Dosje javnega naročila 005579/2020
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA javni sklad, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Prenova večstanovanjske stavbe z zasedenimi stanovanji na naslovu Ozeljan 2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005579/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.09.2020
JN005579/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005579/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Jana Grmek
jana.grmek@nova-gorica.si
+386 53350194

Internetni naslovi
http://www.stanovanjskisklad-ng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://ssmong.si/content/javno-narocilo-za-prenovo-vecstanovanjske-stavbe-z-zasedenimi-stanovanji-na-naslovu-ozeljan
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20736
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova večstanovanjske stavbe z zasedenimi stanovanji na naslovu Ozeljan 2
Referenčna številka dokumenta: 430-46/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova večstanovanjske stavbe z zasedenimi stanovanji na naslovu Ozeljan 2
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45210000
45211000
45211100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ozeljan 2
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova večstanovanjske stavbe z zasedenimi stanovanji na naslovu Ozeljan 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.09.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.09.2020   12:10
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.09.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.09.2020   15:06
Da. Ogled objekta bo mogoč v sredo, 16.09.2020 od 15.30 do 16.00 ure.

Lp

Datum objave: 15.09.2020   10:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kaj je mišljeno pod na tretji strani razpisne dokumentacije, citiram:

"Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 16.09.2020.do 12.00 ure. "

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Pri navedbi roka za oddajo ponudb na tretji strani RD je prišlo do napake.

Objavljam popravek, in sicer:
"Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 21.09.2020.do 12.00 ure. "

LPDatum objave: 15.09.2020   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kaj je mišljeno pod na tretji strani razpisne dokumentacije, citiram:

"Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 16.09.2020.do 12.00 ure. "

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali je potrebno se predhodno najaviti ali se ob navedeni uri zglasimo na objektu?


ODGOVOR

Zainteresirani ponudniki se ob navedeni uri zgasijo na objektu.

Lp