Dosje javnega naročila 005610/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.817.390,78 EUR

JN005610/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
JN005610/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.10.2020
JN005610/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2020
JN005610/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.12.2020
JN005610/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN005610/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN005610/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN005610/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN005610/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN005610/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN005610/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN005610/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN005610/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN005610/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
JN005610/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2021
JN005610/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2021
JN005610/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2021
JN005610/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2021
JN005610/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2021
JN005610/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2021
JN005610/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2021
JN005610/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2021
JN005610/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005610/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 177-425105
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Marija Žefran
marija.zefran@sb-nm.si
+386 73916170
+386 73321095

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si/
https://www.sb-nm.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20677
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE
Referenčna številka dokumenta: 16-26/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup ortopedskih endoprotez za obdobje 3 let, brez odpiranja konkurence.


II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: KOLČNE ENDOPROTEZE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: KOLENSKE ENDOPROTEZE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Ramenska endoproteza - MODULARNI SISTEM
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33181500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ramenska endoproteza - MODULARNI SISTEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ENDOPROTEZA KOMOLCA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ENDOPROTEZA KOMOLCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: PLOŠČE ZA PERIPROTETIČNE ZLOME STEGNENICE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PLOŠČE ZA PERIPROTETIČNE ZLOME STEGNENICE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: CEMENT IN PRIPOMOČKI ZA VGRAJEVANJE ENDOPROTEZ
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
CEMENT IN PRIPOMOČKI ZA VGRAJEVANJE ENDOPROTEZ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ENDOPROTEZA ZA STOPALO
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: ENDOPROTEZA ZAPESTJA
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ENDOPROTEZA ZAPESTJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.10.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.10.2020   09:01
Kraj: Elektronsko javno odpiranje ponudb.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.10.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.09.2020   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da ESPD objavite na svoji strani v obliki, ki jo bomo lahko prenesli za uvoz v sistem.

Hvala že vnaprej.

Lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA: Ali prav razumemo, da imate težave z uvozom ESPD-ja, ki je objavljen na naši spletni strani. Preverili smo ESPD pri ostalih razpisih, gre za popolnoma enako obliko, nihče o ponudnikov ni imel težav, zato ne vemo v čem je problem.
Datum objave: 18.09.2020   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vljudno prosim za sledeča pojasnila:
- Na strani 23 razpisne dokumentacije je navedeno, da bo naročnik od ponudnikov lahko zahteval reference ter da bo moral ponudnik dostaviti obrazec v primeru, da ga naročnik pozove. Na strani 35 pa je referenčna izjava navedena kot obvezna priloga. Zanima me ali je torej potrebno prilagati izpolnjene referenčne izjave v vlogi ali ne oz. ali priložimo le parafiran obrazec?

ODGOVOR NAROČNIKA: Referenčne izjave bo moral ponudnik dostaviti le v primeru, da ga bo naročnik k temu pozval.

- Sklop 2, podsklop 11 razpisuje ODLITEK FEMORALNI IN TIBIALNI ZA OSTEOTOMIJO. Tu gre za medicinski pripomoček narejen na podlagi CT slik posameznega pacienta, ki je 3D tiskan iz plastike. Pripomoček se uporablja le kot pomoč pri vstavljanju protez in ni sam predmet vstavitve. Po zaključeni OP se ga enostavno zavrže. Iz teh razlogov izdelek ni nosilec MRI cerifikata. Kako zadostiti kriteriju razpisa, da je potrebno priložiti MRI certifikat, če za razpisani izdelek le-ta ne obstaja? Prav tako, izdelek ni dostavljen v sterilni obliki, temveč so mu priložena navodila o validiranem sterilizacijskem postopku, kot je to običajno za take izdelke. Kako zadostiti splošnemu kriteriju, da morajo biti izdelki dostavljeni v sterilni obliki (kar je pravilo pisano verjetno na splošni namen razpisa endoproteze pri čemer pa so vodila sama le pripomoček za njihovo vstavljanje).

