Dosje javnega naročila 005603/2020
Naročnik: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
Storitve: »IZBIRA IZVAJALCA STORITVE E-OSKRBA IN E-ZDRAVJE 2020-2022«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.975,80 EUR

JN005603/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.09.2020
JN005603/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.10.2020
JN005603/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.10.2020
JN005603/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005603/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Čufarjeva cesta 9
2000
SI
Maribor
Slovenija
Jože Manfreda
joze.manfreda@danica-vogrinec.si
+386 24806184

Internetni naslovi
https://www.danica-vogrinec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367401/E-OSKRBA_IN_E-ZDRAVJE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20757
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »IZBIRA IZVAJALCA STORITVE E-OSKRBA IN E-ZDRAVJE 2020-2022«
Referenčna številka dokumenta: IP2003874 z dne 10.9.2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je storitev »IZBIRA IZVAJALCA STORITVE E-OSKRBA IN E-ZDRAVJE 2020-2022« za pogodbeno obdobje od 1.11.2020 do 30.6.2022. Cilj predmeta naročila je vzpostavitev informacijske komunikacijske (v nadaljevanju: IKT) podporne tehnologije za oskrbo na daljavo na domu uporabnika ter vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika, ki omogoča enostavno in hitro sproženje alarma, klic na pomoč, organizacijo pomoči, ali spremljanje vitalnih funkcij na daljavo pri stabilnem zdravstvenem stanju, z namenom čim daljše samostojnosti uporabnikov storitev e-oskrbe in e-zdravja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je storitev »IZBIRA IZVAJALCA STORITVE E-OSKRBA IN E-ZDRAVJE 2020-2022« za pogodbeno obdobje od 1.11.2020 do 30.6.2022. Cilj predmeta naročila je vzpostavitev informacijske komunikacijske (v nadaljevanju: IKT) podporne tehnologije za oskrbo na daljavo na domu uporabnika ter vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika, ki omogoča enostavno in hitro sproženje alarma, klic na pomoč, organizacijo pomoči, ali spremljanje vitalnih funkcij na daljavo pri stabilnem zdravstvenem stanju, z namenom čim daljše samostojnosti uporabnikov storitev e-oskrbe in e-zdravja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.11.2020
Konec: 30.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Pogodba se financira in izvaja v okviru projekta z nazivom Usmerjena integrirana oskrba DOMA (UIOD) v okviru operacije »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.09.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.09.2020   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 25.9.2020 in se bo začelo ob 10.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Naročnik o odpiranju ponudb ne bo vodil posebnega zapisnika, saj bo zapisnik na voljo že v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.09.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.09.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.09.2020   13:52
VPRAŠANJE
Ali spremljanje telesne teže spada med spremljanje vitalnih funkcij in če spada, zakaj?

ODGOVOR

Spoštovani.

Da. Spremljanje vitalnih funkcij zagotavlja obravnavo starejših kroničnih bolnikov ki živijo na svojem domu. Med pomembne vitalne funkcije vsekakor sodi tudi telesna teža. Na primer: izguba telesne teže (mišic) kaže na večjo nevarnost padcev. Sprememba teže je povezana tudi s kroničnimi boleznimi.

Lep pozdrav.


Datum objave: 15.09.2020   13:56
VPRAŠANJE
Zdi se nam skrajno nenavadno, da naročnik zahteva sklope storitev: Storitve paketa I, Storitve paketa II in Storitve paketa III, ki se povsem ujemajo s komercialno ponudbo, ki jo ponuja Telekom Slovenije. Kako lahko naročnik obrazloži to »slučajnost«?

