Dosje javnega naročila 005678/2020
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za URBANO PRENOVO MEDICINSKEGA OBMOČJA VODMAT
ZJN-3: Odprti postopek

JN005678/2020-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 14.09.2020
JN005678/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2020
JN005678/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.02.2021
JN005678/2020-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 05.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005678/2020-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2020/S 179-432766
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za URBANO PRENOVO MEDICINSKEGA OBMOČJA VODMAT
Referenčna številka dokumenta: JN 16/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, URBANISTIČNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOV33NO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE

URBANA PRENOVA MEDICINSKEGA OBMOČJA VODMAT
Zavod RS za transfuzijsko medicino, Univerzitetni klinični center, Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.16. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojevOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 2, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 2. (7. točka 84. člena ZJN-3):


1. celovitost urbanistične rešitve (umestitev objektov, dostopnost, orientacija, kakovost odprtega javnega prostora)
2. funkcionalna zasnova (izpolnjevanje programskih zahtev, upoštevanje specifičnih zahtev naročnika, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi) ter
3. trajnostni vidik (energetska učinkovitost, prilagojenost podnebnim spremembam in ekonomičnost urbanistične zasnove).
4. aktivni odnos do veljavnega prostorskega akta (OPN MOL) in pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora,

Morebitna odstopanja od predvidenega programa / usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
05.11.2020   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 16.000 EUR
nadomestilo za odkup materialnih avtorskih pravic 16.000 EUR
2. nagrada 12.800 EUR
3. nagrada 9.600 EUR
tri priznanja po 4.800 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 68.800 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Podatki o odškodninah:
12 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 12.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 12 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine sorazmerno ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh., Podpredsednik in namestnik predsednika (naročnik - UL MF): prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan , Član (naročnik - ZTM): Iztok Krumpak, univ. dipl. prav., Član (naročnik - UKC): Jure Dolinar, univ. dipl. inž. str., Član (naročnik - MOL): mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh., Član (ZAPS): Tadej Žaucer, univ. dipl. inž. arh., Član (ZAPS): Vid Ratajc, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (naročnik - MZ): mag. Simona Hribar Motore, univ. dipl. prav., Namestnik članov (ZAPS): Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh., Poročevalec za arhitekturo: Maj Juvanec, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka za krajinsko arhitekturo: Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenka za tehnologijo: Marja Konečnik, univ. dipl. inž. arh., Izvedenec za program: Gorazd Ravnikar, univ. dipl. inž. arh., Izvedenka za področje varstva kulturne dediščine: mag. Darja Pergovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec za promet: mag. Andrej Cvar, univ. dipl. inž. grad., Skrbnik natečaja: Jure Henigsman, mag. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.10.2020   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 6. 10. 2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 13. 10. 2020
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 28. 10. 2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 30. 10. 2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete četrtek, 5. 11. 2020, do 16:00 ure
Oddaja makete četrtek, 12. 11. 2020, do 14:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 15. 12. 2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma januar 2021

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2020   09:58
Na spletni strani ZAPS je objavljeno datoteka C_6_4_navodila za izdelavo makete.

Datum objave: 15.10.2020   08:56
VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Je možno rok oddaje natečaja Vodmat prestaviti za vsaj 1 mesec, na 5.12. (predvsem zaradi kompleksnosti naloge ter bližine s prejšnjim urbanističnim natečajem na Roški)?

Hvala za odgovor!


POJASNILO:

Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do torka 15. 12. 2020 do 16:00.
Rok za oddajo natečajne makete se podaljša do ponedeljka 21. 12. 2020 do 16:00.


Datum objave: 15.10.2020   08:57
VPRAŠANJE:

Spoštovani,

glede na trenutne razmere, ter v želji kvalitete oddane naloge, ki je po vsebini zahtevna ter obširna, bi prosili za podaljšanje natečajnega roka za vsaj 1 mesec.

Hvala in lep pozdrav.

POJASNILO:

Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do torka 15. 12. 2020 do 16:00.
Rok za oddajo natečajne makete se podaljša do ponedeljka 21. 12. 2020 do 16:00.


Datum objave: 15.10.2020   08:59
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni,

Projektna naloga predstavlja izjemno kompleksno tematiko v različnih nivojih. Zavoljo kvalitetne razdelave natečajne naloge in stvaritve kohezivne rešitve tako ožjega kot tudi širšega območja, me zanima ali bi bilo mogoče rok za oddajo podaljšati?