ODGOVOR NAROČNIKA: Predmetni artikel ni potrebno dostaviti v sterilni obliki. MRI certifikat ni potrebno prilagati za artikle, ki niso predmet vstavitve.Datum objave: 24.09.2020   12:20
VPRAŠANJE

Vprašanja za: V. SKLOP, 1.Podsklop:

1. Artikel pod zap.št. 22 je podvojen z artiklom pod zap.št. 21. Ali je mogoče prišlo do pomote in ste pod zap.št. 22 želeli vijake 4.0 mm ?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik popravlja strokovne zahteveza zaporedno št. 22 tako da glasi:
22 Vijak samonavojni, diameter 4mm, dolžine od 14 do 100mm

2. Za artikle pod zap.št. 11, 12 in 13 zahtevate enako število lukenj. Ali je mogoče prišlo do pomote in ste želeli pod zap.št. 12 ploščo z 12-timi luknjami in pod zap.št. 13 ploščo s 14-imi luknjami?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Naročnik popravlja strokovne zahteva za zaporedne št. 12 in 13 tako da glasijo:
12 PLOŠČA PERIPROTETIČNA ZA DIAFIZO FEMURJA, UKRIVLJENA, 249MM, 12 LUKENJ
13 PLOŠČA PERIPROTETIČNA ZA DIAFIZO FEMURJA, UKRIVLJENA, 289MM, 14 LUKENJ
Naročnik bo z namenom, da se izogne prevelikemu številu različnih verzij razpisne dokumentacije, čistopis le te objavil po roku za postavljanje vprašanj ponudnikov.
V čistopisu razpisne dokumentacije bodo zajete vse spremembe oz. popravki, ki bodo v času, ki ga imate ponudniki na voljo za postavljanje vprašanj objavljenih na Portalu javnih naročil.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

imam par vprašanj glede predračuna:

1. Ponudnikov naziv blaga - ali je lahko opis v angleškem jeziku (enak kot v tehnični dokumentaciji/OP tehniki proizvoda)
ODGOVOR NAROČNIKA: Ponudnikov naziv blaga je lahko v angleškem jeziku, razvidna pa mora biti velikost posameznega produkta.

2. Kataloška številka - v primeru, da je za določen proizvod večje število kataloških številk, ali vse vpišemo v predračun ali vpišemo samo eno, druge pa v dodatno tabelo katero priložimo?
ODGOVOR NAROČNIKA: V primeru, da je za določen proizvod oz. zap. št. na voljo večje število kat. številk v predračun vnesete kat. št. od-do (npr. 123-xx do 123-xx, 124-xx do 124-xx, E7000- E10000, ). Seznam vseh kataloških številk pa mora biti priložen v tabeli (v excelovi obliki), in sicer zložene v zaporedju, kot se sledijo v predračunu (sklop podsklop zap.št.) in jasno označene.
Pozor! Vse kataloške številke morajo biti zajete tako v predračunu (od-do), kot potem v podrobni specifikaciji (excelovi datoteki).

3. Ali so EAN kode obvezne?
ODGOVOR NAROČNIKA: EAN koda je obvezen podatek. Ne potrebujete ga navajati v predračunu, podatek pa mora biti obvezno naveden v elektronski dobavnici.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
V razpisni dokumentaciji za sklop I KOLČNE ENDOPROTEZE, podsklop 9 (na strani 26 v RD) piše: Podsklop 9: DVOJNA MOBILNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z NAVIGACIJO, v predračunu v excelu pa je za sklop I, podsklop 9 naveden artikel: KOLK REVIZIJSKO DEBLO-1. Ali je prišlo di tiskarske napake? Prosimo za pojasnilo.
ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Prišlo je do administrativne napake na str. 26 razpisne dokumentacije. Pravilno je: Podsklop 7: DVOJNO MOBILNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z NAVIGACIJO


VPRAŠANJE
Sklop VI. : Cementi:
1. podsklop, zap.št. 1-3: ali razpisujete zaprt vakuumski sistem za mešanje kostnega cementa, prednapolnjen s cementom ?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da.Datum objave: 24.09.2020   13:29
VPRAŠANJE

Spoštovani,

prosimo za informacijo katera informacija se zahteva pod razdelkom "Oznaka: " na portalu za prijavo, ter kaj označiti če ponudbo oddajo samostojno kot proizvajalec in prodajalec, možnosti so pa le sledeče tri:
skupna prijava/ponudba
uporaba zmogljivosti drugih subjektov
podizvajalci
hvala vnaprej za pojasnila in lep pozdrav,

