Dosje javnega naročila 005556/2020
Naročnik: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Gradnje: DOBAVA IN VGRADNJA LINIJSKIH SVETIL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 105.047,61 EUR

JN005556/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.09.2020
JN005556/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.09.2020
JN005556/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2020
JN005556/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.10.2020
JN005556/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005556/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Vintar
bostjan.vintar@sport.si
+386 014342396
+386 014342391

Internetni naslovi
https://www.zsrs-planica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367133/DOBAVA_IN_VGRADNJA_LINIJSKIH_SVETIL.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20715
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
ŠPORT


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN VGRADNJA LINIJSKIH SVETIL
Referenčna številka dokumenta: 200013
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročnik razpisuje javno naročilo montažnih in elektroinštalacijskih del.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NC PLANICA Rateče 167, 4283 Rateče Planica
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik razpisuje javno naročilo montažnih in elektroinštalacijskih del.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2020   09:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23.9.2020 in se bo začelo ob 9.10 uri.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.09.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.09.2020   14:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali pravilno razumemo, da naročnik referenc ponudnika ne zahteva?

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Naročnik ne zahteva referenc ponudnika.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.09.2020   06:29

V točki "2.3 Dodatna pojasnila ponudnikom" je naročnik napačno zapisal datum »23.3.2020« do katerega sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo, na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila.

Pojasnjujemo, da sme naročnik v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo, na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila, najkasneje do vključno 18.9.2020. Sprememba bo objavljena na portalu javnih naročil. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.

Datum objave: 15.09.2020   06:09
Na Razpisnem obrazcu 7 je tiskarska napaka.
Besedilo v prvem odstavku »Vetrna zaščita - LETALNICA BRATOV GORIŠEK« se nadomesti z »DOBAVA IN VGRADNJA LINIJSKIH SVETIL«.
Naročnik bo po zaključku del v letu 2020 ob primopredaji pripravil popravljeno menično izjavo.


Datum objave: 15.09.2020   11:50
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo, da naročnik navede način in temin prijave za ogled!

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Možnost ogleda je v sredo 16.9.2020 ob 11.00 uri, v NC PLANICA Rateče 167, 4283 Rateče Planica.
Kontakt Gabrijel Gros 041 612 299

Lep pozdravDatum objave: 15.09.2020   11:56
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo, da naročnik podaljša rok za postavitev vprašanj in dilem, ki se bodo pojavila po ogledu situacije.
Povdarjamo, da naš namen ni podaljšanje rokov za oddajo ponudbe ampak morebitna optimizacija sitema luči!

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Zaradi izvedbe ogleda dne 16.9.2020 ob 11.00 uri, naročnik podaljšuje rok za postavitev vprašanj, do 18.9.2020 9:00 ure.
Datum objave: 17.09.2020   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu imate navedeno barvo svetlobe LED svetilke 5000K (+-300K). Ker so dobavni roki za to barvo svetlobe dolgi, vas sprašujem, če je mogoče ponuditi svetilko z barvno svetlobo 4000K ali 6500K. Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Zahteva barvne izravnave z ostalimi svetili je 5000 K. Zato vztrajamo pri navedbah iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav


Datum objave: 17.09.2020   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Smo dobavitelj tovrstne opreme z dolgoletnimi izkušnjami na področju studijskih luči.

Svetovno priznani standardi barvne temperature svetil so 2700K, 3000K, 4000K, 5700K in 6500K.
Vse ostale barvne temperature, vključno z zahtevano v razpisni dokumentaciji v višini 5000K +-300K,
so barvne temperature PO NAROČILU, za katere dobavitelji potrebujejo daljše časovno obdobje proizvodnje.

Sodelujemo z različnimi TV studiji in režiserji, tudi po svetu in povdarjamo, da se večinoma uporablja barvno svetlobo temperature 5700K.
Barvna temperatura 5700 K / t.i normativ daylight = dnevna svetloba predstavlja normativ za kamero.
Predlagamo, da spremenite zahtevan normativ tako, da povečate dovoljen razmah iz sedanjih +-300K na +-700K.

Ker verjamemo, da si želite več kvalitetnih konkurenčnih ponudb, apeliramo, da upoštevate predlagano.
Naši zahtevi v prid govori tudi predhodnje postavljeno vprašanje s strani konkurenčnega ponudnika!ODGOVOR

Naročnik se strinja s predlogom, da je barva svetlobe lahko 5000 K +- 700 K.


Datum objave: 17.09.2020   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na poziv po zamenjavi normativa 5000K +-300K
odgovarjate s sklicevanjem na barvno izravnavo z OSTALIMI SVETILI.
Prosimo, da definirate OSTALA SVETILA in sicer tip svetila, žarnico v svetilu in pozicijo svetila.
Iz razpisne dokumentacije to ni razvidno!

ODGOVOR

Ostala svetila se ne nahajajo v območju, ki je predmet razpisa, temveč so predmet najema za letalnico (od dobavitelja smo dobili obvestilo da so 5000 K).


Datum objave: 18.09.2020   05:53
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika , da nemudoma odgovori na vprašanja, ki zadevajo postavljene normative glede barve svetlobe.
Na odgovore čakamo predolgo glede na to, da se izteka rok za postavitev vprašanj!


ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik je na to vprašanje, v enem prejšnjih odgovorov, že odgovoril.
Lep pozdrav.