Dosje javnega naročila 005546/2020
Naročnik: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP SNEŽNIH TOPOV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.380,00 EUR

JN005546/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.09.2020
JN005546/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2020
JN005546/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.10.2020
JN005546/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005546/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Vintar
bostjan.vintar@sport.si
+386 014342396
+386 014342391

Internetni naslovi
https://www.zsrs-planica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367099/NAKUP_SNEŽNIH_TOPOV_razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20707
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
ŠPORT


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP SNEŽNIH TOPOV
Referenčna številka dokumenta: 200012
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42900000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga, katerega predmet je nakup 5ih snežnih topov z pripadajočo opremo, skladno z tehničnimi zahtevami in potrebami naročnika.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga, katerega predmet je nakup 5ih snežnih topov z pripadajočo opremo, skladno z tehničnimi zahtevami in potrebami naročnika.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.09.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.09.2020   09:10
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.09.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.09.2020   05:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.) Verjetno se top pozicionira ročno, ampak deluje pa avtomatsko?

2.) Zakaj rabite ravno 20-25 barov vodnega tlaka na topu? Kaj če nek izdelek dobro deluje pri 10 barih ali manj in na tak način privarčuje več kot polovico energije porabljene za črpanje vode? Ob neupoštevanju tega dejstva se protežira proizvajalce, ki za delovanje potrebujejo enormne vodne tlake.
Mar ne bi bilo bolje pri osemletni rentabilnosti upoštevat tudi tega dejstva?

3.) Nihče ne daje osemletne garancije in torej so tudi rezervni deli bistven del cene kubika snega. Mar ne bi bilo dobro v tem izračunu upoštevat tudi cenika rezervnih delov? Vsaj najosnovnejših kot so šobe, ventili, displeji, računalniki in podobno?

ODGOVOR

1.) Verjetno se top pozicionira ročno, ampak deluje pa avtomatsko?
DA

2.) Zakaj rabite ravno 20-25 barov vodnega tlaka na topu? Kaj če nek izdelek dobro deluje pri 10 barih ali manj in na tak način privarčuje več kot polovico energije porabljene za črpanje vode? Ob neupoštevanju tega dejstva se protežira proizvajalce, ki za delovanje potrebujejo enormne vodne tlake.
Mar ne bi bilo bolje pri osemletni rentabilnosti upoštevat tudi tega dejstva?

Režimi delovanja so odločitev naročnika

3.) Nihče ne daje osemletne garancije in torej so tudi rezervni deli bistven del cene kubika snega. Mar ne bi bilo dobro v tem izračunu upoštevat tudi cenika rezervnih delov? Vsaj najosnovnejših kot so šobe, ventili, displeji, računalniki in podobno?

8 let je za nas življenjska doba topa. Rezervne dele pa je nemogoče objektivno ovrednotiti, zato smo to vračunali v pavšalu dela strojnice 63 EUR na uro delovanja.Datum objave: 10.09.2020   06:01
VPRAŠANJE
Kako boste preverjali resničnost dobaviteljeve trditve o zmogljivosti ponujene opreme, da se ne pripeti zgodba iz razpisa za Stražo pri Bledu, kjer so ponudniki izdelkom pripisovali zmogljivosti, kakršnih na Straži ne dosežejo, tudi če trditve deliš z dva? V tem primeru bo zmagovalec tisti, ki najspretneje manipulira z podatki. Pri nas še nismo slišali, da bi kdorkoli, kadarkoli unovčil menico, če topovi nekega zmagovalca na razpisu niso dosegali zajamčenih rezultatov, bo tu drugače in z kakimi orodji boste to preverjali?

Zakaj za proizvodnjo snega upoštevate le energijo za top, za črpalke pa ne? Kaj ne bi bilo dobro upoštevat tudi porabljeno energijo za črpanje vode, saj se ve, da črpalke pokurijo približno enako vode kot topovi? Mislite, da ob majhni višinski razliki na skakalnici glede porabe energije ni zelo pomembno, če ima nek top gori na mizi 25 barov, ali 12 barov, ali še manj?

ODGOVOR


Naročnik je z razpisno dokumentacijo zahteval, da ponudnik priloži javno objavljeno dokumentacijo (lahko so tudi prodajni katalogi ali objave na uradni spletni strani), ki imajo navedene podatke, ki jih potrebujemo za izračun. Če ponudnik nima točno tistih podatkov, ki jih potrebujemo, jih lahko z izjavo pojasni, pri tem pa se mora sklicevati na javno preverljiv vir.

