Dosje javnega naročila 005617/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: SUKCESIVNE DOBAVE MLEVSKIH IZDELKOV, TESTENIN IN ZAMRZNJENIH IZDELKOV, Z VKLJUČENIMI EKOLIŠKIMI IZDELKI
ZJN-3: Odprti postopek

JN005617/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
JN005617/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.10.2020
JN005617/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005617/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 177-425358
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/366627/JN_271_ODP_2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20697
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNE DOBAVE MLEVSKIH IZDELKOV, TESTENIN IN ZAMRZNJENIH IZDELKOV, Z VKLJUČENIMI EKOLIŠKIMI IZDELKI
Referenčna številka dokumenta: MORS 271/2020-ODP, 430-310/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNE DOBAVE MLEVSKIH IZDELKOV, TESTENIN IN ZAMRZNJENIH IZDELKOV, Z VKLJUČENIMI EKOLIŠKIMI IZDELKI
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 856.986,30 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MOKA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: VOJAŠNICE PO SLOVENIJI IN UPRAVNI DEL MORS
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNE DOBAVE MLEVSKIH IZDELKOV, TESTENIN IN ZAMRZNJENIH IZDELKOV, Z VKLJUČENIMI EKOLIŠKIMI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 76.164,38 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: VOJAŠNICE PO SLOVENIJI IN UPRAVNI DEL MORS
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNE DOBAVE MLEVSKIH IZDELKOV, TESTENIN IN ZAMRZNJENIH IZDELKOV, Z VKLJUČENIMI EKOLIŠKIMI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 124.109,59 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTO IN ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA - IDUSTRIJSKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: VOJAŠNICE PO SLOVENIJI IN UPRAVNI DEL MORS
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNE DOBAVE MLEVSKIH IZDELKOV, TESTENIN IN ZAMRZNJENIH IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 156.803,65 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: DRUGI ZAMRZNJENI IZDELKI - ROČNO IZDELANI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: VOJAŠNICE PO SLOVENIJI IN UPRAVNI DEL MORS
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNE DOBAVE MLEVSKIH IZDELKOV, TESTENIN IN ZAMRZNJENIH IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 499.908,68 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.10.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.10.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.09.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.09.2020   08:36
Vprašanje 1:
Spoštovani!
V sklopu 2. testenine so tudi BIO izdelki, zato vas prosimo, da bi se umestilo v samostojen sklop, zaradi večje konkurenčnosti.

Odgovor 1:
Za naročnika je bolj sprejemljivo, da bio izdelke zagotovimo znotraj rednega sklopa, kjer se te količine dostavijo skupaj z naročilom ostalih artiklov redne ponudbe. Gre namreč za majhno število razpisanih izdelkov, kjer so bile podane tudi majhne potrebe, naročnik je iz tega razloga ocenil, da bi bila v primeru samostojnega sklopa dostava bio izdelkov na 14 lokacij, za ponudnike finančno nevzdržna.Vprašanje 2:
Pozdravljeni, katere dni v tednu se bo vršila dostava?

Odgovor 2:
V razpisni dokumentaciji, v poglavju V opis predmeta javnega naročila je navedeno: »Dobavitelj bo naročniku dobavljal naročeno blago v roku 3 dni, šteto od dneva, ko je bilo naročilo izbranemu ponudniku poslano.«, torej mora biti ponudnik sposoben dostaviti blago vse dni v tednu - od ponedeljka do petka.

Se pa naročnik vedno potrudi in v kar največjem mogočem obsegu upošteva dobaviteljeve dostavne poti v tekočem tednu. Pri tem pa naročnik ne izključuje zahtevo po dostavi tudi izven dobaviteljevega urnika dostave.Vprašanje 3:
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?

Odgovor 3:
Naročnik poziva ponudnike, da v teh primerih postavijo konkretno vprašanje in sicer za kateri artikel gre (iz katerega sklopa in zaporedno številko), ter vašo ponujeno gramaturo.
Vprašanje 4:
Spoštovani,
prosimo za točno pojasnitev katere evropske znake kakovosti boste upoštevali kot merilo pri ocenjevanju ponudbe. Ali boste upoštevali znake kakovosti kot so npr : znak IFS, BRC, FSSC 22000, EKO in podobno.

