklih sklopa 2 in sklopa 3, skladno s podanimi pojasnili na vprašanja, z nazivom "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.6".


Datum objave: 22.10.2020   09:34
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 3-1

Spoštovani.

Ali lahko ponudimo za sklop 1 zap.št. 3 mast po specifikacijah:

Thickener type Calcium Sulfonate Complex
Base oil f mineral base oil and synthetic components
NLGI grade 0,5
Base oil viscosity at 40°C 1700 mm²/s
Four-Ball EP Test, Weld Point, N 5000N

Service temperature --25 to +150°C

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da za artikel naveden pod zap. št. 1 sklopa 3, predlagana mast z navedenimi specifikacijami ni dopustna, ker ne dosega zahtevane ravni NLGI-ja .Datum objave: 22.10.2020   11:43
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE SKLOP 2 ZAP ŠT 17

Spoštovani.

Prosimo še enkrat natančno navedite, kaj so tehnične zadeve. V re.6 so navedene NLGI 2: DIN 51502, K P 2 P-20, referenčni artikel pa 2002842 - MAST MULLTI PURPOSE VALVOLINE COMPLEX RED 2 - KARTUŠA.

Ali lahko na navedeno oddamo ponudbo za mast po specifikacijah:

- NLGI 2
- DIN 51502; KP2N30
- operating temperatures from 30 to 1400C with the
peaks up to 200°C.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je preveril tehnične zahteve in jih razume za skladne.
Hkrati je naročnik odločil, da za artikel naveden pod zap. št. 17 sklopa 2, zgoraj predlagana mast z navedenimi specifikacijami ni dopustna, ker ne dosega zahtevane minimalne temperature uporabe.Datum objave: 23.10.2020   13:21
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE SKLOP 2 ŠT 34

Spoštovani.

Pri zadnji verziji v sklopu 2 št. 34 navajate mazivo z HSF certifikatom.

To ne obstaja, obstaja pa NSF certifikat za uporabo v prehrambeni industriji na primarni liniji.

Ker niste podjetje za predelavo hrane, umaknite to zahtevo, saj omejuje izbor samo na en produkt in ne omogoča konkurence.

Prosimo, podaljšajte rok oddaje vprašanj in oddaje ter objavite ustrezen popis blaga, saj lahko oddajamo ponudbe samo če so navedbe nedvoumne.

Hvala.

Lepo pozdravljeni.
.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik ugotavlja, da je prišlo do "tipkarske" napake, kot navajate je pravilna oznaka NSF.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.7"Datum objave: 23.10.2020   13:27
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-30

Spoštovani.

Ali lahko za sklop 2 št. 30 (2003380 - MAZIVO LUBCON SPRAJ TURMOFLUID 300 OM) ponudimo produkt z kinematično viskoznostjo pri 40°C: 3000mm²/s.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-30

Spoštovani.

Ali lahko za sklop 2 št. 30 (2003380 - MAZIVO LUBCON SPRAJ TURMOFLUID 300 OM) ponudimo produkt z kinematično viskoznostjo pri 40°C: 3000mm²/s.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da za mazivo pod zap. št. 30 sklopa 2, zgoraj predlagan produkt z navedeno kinematično viskoznostjo, ni dopusten, ker ne dosega zahtevane ravni kinematične viskoznosti.Datum objave: 23.10.2020   13:36
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-29

Spoštovani.

Ali lahko pri sklopu 2 št. 29 oddamo ponubo za odmrzovalec stekel pakirano v plastenko za špricanje, ali je lahko samo kovinski sprej?

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da je pakiranje v "plastenki za špricanje", za odmrzovalec stekel voden pod zap. št. 29 v sklopu 2, dopustno.
V kolikor količina vsebine odstopa od zahtevanega pakiranja, je potrebno ponujeno ceno prilagoditi 600 ml pakiranju, ker je enota mere za izračun ponudbe "kos", hkrati pa je potrebno odstopanje pakiranja navesti v celico stolpca D.Datum objave: 23.10.2020   14:19
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-18

Spoštovani.

Pri sklopu 2 št. 18 navajate NLGI 2/3 in hkrati KP2K-20 DIN 51502.

Po DIN 51502 KP2K-20 številka med P in K označuje NLGI2.

Prosimo navedite ustrezno v popis! Le tako se bomo izognili nepravilnostim.

Ker je še vedno veliko napak v popisu, zahtevamo podaljšanje rokov, da lahko uredite popis.


Hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da spremeni tehnične zahteve pri navedenem artiklu, vodenim pod zap. št. 18 sklopa 2, kot sledi:
NLGI 2/3, Temperaturno področje uporabe: - 20 do +140; mazivo za kroglične ležaje, drsne ležaje in drsne površine (DIN 21825) z EP dodatki
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.7"Datum objave: 23.10.2020   14:24
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-13

Spoštovani.

Ali lahko za mast sklop 2 št. 13 ponudimo mast po specifikacijah:

Thickener: Calcium Sulfonate Complex
Base Oil Viscosity at 400C, mm2/s: 180
Operating Temperature Range: -25 to 180 Celsius
Four-Ball EP Test, Weld Point: 5000N

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da za artikel naveden pod zap. št.13 sklopa 2, zgoraj predlagana mast z navedenimi specifikacijami ni dopustna, ker ne dosega zahtevane ravni viskoznosti baznega olja pri 40°C.Datum objave: 23.10.2020   14:35
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-12

Spoštovani.

Ali lahko ponudimo za sklop 2 št. 12 aerosol mazivo z Molybdenum disulfide MoS2, ki je naslednja stopnja od grafita.
Molybdenum disulfide je boljši kot grafit, saj prenese večje obrementive.

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik se strinja z navedenim, s tem da v nekaterih aplikacijah naročnik potrebuje mazivo na grafitni osnovi, zato v tem primeru (zap. št. 12 sklop 2) ni dopusten. Omenjeni Molybdenum disulfide MoS2 ima naročnik zaveden pod zap. št. 31 sklopa 2.Datum objave: 23.10.2020   14:41
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-11

Spoštovani.

ali lahko pri sklopu 2 št.11 ponudimo mast z Welding load 785daN?

Hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da za artikel naveden pod zap. št. 11 sklopa 2, predlagana mast z navedenim VKA dopustna, ob izpolnjevanju preostalih naročnikovih zahtev za ta artikel.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.7"


Datum objave: 23.10.2020   14:54
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-6

Spoštovani.

Ali lahko pod sklop 2 št. 6 ponudimo mazivo s temperaturnim območjem do 250°C?

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da je za artikel zaveden pod zap. št. 6 sklopa 2, mazivo s temperaturnim območjem do 250°C dopustno.Datum objave: 23.10.2020   15:21
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE SKLOP 1, ŠTEVILKA 12 in 37

Spoštovani.

Pri sklopu 1 št. 12 in 37 v zahtevah navajate čisto navadno olje za gonila. Glede na referenčni artikel, bi morali navesti najmanjše pogoje FZG test A/16.6/120 >=12 ISO 14635-2.
V nasprotnem se lahko pričakujejo okvare na gonilih.

Prosim preverite natančno zahteve in podaljšajte rok oddaje.

Vnaprej hvala za vaš trud.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da upošteva vaše priporočilo in k tehničnim zahtevam artikla navedenega pod zap. št. 12 in 37 sklopa 1, doda zgoraj navedeno zahtevo, kot sledi: FZG test A/16.6/120 >=12 ISO 14635-2.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.7"Datum objave: 23.10.2020   15:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pri sklopu 1 številka 33 je napačno navedena specifikacija ACEA oziroma referenčni produkt.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1-33

Spoštovani.

Prosimo še enkrat preverite referenčni artikel in zahteve.
MOBIL DELVAC XHP 10W-40 je več vrst: LE, ESP, EXTRA

Prosimo preverite še enkrat in točno navedite v popis, drugače netočno navajanje podatkov povzroča zmedo.Glede veliko ponovnih vprašanj, prosimo ,podaljšajte roke oddaje in oddajte natančne popis.

Vnaprej hvala za vaš trud.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da upošteva vaše priporočilo in k nazivu referenčnega artikla, navedenega pod zap. št. 33 sklopa 1, doda oznako ESP in dopolni ACEA specifikacijo kot sledi: ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.7"
Datum objave: 23.10.2020   15:56
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE SKLOP 1 ŠT. 27

Spoštovani.

Pri sklopu 1 št. 27 navajate zahteve OEM Approval Volvo TO-4.

TO-4 so specifikacije Caterpillar in ne VOLVO !

Oznaka je SAE 30 in ne SAE 30W !


Prosimo navedite ustrezno v popis blaga.Glede na količino vprašanje glede netočnih navedb v popisu, pričakujemo podaljšanje rokov.

