Dosje javnega naročila 005703/2020
Naročnik: JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica
Blago: GASILSKO VOZILO Z VRTLJIVO DVIŽNO LESTVIJO S PREGIBNIM LESTVENIKOM
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 741.559,19 EUR

JN005703/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.09.2020
JN005703/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2020
JN005703/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.11.2020
JN005703/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2020
JN005703/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.02.2021
JN005703/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.02.2021
JN005703/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.11.2021
JN005703/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005703/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 180-433934
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica
Sedejeva ulica 9
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Simon Vendramin
simon.vendramin@geng.si
+386 53023249
+386 53331163

Internetni naslovi
http://www.geng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367348/RD-Gasilsko_vozilo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20758
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GASILSKO VOZILO Z VRTLJIVO DVIŽNO LESTVIJO S PREGIBNIM LESTVENIKOM
Referenčna številka dokumenta: 100-2/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
GASILSKO VOZILO Z VRTLJIVO DVIŽNO LESTVIJO S PREGIBNIM LESTVENIKOM po tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
GASILSKO VOZILO Z VRTLJIVO DVIŽNO LESTVIJO S PREGIBNIM LESTVENIKOM po tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v primerih navedenih v razpisni dokumentaciji
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
navedeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.10.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.10.2020   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb se izvede avtomatično v informacijskem sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.10.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica
Sedejeva ulica 9
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2020   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas, da sporočite, kdaj bo razpis objavljen v sistemu e-JN, ker danes še ni bil objavljen in se ne moremo prijaviti.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
Razpis je objavljen v sistemu eJN.


Datum objave: 29.09.2020   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani

V točki 10.5 - Oprema košare
Pri reševalnih nosilih navedeno da je možno vrtljivi nosilec nosil pritrditi na levo ali desno stran košare.
Vprašanje: Ali je lahko vrtljivi nosilec za nosila pritrjen na sredino košare v levo in desno točko? S tem dosežemo večjo nosilnost nosil ter dober pregled na krmilno konzolo.

ODGOVOR

Da, vendar ne sme motiti operaterja pri upravljanju iz košare.

VPRAŠANJE

V točki 10.7 - Električna napeljava
Navedeno je da morajo biti električne vtičnice razporejene 2x 230V na eni strani in 1x230V + 1x400V na drugi strani.
Vprašanje: Ali lahko razporedimo vtičnice po na način: 1x230V na eno strani, na drugo stran pa 2x230V in 1x400V?

Hvala za odgovore in lep pozdrav

ODGOVOR

Dopuščamo.