S spoštovanjem.

POJASNILO:

Odgovor:
Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do torka 15. 12. 2020 do 16:00.
Rok za oddajo natečajne makete se podaljša do ponedeljka 21. 12. 2020 do 16:00.


Datum objave: 15.10.2020   09:01
VPRAŠANJE:

Spoštovani,
1. Roki za izdelavo natečajnih rešitev so absolutno prekratki. Naloga je zahtevna in interdisciplinarna. Predlagamo, da se rok za oddajo natečajnih del podaljša do 15.1.2021 in oddaja makete do 20.1.2021
2. Za kvalitetno izdelavo natečajnih del bi bile dobrodošle navedbe, vsaj za v programu navedene dejavnosti, kot so: obstoječe bruto površine s predvidenimi širitvami, številom v izmeni zaposlenega osebja, potrebe po parkirnih mestih ipd.
3. Povezanost posameznih novih prostorskih enot (klinik, ustanov) na podzemne hodnike je možno prikazati le ob upoštevanju mreže obstoječih podzemnih hodnikov zato vas prosimo, da jo objavite oz. posredujete natečajnikom.

POJASNILO:

1. Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do torka 15. 12. 2020 do 16:00.
Rok za oddajo natečajne makete se podaljša do ponedeljka 21. 12. 2020 do 16:00.

2. Od zahtevanih programov znotraj natečajnega območja deluje le ZTM, v obstoječem objektu z bruto površino 4.650 m2 ter nekaj manjšimi pomožnimi objekti na dvorišču. Predvidena širitev ZTM in zahteve po novih kapacitetah drugih programov so definirane v natečajni nalogi.
Največje število zaposlenih v izmeni ZTM je oz. bo med 230 do 250 ljudi.

3. Za potrebe priprave natečajnih predlogov je potrebno zadostiti potrebam parkirnih mest, kot jih glede na dosežene površine objektov zahteva OPN MOL. Šele v nadaljnih fazah projekta se bo predvidoma pripravil mobilnostni načrt, ki bo natančneje določil potrebe po parkirnih mestih, kot je opisano v točki 4.1.16. natečajne naloge.


Datum objave: 15.10.2020   09:02
VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Rok za izdelavo natečaja je glede na kompleksnost in pomembnost naloge nenavadno kratek. Od objave 14.9.2020 do roka za oddajo 5.11.2020 je komajda dober mesec in pol. Ob tem je treba na idejno-funkcionalnem nivoju proučiti kar tri različne zdravstveno-izobraževalne institucije oziroma njihove zgradbe ter izdelati koncepte javnega prostora, prometa, zelenih površin ... in podati usmeritve za širši prostor. Obenem je za kakovostno urbanistično zasnovo potrebno obravnavati obsežno območje UKC-MF kot celoto. Zelo obsežno je že vse priloženo gradivo, kar terja čas za proučitev in dodatno priča o kompleksnosti naloge. Poleg tega istočasno poteka podoben urbanistični natečaj na bližnji lokaciji (Urbanizem Roška), s katerim se verjetno že ukvarjajo natečajniki, ki jih zanima tak tip nalog.

POJASNILO:

Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do torka 15. 12. 2020 do 16:00.
Rok za oddajo natečajne makete se podaljša do ponedeljka 21. 12. 2020 do 16:00.Datum objave: 15.10.2020   09:04
VPRAŠANJE:

Spoštovani,
Po pregledu projektne dokumentacije in obisku lokacije se zdi izjemno nenvadno, da je za oddajo natečaja na voljo tako kratek rok. Glede na to, da natečaj oblikuje prihodnost prostora osrednje slovenske bolnišnice, ki je kontekstualno zelo zahteven ter da je zdravstvo danes zelo pomemben element naše družbe, s tako kratkim rokom zagotovo ne morete pričakovati zadostnega števila kvalitetnih rešitev. To pa bi bilo nujno, če želite da ima komisija na izbor čim več različnih možnosti. Zaradi tega bi predlagali, da se rok za oddajo natečaja podaljša vsaj za en mesec.