ODGOVOR

Lep pozdrav,

predmetno javno naročilo izhaja iz potreb projekta oz. potreb prebivalstva po oskrbi na daljavo, ki je v tujini, kjer je e-oskrba že močno razširjena, uveljavljena (uporablja jo okoli 10% prebivalstva 65+) in standardizirana, saj gre za varovanje življenj starejših ljudi na njihovem domu, ki živijo stalno ali občasno sami na svojem domu. Paketi so tako standardizirani in namenjeni zagotavljanju pravočasne pomoči v primeru padcev, slabosti, bistvenega poslabšanja vitalnih funkcij, pri dementnih odhodu (alarmu) iz stanovanja Javno naročilo je pripravljeno po zgledu predhodnih javnih naročil podobnih pilotnih projektov usmerjene integrirane oskrbe v RS, ki so že bili uspešno izvedeni oz. se uspešno izvajajo v drugih pilotnih okoljih (Celje, Krško,). V pilotih projektih se na ljudeh testirajo že razvite, ustrezno preizkušene STORITVE, za katere morajo imeti izvajalci (ponudniki) vsa potrebna dovoljenja (npr. dovoljenje pristojnega ministrstva, Socialne zbornice). Ker se storitve preizkušajo na ljudeh mora biti uporabljena IKT oprema ustrezna, prav tako pa ustrezno usposobljeni človeški viri, ki zagotavljajo te storitve.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.09.2020   13:58
VPRAŠANJE
Ali je problem za naročnika, če je komunikacijski center sicer stacioniran fizično izven območja Republkike Slovenije, vendar osebje komunicira seveda v slovenskem jeziku?


ODGOVOR

Spoštovani!

Glede na našo zakonodajo se občutljivi osebni podatki državljanov RS, kamor sodijo tudi vitalne funkcije, lahko obravnavajo le v Sloveniji. V skladu z zakonodajo morajo biti zdravstveni podatki v Sloveniji. Če je center zunaj Slovenije bi vpogledi v zdravstvene podatke dejansko pomenili izvoz podatkov v drugo ali tretjo državo.

Ker gre za pri kontaktnem centru tudi za obdelavo posebnih vrst občutljivih osebnih podatkov, kot so zdravstveni podatki, želimo zagotoviti ustrezen nivo njihovega varovanja in obdelave s tem, da podatki ostanejo v Republiki Sloveniji. S tem bo tudi njihova obdelava ostala pod nadzorom slovenskih nadzornih organov.

Lep pozdrav.Datum objave: 15.09.2020   14:09
VPRAŠANJE
Med zahtevami naročnika je med drugim navedeno (4. str.):

»Storitev oz. protokoli storitve se izvajajo skladno z mednarodnim standardom varnosti in kakovosti ISO 27001 in DNV DIAS ali enakovredno:
-ustrezno usposobljen, izobražen kader za vodenje in izvedbo predmetnega projekta z vsemi zahtevanimi certifikati (IPMA Direktor projektov A nivo, Vodilni presojevalec DNV DIAS) in potrebnimi izkušnjami (izvedeni referenčni projekti v javnem sektorju na področju zdravstva) - ponudnik mora k ponudbi predložiti predloži kopije certifikatov, ki izkazujejo, da ponudnik razpolaga z ustrezno usposobljenim in izobraženim kadrom za izvedbo projekta ter lastno izjavo o izvedenih referenčnih projektih,«

Ali pravilno razumemo, da navedba »ali enakovredno« velja tako za pogoj certifikata IPMA, kot tudi za DIAS? Ali je zahtevan pogoj »mednarodni standard varnosti« (kateri je to?) + »mednarodni standard kakovosti ISO 27001«+ »DNV DIAS« (ali enakovredno) ali morda pogoji »mednarodni standard varnosti« (kateri je to?) ali »mednarodni standard kakovosti ISO 27001«ali »DNV DIAS«? Ali se navedeni standardi ne prekrivajo? Prosimo, da naročnik natančno obrazloži, zakaj zahteva določen standard in na kakšen način je ta standard neizogibno povezan s predmetom tega konkretnega naročila (glej tudi 8. člen in 7. člen ZJN-3), da se brez njega tega naročila sploh ne bi bilo možno izvesti. Če neki dodatni standard tako zelo vpliva na izvedbo, da je ta vpliv možno dokazati neposredno na izvedbo storitve, potem je zahteva naročnika upravičena, sicer pa ni. Prosimo za praktičen primer oziroma prepričljiv dokaz, da brez določenega standarda sploh ne gre. Posedovanje določenega standarda ni nobena garancija, da se bo določena storitev v realnem okolju tudi izvedla v skladu s tem standardom.

ODGOVOR

Spoštovani.