Vnaprej hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da korigira tehnične zahteve artikla navedenega pod zap. št. 27 sklopa 1 kot sledi: SAE 30, Volvo Super Transmission Oil ali OEM Approval Volvo.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.7"Datum objave: 23.10.2020   16:12
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1-6

Spoštovani.

Ali je lahko pri sklopu 1 št. 6 olje mineralno?

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da za artikel naveden pod zap. št. 6 sklopa 1, mineralno olje ni dopustno.Datum objave: 27.10.2020   09:39
Pozdravljeni,

naročnik je odločil, da podaljša rok za postavljanje vprašanj do 30.10 2020, s tem da portal omogoči postavljanje novih vprašanj po objavljenem obrazcu EU-14.

Predvideva se tudi podaljšanje/prestavitev roka za oddajo ponudb in sicer na 09.11.2020.

Datum objave: 27.10.2020   13:32
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1-8

Spoštovani.

Pri sklopu 1 št. 8 navajate referenčni produkt SHELL RIMULA R6 LM 10W-40, tehnične zahteve pa ACEA: E7, E4, API CF, OEM Approval Volvo VDS-3.

Pri pregledu tehničnega lista pa je v njem zapisano : ACEA E6, E9 , API CJ-4, CI-4, CH-4.

Specifications, Approvals & Recommendatioons: Volvo VDS-4.


Kaj je sedaj prav? V tehničnem list nikjer ne piše: Approval Volvo!?

Prosimo za popravo popisa, saj to samo povzroča zmedo.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da korigira tehnične zahteve pri artiklu pod zap. št. 8 sklopa 1, kot sledi:
SINTETIČNO OLJE, SAE 10W-40, ACEA: E6, API CJ-4, Volvo VDS-4
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.7"Datum objave: 27.10.2020   13:46
VPRAŠANJE

Spoštovani.

Ali lahko pri sklopu 2 št 11 ponudimo mast s specifikacijo: ASTM D 1264 0.9 test (which is equivalent to ISO 11009).

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 2-11

Spoštovani.

Ali lahko pri sklopu 2 št. 11 ponudimo mast s specifikacijo:

passes 0.9 in ASTM D 1264 test which is equivalent to ISO 11009?

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da je za artikel naveden pod zap. št. 11 sklopa 2, dopustno mazivo z Wt. % loss: 0,9% ISO 11009, ob ustrezanju preostalim tehničnim zahtevam navedenim k temu artiklu.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.7"
Datum objave: 28.10.2020   08:49
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE SKLOP 3, ŠT 1,2,3

Pozdravljeni, zahteve so prepisane iz tehničnih listov maziv. To omejuje konkurenco! Vpišite v popis zahteve, ki jih potrebujete oziroma skladno z navodili za vzdrževanje opreme.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE SKLOP 3 ŠT 1,2,3

Spoštovani.

Pri zadnji verziji ponovno navajate tehnične zahteve pri št.1, 2 in 3, ki so natančno prepisane iz tehničnih listov proizvajalca masti.
To omejuje konkurenco - tem zahtevam ustreza samo ena mast!

Zahtevamo, da navedete v tehničnih zahtevah samo tiste zahteve, ki so potrebne za delovanje stroja in to navedete tudi v popis blaga.

Prosimo, podaljšajte rok oddaje vprašanj in oddaje ter objavite ustrezen popis blaga.

Hvala.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik ima pri navedenih artiklih strožje zahteve, skladno s tehničnimi priporočili proizvajalca sistemov centralnega mazanja; prav tako ima naročnik
pri aplikacijah številne pretekle izkušnje, ki so pokazale, da veliko masti ni ustreznih.
Naročnik predlaga, da navedete predlog tehničnih lastnosti, ki ustrezajo mastem, ki jih lahko ponudite in proizvajalca, naročnik pa bo preveril ali so predlagane tehnične lastnosti masti ustrezne.
Datum objave: 28.10.2020   14:37
Pozdravljeni,
naročnik je na svoji spletni strani objavil korigirano Excelovo različico z nazivom "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.7".

Povezava do objave je sledeča:
https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/nabava-razlicnih-olj-maziv-ter-masti-za-vzdrzevanj-37178

Datum objave: 30.10.2020   10:04
VPRAŠANJE
1-34 VPRAŠANJE

Spoštovani.

Ali nam lahko pojasnite, zakaj rabite pri sklopu 1 št.34 FOOD APPROVAL certifikat. Ti se uporabljajo pri proizvodnji hrane.