POJASNILO:

Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do torka 15. 12. 2020 do 16:00.
Rok za oddajo natečajne makete se podaljša do ponedeljka 21. 12. 2020 do 16:00.


Datum objave: 27.10.2020   16:37
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni, pošiljamo vprašanja za območje Vodmat.

Glede na to, da je bil podaljšan rok končne oddaje, ne pa tudi rok vprašanj, vas prosimo, da nam odgovorite na sledeča vprašanja:

1. Stojišče za pogled 3. je izven natečajnega območja v križišču. V prvem planu se tako vidijo obstoječe gradnje, tako da novih posegov ne bo videti.
Je možno stojišče prestaviti nižje, oziroma zahodneje ob Zaloški.
2. Z modro označeno natečajno območje ob Korytkovi ulici ni vzporedno s cesto, je možno območje razširiti do ceste, da bo vzporedno?
3. Na strani 73 je v tabeli prikazana površina ginekološke klinike, je to stara klinika, ali novi program v kvadraturi 4.310 m2, ki se razširi v severnem delu pri stari kliniki.. Na strani 66 je v tekstu opisano, da naj bo novogradnja ginekološke klinike velika 8.500 m2, je to novogradnja na južni strani, ob novi porodnišnici. Za teh 8.500 m2 ni predvidene posebne tabele kvadratur?
4. Ali je možno v 1.etapi za ZTM posegati tudi v del sedanjega zelenega prostora ob Zaloški 15/17?

Lep pozdrav

POJASNILO:

Spoštovani,

Poleg roka za oddajo elaboratov je podaljšan tudi rok za vprašanja:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj četrtek, 12. 11. 2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja četrtek, 19. 11. 2020

Lep pozdrav,

Datum objave: 31.10.2020   08:18
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni, pošiljamo vprašanja za območje Vodmat.

Glede na to, da je bil podaljšan rok končne oddaje, ne pa tudi rok vprašanj, vas prosimo, da nam odgovorite na sledeča vprašanja:

1. Stojišče za pogled 3. je izven natečajnega območja v križišču. V prvem planu se tako vidijo obstoječe gradnje, tako da novih posegov ne bo videti.
Je možno stojišče prestaviti nižje, oziroma zahodneje ob Zaloški.
2. Z modro označeno natečajno območje ob Korytkovi ulici ni vzporedno s cesto, je možno območje razširiti do ceste, da bo vzporedno?
3. Na strani 73 je v tabeli prikazana površina ginekološke klinike, je to stara klinika, ali novi program v kvadraturi 4.310 m2, ki se razširi v severnem delu pri stari kliniki.. Na strani 66 je v tekstu opisano, da naj bo novogradnja ginekološke klinike velika 8.500 m2, je to novogradnja na južni strani, ob novi porodnišnici. Za teh 8.500 m2 ni predvidene posebne tabele kvadratur?
4. Ali je možno v 1.etapi za ZTM posegati tudi v del sedanjega zelenega prostora ob Zaloški 15/17?

Lep pozdrav

POJASNILO:

1.
Stojišče 3 je narejeno z namenom, da se vidi višinske gabarite (skyline - silhueta) stavb na celotnem območju ob Bohoričevi ter še posebno vstop na ožje območje UKC na Zaloški cesti. Stara remiza v ospredju pogleda je zelo nizka in ne bo bistveno ovirala pogleda na novo stavbo ZTM. Iz tega stojišča se bo videla tudi vpetost novih stavb v malo širši kontekst lokacije, saj je natečaj prvenstveno urbanistični.

2.
Da možno.
Potrebno je upoštevati potek območja z ustrezno namensko rabo, ki ne poteka vzporedno s Korytkovo oz. je tak kot območje v podlogah.

3.
Kvadratura 4.310 m2 je zahtevana površina prizidka objekta Ginekološke klinike (stara porodnišnica na naslovu Šlajmerjeva 3), ki se mora navezati na obstoječi objekt predvidoma na severu in/ali zahodu.
Na območju sedanjih objektov Zaloška 15/17 (med Zaloško in Šlajmerjevo, ob novi porodnišnici) je potrebno predvideti objekt za dolgoročno načrtovano širitev ginekološke klinike oz inštitutov. Natančnejši program zaenkrat še ni znan, glede na OPN MOL je na tem mestu dopustno zgraditi objekt s površino 8.500 m2, kar je potrebno v natečajnih predlogih prikazati.