Odgovor 4:
Naročnik je vsa merila natančno opisal v razpisni dokumentaciji pod točko IV.1. Ocenjevalna merila za izbor najugodnejšega ponudnika.
Pod točko b) je opredelil ocenjevalno merilo »Evropske in nacionalne sheme kakovosti in druga priznanja za kakovost«. In sicer:« Naročnik bo dodelil točke v okviru tega ocenjevalnega merila ponudniku, ki bo pri posameznem sklopu ponudil izdelek ali več izdelkov, ki so v kateri izmed evropskih ali nacionalnih shem kakovosti in/ali so prejemniki drugih priznanj za kakovost, za kar je ponudnik tudi predložil ustrezno dokazilo oz. certifikat.« Torej gre za znak/potrdilo/certifikat, ki ga nosi artikel.

Znaki, ki jih navajate se nanašajo na podjetja. So certifikati oziroma standardi za (IFS) ocenjevanje dobaviteljev, (BRC) za sistem varne hrane, (FSSC in 22000) za sistem upravljanja varne hrane. Certifikat EKO, pa naročnik pogojuje pri ekoloških izdelkih, le ta pa se navezuje na izdelke.
Za lažje razumevanje podajamo razlago, ki smo jo pridobili na strani https://www.gov.si/podrocja/kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrana/varnost-in-kakovost-hrane-in-krme/sheme-kakovosti-in-promocija-lokalne-hrane/

Na enotnem evropskem trgu veljajo skupne, evropske sheme kakovosti, ki so predpisane z evropskimi uredbami. To so: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost in ekološka pridelava.
Nacionalne sheme kakovosti so predpisane z Zakonom o kmetijstvu. To so: označba višje kakovosti, dobrote z naših kmetij, integrirana pridelava in izbrana kakovost. Sheme kakovosti so dostopne vsem proizvajalcem. Vsak, ki se vključi v shemo kakovosti, mora upoštevati zakonsko predpisane pogoje.

Naročnik, pa bo pri tem merilu upošteval tudi druga potrdila za višjo kakovost, kot so potrdila iz raznih tekmovanj (npr. nagrada GZS) in podobno.


Datum objave: 25.09.2020   12:42
Vprašanja in odgovori:
ZAČIMBE - PAKIRANJA DO 50 g
V: 4 Cimet skorja Artikel je pakiran v vrečki. Ali lahko ponudimo navedeno. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe.
O: Da.

V: 6 Česen grobo mleti Na trgu je artikel v kozarčku pakiran po 70g. Ali lahko ponudimo navedeno pakiranje .V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

V: 12 Klinčki mleti Artikel je pakiran v vrečki . Ali lahko ponudimo vrečko. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe.
O: Da.

V: 20 Pehtran Artikel je pakiran v vrečki. Ali lahko ponudimo vrečko. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

ZAČIMBE PAKIRANJA DO 1000 g
V: 31 Cimet mleti do 500g Artikel je v dozi z navojem 600g. Ali lahko ponudimo navedeno pakiranje. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

V: 48 Poper bel mleti do 100g Artikel se nahaja v kozarčku z pokrovom pakiran 50g. Ali lahko ponudimo navedeno pakiranje. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

V: 49 Poper črn mleti do 100g Artikel se nahaja v kozarčku z pokrovom pakiran 50g. Ali lahko ponudimo navedeno? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

V: 64 Mešanica za perutnino do 100g. Artikel se nahaja v pakiranju 110g kozarček. Ali lahko ponudimo navedeno? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

DODATEK JEDEM
V: 82 "Dodatek jedem z zelenjavo brez ojačevalcev okusa - Vegeta 150G " Artikel brez konzervansov imamo v pakiranju 200 g. Ali lahko ponudimo navedeno. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe.
O: Ponudnik lahko ponudi pakiranje 200 g za dodatek jedem z zelenjavo brez ojačevalcev okusa. (vprašanje se nanaša »brez konzervansov«, kar ni enako »ojačevalcem okusa«.)

JUHE, JUŠNI VLOŽKI IN INSTANT IZDELKI
V: 87 Juha blejska Artikel se na tržišču nahaja kot blejska juha. Ali lahko ponudimo navedeno? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

V: 94 Juha z govejimi cmočki in testeninami do 1000g. Artikel ima sedaj pakiranje 2,4 kg. Ali lahko ponudimo navedeno pakiranje? V nasprotnem primero žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

V: 98 Zmes za krompirjevo testo do 5000g Atikel je na tržišču v pakiranju 10kg. Ali lahko ponudimo navedeno pakiranje? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

V: 100 Kruhove kocke popečene z okusom zelišč Artikla nismo našli. Ali lahko ponudimo popečene kruhove kocke z klasičnim okusom. ? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

V: 104 Tortilije pšenične do 1000g Artikel imamo v pakiranju 1143g. Ali lahko ponudimo navedeno pakiranje?
O: Da.

JUHE, JUŠNI VLOŽKI IN INSTANT IZDELKI
V: 110 Omaka divjačinska OD 500- 1000 G Artrikel je v pakiranju 1260g. Ali lahko ponudimo navedeno pakiranje. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

V: 124 Osnova (fond) škampov Artikel ni več dobavljiv. Prosimo za izbris postavke. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe.
O: Naročnik umika iz potreb zap. št. 124 Osnova (fond) iz škampov.

V: 131 Preliv solatni smetanov Artikel ni več dobavljiv. Ali lahko ponudimo preliv z zelišči oziroma francoski preliv? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe.
O: Ponudnik lahko ponudi »francoski preliv«.

KIS
V: 139 Kis z okusom pehtrana Artikel se na trgu nahaja kot zeliščni kis. Ali lahko ponudimo navedeno? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe.
O: Da.

V: 140 Kis z okusom rožmarina Artikel se na trgu nahaja kot zeliščni kis .Ali lahko ponudimo navedeno? Oziroma prosimo za izbris postavk. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe.
O: Naročnik umika iz potreb zap. št. 140 Kis z okusom rožmarina.


ČAJ PRAVI
V: 146 "Čaj pravi beli, tip Teekanne ali
podobno" Artikel ni več dobavljiv. Prosimo za izbris postavke. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Naročnik umika iz potreb zap. št. 146 »Čaj pravi beli, tip Teekanne ali podobno«

ČAJ ZELIŠČNI
V: 158 Čaj zeliščni okus alpskih zelišč veriga od 500-1000G Ali lahko ponudimo artikel ki ni vezan v verige. Vrečke so pakirane posamezno?
O: Da.

V: 164 Čaj zeliščni okus šipek Artikel se nahaja v kombinaciji z hibiskusom. Ali lahko ponudimo navedeno kombinacijo ,v nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

KAVA IN KAKAV
V: 167 Kava žitna instant prosimo za pojasnitev. Ali zahtevate kavo žitno, kot projo ali kavo žitno instant, kot benquck?
O: Naročnik izkazuje potrebo po kavi žitni tip proja.

V: 170 Vroča čokolada Artikel imamo pakiran v embalaži 28g *40kosov.Ali lahko ponudimo navedeno pakiranje,v nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

KOSMIČI
V: 174 Kosmiči s čokolado tip "muesli" v zahtevah imatew navedeno musli čokoladni naj vsebujejo nad 25% čokolade , Artikla nismo našli. Ali lahko ponudimo musli ki vsebujejo 10% čokolade? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Naročnik popravlja zahtevo po deležu čokolade na najmanj 10%.

IZDELKI ZA PEKO
V: 186 Prašek za utrjevanje stepene sladke smetane do 10g ali lahko ponudimo pakiranje 10g*3 kose ?
O: Da.

V: 187 Prašek, pecilni do 10g artikel je v pakiranju 13g. Ali lahko ponudimo pakiranje 13g*5 kosov.
O: Da.

V: 189 Kvas suhi do 10g ali lahko ponudimo pakiranje 5*7g?
O: Da.

DŽEM
V: 3 Džem brusnice 700-900G Džem brusnica v zahtevanem sadnem deležu (50% oziroma 45%) imamo pakiran v embalaži 300g. Ali lahko ponudimo navedeno? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

V: 5 Džem jagodni 700-900G Džem jagoda v zahtevanem sadnem deležu(50% oziroma 45%) imamo pakiran v embalaži 450g. Ali lahko ponudimo navedeno? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

V: 6 Džem marelični 700-900g Džem marelica v zahtevanem sadnem deležu(50% oziroma 45%) imamo pakiran v embalaži 450g. Ali lahko ponudimo navedeno? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

V: 7 Džem mešano sadje 700-900g Džem mešano sadje -gozdni sadeži v zahtevanem sadnem deležu(50% oziroma 45%) imamo pakiran v embalaži 240g. Ali lahko ponudimo navedeno? Vsebuje 70% sadni delež,V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Da.

SLADKOR
V: 11 Sladkor kristal, rjavi 1000 g ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
O: Da.

V: 15 Sladkor vanilijev do 15g ali lahko ponudoimo pakiranje 5*10g ?
O: Da.

V: 17 Umetno sladilo 250-500 tbl Ali lahko ponudimo pakiranje 650 tbl?
O: Da.

ČOKOLADNI NAMAZI
V: 22 Čokoladni namaz 400-600G artikel imamo v pakiranju 750g -Ali lahko ponudimo navedeno?
O: Da.

MED
V: 4 Med lipov 900-1000G Artikel imamo v pakiranju 450g Ali lahko ponudimo navedeno pakiranje. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe.
O: Da.


Datum objave: 29.09.2020   13:41
3. SKLOP: Testo in zamrznjeni izdelki - industrijski
V:12 Svaljki s piro Ali lahko ponudimo njoke sveže? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Naročnik vztraja pri izkazani potrebi, saj je navedeni artikel dobavljiv na trgu.

V: 15 Tortelini s sirom Ali lahko ponudimo torteline z skuto in špinačo? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Naročnik spreminja zahtevo, in sicer ponudnik lahko ponudi torteline ali kapelete s sirom.

V: 28 Burek mesni Artikel imamo v teži posameznega izdelka 260g ali 300g. Katero težo lahko ponudimo? V nasprotnem primeru žel ne moremo oddati ponudbe.
O: Ponudnik lahko ponudi mesni burek s težo posameznega izdelka 260 g.

sklop 1 -moka in mlevski izdelki
V: 17 Riž Parboiled Ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?
O: Ne.

V: 19 Riž Sant Andrea Ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?
O: Ne.

V: 21 Riž ekološki - priložiti certifikat Ali lahko ponudimo eko rjavi nebrušen riž?
O: DA s priloženim certifikatom.

V: 26 Kus kus Ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?
O: Ne.

sklop 2- testenine
V: 2 Lasagne Ali lahko ponudimo testo zalazanje zamrznjeno pakirano 2,5 kg?
O: Da.

V: 3 Mlinci brez jajc Ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?
O: Da.

V: 15 Peresniki polnozrnati Ali lahko ponudimo pirine peresnike pakirane pakirane 5kg ?
O: Da.

V: 20 Polžki ekološki - priložiti certifikat Ali lahko ponudimo bio peresnike?
O: Da.

V: 21 Polžki polnozrnati Ali lahko ponudimo polžke polnozrnate pakirane po 5kg
O: Ne.

V: 22 Klobučki ali podobno pirini Ali lahko ponudimo peresnike pirine?
O: Da.

V: 23 Rezanci jušni fidelini Artikel se ponavlja na poziciji 26.Prosimo za izbris ene izmed postavk.
O: Gre za različna artikla.

