Dosje javnega naročila 005429/2020
Naročnik: VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana - Šentvid
Blago: Sukcesivna dobava plastične galanterije in pripomočkov za čiščenje za potrebe Vrtca Šentvid za obdobje štirih let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005429/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.09.2020
JN005429/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
JN005429/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.09.2020
JN005429/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2020
JN005429/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005429/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRTEC ŠENTVID
Ulica pregnancev 6
1210
SI0
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.vrtecsentvid.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/366469/RD_JN_čistila_V_Šentvid.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20548
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava plastične galanterije in pripomočkov za čiščenje za potrebe Vrtca Šentvid za obdobje štirih let
Referenčna številka dokumenta: 430-1543/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava plastične galanterije in pripomočkov za čiščenje za potrebe Vrtca Šentvid za obdobje štirih let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Plastična galanterija in pripomočki za čiščenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.09.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2020   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik, Vrtec Šentvid, je s pooblastilom na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 za izvedbo postopka oddaje javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.09.2020   14:24
Naročnik za javno naročilo »Sukcesivna dobava plastične galanterije in pripomočkov za čiščenje za potrebe Vrtca Šentvid za obdobje štirih let«, številka objave na Portalu javnih naročil JN005429/2020-W01 z dne 1. 9. 2020, preko Portala javnih naročil RS podaja naslednje pojasnilo:

Naročnik bo odgovore na prejeta vprašanja potencialnih ponudnikov objavil najkasneje v sredo, 16. 9. 2020.


Datum objave: 16.09.2020   15:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Št. 12 , 13 in 14 - želite rokavice, katere so primerne za stik z živili ali ne? LP

ODGOVOR
Naročnik zahteva rokavice pod zap št. 12, kategorija III, SIST EN 374, pod zaporednima št. 13. in 14. pa tudi za uporabo v prehrambeni industriji, standard EN 455.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zap.št.26: iz kakšnega materiala naj bo potiskalec - kovinski ali PP?
zap.št.31: prosimo za obrazložitev, kakšen izdelek točno razpisujete. "Trapezno brisalo 40cm, nosilec je za krpe na žepke" - ste prepričani, da je opis pravilen?
zap.št.33: ali lahko ponudimo kakšno drugo barvo wc garniture?
zap.št.47: ali lahko ponudimo peki papir rjave barve? V primeru negativnega odgovora vas prosimo za argumentirano obrazložitev - tehnološke prednosti in druge razloge ter naziv proizvajalca razpisanega izdelka. Preverili smo trg - takšen izdelek ne obstaja.
Hvala.
lp

ODGOVOR
1. Odgovor: Zap.: št. 26.: Potiskalec vode naj bo kovinski z alu ročajem.
2. Odgovor: zap. št. 31: Da. Naročnik je razpisal trapezno brisalo 40cm, nosilec je za krpe na žepke.
3. Odgovor: Zap. Št. 33: Ne.
4. Odgovor: Zap. Št. 47; Ponudnik lahko ponudi peki papir bele ali bež barve.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko pod zap.št.3 ponudimo krpe štirih barv (modra, rdeča, rumena, zelena), razen bele. V primeru da ne, nas zanima zakaj ne oziroma za kakšen namen uporabljate belo krpo in koliko kosov jih dejansko tudi naročite.
lp

ODGOVOR
Naročnik bo naročal krpe balerina v vseh predvidenih barvah, tudi beli. Naročnik bo belo krpo uporabljal za čiščenje v kuhinjah.


VPRAŠANJE
Spoštovani.

V RD na strani 6, ste v razdelku "priloga 10" zapisali kaj vse zajema tehnična dokumentacija. Zanima nas ali moramo vse zahtevane tehnične dokumente priložiti že od oddaji ponudbe? So lahko dokumenti v angleškem jeziku?

Hvala in lp

ODGOVOR
Natančna navodila, katere dokumente mora gospodarski subjekt predložiti že ob oddaji ponudbe, so navedena na predračunskem obrazcu ponudbe. Opredelitev zahtev naročnika glede jezika ponudbene dokumentacije je podana v 9. točki I. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Kdaj boste začeli odgovarjati na vprašanja? Rok za zastavitev vprašanj se izteče čez 2 uri!!

ODGOVOR
Naročnik bo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila odgovore objavil po preučitvi vprašanj, skladno z objavljenim rokom.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Lahko v št. 47 ponudimo papir naravne (kraft) barve? Na trgu žal ne najdemo papirja bele barve. Papir ustreza ostalim zahtevam!