4.
Območje, ki ga zavzema zemljiška parcele št. 370, k.o. Šempeter 1726, ni v lasti ZTM, zato se ga ne sme vključiti v prvo fazo.

Datum objave: 18.11.2020   08:23
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni, pošiljamo vprašanje za območje Vodmat.

Natečajna naloga poudarja, da je temeljno izhodišče pri konceptni zasnovi območja Vodmata je OPN MOL ID, ki definira programe ter določa prometno omrežje. Hkrati pa da upoštevanje njegovih določil ni izločitveni pogoj. OPN MOL ID predvideva spremembo kategorizacije Bohoričeve ulice na lokalno zbirno cesto. Skladno s prilogo D_5 to pomeni, da je nov predviden profil Bohoričeve ulice širine min. 18.40m. Glede na to, da se v predvidenem koridorju nahajata dva objekta pod zaščito ZVKDS se stališči ZVKDS in OPN MOL ID medsebojno izključujeta.

1) Ali je smiselno predlagati drugačno kategorizacijo/profil Bohoričeve ulice kot predvideva OPN MOL ID (izvedbeni del) na način, da se ohranja objekte pod zaščito ZVKD?
2) Ali primeru predloga drugačne kategorizacije/profila Bohoričeve ulice še vedno upoštevamo linije/odmike od javnih cest/površin kot jih predvideva OPN MOL ID ali se ti lahko zamaknejo skladno z lastnim predlogom

POJASNILO:

Spoštovani,

1. Z natečajem se želi pridobiti najboljše rešitve, ki zagotovljajo čim višjo kvaliteto in interese v prostoru. Natečajnikom se prepušča, da argumentirano predlagajo rešitve.
2. Lahko se predlaga drugačne odmike.

Lep pozdrav
Datum objave: 18.11.2020   08:26
VPRAŠANJE:

Spoštovani,
prosim vas za odgovor na sledeča vprašanja:

1. Ali je možno razširiti območje gradnje zunaj območja OPPN-ja?
2. V 3D modelu smo opazili, da so upoštevane napačne višine stavb. Prosimo vas za popravek.

Lep pozdrav

POJASNILO:

Spoštovani,

1. Možno je predlagati in utemeljiti prilagoditev območja OPPN. Tudi neupoštevanje OPN ni izločilni kriterij natečaja. Vsakršno preseganje območja z jedrnim programom izven območja OPPN je potrebno utemeljiti, tako vsebinsko kot glede na lastniško strukturo zemljišč in namensko rabo prostora. S preseganjem se ne sme onemogočiti ali otežiti razvoja sosednjih območji v katere se posega, kar je potrebno prikazati (npr. območje Bohoričeve ceste).
Dodatno pa je potrebno upoštevati. da program ZTM zaradi načrtovane čim hitrejše faznosti izvedbe ne sme presegati sedaj določenega območja za OPPN.

2. Prostorski model, je zgolj shematičen osnovni prikaz merila 1:1000. Natečajniki izdelajo del makete skladno z navodili v prilogi C_6_4_navodila za izdelavo makete.

Lep pozdrav


Datum objave: 23.11.2020   14:41
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni,

Zaradi sprejetih strožjih karantenskih Ukrepov za zajezitev širjenja okužb (Covid-19), z dne 16. november 2020 je prišlo do zaustavitve vseh nenujnih dejavnostih (izjema živilske,...), kar pomeni tudi zaprtje vseh trgovin z materialom, ki je potreben za izdelavo maket in tudi tiskarskih dejavnosti, za printanje plakatov.
Kot posledica tega je nemogoče kupiti material za izdelavo makete. Prav tako ni mogoče printati plakatov in drugega natečajnega materiala. Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije je stopil v veljavo 18. novembra 2020 in velja 30 dni ( to je 18. december 2020).
Do konca karantenskih ukrepov ne moremo printati ničesar in tudi ne moremo začeti z izdelavo maket. Jasno je razvidno, da trenutnim Pogojev oddaje Natečajnih elaboratov in makete za ta natečaj ni mogoče zadostiti.

