Dosje javnega naročila 005557/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Poslovni najem protokolarnega vozila, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 137.233,16 EUR

JN005557/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.09.2020
JN005557/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2020
JN005557/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.11.2020
JN005557/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2020
JN005557/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005557/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si
http://www.ljubljana.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367087/razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20705
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Poslovni najem protokolarnega vozila, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 430-690/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60171000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Poslovni najem protokolarnega vozila (brez voznika)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60171000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Poslovni najem protokolarnega vozila (brez voznika)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
stroški v življenjski dobi vozila100

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
določeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.09.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.09.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 9. 2020 in se bo izvedlo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.09.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.09.2020   10:04
Številka: 430-690/2020-6
Oznaka JN: 7560-20-210042
Datum: 18. 9. 2020ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika


Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »poslovni najem protokolarnega vozila, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki« številka objave na Portalu javnih naročil JN005557/2020-W01 z dne 8. 9. 2020, prejeli naslednja vprašanja:

1. vprašanje:
Vezano na JN005557/2020-W01 prosimo naročnika za dodatna pojasnila oz. za odgovore na vprašanja:

1. Ali stroške cestninjenja izven Republike Slovenije krije najemnik?

Odgovor: Da.

2. Ali se v primeru zamenjave vozila z novim vozilom v primeru kraje / totalke upoštevajo prevoženi kilometri s prejšnjim vozilom in prevoženi km z novim vozilom glede na pogodbeno dogovorjeno število km?

Odgovor: Da.

3. Na strani 10 razpisne dokumentacije navajate, da poslovni najem vključuje »neomejeno število vseh mehanskih popravil v neomejeni vrednosti, sestavnih delov in opreme vgrajenih serijsko ali dodatno, kot so zahtevani v opisu posameznega sklopa vozil«.

Pri omenjenem bi radi dodali, da se odobrijo popravila v neomejeni vrednosti, le ob predpostavki, da je uporabnik oz. najemnik z vozilom ravnal kot skrben gospodar in da nobeno popravilo ni bilo potrebno zaradi malomarnosti, namerne okvare ali poškodbe ali neprimernega ravnanja z vozilom. V nasprotnem primeru je uporabnik oz. najemnik dolžan sam pokriti stroške popravila v celoti. Prosimo za potrditev.

Odgovor: Da.

4. Ali uporabnik nosi stroške popravil, tistih popravil, za katera zavarovalnica zavrne zavarovalno kritje iz razlogov na strani najemnika (vožnja v nasprotju s pravili cestnega prometa, neupoštevanje svetlobnih indikatorjev v vozilu in napotkov potovalnega računalnika,)?

Odgovor: Upošteva se določila zadevnega javnega naročila oziroma pogodbe.

5. Ali je za naročnika sprejemljivo, da so prve pnevmatike ne glede na znamko pnevmatik tovarniške, saj se glede na to, da gre za premium vozilo pričakuje, da je proizvajalec predvidel kvalitetne pnevmatike?

Odgovor: Da.

6. Ali se rok 30 dni šteje od prijave tatvine do vrnitve vozila v posest najemniku ali do same izsleditve vozila?
Odgovor: Šteje se, da je vozilo izginilo, če ga ne najdejo v tridesetih (30) dneh od dneva, ko je bilo izginotje prijavljeno policiji.

7. »Ali se v primeru, če je vozilo v skladu z 2. odstavkom 10. člena osnutka pogodbe dobavljeno znotraj roka 150 dni, vendar v letu 2021, veljavnost pogodbe, kot je opredeljena v 16. členu osnutka pogodbe, avtomatsko podaljša, tako da bo dejanska uporaba vozila trajala 5 let?«

Odgovor: Da.

8. »Ali se v primeru trajanja pogodbe v letu 2026 5. in 6. alineja 1. odstavka 1. člena osnutka pogodbe nanaša tudi na leto 2026?«

Odgovor: Da.

9. »Glede na to, da javni razpis ne vključuje zavarovanja vozila, prosimo za podatek, kakšno zavarovanje bo za vozilo sklenil naročnik (odbitna franšiza, kritja, upravičenec iz zavarovanja).«

Odgovor:
ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
- Zakonsko določene zavarovalne vsote povečane za 100 % - Zelene karte se izdajajo zavarovancu za posamezno vozilo brezplačno
ZAVAROVANJE VOZNIKA
- AO plus zavarovanje voznika z zavarovalno vsoto 100.000 EUR za vsak posamezen škodni primer.
AVTOMOBILSKI KASKO
- Znesek odbitne franšize znaša 1% od nabavne vrednosti novega vozila, ki se določi na dan obračuna škode.
- Odbitna franšiza se upošteva samo pri nevarnosti prometne nesreče in padca ali udarca kakega predmeta.
- Delno kasko zavarovanje (brez franšize):
1. Kritje škode pomoči pri okvari, poškodbi ali reševanju vozila in potnikov kot zavarovanje avtomobilske asistence za osebna - maksimalno zavarovalno kritje, ki ga zavarovalnica nudi na trgu; 2. Razbitje stekla in povzročena škoda od divjadi ali domače živali (vključno kritje poškodb svetlobnih teles in ogledal);
3. Poškodbe na parkirišču po neznanem vozilu in snežne tvorbe; 4. Stroški najema enakovrednega osebnega vozila za čas potrebnega popravila na podlagi tovarniških normativov, če je osebno vozilo uničeno, poškodovano ali je izginilo (najmanj 10 dni). 5. Za osebno vozilo in sestavne dele zaradi tatvine, velike tatvine, ropa, roparske tatvine, in odvzema motornega vozila z namenom, da se ga protipravno uporabi za vožnjo; Šteje se, da je vozilo izginilo, če ga ne najdejo v tridesetih (30) dni od dneva, ko je bilo izginotje prijavljeno policiji.
- v vrednosti vozila je upoštevana vsa dodatna oprema, ki je vgrajena oz. pritrjena na vozilo in je ob nakupu navedena na računu, ter naknadno vgrajena - po prijavi zavarovanca. Vrednost vse dodatne opreme, vključno z nadgradnjo na vozilih, ki je bila nabavljena ob nabavi vozila se prišteje k vrednosti vozila in je vključena v zavarovanje vrednosti vozila.
- O izboru izvajalca, načinu popravila in nadomestnih delov odloča zavarovanec.
- V zavarovanje je vključeno doplačilo za odkup izključitve zavarovalnega kritja zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc na službenih vožnjah za vsa vozila. Zavarovalnica pa ima v tem primeru od voznika pravico uveljavljati povračilo, vendar največ v znesku 13.560 EUR.
- V avtomobilsko kasko zavarovanje je vključena nevarnost terorističnih dejanj s podlimitom kritja v višini 250.000 EUR, ki predstavlja letni agregat.


10. Pod točko 1 Vsebina poslovnega najema se zahteva zelena karta, ki je vezana na zavarovalno polico, prosimo naročnika za popravek točke oz. za potrditev, da je strošek zelene karte na strani naročnika.

Odgovor: Da.

11. Vezano na 18. člen Odstop od pogodbe, prosimo naročnika za potrditev, da se v primeru predčasne prekinitve pogodbe naredi poračun več/ manj prevoženih kilometrov.

Odgovor: Da.

Pojasnilo in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe

Objava:
- na Portalu javnih naročil RS.