Dosje javnega naročila 005626/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje
Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE DIAGNOSTIČNEGA SISTEMA ZA OBREMENITVENO TESTIRANJE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 43.012,75 EUR

JN005626/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.09.2020
JN005626/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2020
JN005626/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.10.2020
JN005626/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005626/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Gregorčičeva ulica 5
3000
SI
Celje
Slovenija
infos@zd-celje.si
infos@zd-celje.si
+386 35434520
+386 35434501

Internetni naslovi
http://www.zd-celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367331/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20787
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN VZDRŽEVANJE DIAGNOSTIČNEGA SISTEMA ZA OBREMENITVENO TESTIRANJE
Referenčna številka dokumenta: JNMV-0002/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33123200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP IN VZDRŽEVANJE DIAGNOSTIČNEGA SISTEMA ZA OBREMENITVENO TESTIRANJE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33123200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP IN VZDRŽEVANJE DIAGNOSTIČNEGA SISTEMA ZA OBREMENITVENO TESTIRANJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena100

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.09.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.09.2020   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.09.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.09.2020   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

pri prebiranju tehničnih pogojev iz objavljene razpisne dokumentacije ugotavljamo, da je napisana na takšen način, da onemogoča enakopravno obravnavo ponudnikov, ki so prisotni na trgu s tovrstno opremo. Tehnične zahteve so napisane zgolj na "enega ponudnika" kar je v nasprotju 5. členom ZJN3 (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) ter s 4. členom ZJN-3 (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti) in je lahko razlog za vložitev revizije.

Naročnika pozivamo, da ponovno preuči tehnične zahteve in objavi ustrezne popravke.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Prosimo, da natančno konkretizirate kateri del specifikacije je zapisan v nasprotju z ZJN-3.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu RD ugotavljamo, da je le ta napisana na takšen način, da se lahko prijavi samo en dobavitelj tovrstne opreme na trgu. Naročnika pozivamo in prosimo, da ponovno preuči vse tehnične zahteve, saj iz zapisanega je moč razumeti kot načrtno omejevanje konkurence oziroma preferiranje določenega ponudnika. V kolikor omejujoče tehnične zahteve ne bodo spremenjene bomo vložili zahtevek za revizijo.

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Prosimo, da natančno konkretizirate kateri del specifikacije je zapisan v nasprotju z ZJN-3.
Datum objave: 17.09.2020   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Celotna specifikacija je prepisana od točno določenega proizvajalca in ostali, potencialni ponudniki ne moremo ustrezati ozko določenim parametrom, ki jih ima določen proizvajalec, čeprav gre tudi za svetovno priznano in vrhunsko opremo, uporabljano širom sveta. Vsak proizvajalec ima trende, intervale, teste, interpretacije, ki pripeljejo do enakih ugotovitev, le načini in poimenovanja so drugačni ... zapisano zelo laično.

Prosimo, da diskriminatorno razpisno dokumentacijo umaknete in izvedete analizo trga, ki bo potrdila naše trditve in šele nato objavite razpisno dokumentacijo, ki bo omogočala prijavo različnim ponudnikom oz. opremo različnih proizvajalcev.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Naročnik je pripravil tehnične specifikacije na podlagi strokovnih podlag ter potreb za uporabo na takšen način specificiranega diagnostičnega sistema za obremenitveno testiranje ZD Celje.
v kolikor bi naročnik opis spreminjal bi posegal v kvaliteto opravljenih testiranj in možnost dodatnih analiz ishemije, motenj ritma, rizikov... kar pa ne želi.

Naročnik ponudnika še enkrat poziva, da konkretno (in ne pavšalno) navede kateri deli opisa je diskriminatoren oz v katerem delu opisa naročnik konkretno krši načela enakopravnosti.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.09.2020   13:38
VPRAŠANJE

Spoštovani naročnik!

Pri pregledu tehničnih zahtev v RD ugotavljamo, da s svojimi zahtevami nikakor ne upoštevate 4. člena ZJN-3, načela gospodarnosti, ter s svojimi omejitvami zavestno ravnate neodgovorno s porabo javnih sredstev. Povsem nesprejemljivo je dejstvo, glede na trenutno finančno stanje v zdravstvu, da objavite razpis, ki je napisan samo na enega proizvajalca/ponudnika tovrstne opreme. Kot vemo mora naročnik upoštevati pri razpisu zakonodajo javnih naročil, kot tudi vsa načela javnega naročanja, vendar pa s postavljenimi pogoji izničujete načelo zagotavljanja konkurence, transparentnosti, gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, ter enakopravne obravnave ponudnikov.