Komisijo naprošamo, da začasno zamrzne oddajo natečajnih elaboratov, 1 mesec po koncu karantene, ali pa spremeni Pogoje oddaje natečaja. Da se lahko odda natečajni elaborat elektronski v pdf obliki preko Wetransfer in da se maketa umakne iz natečaja in se je ne oddaja več (saj je v teh pogojih neizvedljiva).

V naprej hvala za odgovor.

POJASNILO:

Spoštovani,

rok za oddajo elaboratov do nadaljnega ostaja nespremenjen. Oddaja natečajne ponudbene dokumentacije bo potekala v skladu z razmerami v času oddaje.
V kolikor se bodo elaborati oddajali izključno v digitalni obliki, bomo to objavili na Portalu JN in na spletni strani ZAPS najkasneje 7 dni pred oddajo (8. 12. 2020).
Rok za oddajo makete se podaljša do 5.1.2021 do 12:00 ure.
Preverili smo ponudnikih, ki izvajajo tiskarsko dejavnost (Megacop, Printam.si, Camera, Kopirnica Drago,..) in pridobili informacije, da opravljajo svoje storitve. Lahko pa izberete tudi drugega ponudnika.
Preverili smo tudi opcije za dobavo materiala za izdelavo makete. Prilagamo nekaj ponudnikov, ki nudijo spletni nakup: https://mibomodeli.eu/trgovina/, https://www.art-lj.si/#popup-box-modal-0, https://www.miniatures.si, https://www.modelartehnik.si, https://www.modulor.de/en/, https://www.archidelis.at

Lep pozdrav
Datum objave: 23.11.2020   14:42
VPRAŠANJE:

Naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo še za 14dni.
Razlog je oteženo delo zaradi stanja glede COVID v Sloveniji - razglašeno izredno stanje.
Pri delu na natečajni rešitvi delo od doma namreč praktično ni možno.
Če pa se delo že izvaja na ta način, pa traja bistveno dlje.

Hvala in lp

POJASNILO:

Spoštovani,

rok za oddajo elaboratov do nadaljnega ostaja nespremenjen. Oddaja natečajne ponudbene dokumentacije bo potekala v skladu z razmerami v času oddaje.
V kolikor se bodo elaborati oddajali izključno v digitalni obliki, bomo to objavili na Portalu JN in na spletni strani ZAPS najkasneje 7 dni pred oddajo (8. 12. 2020).
Rok za oddajo makete se podaljša do 5.1.2021 do 12:00 ure.

Lep pozdravDatum objave: 26.11.2020   08:39
VPRAŠANJE:

Dober dan,
ker je bil rok dostave modela podaljšan ...
Bi bilo mogoče rok za oddajo natečaja podaljšati vsaj za en teden (21. 12. prvotni datum oddaje vzorca)?
Hvala vam

POJASNILO:

Spoštovani,

rok za oddajo elaboratov ostaja nespremenjen.

Lep pozdrav


Datum objave: 04.12.2020   14:21
POJANSILO:

Spoštovani,

fotografije makete širšega območja so objavljene med dokumentacijo E_foto maketa. Maketa je na ogled na ZAPS-u, v času uradnih ur po predhodnem dogovoru po telefonu 041 751 461.

Lep pozdrav


Datum objave: 07.12.2020   14:05
VPRAŠANJE:

Spoštovani,

v danih razmerah je vztrajanje pri nepodaljšanju roka za oddajo zelo nenavadno.

Ne gre le za to, ali so zaprte kopirnice in modelarske trgovine. V situaciji, ko je prepovedano zbiranje, je otežena koordinacija s sodelavci, kar ovira in upočasnjuje delo tudi na drugih projektih. Pa ne le to, ljudje moramo doma paziti otroke zaradi zaprtja šol in vrtcev, v času epidemije je tudi povsem možno, da marsikdo od nas preboleva Covid.

Glede na predvideno ročnost projekta in težo (pomembnost) naloge bi bilo prav, da rok ustrezno podaljšate.

POJASNILO:

Spoštovani,

rok je bil že prestavljen in ostajaja nespremenjen zaradi obveznosti investitorjev. Zaradi želje po znižanju obremenitve je tudi oddaja makete že prestavljena na datum 5. 1.

Rok za oddajo natečajnih elaboratov je torek 15. 12. 2020 do 16:00.
Rok za oddajo natečajne makete je torek 5. 1. 2021 do 12:00.

Lep pozdrav