Dosje javnega naročila 005613/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje
ZJN-3: Odprti postopek

JN005613/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
JN005613/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005613/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 177-424313
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/javne-objave/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20667
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje
Referenčna številka dokumenta: 43001-355/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja železniške postaje Grosuplje
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 11.879.511,83 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja železniške postaje Grosuplje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 11.879.511,83 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
podaljšanje roka za oddajo ponudb
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
glej RD
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
glej RD

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 100 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.10.2020   10:05
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.09.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2020   08:53
VPRAŠANJE
Prosimo Naročnika, da objavite točen URL naslov kjer se nahaja IZN dokumentacija.

ODGOVOR

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300125/narocilo.html


Datum objave: 17.09.2020   12:50
1.Datum prejema: 11.09.2020 12:39

Kje lahko ponudnik dobi projekte?

Lep pozdrav.

Odgovor:
Projektna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu:
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300125/narocilo.html

2. Datum prejema: 11.09.2020 09:41

Pozdravljeni.

Na URL naslovi ki ga je navedel naročnik je samo razpisna dokumentacija brez projektov.

Kje lahko ponudniki dobijo izvedbene projekte?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Odgovor:
Projektna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu:
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300125/narocilo.html


3. Datum prejema: 11.09.2020 09:12

V razpisni dokumentaciji v "Navodilih za pripravo ponudbe" ste napisali: "IZN je na razpolago ponudnikom v elektronski obliki na portalu naročnika DRSI, spletni naslov: http://www.di.gov.si".
V odgovoru, objavljenem dne 11.09.2020 ob 08:53, ste navedli URL naslov http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300125/narocilo.html. Na tem naslovu se nahaja samo razpisna dokumentacija, ki ne vsebuje IZN dokumentacije.
Prosimo vas, da le to objavite.

Odgovor:
Projektna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu:
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300125/narocilo.html


4. Datum prejema: 15.09.2020 15:56

Naročnik v točki 3.2.3.1 Tehnična in strokovna sposobnost navaja, da mora ponudnik v ponudbi izkazati, da za izvedbo del, na zgornjem ustroju železniških tirov razpolaga najmanj z naslednjo ključno mehanizacijo: nivelirno ravnalni stroj (linijska podbijalka); vlak za prevoz, razklad/naklad tirnic (dolž. 100-120m). Naročnika sprašujemo ali lahko predmeten pogoj naveden v točki 3.2.3.1 ponudnik izpolnjuje oz. zagotavlja z nominiranim podizvajalcem?

Odgovor:
Da. Kot je razvidno iz točke 2.5.4 Navodil za pripravo ponudbe, Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo (zahteve iz točk 3.2.3.1) po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.

5. Datum prejema: 14.09.2020 14:13

Na naslovu, kjer naj bi se nahajal IZN http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300125/narocilo.html , le tega ni. Je samo dokument SPLOŠNI IN POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEBO DEL. Prosimo, da nemudoma objavite IZN.

Odgovor:
Projektna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu:
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300125/narocilo.html


6. Datum prejema: 14.09.2020 08:29

Pozdravljeni.

Kje lahko ponudnik dobi vpogled v projekte?

Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Projektna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu:
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300125/narocilo.html


7. Datum prejema: 16.09.2020 13:55

Spoštovani.

Na spletni strani naročnika niso objavljene naslednje Specifikacije naročila-projektna naloga kot sledi:

- Specifikacija naročila-projektna naloga 3/2-PODHOD NA POSTAJI
- Specifikacija naročila-projektna naloga 4/3-ELEKTRIČNE INSTALACIJE V POSTAJNEM POSLOPJU
- Specifikacija naročila-projektna naloga 4/4-NOVI NN PRIKLJUČEK ZA POSTAJO GROSUPLJE
- Specifikacija naročila-projektna naloga 9/12-PASIVNA PROTIHRUPNA ZAŠČITA


Naročnika prosimo da objavi zgoraj navedene načrte.

Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik bo zgoraj omenjene načrte dodal in objavil na spletnem naslovu:
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300125/narocilo.html


Datum objave: 29.09.2020   09:53
8. Datum prejema: 17.09.2020 12:14

Pozdravljeni.

Po pregledu projektne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani naročnika ugotavljamo, da ni shem oken pri izvedbi pasivne protihrupne zaščite.

Naročnika prosimo da objavi vse sheme oken za pasivno protihrupno zaščito.

Hvala in lep pozdrav.