ODGOVOR NAROČNIKA: Žal vprašanja ne razumemo. O kakšnem portalu z prijavo govorite, če gre za gre za za sistem Elektronsko javno naročanje (e-JN), preberite navodila ponudnikom za oddajo ponudbe oz. se v primeru težav obrnite na tel. številke navedene na spletni strani.
Datum objave: 28.09.2020   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
zanima nas ali moramo že v fazi ponudbe podati informacijo o EAN kodah za vse prijavljene dimenzije. Saj ponavadi prijavimo en artikel v predraču in ostale dimenzije v xls. tabeli kot priloga predračuna, saj je kataloških št. ogromno. Ali bi želeli že v fazi oddaje ponudbe imeti za vse dodatne dimenzije v prilogi predračuna tudi EAN kode. Hvala za vašo povratno informacijo!

ODGOVOR NAROČNIKA: Informacije v zvezi s predložitvijo EAN kod je naročnik že podal z odgovorom dne 24.9.2020, ob 12.20 uri.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji pri pogojih za izključitev, pogoj 1, nekaznovanost piše, da gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, sami priložijo potrdilo o nekaznovanosti oziroma priložijo zapriseženo izjavo v kolikor država sedeža teh dokumentov ne izdaja. Ali moramo v primeru, da sami pridobimo ta potrdila priložiti v dokumentacijo za oddajo tudi izponjena, podpisana in žigosana obrazca št. 4 in š. 5?
Hvala.
ODGOVOR NAROČNIKA: V kolikor k ponudbi priložite veljava potrdila, obrazcev 4 in 5 ne potrebujete prilagati.


VPRAŠANJE
V obrazcu predračun se zahteva EAN koda ter kataloška številka:
Pri sklopu II, podsklop 11 gre za medicinski pripomoček izdelan za posameznega uporabnika, zaradi česar sledi:
- pripomoček nima določene EAN kode.
- kataloška številka posameznega medicinskega pripomočka CAST se generira šele ob prejemu CT slik pacienta, ker izhaja iz kode bolnišnice, kirurga in pacientove kode.
Iz tega razloga informacije o kataloški številki in EAN kodi ob prijavi ne moremo podati. Kako to vpliva na zadostitev razpisnim pogojem?
ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik bo to upošteval. V tem primeru, v stolpec kataloška števila navedite razlog, zakaj ne morete podati podatka o kataloški številki.

VPRAŠANJE
Naročnik v sklopu 1.KOLČNE ENDOPROTEZE, 2.Podsklop: KLINASTO OBLIKOVANA RAVNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA S HIDROKSIAPATITOM ZA MINIMALNO INVAZIVEN ANTERIORNI KIRURŠKI PRISTOP
v predračunu pod postavko 13 zahteva: Kolk VLOŽEK keramični; velikosti za 28, 32, 36, 40 in 44mm glavo.

Naročnika sprašujemo, ali lahko ponudimo le keramične vložke velikosti za 28, 32 in 36mm glavo? Vaše zahteve za glavo se namreč nanašajo le na velikosti premera 28, 32 in 36mm (pozicija 7 in 8).
ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Prišlo je do administrativne napaka. Naročnik umik zahtevo po keramičnem vložku za glavo 40 in 44mm.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je v Sklopu 1 - podsklop 10 dovoljen konus vrata debla tudi 10/12?

ODGOVOR NAROČNIKA: DA


Datum objave: 29.09.2020   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lahko ponudimo na sklopu II. kolenske endoproteze, podkslop 8-totalna kolenska proteza 1 (cementna) anatomski insert namesto anatomske tibije? Ali lahko ponudimo inserte po 1mm do 12mm, brez 13mm?
Hvala.

ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Anatomski insert ni zamenjava za anatomsko tibio. Anatomski vložek je že razpisan pod zap. št. 3.
Datum objave: 02.10.2020   08:50
VPRAŠANJE
Ali vam lahko v sklopu VI. Cementi, 2. podsklop: Čepi distalni, ponudimo:
za dimenzijo 10 - čep dimenzije 10,6;
za dimenzijo 12 - čep dimenzije 13,5
za dimenzijo 14 - čep dimenzije 13,5
za dimenzijo 18 - čep dimenzije 18,5
za dimenzijo 20 - čep dimenzije 21,0?

