Dosje javnega naročila 005634/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot Stanovanjske komisije Vlade RS
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005634/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.09.2020
JN005634/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005634/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://edrazbe.gov.si/edrazba/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoča izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot Stanovanjske komisije Vlade RS
Referenčna številka dokumenta: 4300-18/2020; NMVENOT-5/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoča izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot Stanovanjske komisije Vlade RS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoča izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot Stanovanjske komisije Vlade RS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba http://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekala v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2020   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-Dražba kot je to določeno v obvestilu o naročilu objavljenem na portalu javnih naročil. Odpiranje bo potekalo na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.09.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.09.2020   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker se še nismo srečali s takšnim načinom sodelovanja na javnem naročilu, vas lepo prosimo za pojasnilo kako naj pripravimo ponudbo, ali cene vpišemo v popis oz. na kakšen način določimo cene posameznih postavk.


Že vnaprej hvala za vaša pojasnila.

LpODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je v predmetnem javnem naročilu predvidena elektronska dražba. V dokumentu »Navodilo gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po postopku male vrednosti z oznako NMVENOT-5/2020« je določen način oddaje javnega naročila, način predložitve ponudbe, potek elektronske dražbe in vse ostale informacije, ki so potrebne za pripravo ponudbe.

Predračun za vnos cen nahaja v aplikaciji e-Dražba. V predračun se vpiše ponudbena cena za 9000 ur del tekočega vzdrževanje in ponudbena cena za 500 ur intervencijskih del. Kaj natančno obsega posamezna postavka pa je vidno iz popisa del, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je objavljena na spletni strani naročnika. Popis del prouči vsak ponudnik sam, da lahko oblikuje ceno ure za posamezno postavko.
Datum objave: 22.09.2020   12:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali so zahtevane reference?

Hvala, lp

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v predmetnem javnem naročilu naročnik ne zahteva referenc.Datum objave: 24.09.2020   09:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Torej vsa ponudbena dokumentacija (prijava, izjava za ponudnika, izjava za druge gospodarske subjekte...) se odda v sistemu e-dražbe ?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je v točki 4. Rok in način predložitve ponudbe dokumenta »Navodilo gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po postopku male vrednosti z oznako NMVENOT-5/2020« določeno, da morajo ponudniki ponudbe predložiti v informacijski sistem e-Dražba na spletnem naslovu https://edrazbe.gov.si/edrazba-user.
Datum objave: 24.09.2020   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas ali se cene vpisujejo v sistem e-dražbe z DDV ali se cene vpisujejo BREZ DDV za 9000 ur del tekočega vzdrževanje in ponudbena cena za 500 ur intervencijskih del?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je v točki 12.1 Ponudbena dokumentacija dokumenta »Navodilo gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po postopku male vrednosti z oznako NMVENOT-5/2020« določeno, da morajo biti cene v EUR z DDV ter vsebovati vse popuste in kakršnekoli stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila.