Dosje javnega naročila 002626/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Potrošni material za potrebe OP strok
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 549.621,49 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002626/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.04.2020
JN002626/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2020
JN002626/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2020
JN002626/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.09.2020
JN002626/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN002626/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.10.2020
JN002626/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.01.2021
JN002626/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.04.2021
JN002626/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.07.2021
JN002626/2020-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.10.2021
JN002626/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002626/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 175-422487

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580
+386 53301554

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Potrošni material za potrebe OP strok
Referenčna številka dokumenta: 200-14/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141120
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega materiala za potrebe OP strok po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1427.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 458.549,77 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega materiala za potrebe OP strok po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1427.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002626/2020-B01
Številka obvestila v UL: 2020/S 083-195539
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 24.04.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.08.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 22
Število prejetih ponudb MSP-jev: 21
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 22

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AdvaMed, prodaja medicinskih pripomočkov na debelo, d.o.o.
Vodovodna cesta 99
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring
Trnovec pri Dramljah 54A
3222
SI
Dramlje
Slovenija

Da
CARDIO trgovina in zastopanje d.o.o.
Peričeva ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MAC's Medical Handels GmbH
Schützenweg 22
2333
AT
Leopoldsdorf
Avstrija

Ne
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDIP, PRODAJA MEDICINSKE OPREME d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Brnčičeva ulica 17B
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
METALKA MEDIA, podjetje za prodajo medicinskih pripomočkov, d.o.o.
Cesta v Gorice 34C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Galjevica 81
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o. Ljubljana
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SAN.KO.M., trgovina, proizvodnja in kooperacija, d.o.o.
Ježica 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 506.538,22 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 458.549,77 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
Šempeter pri Gorici
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.09.2020