Odgovor:
Elaborat pasivne protihrupne zaščite, ki je osnova za njeno izvedbo je objavljen na portalu v rubriki »Specifikacija naročila-projektna naloga 9_12«. Vsebina elaborata vsebuje shematski prikaz oken (pozicije na stavbi), kot tudi natančno specifikacijo potrebne sanacije. Shematski prikaz oken je prikazan v grafični prilogi G.2, podrobne specifikacije pa v Predračunu v poglavju B.6.) Pasivna protihrupna zaščita.


9. Datum prejema: 18.09.2020 13:43

Prosim za pojasnilo postavk z naslednjim opisom:
"Zaporno bruno v gradbenem delu načrta". Ali te postavke ovrednotimo ali ne?
Odgovor:
Postavke v poglavju E.2.) SV NAPRAVE v predračunu, ki so vezane na zaporno bruno se ovrednotijo. Naročnik v ta namen objavlja popravek predračuna.10. Datum prejema: 18.09.2020 10:14

Vrstica 2150 v popisu del je zaklenjena. Ali ponudniki cene za to postavko ne vpisujemo?

Odgovor:
Omenjena postavka se ovrednoti. Naročnik v ta namen objavlja popravek predračuna.

11. Datum prejema: 18.09.2020 15:04

Prosimo za objasnitev naslednjih postavk:
2060 10 Zagotovitev pogojev za delo (pisarniški prostori, oprema). kpl 1,00 0,00 0,00 , ali gre za pogoje za delo izvajalca ali naročnika?

Odgovor:
Podrobnejša specifikacija postavke za zagotovitev prostorov za vodstvo projekta (Naročnik, Inženir) je definirana v dokumentu »Splošni in posebni tehnični pogoji za izvedbo del«, poglavje 1.15. Zagotovitev pogojev za delo.

2061 11 Zagotovitev osebnega vozila. kpl 1,00 0,00 0,00 , ali gre za osebno vozilo izvajalca ali naročnika? In koliko vozil in kakšna?

Odgovor:
Podrobnejša specifikacija postavke za zagotovitev osebnega vozila je definirana v dokumentu »Splošni in posebni tehnični pogoji za izvedbo del«, poglavje 1.15. Zagotovitev pogojev za delo.12. Datum prejema: 24.09.2020 13:59

Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji ste objavili ponudbeni predračun, kjer je v poglavju D (Splošno) v postavki 8 (oz. ID 2058) »Projektantski nadzor pri izvedbi vseh del« zapisana količina »komplet 1«.
Menimo, da tak način ponujanja projektantskega nadzora ne postavlja vseh ponudnikov v enakopraven položaj. Kar nekaj razpisov za izvedbo del na železniški infrastrukturi v zadnjih nekaj letih je imelo v ponudbenem predračunu razpisne dokumentacije predvideno (ocenjeno) število ur za projektantski nadzor.

Ali bo naročnik dopolnil ponudbeni predračun v poglavju D, postavka 8 in pod »količino« zapisal oceno predvidenih ur za projektantski nadzor?

Odgovor:
Naročnik je na predmetni postavki dodal ocenjeno število ur. V ta namen je objavljen popravek predračuna.Datum objave: 29.09.2020   16:44
13. Datum prejema: 25.09.2020 09:39

Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji : Navodila za pripravo ponudbe, točka 3.2.3.2 stran 12, ste pod zahtevami za kadrovske zmogljivosti za strokovnjaka za električne instalacije napisali:

5 Strokovnjak za električne inštalacije ima strokovno izobrazbo elektro smeri
je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom ali imenik aktivnih vodij del (Vz) pristojne poklicne zbornice v Republiki
Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega naročila ima reference pri vodenju izvedbe novogradenj, nadgradenj ali obnov električnih inštalacij pri vsaj
enem projektu gradnje ali nadgradnje ali rekonstrukcije železniške infrastrukture na območju EU, pri čemer je znašala vrednost del s področja
električnih inštalacij najmanj 300.000 EUR brez DDV. Referenčna dela je strokovnjak moral izvajati kot kader, ki v smislu določb GZ pomenijo funkcijo
vodje del ali vodje gradnje oz. so v smislu določb ZGO 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih del za strojne
inštalacije.

Kot je razvidno iz zadnjega stavka, pa za dela na elektro instalacijah zahtevate opravljaje funkcije odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih del za strojne inštalacije. Smatramo, da je tukaj prišlo do napake, zato vas pozivamo, da to popravite z odgovornim vodjem del ali odgovornim vodjem posameznih del za elektro inštalacije.


Odgovor:
Naročnik bo objavil popravek zahtev strokovnjaka za električne inštalacije.

