Dosje javnega naročila 005606/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: ŽILNE OPORNICE
ZJN-3: Odprti postopek

JN005606/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
JN005606/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005606/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 177-425357
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20724
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ŽILNE OPORNICE
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-V1-30/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava žilnih opornic.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava žilnih opornic.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 1. točko 95.člena ZJN-3 lahko stranki okvirnega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje okvirnega sporazuma s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.10.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.10.2020   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.10.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.09.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.09.2020   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na to, da se ident JN št. 920600 - žilne opornice za zdravljenje žilnih perforacij (stent graft) uporablja v kritičnih trenutkih rupture ali perforacij koronarnih arterij med koronarnim posegom, ali naročnik zahteva, da so vse dimenzije stent graftov primerne za uporabo 6F vodilnih katetrih z min. premerom 0.070?
Hvala za odgovor


ODGOVOR
Da, stenti pod tem identom morajo biti do zahtevane dimenzije vsaj 4,5 mm kompatibilni s 6F vodilnimi katetri.Datum objave: 22.09.2020   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko pod ident JN-920600 žilne opornice za zdravljenje žilnih perforacij(stent graft) ponudimo stent graft dimenzij od 2,5 mm do 5.0 mm?

Hvala za odgovor


ODGOVOR
Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel predlaganih lastnosti. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.Datum objave: 22.09.2020   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko v skupini 001, pod identom 920100 ponudimo ustrezno žilno opornico DES zadnje generacije, z debelino stratov 75 µm 85 µm, ki ima na voljo izsledke multicentrične, randomizirane, primerjalne raziskave z drugim stentom s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov v obdobju dveh let, katere primarni rezultat je 6 mesečna izguba lumna, 12 mesečna stopnja TLF (target lesion failure), kamor spadajo srčna smrt, miokardni infarkt ciljne žile ali klinična revaskularizacija ciljne lezije in katere sekundarni rezultat je MACE, kamor spada smrt iz vseh razlogov, kakršenkoli miokardni infarkt ali kakršnakoli revaskularizacija in tromboza stenta, ki so bili objavljeni v strokovni literaturi EuroIntervention 2019, ki jo citira Science Citation Index (ISI), SciVerse Scopus, MEDLINE/PubMed in ima faktor vpliva; in izsledke OCT multicentrične, nerandomizirane, opazovalne raziskave s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov 6 mesecev in angiografskim sledenjem izgubi lumna in binarni restenozi, ki je objavljena v mednarodno odmevni reviji, ki jo citira PubMed in ima faktor vpliva ter ima kot primarno opazovan dogodek pojavnost restenoze?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne, saj je v strokovnih zahtevah jasno navedeno, da mora biti MACCE primarni opazovani dogodek v raziskavah.Datum objave: 22.09.2020   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko v skupini 001, pod identom 920100 ponudimo ustrezno žilno opornico DES zadnje generacije, z debelino stratov 75 µm do 85 µm, ki ima na voljo izsledke multicentrične, randomizirane, primerjalne raziskave z drugim stentom s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov v obdobju dveh let, katere primarni rezultat je 6 mesečna izguba lumna, 12 mesečna stopnja TLF (target lesion failure), kamor spadajo srčna smrt, miokardni infarkt ciljne žile ali klinična revaskularizacija ciljne lezije in katere sekundarni rezultat je MACE, kamor spada smrt iz vseh razlogov, kakršenkoli miokardni infarkt ali kakršnakoli revaskularizacija in tromboza stenta, ki so bili objavljeni v strokovni literaturi EuroIntervention 2019, ki jo citira Science Citation Index (ISI), SciVerse Scopus, MEDLINE/PubMed in ima faktor vpliva; in izsledke OCT multicentrične, nerandomizirane, opazovalne raziskave s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov 6 mesecev in angiografskim sledenjem izgubi lumna in binarni restenozi, ki je objavljena v mednarodno odmevni reviji, ki jo citira PubMed in ima faktor vpliva ter ima kot primarno opazovan dogodek pojavnost restenoze?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne, saj je v strokovnih zahtevah jasno navedeno, da mora biti MACCE primarni opazovani dogodek v raziskavah.Datum objave: 22.09.2020   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da dovoli, da se namesto obrazcev OBR-4 priložijo potrdila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki niso starejša več kot 30 dni od roka za oddajo ponudbe.

Hvala.

ODGOVOR
Ponudnikom ni treba v ponudbo priložiti dokazila o nekaznovanosti.
V primeru, da bodo ponudniki predložili dokazila o nekaznovanosti v ponudbo, le-ta ne smejo biti starejša od 4 mesecev od dneva roka za oddajo ponudb.

Ponudniki pa morajo predložiti izpolnjeno in podpisano soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (OBR-3) in izpolnjeno in podpisano soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR-4), ker bo naročnik na podlagi teh soglasij sam pridobil podatke iz kazenske evidence po roku za predložitev ponudb.
Datum objave: 24.09.2020   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik od ponudnika zahteva sledeče:

ponudnik mora v ponudbo priložiti lastno izjavo, da ima GTIN črtne kode za vse ponujene vrste
blaga. Zahtevane podatke je potrebno posredovati v obliki Excelove tabele z naslednjo strukturo:
- Zaporedna številka
- Naziv artikla
- Kataloška številka artikla
- GTIN koda artikla v polju Package
- GTIN koda artikla v polju Primary (v kolikor obstaja).

Ali zadostuje, da v ponudbi podamo zgolj lastno izjavo, da imamo GTIN črtne kode za vse ponujene vrste blaga (kot narekuje poglavje 2.3 Predložitev ponudbe, točka 10 lastna izjava, da ima GTIN črtne kode za vse ponujene vrste blaga)?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Zadostuje zgolj, da ponudniki v ponudbo predložijo lastno izjavo, da imajo GTIN - črtne kode za vse ponujene vrste blaga.Datum objave: 01.10.2020   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika sprašujemo ali lahko pod ident 920200, kjer zahteva stent 2-3 generacije s polimero, ki se razgradi in vsebuje zdravilo iz skupine limus, ponudimo stent 4. generacije (DES-4), brez polimera, z zdravilom iz skupine limus, vseh ustreznih dimenzij in debelin stratov ter z vsemi ustreznimi posebnimi strokovnimi zahtevami?


ODGOVOR
Ne. Naročnik zahteva razgradljivo polimero.