Pri IPMA gre za mednarodne standarde vodenja projektov, s kateri ponudnik zagotavlja, da je sposoben izpeljati del pilotnega projekta, ki vsebuje predmetne storitve oskrbe na daljavo ter spremljanja vitalnih funkcij. Seveda obstajajo še drugi mednarodni standardi s tega področja, s kateri ponudnik dokazuje usposobljenost (npr. PMI, Prince idr.). Podobno velja tudi za mednarodne standarde kakovosti zdravstva (vitalnih funkcij), ki jih je prav tako več (Joint Comission, ACEE, EN 15 224 idr.). Ker gre pri izvajanju predmetnih storitev kot že omenjeno za občutljive osebne podatke, kar pomeni zelo visok nivo zahtev za informacijsko varnost, je ključnega pomena, da izvajalec za svoje storitve zagotavlja tudi varno in zanesljivo IKT infrastrukturo, kot jo določa mednarodni standard informacijske varnosti ISO 27001.

Ali se navedeni standardi ne prekrivajo? Gre za različne standarde s katerimi preverjamo ponudnike ali so kompetentni varno, kakovostno in pravočasno izpeljati predmetni del pilotnega projekta zagotavljati varne in kakovostne storitve oskrbe na daljavo uporabnikom, ki so oz. še bodo vključeni v pilotni projekt usmerjene integrirane oskrbe. Gre za 24/7 storitve varovanja življenj starejših na njihovem domu (padci, slabosti, poslabšanje vitalnih funkcij) spremljanje vitalnih funkcij, padcev uporabnikov... Našim uporabnikom vključenim v pilotni projekt usmerjene internirane oskrbe smo dolžni (odgovorni) zagotoviti varne in kakovostne storitve usmerjene integrirane oskrbe, kar zagotavljamo s preverjanjem izpolnjevanja potrebnih kompetenc ponudnikov predmetnih storitev, kot so to izvajala tudi ostala pilotna okolja (Celje, Krško idr.). Oskrba na daljavo sodi v skladu z zakonodajo med socialno varstvene storitve, za katere mora imeti izvajalec potrebna dovoljenja in biti vpisan v register izvajalcev pristojnega ministrstva. Prav tako pristojno ministrstvo pri v postopku dodeljevanja dovoljenja za izvajanje predmetnih storitev in vpisa v register izvajalcev preverja ustrezno usposobljenost in zanesljivost ponudnika / izvajalca predmetnih storitev. Varnost upravljanja z občutljivimi osebnimi podatki preverja Informacijska pooblaščenka, uporabljene storitve v pilotih projektih pa evalvatroji (strokovnjaki s tega področja).

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.09.2020   14:13
VPRAŠANJE

Pod tč. 3. Nadzor pravilnosti delovanja tehnične rešitve in odprava napak (str. 18) je v peti alineji zapisano:
-vodja na strani ponudnika mora imeti certifikat usposobljenosti,

Vodja česa ali koga na strani ponudnika? Kateri certifikat usposobljenosti se sploh zahteva? Kdo lahko izda ta certifikat?ODGOVOR

Spoštovani.

Ponudnik mora imeti imenovanega vodja na svoji strani. Certifikate usposobljenosti izdajajo akreditacijske hiše oz. strokovne službe. Npr. IPMA certifikate o usposobljenosti za vodenje projektov izdaja Združenje za projektni managemente Slovenije. ISO standarde izdaja SiQ.

Lep pozdrav.


Datum objave: 15.09.2020   14:14
VPRAŠANJE
Glede na to, da pod pogojem Tehnologija naročnik zahteva, da mora biti zagotovljen šifriran prenos in hramba podatkov v skladu z veljavnimi tehnološkimi standardi, torej ali to pomeni, da morajo biti telefonski pogovori kriptirani?

ODGOVOR

Spoštovani.

Da. Varnostne zahteve veljajo za prenos podatkov in komunikacijo preko storitvenih platform in IKT infrastrukture, ki jo izvajalec uporablja za podporo storitvi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.09.2020   14:16
VPRAŠANJE
Kako naročnik utemeljuje, da je za izvedbo tega javnega naročila nujno potreben »Vodilni presojevalec DNV DIAS«, torej, da se brez tega konkretnega strokovnjaka tega naročila sploh ne da izvesti? Po našem mnenju povsem zadošča, da je ponudnik imetnik standarda ISO 9001:2015 ali primerljivo. Prosimo za pojasnilo, zakaj to ne zadošča.

ODGOVOR

Spoštovani!