Upoštevamo tudi druge stroške, le da so vsi povezani z našim delujočim sistemom. Ker so topovi razporejeni na različnih mestih na skakalnici in so priključeni na isti cevovod, višinska razlika pa je lahko tudi 150 m se je naročnik odločil da morajo topovi delati v tem režimu.


Datum objave: 10.09.2020   06:02
VPRAŠANJE
Lepo prosim za natančnejšo razlago kaj pomeni postavka "Vrednost dela in črpališča na uro"?

ODGOVOR

Naročnik izračunava ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Ekonomsko najugodnejša ponudba vključuje nabavno ceno topov in vse ostale stroške, ki se pojavijo v obravnavanem obdobju. Zato je pri točki »Vrednost dela in črpališča na uro« vključuje vse stroške, ki nastanejo da top lahko deluje: servis, vzdrževanje, upravljanje, amortizacija in delo (v delo sta vključeni dve osebi), ki skrbijo za proizvodnjo snega. (Vrednost, ki jo je naročnik postavil v izračun je povprečje NC Planice v zadnjih 4 letih)


Datum objave: 11.09.2020   10:04
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ni nikjer opredeljeno ali gre za nove snežne topove, ali lahko ponudnik v ponudbo ponudi rabljene snežne topove.
Seveda z garancijo in, da rabljeni niso starejši od 3 leta in nimajo več kot 500 delovnih ur?

Prosim za odgovor

ODGOVOR

Gre za nove topove. Če bi želeli rabljene bi bila narejena metodologija za rabljene topove, ki bi upoštevala izrabljenost.Datum objave: 11.09.2020   10:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V točki 5: Specifikacija javnega naročila je opredeljeno, da mora snežni top imeti nastavitev položaja ročno, ki poteka preko ene osebe.
V kasnejšh tezah pa želite imeti avtomatski snežni top. Glede krmilja položaja snežnega topa je zagotovo boljši in bolj ekonomično krmiljenje preko avtomatike snežnega topa - tipke. ki lahko brez kakršnih koli naporov spremenijo položaj snežnega topa, pa naj bo to vertikalno ali horizontalno.
Spreminjanje položaja snežnega topa z pomočjo tipk (GOR-DOL in LEVO-DESNO) so v samem središču skakalnice z maksimalnim naklonom 37° zagotovo bolj ekonomične in prijetne za uporabnika samega. Saj ne potrebujejo dodatnih fizičnih sil upravljalca, ki bi lahko v tistem trenutku spremenil pozornost na ročno premikanje stroja v tem istem trenutku pa vemo, da na naklonu 37° potrebujemo čevlje, ki imajo na kompaktnem tehničnem snegu zelo velik oprijem čevljev upravljalca, da le ta ne zdrsne po brežini navzdol in se smrtno ponesreči. V tem primeru je zagotovo boljša kontrola in krmiljenje pozicije topa preko tipk.

Prosim za pojasnitev.

ODGOVOR

Predmet javnega naročila ni delovno oblačilo upravljavca topa (to določa ocena tveganja), predmet javnega naročila je funkcionalnost topa.
Zato naročnik vztraja pri »Top z dodatki mora zagotavljati stabilnost topa na strmini 37o. Topovi morajo imeti možnost nastavitve v položaj, ki je primeren za delovanje. Nastavitev poteka ročno z močjo ene osebe. Topovi morajo biti opremljeni s kolesi oziroma pnevmatikami balonarice takega tipa, da ne poškodujejo plastike in prilagojeni za transport po skakalnici po kompaktnem snegu.« Ta zapis je naročnik podal, ker so določeni topi preozki, ali prekratki ali je potrebno zagotoviti za delovanje ravno platformo. Glede na to, da so topovi različnih dolžin je naročnik navedel le naklon doskočišča, ponudnik pa mora sam ugotoviti, ali njegov top potrebuje dodatke in kakšne, da bo optimalno deloval. Če pa topa ni potrebno dvigovati, pa se mora top odpirati do višine, da bo lok padanja tak, da bo pri SCENARIJ I. - pri temperaturi 3 o do 4 o C, temperatura vode 3 do 4 stopinje C in relativni vlagi 80 %, pritisk vode na hidrantu 20 - 25 bar proizvajal sneg.
Datum objave: 11.09.2020   10:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni! prosim za odgovor na vprašanja:

1. Na podlagi katerega člena o javnem naročanju lahko naročnik določa za pogoj ekonomsko najugodnejšo
ponudbo z pogojem 5 snežnih topov v 8 letih delovanja, če se naročnik sam dobesedno ''izmisli'' pogoj kako pridobit
to računsko vrednost najugodnejše ponudbe z različnimi scenariji??
Načeloma nobeden scenarij nebi moral držati 100%trdilno, ker je povsod potrebno upoštevat še ostale izgube kot so veter itd,...