Glede na to, da ste verjetno RD povzeli iz: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=341930 , (kar je samo ena izmed podobnih RD, kjer ste črpali tehnične zahteve) kjer je zahtevam lahko ugodil samo en ponudnik, vas pozivamo, da ponovno preučite možnosti, ki so na trgu in objavite nove tehnične specifikacije.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Očitki v zvezi z neodgovornim in negospodarnim ravnanjem javnih sredstev namreč ne držijo.
Dejstvo je ,da si vsak dobavitelj želi prodati svojo aparaturo neglede na kvaliteto oziroma končni izid, ki ga ponuja posamezen sistem.

Pripravo tehnične specifikacije je naročnik podprl s strokovnimi podlagami Kardiološkega oddelka UKC Ljubljana, kot referenčne in učne ustanove v Sloveniji. Zato je še toliko bolj strokovna in enovita in nikakor ne gre za diskriminacijo ostalih ponudnikov, negospodarno trošenje denarja, ampak za to, da naročnik dobavi sistem, ki bo ustrezal vsem strokovnim parametrom naročnika. Gre za sistem, ki ga naročnik dobavlja za daljše obdobje in ne sme na račun »spreminjanja tehničnih opisov« trpeti kvaliteta pri pregledu ter posledično zdravju pacientov.

Zato naročnik smatra, da argumentirano zagovarja zapisane tehnične specifikacije, potencialne dobavitelje pa še enkrat poziva, da konkretno (in ne pavšalno) navedejo kateri deli opisa je diskriminatoren oz v katerem delu opisa naročnik konkretno krši načela enakopravnosti.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.09.2020   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

v razpisni dokumentaciji na strani št. 29 ste zapisali:

..."Ob izpadu mrežne povezave možnost zakasnelega pošiljanja podatkov (podatki se shranijo lokalno in se ob ponovni vzpostavitvi mrežne povezave sinhronizirajo z hišnim informacijskim sistemom HIS))":
TER
"Izvesti povezavo z informacijskim sistemom Promedica."

Želimo ponuditi ustrezen sistem, ki je v teoriji povezljiv, za ustrezno 100% delovanje pa bi morali narediti test povezljivosti z vašim informacijskim sistemom Promedica tudi v praktični obliki.

Naročnika prosimo, da poda datum možnega termina izvedbe testa povezljivosti (s skrbnikom informacijskega sistema) ter na osnovi tega podaljša rok za morebitna vprašanja iz tega naslova ter podaljša rok za oddajo ponudbe.

Hvala. Lep pozdrav.


ODGOVOR

Če je, kot opisujete vaš sistem 100% povezljiv s Promedico, ga lahko testirate kasneje ob morebitni priključitvi pri nas ali pa kar v programski hiši Nova vizija že prej.
Ker pri nas ni ustreznega okolja za tovrstno testiranje (čas in prostor), le-tega tudi nismo predvideli.
Javno naročilo je bilo objavljeno že prej, tako, da je ponudnik imel za vprašanja dovolj časa, zato roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.09.2020   09:57
VPRAŠANJE


Pozdravljeni,

v tehničnih zahtevah ste podali zahtevo po frekvenci vzorčenja signala vsaj 8000Hz, obsega med 0,05 - do najmanj 350 HZ.

Tovrstna zahtevo uporablja konkurent samo za "zahteve" ki morajo biti zapisane na javnem razpisu. Govorimo o zahtevi, ki je prepisana od
točno določenega ponudnika, kajti tovrsten podatek je popolnoma nepomemben saj najpomembnejši parameter za kakovost signala je frekvenčno območje ki ga naš aparat ima od 0,05-170 Hz - 3000Hz. Vsi novejši aparati ponujajo tovrstno frekvenco vzorčenja, kar ne pomeni, da je je frekvenca vzorčenja slabše kvalitete oz. slaba v našem primeru. S predhodno analizo trga bi lahko prišli do tega spoznanja. Ob tem želimo pripomniti, da naše aparate uporablja MF fakulteta in priznani laboratoriji, univerze in oddelki kardiologije po vsej Evropi, na katerih priznani profesorji izobražujejo nove generacije kardilogov.

