Dosje javnega naročila 006966/2019
Naročnik: LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o., Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVA ZDRAVIL IN DRUGEGA BLAGA ZA POTREBE LL GROSIST D.O.O., JN 15/2019
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 240.369,20 EUR

JN006966/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 07.10.2019
JN006966/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.09.2020
JN006966/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006966/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 178-429834

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o.
Komenskega ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andreja Leskovec
Andreja.Leskovec@llgrosist.si
+386 12306120

Internetni naslovi
http://www.llgrosist.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Farmacija
I.5 Glavna področja dejavnosti
Farmacija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ZDRAVIL IN DRUGEGA BLAGA ZA POTREBE LL GROSIST D.O.O., JN 15/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA ZDRAVIL IN DRUGEGA BLAGA ZA POTREBE LL GROSIST D.O.O.,
JN 15/2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 240.369,20 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA ZDRAVIL IN DRUGEGA BLAGA ZA POTREBE LL GROSIST D.O.O.,
JN 15/2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
veledrogerijski rabat100

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na: Odprti postopek

Razlaga:
Naročnik je na Portalu javnih naročil pod št. objave JN 008835/2018 objavil javno naročilo, vendar za sklop ni prejel nobene ponudbe, zato je skladno z določilom a. točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3 izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave za isti predmet.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006966/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 194-471524
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.10.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.11.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Stegne 13G
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 240.369,20 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 240.369,20 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o.
Komenskega ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2020