14. Datum prejema: 28.09.2020 11:53

Za neobstoj razloga za izključitev po 75. členu ZJN-3, odstavek (1), ste za 3.1.1 točko Navodil zapisali, da je zaželeno, da ponudniki že v ponudbi predložijo potrdila o nekaznovanosti za pravne in fizične osebe, ki niso starejša od 3 mesecev šteto od dneva objave javnega naročila.
Na tem mestu vas opozarjamo na novo pakso dokazovanja nekaznovanosti gospodarskega subjekta in vsek zastopnikov, direktorjev, poslovodij, članov uprave.,.
Dkom odločitve in praksa dovoljujeta tudi način, da se odda za vsako tako zgoraj napisano osebo (pravno in fizično) eno potrdilo pred oddajo ponudbe in eno potrdilo po oddani ponudbi, na način, da se hkrati upošteva tudi določila drugih držav glede roka t.i. zakonske sodne rehabilitacije (izbris kazenske sodbe) oz. čas, da se obsodba izbriše iz kazenske evidence. Kar je pa v vsaki posamezni državi zakonsko drugače določena. V Sloveniji namreč velja, da je čas med enim in drugim izdanim potrdilom, tisti čas, ki še dokazuje nekaznovanost, 6 mesecev. Pri nekaterih državah je ta čas opredeljen celo tako, da se lahko ta nekaznovanost izkaže na način, da je med enim in drugim izdanim potrdilom iz kazenske evidence najdaljše vmesno časovno obdobje celo do treh let!
Naročnik ne more s svojimi navodili ignorirati tega dejstva in ne upoštevati zakonskih določil držav, iz katerih izhaja ponudnik s sedežem v drugi državi. Ta določila so tudi dostopna vsem in jih lahko naročnik preveri sam. Večina zakonov, vsaj držav, ki so članice Evropske unije, imajo te zakone prevedene v angleški jezik.
S takim določilom oz. navodilom kot ga navajate vi, kršite tudi 5. člen ZJN-3 načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, saj s tem, ko po nepotrebnem obremenjujte posameznega ponudnika, da mora na novo naročati dokumente, ki jih že ima in jih bo tudi dobil v pravem času in jim nalagati dodatno finančno in časovno obremenitev ponudnika.
Pozivamo vas, da spremenite vašo zahtevo glede starosti potrdil o nekaznovanosti (določenost največ 3 mesece stara potrdila pred objavo naročila), na način, da upoštevate tudi pravila glede izbrisa kazni in datiranja drugih, tujih, držav, v katerih se izdaja dokazila, s katerimi se izkazuje neobstoj razlogov za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ter dovolite, tudi, način dokazovanja nekaznovanosti s potrdilom pred oddajo ponudbe in potrdilom po oddaji ponudbe, upoštevajoč določila drugih držav ter vmesna obdobja izdanih potrdil pred skrajnim rokom za oddajo ponudb in po tem.
V primeru, da ne ugodite temu pozivu, boste kršili, poleg zgoraj navedenih načel, tudi načelo, določenega v 4. členu ZJN-3, načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, saj boste po nepotrebnem podaljševali čas, v katerem bi se pred državno revizijsko komisijo razjasneval spor glede zgoraj navedenih dejstev, torej čas, ki zagotavlja gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev. Tak spor je bil v preteklosti že rešen.
Naš poziv je v skladu z novejšimi odločitvami Državne revizijske komisije.

Odgovor:
Naročnik bo objavil popravek zadnjega odstavka opomb točke 3.1 Navodil.Datum objave: 30.09.2020   14:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v objavljenem predračunu je vrstica 2150 zaklenjena.
Ali lahko objavite korekten popis.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je danes na portalu JN DRSI objavil spremenjen predračun.


Datum objave: 02.10.2020   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim vas za informacijo ali je vsebina javnega naročila morda dostopna tudi v angleškem jeziku. In če je na kak način jo lahko prevzamemo.


Hvala.ODGOVOR

Vsebina javnega naročila ni dostopna v angleškem jeziku.
Datum objave: 07.10.2020   09:46
16. Datum prejema: 02.10.2020 07:47
Vprašanje:

V točki 2.5.4 Navodil za pripravo ponudbe je navedeno "Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo (zahteve iz točk 3.2.3.1) po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti."
Predvidevamo, da gre za napako in ne velja samo "iz točk 3.2.3.1", temveč je pravilno "iz točk 3.2.3.1 in 3.2.3.2". Prosimo za pojasnilo.


Hvala.


Odgovor:
Skladno s točko 3.2.3.2 Navodil za pripravo ponudbe lahko ponudnik glede pogojev v zvezi s kadrovsko sposobnostjo uporabi kadrovske zmogljivosti drugih subjektov pod pogojem, da bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti, gospodarski subjekt pa mora v ponudbi nastopati kot partner.


17. Datum prejema: 02.10.2020 10:44
Vprašanje:

Naročnika naprošamo, da pri sledečih postavkah poda količine oz. dolžine, saj tako ponudnik lahko pravilno vrednotili posamezno postavko.

ID
198 Zakoličba posameznih komunalnih vodov, nadzor pri izvajanju gradbenih del na območju križanja in zaščita komunalnih vodov; ocena (kakšna dolžina ?)
489 Zakoličenje TK vodov s strani upravljavca (kakšna dolžina ?)
490 Zakoličenje elektro vodov s strani upravljavca (kakšna dolžina ?)
491 Zakoličenje kanalizacije s strani upravljavca (kakšna dolžina ?)
583 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (kaj pomeni 6 kosov? (Ali je to 6 različnih komunalnih vodov in kakšnih dolžin ali zakoličba 6 točk za posamezni komunalni vod ?)
609 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (kaj pomeni 6 kosov? (Ali je to 6 različnih komunalnih vodov in kakšnih dolžin ali zakoličba 6 točk za posamezni komunalni vod ?)
640 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (kaj pomeni 6 kosov? (Ali je to 6 različnih komunalnih vodov in kakšnih dolžin ali zakoličba 6 točk za posamezni komunalni vod ?)
B.9.) 1.2. Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 (ali se ta postavka nanaša na geodetska dela v sklopu preddel ali tudi v celotni fazi gradnje podhoda. V tem primeru je potrebno specificirati npr. koliko ur prisotnosti geodeta se pričakuje)
1306 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ter stroški nadzora predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij v času gradnje (ta postavka ne vključuje zgolj geodetskih del niti kakšno dolžino komunalnih vodov je potrebno zakoličiti. Lahko pa ponudimo ceno za dve geodetski uri kot je navedeno)
1645 Zakoličenje vseh drugih obstoječih podzemnih komunalnih vodov (kanalizacija, voda, elektrika, javna razsvetljava , CATV, plin, ...) in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del, (tudi tu ni navedeno točno število komunalnih vodov in njihove dolžine)
2059 Zakoličba posameznih infrastrukturnih vodov (elektrika, komunala, plin, CATV...) po navodilih posameznih upravljavcev, nadzor upravljavcev posameznih vodov pri izvajanju gradbenih del na območju križanja in zaščita komunalnih vodov za celotno območje železniške postaje, ki je predmet nadgradnje. (tudi tu ni navedeno točno število komunalnih vodov in njihove dolžine).


Odgovor:
Območja križanja z obstoječimi komunalnimi vodi in dolžine posameznih vodov so podatki, ki so razvidni iz projektne dokumentacije. Od ponudnika se zahteva, da pred oddajo ponudbe, pregleda in natančno prouči projektno dokumentacijo ter na podlagi tega predvidi strošek za omenjene storitve, ki se bodo izvajale s strani pristojnih upravljavcev vodov. Naročnik v zvezi s tem, razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.


18. Datum prejema: 02.10.2020 14:02
Vprašanje:

Spoštovani,

V dokumentu 3674_6-3_00_Nacrt-TK-naprav_tekst_dop.pdf, ki zajema Načrt: 6/3 Načrt TK naprav ste v poglavju 3.2.2.2 Tehnične specifikacije prikazovalnikov na strani 11 specificirali:
- Zunanji LCD prikazovalnik: Svetilnost: 2000 cd/m2.
V dosedanjih projektih je bilo navajano v specifikacijah, da je svetilnost za zunanji LCD prikazovalnik, ki ni izpostavljen direktnemu soncu , minimalno 1500 cd/m2.
- Tirni LED prikazovalnik: Velikost znakov: 120 mm
V dosedanjih projektih je bilo navajano v specifikacijah, da je minimalna velikost znaka 80 mm.

Naročnika prosimo, da spremeni omenjene specifikacije, da bodo v skladu z že izvedenimi projekti.

Lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik korigira razpisne zahteve, kot sledi:
- Zunanji LCD prikazovalnik, ki ni izpostavljen neposredno soncu: svetilnost najmanj 1500 cd/m2.
- Tirni LED prikazovalnik: velikost znakov najmanj 80 mm.19. Datum prejema: 02.10.2020 20:11
Vprašanje:

Ali lahko isti gospodarski subjekt pri tem javnem naročilu nastopa hkrati kot ponudnik in podizvajalec pri drugem ponudniku?