V: 30 Rezanci ajdovi Ali lahko ponudimo ajdove rezance pakirane po 2kg?
O: Da.

V: 37 Špageti tanjši Artikel imamo v pakiranju 5kg .Ali ga lahko ponudimo?
O: Da.

sklop 2-testenine
V: 29 Rezanci široki ekološki - priložiti certifikat artikel je brez količine. Prosimo za popravek
O: Naročnik ni izkazal potreb vrstico brišemo.

V:42 Zakuha jušna rinčice ali podobno arikel nima enote mere- prosimo za popravek.
O: Enota mere je kilogram.

V: Prosimo da v predračunu označite kateri artikli morajo vsebovati jajca in kateri so brez jajc.
O: Pri artiklih, ki se zahtevajo brez jajc, je poleg naziva jasno zapisano brez jajc, vsi ostali artikli so z jajci.

V: Ali pri artiklih kjer ni navedeno brez jajc, zahtevate artikle z jajci?
O: Da.

V: prosimo za pojasnitev. Velja za vse testenine.
Ali velja, da pri artiklih, kjer ni v poziciji navedeno, da potrebujete artikel z jajci, ponudimo artikle ki ne vsebuje jajc?
O: Pri artiklih, ki se zahtevajo brez jajc, je poleg naziva jasno zapisano brez jajc, vsi ostali artikli so z jajci.

V: Ocenjevalno merilo " OKOLJSKI VIDIK "
Ali boste upoštevali certifikat, ki se nanaša na proizvajalca in ne na dobavitelja?
O: Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel: »Naročnik bo dodelil točke v okviru tega ocenjevalnega merila ponudnikom, ki so vključeni v enega izmed sistemov ravnanja z okoljem.« Torej naročnik bo upošteval certifikate ponudnika dobavitelja.

V: Spoštovani, zanima nas, ali moramo soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja predložiti že v fazi oddaje ponudbe ali bo to moral predložiti samo izbrani ponudnik naknadno?
O: Soglasja za varnostno preverjanje predloži le izbran ponudnik po podpisu pogodbe.

V: Spoštovani, ali bomo lahko kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili menično izjavo z bianco menicami, namesto bančne garancije/kavcijskega zavarovanja?
Menice so za nas ponudnike enako zavezujoče v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, so pa za nas cenovno dostopnejše in enostavnejše za predložitev.
O: Naročnik ne spreminja pogoja. Ob podpisu pogodbe, bo potrebno predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

V: Spoštovani, kdaj je datumsko predviden začetek izvajanja javnega naročila?
O: Izvajati se bo začel takoj, ko bo z izbranim ponudnikom obojestransko podpisna pogodba, naročnik ocenjuje da konec meseca oktobra.

V: Spoštovani, prosimo za pojasnilo, kakšna dokazila moramo priložiti vezano na osnovno spodobnost, točka 1.1 in točka 1.2 in točka 1.4? Ali moramo sploh kaj prilagati ali zadostuje za obe točki izpolnjen ESPD obrazec?
O: Zadostuje izpolnjen ESPD obrazec.
Datum objave: 08.10.2020   08:30
2. SKLOP: Testenine
V: 14 Peresniki ekološki - priložiti certifikat kg - Artikla z jajci nismo našli; Ali lahko ponudimo artikel ,ki ne vsebuje jajc. Ekološki artikli se ne nahajajo v sestavi z jajci.
O: Da.

V: 13 Peresniki tip "mini" kg Artikla z jajci nismo našli. Ali lahko ponudimo artikel brez jajc?
O: Da

V: 15 Peresniki polnozrnati kg Artikla z jajci nismo našli. Ali lahko ponudimo artikel brez jajc?
O: Da

V: 20 Polžki ekološki - priložiti certifikat kg Artikla z jajci nismo našli Ali lahko ponudimo artikel,ki ne vsebuje jajc. Ekološki arikli se ne nahajajo v sestavi z jajci
O: Da.

V: 21 Polžki polnozrnati kg Artikla z jajci nismo našli.Ali lahko ponudimo artikel brez jajc?
O: Da.