Hvala in lp

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi bež ali bel peki papir.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.


Želite pri št. 31 ALU ali PVC ročaj? Hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik želi alu ročaj.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

- št. 28 - lahko ponudimo mikro krpo?

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Lahko pri št. 26 potiskalec vode z gumo ali brez?

Prosimo, da le-to nedvoumno dopišete v excel tabelo!

LP

ODGOVOR
Naročnik želi potiskalec z gumo.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

št. 15 - lahko ponudimo predpasnike dolžine 140 cm?

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

št. 15 - lahko ponudimo predpasnik dimenzij 81x125 cm?

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Lahko ponudimo v št. 15 predpasnike 25 oz. 30 my?
Lp

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zap. št. 7:
- želite nastavek za maslenke iz kakovostnejše plastike ali iz navadne pvc plastike?
- Želite, da ima nastavek na spodnji strani gumo za učinkovitejšo pobiranje prahu?
- Želite, daima nastavek čepke za pritrditev maslenke?
- Želite ročaj ALU ali PVC?
- Ali mora imeti ročaj na konkci luknjico (možnost obešanja ročaja)?

LP

ODGOVOR
1. odgovor: Naročnik želi nastavek za maslenke in kakovostnejše plastike.
2. odgovor: naročnik želi, da ima nastavek na spodnji strani gumo.
3. odgovor: Naročnik želi nastavek za vpenjanje maslenk s čepki.
4. odgovor: Ročaj mora biti iz ALU.
5. odgovor: Ročaj mora imeti na koncu možnost obešanja.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Lahko ponudimo papir za pečenje dimenzije 38 x 8 m ? Papir ustreza ostalim zahtevam.

Hvala in lp

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri št. 50 in 51 biorazgradljive žličke in kozarce. Zanima nas ali boste preverjali biorazgradljivost ? Boste zahtevali dokazila o biorazgradljivsoti? V razdelku "dokazila" ste navedli, da je zahtevano le potrdilo o stiku z živili.

Biorazgradljivi izdelki so dražji in če naročniki ne zahtevajo ustreznih dokazil oz. le-teh ne preverjajo, potem je zahteva po biorazgradljivosti nesmiselna . Nekateri ponudniki tako ponudijo ustrezne (biorazgradljive) izdelke, nekateri pa (ker mogoče tudi vedo, da se zahteva ne bo preverjala) pvc izdelke in posledično je njihova ponudba ugodnejša.

Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Od vseh ponudnikov bomo zahtevali vzorce in dokazila o biorazgradljivosti/kompostiranju.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Žal na trgu nismo našli peki papirja, kateri bi popolna ustrezal vaših zahtevam (bele barve, 38 cm, 100-200 m). Prosimo za podatek o proizvajalcu in nazivu peki papirja kateri popolnoma ustreza zahtevam.

Prav tako prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo peki papir kraft/bež barve.

V primeru negativnega odgovora prosimo za pojasnitev, zakaj vztrajate pri (neobičajnih) zahtevah.

Hvala in lp

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi bež ali bel peki papir.


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo peki papir bele barve 43 cm x 200 m.

Hvala in lp

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi bež ali bel peki papir.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Vljudno prosimo za dovoljenje, da lahko pri št. 47 ponudimo peki papir "naravne" (bež) barve?
V primeru negativnega odgovora prosimo za ustrezno pojasnilo, zakaj vztrajate pri beli barvi?

Papir ustreza ostalih zahtevam.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi bež ali bel peki papir.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pri št. 40 in 41 zahtevate vrečke BIORAZGRADLJIVE in KOMPOSTIRNE. V dodatnih zahtevah iamte navedeno, da moramo ponudniki predložiti le dokazila za stik z živili in TL.
Ker so zahtevane vrečke zelo drage, nas zanima ali boste od ponudnikov zahtevali tudi vzorce in dokazila o biorazgradljivosti/kompostiranju?
Boste preverjali ustreznost ponudb? Znano je, da ponudniki goljufajo in ponudijo "navadne" vrečke, ker naročniki ne preverjajo ustreznosti ponudb!

LP

ODGOVOR
Od vseh ponudnikov bomo zahtevali vzorce in dokazila o biorazgradljivosti/kompostiranju.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Lahko pri zap. št.32 in 33 ponudimo črno ščetko/garnituro? Hvala in lp

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Lahko pri zap. št. 4 ponudimo krpo v sestavi 80 % poliester, 20 %poliamid? Krpa ustreza ostali, zahtevam. Lp

ODGOVOR
Da.