2.Navodila za izpolnitev datoteke v Excel programu
- Točka 6. ''Stopnja izračuna: vrednost dela in črpališča na uro''
Kaj je mišljeno v tej postavki? Na kakšen način lahko naročnik v izračun (pomemben za odločitev) vnese faktor stroška delovanja črpališča na uro?
V zgornji postavki je napisano, da naročnik zagotovi vse potrebno za delovanje vseh 5 snežnih topov. Po tem takem naročnik nebi smel v ekonomično najugodnejšo ponudbo nebi smel vključevati stroškov delovanja črpališča, saj niso predmet nabave v razpisni dokumentaciji.
Po tem takem bi si naročnik za stroške zasneževanja moral voditi ločeno evidenco še za črpališče. v kolikor hoče imeti dejanskepodatke glede najbolj ekonomične ponudbe od ponudnikov... Rečeno izračun najbolj ekonomične ponudbe nebi smel vsebovati stroška delovanja črpališča!

- Prav tako nebi smelo biti v izračun vključeni stroški cene vode in elektrike, saj kot rečeno jih zagotovi naročnik in niso stroški, ki bi jih morali zagotoviti ponudniki!

- ZAKAJ je podan zahtevek za strošek izdelave snega za obdobje 8 let? Nikjer ni podane nobene razlage, ki poudarja trditev, ki je relavantna na najbolj ekonomično ponudbo.

3. 2.3. Dodatna pojasnila ponudnikom.
Zadnji odstavek, kjer je vpisano da lahko naročnik spremeni razpisno dokumentacijo je vpisan datum 23.3.2020. Predvidevamo, da gre za napako? Prosimo za pojasnilo!

4. Koliko časa mora veljati garancija na dobavljene snežne topove?
Nikjer nismo zasledili, da bi bilo opreedeljeno.

5. Rezervni kosi - servis,..
Pomemben člen pri dobavi ni samo ekonomična ponudba dobave ampak tudi kakovost ponudnikove servisne ekipe in dobava rezervnih kosov.
Boste to kako opredelili? Verjetno bi si želeli poračunat VERJETNE stroške rezervnih kosov za naslednjih 8 let. Predlagam da vsi ponudniki oddajo kalkulacijo in cenik vzdrževanja in dobave rezervnih kosov,...

Hvala


ODGOVOR

Vprašanje 1:
Odgovor.

Naročnik ima izkušnje z zasneževanjem in je zato na podlagi potreb po izdelavi snega in izkušenj v katerih obdobjih sneg izdeluje določil scenarije. Obdobje osmih let je povezano z amortizacijsko dobo tovrstnih osnovnih sredstev. 84. člen ZJN3. Naročnik se je odločil, da oblikuje merilo za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe na način, da ne upošteva samo ponujeno ceno za topove ampak tudi izračunano stroškovno učinkovitost delovanja v dobi 8 let. Zato poudarjamo, da je obdobje 8 let skrbno izbrano obdobje, in ne izmišljeno kot navaja morebitni ponudnik.

Vprašanje 2:
Odgovor.

Ekonomska najugodnejša ponudba se izračunava zaradi tega, ker 2 tipa topov nista enaka in sama cena topa ne odraža dejanske vrednosti topa v življenjski dobi. Zato je naročnik izdelal metodologijo, ki upoštevajo stroške v življenjski dobi. Na primer če en top pri enaki porabljeni energiji naredi na uro več snega a je malo dražji je naročniku (ker naročnik izdeluje sneg manj časa), na koncu pri energentih in strošku dela privarčeval XY EUR.
Zato se je naročnik odločil, da bo za izbor najugodnejšega ponudnika uporabil ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Ekonomsko najugodnejša ponudba vključuje nabavno ceno topov in vse ostale stroške, ki se pojavijo v obravnavanem obdobju. Zato je pri točki »Vrednost dela in črpališča na uro« vključuje vse stroške, ki nastanejo da top lahko deluje: servis, vzdrževanje, upravljanje, amortizacija in delo (v delo sta vključeni dve osebi), ki skrbijo za proizvodnjo snega. (Vrednost, ki jo je naročnik postavil v izračun je povprečje NC Planice v zadnjih 4 letih)

Vprašanje 3:
Odgovor.
Gre za tiskarsko napako. Naročnik sme spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo do vključno 17.9.2020.