ODGOVOR NAROČNIKA: NE. Razpon med dimenzijami je prevelik.


VPRAŠANJE
Sklop 1, Podsklop 3: opazili smo, da je v predračunu prišlo do napačnega vrstnega reda v stolpcu lastnosti 1. 9 in 10 vrstica naj bi odgovarjala opisu 10 in 11 vrstice?
ODGOVOR NAROČNIKA: DA. Prišlo je do napake. Naročnik popravlja tako, da opis glasi:
9 Kolk OVRATNIK iz titanijuma za revizijo, konus 12/14
10 Kolk PONVICA (revizijska); vel.: 48mm, 52mm, 54mm, 56mm, 62mm in 66mm. Brezcementna fiksacija. Izdelana naj bo iz jekla, prevlečenega z hidroksihepatitom. Možnost fiksacije z 4,5mm kortikalnimi vijaki.
11 Ploščica revizijska za ponvico; vel.: 44-54mm, 48-58mm, 52-62mm in 56-66mm. Izdelana naj bo iz jekla. Fiksacija z 4,5mm kortikalnimi vijaki.

Sklop 1, Podsklop 4, 1 kolk DEBLO kratko brezcem: prosimo vas, da dopustite CCD kot med 133° in 138°.
ODGOVOR NAROČNIKA: DA. Sprejemljiv je CCD kot med 133° in 138°.
Sklop 1, Podsklop 4, 2 kolk DEBLO kratko brezcem 2: prosimo vas, da dopustite CCD kot med 133° in 138° ter protezo pokrito samo s titanijevim nanosom (porous coating), saj le ta klinično dokazano omogoča dobro začetno stabilnost in fiksacijo v kost.
ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Sprejemljiv je CCD kot med 133° in 138° in kritje proteze samo s titanijevim nanosom.
Sklop 1, Podsklop 4, 9 kolk DEBLO skrajšano: prosimo vas, da dopustite CCD kot med 133° in 138°.
ODGOVOR NAROČNIKA: DA. Sprejemljiv je CCD kot med 133° in 138°.
Sklop 1, Podsklop 8, 1: ali lahko ponudimo deblo v devetih različnih velikostih in dolžino 129-177mm?
ODGOVOR NAROČNIKA: DA. Sprejemljiv je CCD kot med 133° in 138°.Datum objave: 02.10.2020   10:05
Naročnik v skladu z vsemi podanimi odgovori objavljenimi na Portalu javnih naročil objavlja popravek/spremembo razpisne dokumentacije, in sicer:

- Excelovo datoteka: I_Predračun - Seznam razpisanega blaga ali storitev, JN 16-26_2020;
- Wordovo datoteka: Popr 03_razpisna dok_16-26-20.


Prosimo, da navedene popravke upoštevate pri pripravi ponudbe in prvotno objavljen obrazec: obvezno (zaradi enotne elektronske obdelave podatkov) zamenjate s popravljenim obrazcem: »I_Predračun - Seznam razpisanega blaga ali storitev, JN 16-26_20«, ki je priložen k popravku razpisne dokumentacije tudi v primeru, če ne nudite blaga, ki je bilo predmet popravka.

V primeru, da boste ponudbo oddali na starem predračunu seznamu razpisanega blaga, vas bo naročnik po oddaji ponudbe, po potrebi (če bi prišlo do težav ob uvozu ponudbe v programsko aplikacijo naročnika) pozval na dopolnitev le-te, in sicer za prepis podatkov v pravo datoteko za »nesporne« vrste blaga, kjer bo ponudba jasno razvidna v javno objavljenem ponudbenem predračunu ponudnika (v razdelku, ki bo javno dostopen ob elektronskem odpiranju ponudb).


Ostale določbe in dokumenti razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni.

Popravki se nahajajo tudi na spletni strani naročnika, in sicer: http://www.sb-nm.si/
Javno naročilo: ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE
Dokumenti, ki se nanašajo na popravke razpisne dokumentacije:
- Obvestilo o popravku RD_02.10.2020
- I_Predračun - Seznam razpisanega blaga ali storitev, JN 16-26_20
- Popr 03_razpisna dok_16-26-20