V: 22 Klobučki ali podobno pirini kg Artikla z jajci nismo našli.Ali lahko ponudimo artikel brez jajc?
O: Da.

V: 25 Rezanci kodrasti brez jajc kg 10000 Artikel imamo v pakiranju 12kg. Ali lahko ponudimo navedeno pakiranje?
O: Da.

V: 30 Rezanci ajdovi kg Artikla z jajci nismo našli.Ali lahko ponudimo artikel brez jajc?
O: Da.

V: 31 Rezanci pirini polnozrnati jušni kg Artikla z jajci nismo našli.Ali lahko ponudimo artikel brez jajc?
O: Naročnik umika artikel iz potreb.

V: 32 Rezanci pirini polnozrnati široki kg Artikla z jajci nismo našli.Ali lahko ponudimo artikel brez jajc?
O: Da.

V: 38 Špageti tanjši ekološki - priložiti certifikat kg Artikla z jajci nismo našli Ali lahko ponudimo artikel ,ki ne vsebuje jajc. Ekološki arikli se ne nahajajo v sestavi z jajci
O: Da.

V: 39 Špageti polnozrnati tanjši kg Artikla z jajci nismo našli.Ali lahko ponudimo artikel brez jajc?
O: Da.

V: 40 Valvice ali podobno kg Artikla z jajci nismo našli.Ali lahko ponudimo artikel brez jajc?
O: Ne, ker je artikel z jajci dostopen na tržišču.

V: 44 Zakuha za juhe in enolončnice pirina zvezdice ali podobno kg Artikla z jajci nismo našli. Ali lahko ponudimo artikel brez jajc?
O: Da.

1.sklop
V: zap.št.10 - ali lahko ponudimo namensko moko za vlečeno in kvašeno testo ?
O: Da.

V: zap.št. 31 - smo slovenski proizvajalec mok in mlevskih izdelkov in izdelek koruzni zdrob polnozrnati insant smo ukinili, ker za izdelek ni povpraševanja na trgu. Tudi vaša razpisana količina je majhna na leto oz. na mesec 11 kg. Prosimo da izdelek brišete. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe.
O: Naročnik umika artikel iz potreb zap. št. 31: Zdrob koruzni polnozrnati instant

2. sklop testenine
V: zap.št. 3 - ali lahko ponudimo mlince brez jajc v 6kg pakiranju ?
O: Ne.

V: zap.št. 4 - ali lahko ponudimo mlince v 6 kg pakiranju ?
O: Ne.

V: zap.št. 5 - smo slovenski proizvajalec testenin in v asortimanu imamo ribano kašo z jajci ter ribano kašo z dodatkom korenčka, ribane kaše brez jajc ne delamo. Na trgu ne najdemo ribane kaše brez jajc. Tudi v vaših kakovostnih zahtevah imate ribano kašo opredeljeno samo kot jajčno testenino. Prosimo da brišete artikel, saj je v neskladju s kakovostnimi zahtevami. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe.
O: Naročnik umika artikel iz potreb.

V: zap.št 10 - peresniki brez jajc - Ali lahko ponudimo samo malce drugo obliko testenine brez jajc-zlate kitke svedri ?
O: Da.

V: zap.št. 13 - peresniki tip mini - kot slovenski proizvajalec imamo v ponudbi mini peresnike tribarvne: durum testenina, ki se od ostalih tribarvnih testenin na trgu razlikuje po tem, da je narejena s koprivo, rdečo peso in bučo, skratka z zelenjavnimi osnovami.
Kratka oblika mini peresnikov je idealna za pisane solate, glavne jedi in priloge.
Ali lahko ponudimo te mini peresnike ?
O: Da.

V: zap.št. 21 - polžki polnozrnati - v ponudbi imamo polnozrnate polžke dvojno zavite. Ali lahko ponudimo le-te ? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe.
O: Da.
V: zap.št. 31 - rezanci pirini polnozrnati jušni - artikla ne izdelujemo več in je ukinjen, saj povpraševanja na trgu za ta artikel ni. Tudi vaše potrebe po tem artiklu so zelo majhne 1,8 kg na mesec. Prosimo da artikel brišete in nadomestite s pirinimi polnozrnatimi zvezdicami. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
O: Naročnik umika artikel iz potreb.

