Dosje javnega naročila 005522/2020
Naročnik: OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
Gradnje: JP888611 Pokopališka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005522/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.09.2020
JN005522/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
JN005522/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005522/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Ulica Bratka Krefta 14
9244
SI
Sveti Jurij ob Ščavnici
Slovenija
marko.cus@sveti-jurij.si
+386 25644524

Internetni naslovi
http://www.sveti-jurij.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sveti-jurij.si/razpis/287950
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20671
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JP888611 Pokopališka
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija obstoječe javne poti JP888611 Pokopališka cesta v dolžini ca. 285 m in izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini 292m v območju Pokopališke ceste s priključitvijo na obstoječo fekalno kanalizacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
45233140
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija obstoječe javne poti JP888611 Pokopališka cesta v dolžini ca. 285 m in izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini 292m v območju Pokopališke ceste s priključitvijo na obstoječo fekalno kanalizacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.09.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.09.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2020   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.09.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.09.2020   09:03
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni,

Naročnika prosimo za pojasnilo in sicer pri zahtevah reference nas zanima ali mora biti dolžina ceste in kanalizacije 500 vsakega posebej, ali samo kanalizacije 500m?

Glede na zahtevani referenčni pogoj naročnika prosimo da upošteva kot referenčni pogoj tudi izvedbo meteorne kanalizacije, in ne samo fekalne kanalizacije. Prav tako zahtevana dolžina kanalizacije 500m ni sorazmerna z dolžino kanalizacije ki jo je potrebno izvesti cca 300m, zato tudi tu prosimo za zmanjšanje kriterija dolžine.
Namreč z postavljenimi pogoji je naročnik zelo omejil konkurenco.

ODGOVOR:

Naročnik spreminja Pogoje za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti (9.1.4), tako da se v navedenem poglavju spremeni 1. odstavek tako, da se glasi:
»Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kvalitetno in strokovno izvedel vsaj 2 referenčni nizki gradnji za izgradnjo ceste in fekalne kanalizacije. Za primerljivo gradnjo se šteje novogradnja ali rekonstrukcija ceste v dolžini vsaj 285m in gradnja fekalne kanalizacije v dolžini vsaj 292m. Za primerne reference se štejejo reference za gradnjo ceste s fekalno kanalizacijo, ali ločene reference za ceste in za fekalno kanalizacijo.«

Naročnik spreminja Kadrovski pogoji oziroma sposobnost (točka 9.1.5 razpisne dokumentacije), tako da se 1. odstavek glasi:

Ponudnik mora imenovati vodjo del, ki mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kvalitetno in strokovno vodil izgradnjo vsaj 2 referenčnih nizkih gradenj za izgradnjo ceste in fekalne kanalizacije. Za primerljivo gradnjo se šteje novogradnja ali rekonstrukcija ceste v dolžini vsaj 285m in gradnja fekalne kanalizacije v dolžini vsaj 292m. Za primerne reference se štejejo reference za gradnjo ceste s fekalno kanalizacijo, ali ločene reference za ceste in za fekalno kanalizacijo.

Izvedba meteorne kanalizacije se ne upošteva kot referenčni pogoj.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.09.2020   09:06
VPRAŠANJE:

Spoštovani,

glede na referenčni pogoj za gospodarski subjekt in kadrovski pogoj, pogoj izpolnimo z eno referenco - cesta in ena referenca - fekalna kanalizacija?

Ali je ustrezna referenca cesta in fekalna kanalizacija v eni referenci?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Na podlagi pravkar spremenjenega referenčnega pogoja, ki je razviden iz odgovora na prvo vprašanje jasno izhaja, da je ustrezna referenca tako cesta in fekalna kanalizacija v eni referenci ali cesta in fekalna kanalizacija vsaka posebej.

LP

Datum objave: 10.09.2020   09:07
Vprašanje:

Pozdravljeni,

ali lahko referenčni pogoj izgradnja fekalne kanalizacije izpolnimo tudi z meteorno kanalizacijo

ter

izgradnja ceste zadostimo pogoju tudi z rekonstrukcijo/obnovo ceste?

Lp

Odgovor:

Z meteorno kanalizacijo ne morete izpolniti referenčnega pogoja.

Z rekonstrukcijo ceste zadostite pogoju.

lp

Datum objave: 10.09.2020   09:09
Vprašanje:

Pozdravljeni.

Postavljamo vprašanje glede zahtevanih referenc iz RD:

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih izvedel dve primerljivi referenčni nizki gradnji za izgradnjo ceste in fekalne kanalizacije. Za primerljivo gradnjo se šteje gradnja ceste ter fekalne kanalizacije v dolžini vsaj 500 m.
Sprašujemo ali se za primerno referenco šteje samo novogradnja ceste ali je primerna referenca tudi rekonstrukcija ceste z izgradnjo fekalne kanalizacije v zahtevani dolžini 500 m.

Hvala za odgovor.

Odgovor:

Tudi rekonstrukcija je primerna referenca v skladu s spremembo referenčnega pogoja v odgovoru na prvo vprašanje postavljeno na portalu.

Lp

Datum objave: 10.09.2020   09:10
Vprašanje:

Strojno-ročni izkop (95/5) obstoječega gramozno-zemeljskega materiala v deb. do 60 cm za dosego planuma sp. ustroja. Gramozni material iz obstoječega parkirišča se odpelje na začasno deponijo in se kasneje uporabi za nasipe in posteljico. Ostali zemeljski material se odpelje na trajno deponijo do 6km. (odvoz na deponijo se vrši po dogovoru z investitorjem )
Prosimo naročnika, da vsaj v % definira količino odvoza v trajno deponijo in količino izkopa za ponovno vgradnjo - hvala.

Odgovor:

Od predvidenega strojno-ročnega izkopa v količini 763m3, je predvideno za ponovno vgradnjo v posteljico in zasip meteorne kanalizacije ca. 159m3 ( ca. 20% ), ostali zemeljski material od širokega izkopa v količini 604m3 (ca. 80%) se odpelje na trajno deponijo do 6km.

LP

Datum objave: 14.09.2020   14:41
VPRAŠANJE

Naročnika sprašujemo ali so se zaradi navedenih sprememb kaj spremenili predhodno objavljeni obrazci ?

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

obrazci se niso spremenili. V kolikor imate referenco za cesto oziroma kanalizacijo vsako posebej tako navedete v obrazcih "Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt" in "Referenčno potrdilo za kader". Torej navedete samo dolžino ceste ali kanalizacije. Posledično morate seveda priložiti več referenčnih potrdil.

Lp