Odgovor:
Isti gospodarski subjekt lahko nastopa kot ponudnik v eni ponudbi in kot podizvajalec pri drugem ponudniku.


20. Datum prejema: 05.10.2020 06:19
Vprašanje:

Pozdravljeni,
glede na zahtevnost priprave ponudbe vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni. Hvala.

Odgovor:
Naročnik je oblikoval rok za oddajo ponudb na podlagi veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja in glede na obseg predmetnega javnega naročila, zato roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

21. Datum prejema: 06.10.2020 09:27
Vprašanje:

Zaradi kompleksne in obsežene priprave dokumentacije, ki je potrebna za prijavo na razpis, naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo prijave vsaj za 14 dni. Podaljšanje roka je tudi v interesu naročnika, saj s tem odpre možnost, da prejme večje število konkurenčnih prijav, kar lahko za naročnika pomeni tudi bolj gospodarno porabo sredstev za izvedbo projekta. Hvala.

Odgovor:
Naročnik je oblikoval rok za oddajo ponudb na podlagi veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja in glede na obseg predmetnega javnega naročila, zato roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

22. Datum prejema: 06.10.2020 12:05

prosimo za sheme sanitarnih sten

1. Montažna sanitarna stena s HPL gladkimi ploščami (kot npr. Funder max kompozitne plošče). Nosilna konstrukcija iz inox profilov in stojk, ki so sidrane v tla in steno. Sidrne ploščice so pokrite z inox rozeto.
a) S1 - zid. mera 210/200, svetla mera 130+80/200 cm, enokrilna, notranja vrata v montažni sanitarni steni, rumene barve RAL 0635, po izbranem vzorcu.
Vrata imajo tipsko okovje 1A kvalitete, kovinsko kljuko, univerzalno desno ali levo zapiralo z barvnim indikatorjem in metuljčkom za odpiranje vrat navzven.
Višina stene je 190 cm in je 10 cm dvignjena od tal kos 3
b) S2 - višina stene je 190 cm (do okenske police) in je 10 cm dvignjena od tal, širina je 60 cm. Rumene barve RAL 0635, po izbranem vzorcu kos 1
Odgovor:
Sheme sanitarnih sten so priložene v načrtu 1/3 Načrt ureditve SVTK prostorov, risba št. 16.

23. Datum prejema: 06.10.2020 11:28

Razpis je precej obsežen zato prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb

Odgovor:
Naročnik je oblikoval rok za oddajo ponudb na podlagi veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja in glede na obseg predmetnega javnega naročila, zato roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Datum objave: 12.10.2020   09:42
24. Datum prejema: 06.10.2020 13:52
Vprašanje:

Spoštovani.

Naročnik je objavil nov popis del, v katerem so upoštevane spremembe in dopolnitve. Prosimo da vse spremembe oz. dopolnitve opisa postavke, enote in količine označite, tako da bodo ponudniki vedeli za katere spremembe oz. dopolnitve gre.

Pri tako obsežnem popisu del bi bilo to za ponudnike zelo dobrodošlo.

Odgovor:
Zaradi naknadno ugotovljene napake v seštevanju postavk, naročnik objavlja nov popravljen predračun (Ponudbeni predračun Grosuplje sprememba 2). Priložen dokument predstavlja končno verzijo, ki jo morajo ponudniki upoštevati kot izhodišče za oddajo ponudbe. Naročnik bo posledično podaljšal rok za oddajo ponudb do 23.10.2020.


25. Datum prejema: 07.10.2020 09:27
Vprašanje:

V navodilih za pripravo ponudbe v poglavju 4.4 Zavarovanje za resnost ponudbe
Predloženo mora biti finančno zavarovanje v skladu z določili iz točke 2.6.1 navodil. Zavarovanje za resnost ponudbe se priloži kot »pdf« dokument v razdelek »druge priloge«. Ali je lahko bancna garancija za resnost ponudbe izdana elektronsko, kar ponemi, da je podpisan z digitalnim podpisom in brez žiga ali mora biti podpisana ročno in z žigom?

Odgovor:

Bančna garancija za resnost ponudbe je lahko izdana elektronsko, pri čemer mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom.

26. Datum prejema: 07.10.2020 09:34
Vprašanje:

Spoštovani,
prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Odgovor:

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 23.10.2020.