Želimo ponuditi novejši aparat, kateri omogoča, da dobimo enako kakovost brez potrebe po delovanju s tako visoko frekvenco vzorčenja. Naročnika prosimo, da lahko ponudimo enakovreden in novejši aparat oziroma, da pozicijo črta iz seznama tehničnih lastnosti in omogoči prijavo tudi ostalim konkurenčnim ponudnikom.

LP


ODGOVOR

Frekvenca vzorčenja signala pomeni natančnost zajemanja podatkov EKG signala, kar neposredno pomeni kvalitetnejši EKG. Na trgu obstaja več proizvajalcev, ki nudijo takšno vzorčenje (visoko resolucijski EKG).
Zahtevani frekvenčni obseg signala pa pomeni, da lahko snemamo tudi EKG pri mlajših, tudi otrocih, glejte smernice 2007 ACC/AHA/HRS.
Zaradi navedenega, naročnik vztraja pri razpisanih tehničnih pogojih.Datum objave: 21.09.2020   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tehničnih zahtevah ste zapisali, da aparat mora vsebovati QRS triger izhod in integriran QRS beep.
Naročnika prosimo za pojasnilo zakaj potrebuje ti dve poziciji: QRS izhod in QRS trigger, saj nikjer niste specificirali katera naprava bi naj potrebovala takšne
priključke. Zapisani zahtevi nimata smisla. Ob tem želimo pripomniti, da različni proizvajalci ponujajo različne tovrstne rešitve, ki pripeljejo do željenih ugotovitev. S primerno raziskavo trga bi lahko tudi to ugotovili.

Naročnika prosimo, da zahtevo umakne, saj je zahteva v celoti prepisana s strani konkurenčnega ponudnika, kateri edini lahko ponudi navedeno in vztrajanje po tovrstni zahtevi je povsem nesmiselno.

LP

ODGOVOR

QRS triger izhod ali prožilnik služi sinhroniziranju EKG signala z drugimi povezanimi napravami.
To možnost na to vrstnih aparaturah obstaja že dlje časa, je standard, ki ga ponujajo proizvajalci to vrstne opreme.Datum objave: 21.09.2020   14:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tehničnih zahtevah ste zapisali, da aparat mora vsebovati QRS triger izhod in integriran QRS beep.
Naročnika prosimo za pojasnilo zakaj potrebuje ti dve poziciji: QRS izhod in QRS trigger, saj nikjer niste specificirali katera naprava bi naj potrebovala takšne
priključke. Zapisani zahtevi nimata smisla. Ob tem želimo pripomniti, da različni proizvajalci ponujajo različne tovrstne rešitve, ki pripeljejo do željenih ugotovitev. S primerno raziskavo trga bi lahko tudi to ugotovili.

Naročnika prosimo, da zahtevo umakne, saj je zahteva v celoti prepisana s strani konkurenčnega ponudnika, kateri edini lahko ponudi navedeno in vztrajanje po tovrstni zahtevi je povsem nesmiselno.

LP

DOPOLNITEV ODGOVORA:

QRS triger izhod ali prožilnik služi sinhroniziranju EKG signala z drugimi povezanimi napravami.
To možnost na to vrstnih aparaturah obstaja že dlje časa, je standard, ki ga ponujajo proizvajalci to vrstne opreme.

V primeru pa da vaše podjetje / proizvajalec ponuja tehnološko enakovredno rešitev kot je zahtevana v razpisnih pogojih lahko ponudite aparat.