V: zap.št. 42 - Ali lahko ponudimo rinčice v pakiranju 4 kg ?
O: Ne.

1. SKLOP: Moka in mlevski izdelki
V: 21 Riž ekološki - priložiti certifikat kg 1000 ali lahko ponudimo artikel v 800g pakiranju?
O: Da.

1. SKLOP: Moka in mlevski izdelki
V: 14 Pira kg 1000 ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
O: Da.

V: 18 Riž rjavi kg 1000 ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
O: Da.

V: 21 Riž ekološki - priložiti certifikat kg 1000 ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
O: Da.

V: 23 Ješprenj ekološki - priložiti certifikat kg 1000 ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
O: Da.

V: 28 Zdrob pšenični instant kg 1000 ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
O: Da.

V: 30 Zdrob koruzni instant kg 1000 ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
O: Da.

V: 31 Zdrob koruzni polnozrnati instant kg 1000 ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju?
O: Da.

V: 32 Koruzni zdrob ekološki - priložiti certifikat kg 1000 ali lahko ponudimo artikel v 500g
pakiranju?
O: Da.

V: 33 Žganci ajdovi instant kg 5000 ali lahko ponudimo artikel v 2000g pakiranju?
O: Da.

V: 34 Žganci koruzni instant kg 1000 ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
O: Da.

2. SKLOP: Testenine
V: 4 Mlinci kg 1000 ali lahko ponudimo artikel v 5000g pakiranju?
O: Ponudnik mora ponuditi pakiranje do 1000 g.

V: 7 Kaša ribana ekološka - priložiti certifikat kg 1000 na slovenskem tržišču žal ne najdemo zahtevanega artikla z EKO certifikatom. Ali lahko ponudimo NE EKOLOŠKI artikel? V nasprotnem se žal ne moremo prijaviti.
O:Naročnik umika artikel iz potreb.
V: 27 Rezanci široki brez jajc kg 5000 ali lahko ponudimo artikel v 6000g pakiranju?
O: Da.

V: 40 Valvice ali podobno kg 5000 ali lahko ponudimo artikel v 8000g pakiranju?
O: Da

V: 41 Valvice ekološke - priložiti certifikat kg 1000 na slovenskem tržišču žal ne najdemo zahtevanega artikla z EKO certifikatom. Ali lahko ponudimo NE EKOLOŠKI artikel? V nasprotnem se žal ne moremo prijaviti.
O: Naročnik umika artikel iz potreb.

V: 43. Zakuha jušna zvezdice ali podobno kg 1000 ali lahko ponudimo artikel v 5000g pakiranju?
O: Ponudnik mora ponuditi pakiranje do 1000 g.

3. SKLOP: Testo in zamrznjeni izdelki - industrijski
V: 12 Svaljki s piro kg 15000 zahtevanega artikla ne najdemo zamrznjenega; na slovenskem tržišču obstajajo zgolj sveži. Ali lahko ponudimo sveže, hlajen izdelek? V nasprotnem se žal ne moremo prijaviti.
O: Na slovenskem tržišču je dostopen zamrznjen artikel svaljki s piro v zamrznjeni obliki. Hlajen izdelek za naročnika ni uporaben.

V: 13 Svaljki rženi kg 15000 zahtevanega artikla ne najdemo zamrznjenega; na slovenskem tržišču obstajajo zgolj sveži. Ali lahko ponudimo sveže, hlajen izdelek? V nasprotnem se žal ne moremo prijaviti.
O: Na slovenskem tržišču so dostopni svaljki z rženo moko v zamrznjeni obliki. Hlajen izdelek za naročnika ni uporaben.

