Dosje javnega naročila 005621/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
Storitve: Prevzem, prevoz in obdelava odpadkov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov (klas. št. odpadka 19 12 12) - Kidričevo
ZJN-3: Odprti postopek

JN005621/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
JN005621/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.10.2020
JN005621/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005621/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 177-426568

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 58
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Metka Čretnik
gp.irsop@gov.si
+386 14204488
+386 14204483

Internetni naslovi
http://www.iop.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/366988/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20670
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem, prevoz in obdelava odpadkov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov (klas. št. odpadka 19 12 12) - Kidričevo
Referenčna številka dokumenta: 430-61/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem, prevoz in predelava cca. 1.600 ton odpadkov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 19 12 12
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lovrenc na Dravskem polju, Kidričevo
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo predvideva cca.:
1. Prevzem 1.600 ton odpadkov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 19 12 12 skladno s 4. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, v nadaljevanju: Uredba o odpadkih) - med odpadki je opaziti gramoz, pomešano steklo, manjšo stekleno embalažo (do 0,1l), porcelan in kose porcelana, plastične zamaške, čepe, kose plastične embalaže in manjšo plastično embalažo (do 0,1l), tube, kartuše, igrače, zobne ščetke Velikost odpadkov ne presega 10cm. Med odpadki je opaziti tudi kose izrabljenih gum. Odpadek je primeren za energetsko izrabo po predhodno izvedeni predobdelavi ali za odlaganje na odlagališču nenevarnih odpadkov. Odpadki se nahajajo na območju nekdanje gramozne jame - zemljišča s parc. št. 835/1, 838/2, 839/1 in 841/6, vse k.o. Lovrenc na Dravskem polju.
2. Prevoz 1.600 ton odpadkov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 19 12 12, navedenih v prvi alineji te točke, do obrata za obdelavo in vmesno predobdelavo ali do odlagališča za nenevarne odpadke.
3. Oddajo 1.600 ton odpadkov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov, navedenih v prvi alineji te točke, v obratu za predobdelavo in njihovo predelavo ali na odlagališču nenevarnih odpadkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.10.2020   10:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN: https://ejn.gov.si/.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN, pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.10.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 58
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.09.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.