Dosje javnega naročila 005551/2020
Naročnik: LEKARNE PTUJ, Trstenjakova ulica 9, 2250 Ptuj
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja v Lekarnah Ptuj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 224.581,85 EUR

JN005551/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.09.2020
JN005551/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2020
JN005551/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.11.2020
JN005551/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005551/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
LEKARNE PTUJ
Trstenjakova ulica 9
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Mateja Savic
mateja.savic@lekarne-ptuj.si
+386 27716003
+386 27716007

Internetni naslovi
http://www.lekarne-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367122/OBJAVA_-_ČIŠČENJE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20716
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja v Lekarnah Ptuj
Referenčna številka dokumenta: JNMV-0002/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve čiščenja v Lekarnah Ptuj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve čiščenja v Lekarnah Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.09.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.09.2020   10:01
Kraj: elektronsko


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2020   10:00

Dodatne informacije:
Za SOP je treba kontaktirati naročnika do 14. 9. 2020, skladno z razpisno dokumentacijo.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.09.2020   14:35
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da se točka 13.5. reference po novem glasi:

"13.5. Reference
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih pred objavo obvestila o naročilu uspešno izvajal storitve čiščenja v ustanovah s področja zdravstvene ali lekarniške dejavnosti, kjer so storitve čiščenja obsegale redno čiščenje prostorov v obsegu vsaj 50 delovnih ur mesečno pri enem naročniku, pri čemer so se storitve izvajale najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Ponudnik izkaže usposobljenost s predložitvijo vsaj enega referenčnega potrdila, ki izkazuje izvedbo storitev, navedenih v prejšnjem odstavku.
Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci. Naročnik opozarja, da mora biti dajalec reference dejanski izvajalec storitev.

DOKAZILA:
- Ponudnik izpolni obrazec Reference in za vsako vpisano referenco v izjavi predloži dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu."


Datum objave: 10.09.2020   08:57
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila izrecno navedel, da oddaja pridržano javno naročilo, glede katerega pa 31. člena ZJN-3 v prvem odstavku določa:

(1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja povabi k sodelovanju le invalidska podjetja in zaposlitvene centre, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo. V primeru pridržanega javnega naročila v skladu s tem členom lahko gospodarski subjekt odda del javnega naročila v podizvajanje le invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialnim podjetjem ter podjetjem s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo.


Datum objave: 11.09.2020   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za informacijo o višini zagotovljenih sredstev oz. ocenjeno vrednost.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik podatka ne bo razkril.
Datum objave: 14.09.2020   12:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosil bi vas, da navedete, kdaj bi se storitev za izbranega ponudnika pričela izvajati.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Storitev se bo predvidoma začela izvajati čez tri mesece.


Datum objave: 16.09.2020   08:48
Izpolnjen Ponudbeni predračun se izpolni v predloženem obrazcu na str. 28 razpisne dokumentacije in ne v excel tabeli.

Datum objave: 16.09.2020   09:11
Tipkarska napaka v pojasnilu z 16.9.202 ob 8:48.

Pojasnilo pravilno glasi:

Ponudbeni predračun se izpolni v predloženem obrazcu na str. 28 razpisne dokumentacije in ne v excel tabeli.