Predvidevamo, da potrebujete osnovno montažno pasto.
Ali lahko ponudimo pasto:

-Service temperature: -20°C +1200°C
-base oil: semi syinthetic
-thickener Lithium
-solid lubricants aluminium
-NLGI 1
-VKA 3800N

Vnaprej hvala za ažuren odgovor.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik pojasni upravičenost zahteve za "food approval" certifkat. Navedeno mazivo se uporablja za aplikacije mazanja tehnološke linije, ki se uporablja pri pretovoru soje in drugih žitaric.
Naročnik je odločil, da za artikel zaveden pod zap. št. 34 sklopa 1, zgoraj predlagano mazivo ni dopustno, ker ne izpolnjuje zahteve po "NSF H1 Food Approval" certifikatu.

Datum objave: 30.10.2020   10:25
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
2-19 VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ali lahko za sklop 2 št.19 ponudimo mast:
- DIN 51 502: KP1/2R-30
-Operating temperature range: - 30°C to +180°C
- viscosity of the base oil at 40°C: 220mm²/s (cSt)
- Four ball weld load ASTM D2596: 500kg

- pakiranje 18kg

Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
2-19 VPRAŠANJE

Spoštovani.

Ali lahko za sklop 2 št.19 ponudimo mast:

- DIN 51 502: KP1/2R-30
-Operating temperature range: - 30°C to +180°C
- viscosity of the base oil at 40°C: 220mm²/s (cSt)
- Four ball weld load ASTM D2596: 500kg

Hvala.

Lep pozdrav.ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da za artikel naveden pod zap. št. 19 sklopa 2, zgoraj navedeni masti nista dopustni, ker ne dosegata zahtevane ravni konsistence NLGI in zahtevane ravni nosilnosti.Datum objave: 30.10.2020   10:54
VPRAŠANJE
2-13 VPRAŠANJE

Spoštovani.

Ali lahko za sklop 2 št.13 ponudimo mast po specifikacijah:

- base oil
- thickener: Calcium sulfonate complex
- DIN 51 502: KP1/2R -25
- NLGI grade 1-2
- Kinematic viscosity of the base oil at 40°C: 460mm²/s (cSt)
- Four ball weld load: ASTM D2596, kgf >400
- Operating temperature range: -25°C to +180°C

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je odločil, da za artikel naveden pod zap. št. 13 sklopa 2, zgoraj navedena mast ni dopustna, ker ne dosega zahtevane ravni konsistence NLGI.Datum objave: 30.10.2020   11:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 1, zap. št. 8:
navajate pakiranje 55 L in 1 L, ki pa jih proizvajalec tega blaga nima. Na voljo imajo blago v 5 L in 20 L pakiranju, 50 oz. 55 L pa sploh nimajo. Prosimo za spremembo pakiranj blaga.
ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik soglaša z vašim predlogom, posledično se pri omnjeni postavki izloči zahtevano pakiranje 1L in 55L, preostane zgolj 20 L pakiranje.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.8".Datum objave: 30.10.2020   14:29
VPRAŠANJE
1-36 Spoštovani.

Za sklop 1 št.36 ste s standardom SIST 1017 omejili samo tista olja, ki ga imajo. Obstajajo tudi ekvivalentna olja, ki pa tega standarda ne dosežejo.
Iz tega standarda tudi ni razvidna viskoznost olja. Prosimo dodajte viskoznost olja v mejah npr 56 - 64mm2/s in biorazgradljivost npr. >95%, CEC-L-33-T-82.

Hvala.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnikje odločil, da skladno z vašo pobudo, dopolni tehnične zahteve pri artiklu, navedenem pod zap št. 36 sklopa 1, kot sledi:
Biološko razgradljivo olje za mazanje verig motornih žag, ki ustreza SIST 1017, Kin. Viskoznost (40°C) >=100 mm2/s, Biorazgradljivost >80% CEC-L-33-A-93.
V zvezi s tem bo naročnik objavil korigirano različico Popisa blaga / Cenika, ki bo objavljena na naročnikovi spletni strani, z nazivom: "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.8".Datum objave: 30.10.2020   15:00
Pozdravljeni,
naročnik je na svoji spletni strani objavil korigirano Excelovo različico z nazivom "Popis blaga - Cenik JN 16_2020 Olja Maziva Masti (obj) rev.8".

Povezava do objave je sledeča:
https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/nabava-razlicnih-olj-maziv-ter-masti-za-vzdrzevanj-37178