V: 14 Svaljki koruzni kg 15000 zahtevanega artikla ne najdemo zamrznjenega; na slovenskem tržišču obstajajo zgolj sveži. Ali lahko ponudimo sveže, hlajen izdelek? V nasprotnem se žal ne moremo prijaviti.
O: Na slovenskem tržišču so dostopni svaljki s koruznim zdrobom v zamrznjeni obliki. Hlajen izdelek za naročnika ni uporaben.

V: 32 Polpeti žitni kg 15000 na slovenskem tržišču žal ne najdemo zahtevanega artikla. Proizvajalec je artikel izločil iz svojega asortimana. Ali lahko ponudimo PROTEINSKE, 4 stročnice, polpete? V nasprotnem se žal ne moremo prijaviti.
O: Ponudnik lahko ponudi predlagani artikel.Datum objave: 08.10.2020   16:42
Naročnik spreminja sledeče roke:
- Rok za oddajo ponudb; nov rok 15.10.2020 ura ostaja nespremenjena
- Rok za odpiranje ponudb; nov rok 15.10.2020 ura ostaja nespremenjena


Naročnik objavlja tudi popravek na že objavljene odgovore za artikel iz Sklopa 2 - pozicija 3 - Mlinci brez jajc: Ponudnik mora ponuditi pakiranje do 1000 g.3. sklop Testo in zamrznjeni izdelki
V: zap.št. 1 - smo slovenski proizvajalec različnih cmokov in dobavitelji številnim javnim ustanovam in teža posameznega cmoka je 50g. Ali lahko ponudimo kruhove cmoke s težo posameznega kosa 50g ? v nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe ?
O: Da.

V: zap.št. 2 - cmoki z lešnikovim nadevom - ali lahko ponudimo s težo posameznega cmoka 50g ?
O: Da.

zap.št. 3 - cmoki s kakavovim in mlečnim nadevom - ali lahko ponudimo s težo posameznega kosa 50g ?
O: Da.

V: zap.št. 13 -svaljki rženi- žal v našem proizvodnem programu nimamo rženih svaljkov, v ponudbi imamo tudi polnozrnate svaljke in glede na to da jih nimate v sklopu, sprašujemo ali lahko ponudimo le-te ? V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe.
O: Da.

V: zap.št. 15 tortelini s sirom ali lahko ponudimo ravioli s sirom ?
O: Naročnik spreminja zahtevo in sicer ponudnik lahko ponudi torteline ali kapelete ali raviole - vse tri oblike s sirom.

V: zap.št. 16 tortelini z mesnim nadevom Ali lahko ponudimo ravioli mesni ?
O: Da.

V: zap.št. 18 štruklji z orehovim polnilom Ali lahko ponudimo s težo posameznega kosa 150g ?
Kajti orehov nadev poveča težo samega izdelka na enoto velikosti.
O: Da.

V: Zap.št. 26 testo tanko vlečeno sveže prosimo za opredelitev »tanko« vlečeno testo, tudi v kakovostnih zahtevah ni opisa za tanko vlečeno testo. Prosimo za pojasnilo ali pa združitev s pozicijo 23. Kot proizvajalec testa, na trgu nismo zasledili povpraševanja po tankem vlečenem testu ter tudi vaša okvirna količina je zelo majhna 2,5 kg / mesec.
O: Naročnik umika iz potreb zap.št.26: Testo tanko vlečeno

V: zap.št. 27 - artikla ne izdelujemo več in je ukinjen, saj povpraševanja na trgu za ta artikel ni. Tudi vaše potrebe po tem artiklu so zelo majhne 18 kg na mesec. Prosimo da artikel brišete. V nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe.
O: Naročnik umika iz potreb zap.št.27: burek s skuto, kranjsko klobaso in zeljem

V: Zap.št. 31 polpeti sojini Ali lahko ponudimo teža kosa 50g ?
O: Da.

V: Zap.št. 32 polpeti žitni Ali lahko ponudimo teža kosa 50g ?
O: Da.

V: Zap.št. 33 zrezek z zelenjavo - Ali lahko ponudimo teža kosa 100g ?
O: Da.