Vprašanje 4:
Odgovor.
Opredeljeno je v Razpisnem obrazcu 4-vzorec pogodbe, 13. člen.
»Za dobavljeno blago iz te pogodbe, ob upoštevanju navodil za uporabo, daje izvajalec 5 letno garancijo, ki prične teči od dneva zapisniškega prevzema del, skladno z prvim odstavkom 12. člena pogodbe.«

Vprašanje 5:
Odgovor:
Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz razpisne dokumentacije. Istočasno pa naročnik pričakuje, da bodo naprave v času garancije in življenjski dobi brezhibno delovale in da rezervni deli (razen v delu iztrošenosti) ne bodo potrebni.

Servis ni predmet tega javnega naročila.

Za dobavljeno blago, ob upoštevanju navodil za uporabo, daje izvajalec 5 letno garancijo, ki prične teči od dneva zapisniškega prevzema del. Dobavitelj zagotavlja naročniku tudi vso ostalo garancijo, v skladu s splošnimi garancijskimi predpisi proizvajalca. V tem času izvajalec prevzame celotno odgovornost za proizvodne napake in za napake v materialu, iz katerega je izdelek.

Pogodba zavezuje za 5 let garancije in ne servisa, stroškov rezervnih kosov, vzdrževanja itd za dobo 8 let..

Datum objave: 14.09.2020   13:14
VPRAŠANJE
Avtomobilska industrija ima neprimerno boljšo standardizacijo in kontrolo, pa se vseeno praviloma dogaja, da noben kupec ne zmore doseči tako nizko porabo, kot jo jamči dobavitelj. Kako mislite kontrolirat trditve dobaviteljev topov, ki so lahko že zaradi delovanja v naravi na moč različne, kaj šele prinese akrobatika okrog podajanja podatkov? Mar ne bi bilo enostavneje in predvsem bolj pošteno zahtevat teste iz enega od priznanih testnih poligonov kot sta npr. Kuhtai in Lech, kjer so prav vsi dobavitelji testirali svoje izdelke?

ODGOVOR

Naročnik je izbral metodologijo in pri njej vztraja.


Datum objave: 14.09.2020   13:14
VPRAŠANJE
V masi snežnega topa je verjetno mišljen kompleten snežni top z spodnjim delom okvirja z tremi kolesi primernim za vleko po doskočišču skakalnice, vlečno kljuko in 20 m kabla? Torej kompleten snežni top z vsem potrebnim, da se samo še potegne po skakalnici in se priključi na elektriko, ter na hidrant?

ODGOVOR
Mišljena je masa topa brez podvozja.Datum objave: 14.09.2020   13:15
VPRAŠANJE
Odgovor naročnika na zgornje vprašanje: ''Predmet javnega naročila ni delovno oblačilo upravljavca topa (to določa ocena tveganja), predmet javnega naročila je funkcionalnost topa.
Zato naročnik vztraja pri »Top z dodatki mora zagotavljati stabilnost topa na strmini 37o. Topovi morajo imeti možnost nastavitve v položaj, ki je primeren za delovanje. Nastavitev poteka ročno z močjo ene osebe.''

Še vedno nismo prejeli dejanskega odgovora na vprašanje. naj obrazložimo. Nekateri topovi imajo možnost nastavitve pozicije ROČNO z tipkami na kontrolni plošči. Je to OK? glede na to, da se pri tem ne povzroča večja sila upravljalca v strmini, kar bi lahko ocena tveganja predvidela, da so v sredi strmine potrebni lažji izični napori kot pa v ravnini.

