Dosje javnega naročila 005545/2020
Naročnik: OBČINA PREBOLD, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
Gradnje: Obnova vodovoda ob Tovarniški cesti v Preboldu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005545/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005545/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PREBOLD
Hmeljarska cesta 3
3312
SI
Prebold
Slovenija
Simon Jan
simon.jan@prebold.si
+386 37036400
+386 37036405

Internetni naslovi
http://prebold.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20701
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova vodovoda ob Tovarniški cesti v Preboldu
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova vodovoda ob Tovarniški cesti v Preboldu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova vodovoda ob Tovarniški cesti v Preboldu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.09.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.09.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.09.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.09.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.09.2020   09:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali se poleg zasunov navedenih v popisu in sicer EV ZASUN kot Hawle E2 DN 80 Z VGRADNO GARNITURO IN CESTNO KAPO vgradijo zasuni drugih cenejših proizvajalcev?
Lp


ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi zasune s pripadajočo opremo, ki je najmanj enakovredna zahtevam iz razpisa.Datum objave: 10.09.2020   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V popisu del navajate:
1. hišni priključek d32:
Iso spojka dvojna d32
navrtni zasun za ductil ZAK 34
koleno vrtljivo ZAK 34 (pe dA32)
streme vulkanizirano DN 150 TIP 310
vgrad. garnitura tip H DN 6/4 h=0,8-1,20
podložna plošča Uni TIP 204
cestna kapa TIP 180

2. hišni priključek d50:
Iso spojka dvojna d32
navrtni zasun za ductil ZAK 46
koleno vrtljivo ZAK 46 (pe dA50)
streme vulkanizirano DN 150 TIP 310
vgrad. garnitura tip H DN 6/4 h=0,8-1,20
podložna plošča Uni TIP 204
cestna kapa TIP 180
Naročnik je pri postavkah vezanih na dobavo in montažo hišnih priključkov podal takšen
opis, iz katerega izhaja, da je zahtevan točno določen tip opreme od točno določenega
proizvajalca. Ker je naročnik zahteval, da mora biti pri dobavi in montaži zgoraj navedene
opreme obvezno ponujen in dobavljen »navrtni zasun za ductil ZAK«, je naročnik potencialne
ponudnike diskriminatorno omejil na način, da lahko ponudijo zgolj priključek znamke Hawle,
pri čemer naročnik nikakor ni dopustil kakršnegakoli odstopanja. Edina oprema, ki jo bo torej
naročnik štel kot ustrezno, je oprema proizvajalca Hawle. Edini proizvajalec hišnih priključkov
ZAK, ki je registrirana in zaščitena blagovna znamka, je namreč Hawle.
V okviru že podane ugotovitve o diskriminatornosti zastavljavec vprašanja torej poudarja, da
bo, v kolikor naročnik v okviru dopolnitve oziroma popravka razpisne dokumentacije v
spornem delu ne bo črtal nedovoljeno navedene znamke ZAK, katere edini proizvajalec je
družba Hawle, uveljavljal nezakonitost razpisne dokumentacije iz sledečih razlogov:
Kršitev zagotavljanja konkurence med ponudniki in enakopravne obravnave ponudnikov
Naročnik je s tem, ko je v popisu zahteval določen tip produkta, ki je vezan na enega
proizvajalca, posegel v konkurenčni položaj vseh tistih ponudnikov na trgu, ki niso Hawle in/
ali ki ne tržijo blagovne znamke ZAK. Naročnik je s takim navajanjem dal evidentno prednost
proizvajalcu Hawle in izločil vse ostale ponudnike, ki niso Hawle in/ali ne ponujajo hišnih priključkov
znamke ZAK. Javno naročilo je torej oblikovano na način, da nedovoljeno in nezakonito
preferira zgolj enega proizvajalca in to je družba Hawle.
Z navedeno nezakonitostjo je naročnik več kot očitno kršil temeljno načelo javnega
naročanja. V kolikor naročnik navedene zahteve ne bo ustrezno prilagodil, bomo primorani
pravno ukrepati.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi materiale, ki so po kvaliteti in zanesljivosti obratovanja ekvivalentni materialom, zahtevanim v popisu. To še posebej velja za sklop opreme : streme, zasun, vrtljivo koleno, vgradilna garnitura in cestna kapa. Navedeno bo ponudnik lahko dokazoval s tehnično dokumentacijo za posamezno ponujeno opremo in z njo povezanimi certifikati.Datum objave: 11.09.2020   12:05
VPRAŠANJE
Prosimo za razlago naslednjih postavk:

6.12 Izvedba začasnih prevezav s strani upravljalca z vsem potrebnim materialom in deli - obračun po dejanskih stroških - ocena 300,00 kpl 1,00

6.13 Montažna dela za prevezavo na javni vodovod s praznjenjem in polnjenjem javnega vodovoda - naročiti pri upravljalcu vodovoda - ocena 300,00 kpl 2,00


Ali je ponudnik dolžen upoštevati ocenjeni znesek?

ODGOVOR
Ponudniki so dolžni upoštevati ocenjeni znesek.