Datum objave: 21.09.2020   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zahvaljujemo se za odgovor z dne 18.09.2020 ob 13:38, s katerim se žal ne moremo strinjati oz. mu nasprotujemo v celoti.
Vaša trditev: "Dejstvo je ,da si vsak dobavitelj želi prodati svojo aparaturo neglede na kvaliteto oziroma končni izid, ki ga ponuja posamezen sistem." razumemo kot direktno razžalitev nas kot potencialnega ponudnika, ter posledično tudi svetovno priznanega in strokovno izjemno dobro podkovanega proizvajalca.
Vaše pavšalno klevetanje in onemogočanje vseh ostalih potencialnih ponudnikov je pravno dokazljivo in v kolikor ne umaknete objavljene razpisne dokumentacije oz. je ne spremenite, do te mere, da omogočite prijavo več ponudnikom, bomo primorani uporabiti vsa pravna sredstva.
Nadalje navajate: »Pripravo tehnične specifikacije je naročnik podprl s strokovnimi podlagami Kardiološkega oddelka UKC Ljubljana, kot referenčne in učne ustanove v Sloveniji«. Zagotovo je omenjena ustanova kompetentna, da oceni strokovno ustreznost opreme, ki jo uporablja pri svojem delu (v tem primeru gre za enako opremo, kot jo vi preferirate). Nikakor pa ne more podati mnenja, da je takšna oprema edina ustrezna. Za to so pristojne druge inštitucije, ki izdajo proizvajalcem certifikate in izjave o skladnosti, ter se presojajo za namene, za katere so proizvedene.
Nesporno dejstvo je tudi, da niste preverili, da ostali učni/referenčni centri v Sloveniji uporabljajo opremo drugih proizvajalcev, ki je vsekakor strokovno ustrezna in omogoča pridobitev vseh strokovnih parametrov, ki so pri takšni preiskavi zahtevani oz. nujni. Naše trditve so namenoma brez konkretnih nazivov in imen proizvajalcev, ustanov, strokovnjakov, saj gre za javen portal in je potrebno upoštevati določila GDPR.V kolikor bo potrebno, bomo v naslednji fazi vse navedeno dokazali s konkretnimi podatki.
Prosimo za ponovno preučitev razpisne dokumentacije in ustrezno ukrepanje s tem v zvezi.
Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR


Spoštovani.
Naročnikova namera pri odgovoru nikakor ni bila razžalitev in tudi ne dvomimo, da ponujate kvaliteten sistem.
Kot že navedeno v predhodnih mailih je dejstvo, da naročnikova namera nikakor ni »preferiranje« določenega proizvajalca temveč gre zgolj in samo za to, da bo naročnik dobavil opremo, ki je zanj z gledišča stroke optimalna. Naročnik se je oprl na specifikacije Kardiološkega oddelka UKC Ljubljana, kot referenčne in učne ustanove v Sloveniji, ker je ocenil, da je tovrsten sistem s stališča stroke edini sprejemljiv.
Pavšalno pa navajate, »/da nismo preverili, da ostali učni/referenčni centri v Sloveniji uporabljajo opremo drugih proizvajalcev, ki je vsekakor strokovno ustrezna in omogoča pridobitev vseh strokovnih parametrov, ki so pri takšni preiskavi zahtevani oz. nujni./«
Naročnik je po proučitvi trga prišel do zaključka, da vztraja pri tovrstni opremi. Odgovoril je tudi na vsa vprašanja na portalu, ki so bila zastavljena v sklopu diskriminatornega opisa in jih strokovno argumentiral. Več vprašanj v tem kontekstu naročnik ni prejel. Le neutemeljene pavšalne navedbe, da naročnik "preferira" določenega proizvajalca. Kar pa utemeljeno zavračamo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.09.2020   07:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tehničnih zahtevah ste zapisali, da aparat mora vsebovati QRS triger izhod in integriran QRS beep.
Naročnika prosimo za pojasnilo zakaj potrebuje ti dve poziciji: QRS izhod in QRS trigger, saj nikjer niste specificirali katera naprava bi naj potrebovala takšne
priključke. Zapisani zahtevi nimata smisla. Ob tem želimo pripomniti, da različni proizvajalci ponujajo različne tovrstne rešitve, ki pripeljejo do željenih ugotovitev. S primerno raziskavo trga bi lahko tudi to ugotovili.

Naročnika prosimo, da zahtevo umakne, saj je zahteva v celoti prepisana s strani konkurenčnega ponudnika, kateri edini lahko ponudi navedeno in vztrajanje po tovrstni zahtevi je povsem nesmiselno.

LP

DODATNO DOPOLNJEN ODGOVOR

QRS triger izhod ali prožilnik služi sinhroniziranju EKG signala z drugimi povezanimi napravami.
To možnost na to vrstnih aparaturah obstaja že dlje časa, je standard, ki ga ponujajo proizvajalci to vrstne opreme.

Z QRS sinhronizacijo pri obremenitvenem testu izboljšamo natančnost meritev krvnega tlaka.