Dosje javnega naročila 000346/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: DOBAVA IN VGRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN OPREME ZA DALJINSKO VODENJE ZA OBJEKT PREVOZNA ELEKTRO NAPAJALNA POSTAJA HRASTOVLJE
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 425.480,30 EUR

JN000346/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 22.01.2018
JN000346/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.03.2018
JN000346/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.03.2018
JN000346/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 10.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000346/2018-C02 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 177-427522

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač, Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN VGRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN OPREME ZA DALJINSKO VODENJE ZA OBJEKT PREVOZNA ELEKTRO NAPAJALNA POSTAJA HRASTOVLJE
Referenčna številka dokumenta: 43001-264/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA IN VGRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN OPREME ZA DALJINSKO VODENJE ZA OBJEKT PREVOZNA ELEKTRO NAPAJALNA POSTAJA HRASTOVLJE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 348.754,34 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Hrastovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA IN VGRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN OPREME ZA DALJINSKO VODENJE ZA OBJEKT PREVOZNA ELEKTRO NAPAJALNA POSTAJA HRASTOVLJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
2014-SI-TMC-0301-M
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Vzpostavljen sistem je Slovenskim železnicam dobavilo in vgradilo podjetje Iskra d.d., zgrajen iz lastne strojne in programske opreme, redno posodabljen in vzdrževan. Ključni uporabniki Slovenskih železnic so zanj izšolani ter z večletnimi izkušnjami dobro seznanjeni, vešči uporabe, hitrega ukrepanja in vzdrževanja.
Zaradi zgoraj navedenega, se javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave za nakup in vgradnjo telekomunikacijske opreme in opreme za daljinsko vodenje ELEKTRO NAPAJALNO POSTAJO za objekt ELEKTRO NAPAJALNO POSTAJO Hrastovije odda podjetju Iskra d.d..
Razlogi za takšno odločitev so:
SDH oprema SparkLight ADM-1/4 in FMX oprema proizvajalca/dobavitelja Iskra, je identična z že delujočo opremo na vseh lokacijah in s tem popolnoma povezljiva. S tem bo izpolnjena bistvena zahteva po varnosti in zanesljivosti delovanja celotnega sistema, sistem zaščite in vodenja ELEKTRO NAPAJALNO POSTAJO Hrastovlje se mora vključiti v obstoječ SCADA sistem v vseh centrih vodenja, z uporabo standardizirane rešitve se izognemo morebitnim težavam pri integraciji opreme različnih proizvajalcev in podvajanju sistema vsa oprema že ima pridobljeno dovoljenje za vgradnjo (Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v železniško infrastrukturo, (Uradni list RS, št. 102/04)), oprema je že več let v uporabi v SŽ in kot taka dobro poznana, s čimer se izognemo dodatnim rizikom vpeljave druge opreme in izobraževanja kadra na SŽ,
Iskra d.d. kot ponudnik ima s SŽ sklenjeno tudi vzdrževalno pogodbo 24/7 za pomoč pri odpravi napak in za servisiranje omenjene opreme, s tem se izognemo podvajanju pogodb o vzdrževanju in dobavi rezervnih delov komunikacijska oprema se bo vključila v obstoječi nadzorni sistem SparkView, s čimer se izognemo morebitnim dodatnim zapletom s postavitvijo paralelnega nadzornega sistema (HW in SW), z uporabo preverjenih in standardiziranih rešitev ni dodatnih usklajevanj dobaviteljev in uporabnikov pri izvedbi ter minimizirana možnost napak v obratovanju zagotovljena je znana visoka razpoložljivost in zanesljivost sistema kot celote.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000346/2018-C01
Številka obvestila v UL: 2018/S 050-111107
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 09.03.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.02.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ISKRA, elektro in sistemske rešitve, d.o.o.
Stegne 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 395.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 348.754,34 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.09.2020