Hvala

ODGOVOR


Namen te zahteve je bil:
1. ker imajo nekateri topovi oljne kompresorje in ker tak kompresor ne dopušča, da je top postavljen na kolesih in se mora v sprednjem delu dvigniti, da to lahko opravlja ena oseba.
2. Drug problem, ki lahko nastane, če ima top omejitve dviganje glave je, da zaradi strmine lok padanja snega ni dovoljšen, da bi prišlo do kristalizacije vode Pri scenariju I., zato je naša zahteva, da top to dopušča.
Konkretno pa, če ima top to urejeno z tipko na kontrolni plošči je OK


Datum objave: 15.09.2020   06:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Na zadnji strani razpisne dokumentacije je objavljena menična izjava za vetrno zaščito letalnice.
Menimo da gre za napako in spodnja menična izjava ne spada v omenjeno razpisno dokumentacijo.
Je to to? Hvala za odgovor.

LP

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Na Razpisnem obrazcu 7 je tiskarska napaka.
Besedilo v prvem odstavku »Vetrna zaščita - LETALNICA BRATOV GORIŠEK« se nadomesti z »NAKUP SNEŽNIH TOPOV«.
Naročnik bo po dokončanju pogodbenih del ob primopredaji pripravil popravljeno menično izjavo.

Za napako se opravičujemo.
Datum objave: 15.09.2020   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Na 23. strani razpisne dokumentacije je zapisano, da bo naročnik zagotovil 5-polno vtičnico nazivnega toka 125A.

Smatramo, da gre za napako, saj so vsi snežni topovi, ter vse standardne elektro priključne industrijske omarice namenjene za
zasneževanje opremljene z 5-polno vtičnico nazivne moči 63A in ne 125, kot navajate na razpisni dokumentaciji.

Niti ne vidimo smisla, da bi bila v elektro omarico vgrajena vtičnica z nazivnim tokom 125A, saj snežni top niti ob
zagonu ne presega 63A nazivnega toka.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Ne gre za napako, to kar je napisano velja za omarico. Takšno ureditev imamo zato, ker na eno omarico priklapljamo 2 topova, z razdelivcem, ki ima vtičnico za 63 A.Datum objave: 15.09.2020   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Na strani 22 razpisne dokumentacije naročnik piše o zahtevah o avtomatskem vklopu in izklopu snežnega topa.
Pomeni, da se ob pogojih top sam izključi ali vključi ob klimatskih pogojih.
Nikjer pa ni izrecno zapisano, da mora top imeti zraven tudi regulacijo vode. Kar pomeni, da top avtomatsko odpre vodo, ob ugodnih klimatskih pogojih, in jo zapre v kolikor se klimatski pogoji poslabšajo. To pomeni, da je od snežnega topa do vodnega priključka ''hidranta'' napeljan še en dodatni komunikacijski kabel, ki je priključen na dodaten t.i. ''E-motor'' ki odpira in zapira vodo na hidrantnem priključku. V tem primeru mora naročnik zagotoviti ustrezne kovinske adapterje ki omogočajo horizontalno fiksiranje ''E-motorja'', in vertikalno dovoljuje pomikanje le tega ob odpiranju-zapiranju.
Naročnik ob tem mora zagotoviti tudi primeren priključek za odpiranje-zapiranje na gredi ventila hidranta za zgoraj omenjeni ''E-motor'' pri katerem se z hidranta odstrani ročaj za ročno odpiranje ventila.

2. Razpisna dokumentacijazahteva inštalacije (elektični kabel in cev za vodo) dolžine 30m.
Standard za zasneževanje povsod po evropi v dolžini cevi in kablov je 20m. (Tudi prijetnejše je za rokovanje ob premikanu z 20m kot z 30m)
Je varijanta, da se dobavi inštalacije za 20m? Ali je varijanta, da se dobavi inštalacije za 40m?

Hvala in lp

ODGOVOR

1. Pomeni, da se ob pogojih top sam izključi ali vključi ob klimatskih pogojih. Povezava na hidrant ni predmet razpisa.

2. Naročnik je zahteval 30 m, zaradi narave dela na skakalnicah 30 m gor ali dol po skakalnici od omarice. Ponudnik ne sme ponuditi krajših priključkov (elektični kabel in cev za vodo) kot t 30 m. Lahko pa ponudi daljše priključke, a le ti ne bodo višje vrednoteni.

Datum objave: 15.09.2020   14:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas ali navedena teža v razpisni dokumentaciji 650 kg nanaša na težo topa ali na skupno težo topa in podvozja s kolesi?

Ali ponudnik mora ponudit tudi hidrante?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Nanaša se na težo topa, podvozje ni všteto v 650 kg.

Hidranti niso predmet tega naročila.