Pri oskrbi na daljavo in spremljanje vitalnih funkcij gre za socialno varstvene in deloma zdravstvene storitve. ISO 9001:2015 direktno tega področja ne pokriva.

Lep pozdrav.


Datum objave: 15.09.2020   14:35
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je naročnik na str. 18 med drugim zapisal naslednji pogoj:

4.Izvajanje storitve skladno z mednarodnimi standardi
Storitev oz. protokoli storitve se izvajajo skladno z mednarodnim standardom varnosti in kakovosti ISO 27001 in DNV DIAS ali enakovredno:
-ustrezno usposobljen, izobražen kader za vodenje in izvedbo predmetnega projekta z vsemi zahtevanimi certifikati (IPMA Direktor projektov A nivo, Vodilni presojevalec DNV DIAS) in potrebnimi izkušnjami (izvedeni referenčni projekti v javnem sektorju na področju zdravstva)

Mednarodni standard za akreditacijo DNV GL (DIAS) vključuje klinične zahteve in zahteve glede varnosti pacientov z načeli sistema vodenja kakovosti ISO 9001. Ta standard je torej vezan na opravljanje zdravstvene dejavnosti. Naročnik po podatkih AJPES ne opravlja zdravstvene dejavnosti, temveč dejavnost socialnega skrbstva 87.300 (Nast.ust.za oskrbo star.,invalidnih os.), poleg tega je predmet tega javnega naročila naročnik pravilno označil s CPV šifro 51300000-5 Storitve inštalacije komunikacijske opreme (Installation services of communications equipment), kar tudi ne predstavlja zdravstvene dejavnosti.

ZJN-3 v 8. členu (načelo sorazmernosti) določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

Glede na zgornje navedbe ugotavljamo, da je opisani pogoj, ki ga zahteva naročnik, nezakonit, ker ni smiselno povezan s predmetom javnega naročila. Prav tako naročnik s tem pogojem krši 7. člen ZJN-3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov), ki nalaga naročniku, da mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.

In ne nazadnje, gre tu tudi za kršitev določila 5. člena ZJN-3 (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki), ki določa, da javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.

Glede na povedano je že zahteva glede akreditacije DNV DIAS za ponudnika pretirana, pogoj glede Vodilnega presojevalca DNV DIAS pa še toliko bolj. Obe zahtevi sta v tem javnem naročilu nezakoniti, zato v izogib vložitvi revizijskega zahtevka naročnika pozivamo, da nezakonitosti odpravi na ta način, da v celoti črta tč. 4. Izvajanje storitve skladno z mednarodnimi standardi in jo nadomesti z besedilom, ki je povezano z vsebino zadevnega javnega naročila tako, da se besedilo na novo glasi:

»4. Izvajanje storitve klicnega centra
Storitev oz. protokoli storitve se izvajajo na naslednji način:
-asistenčne storitve klicnega centra, ki morajo biti na voljo 24 ur na dan vse dni v letu ter povezavo do naročnikovih/uporabnikovih izbranih oseb ter ustreznih intervencijskih služb (nujna medicinska pomoč, gasilcev, policije itd.),
-polno delujoč klicni center za pomoč uporabnikom predmetnega socialnega servisa ter ustreznimi in v prakso uvedenimi protokoli delovanja - izpolnjevanje pogojev, ponudnik potrdi s podpisom obrazca IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (OBR-4).«

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik na podlagi dovoljenja Ministrstva za zdravje opravlja druge zdravstvene dejavnosti za kar je tudi registriran.Prijavitelji razpisa so bili po razpisu le socialno varstveni zavodi.

Pri usmerjeni integrirani oskrbi gre za integrirano obravnavo uporabnikov, kjer so vključeni vsi deležniki socialnega in zdravstvenega varstva.

Naročnik je skrbno proučil in pripravil RD po vzor že izvedenih pilotnih projektov (Krško, Celje,...) Naročnik zavrača vse navedbe ponudnika glede kršitve 5,7,8. člena ZJN-3.

Glede na povedano je že zahteva glede akreditacije DNV DIAS za ponudnika pretirana, pogoj glede Vodilnega presojevalca DNV DIAS pa še toliko bolj. Naročnik umika to zahtevo po DNV DIAS standardih. Ponudnik lahko predloži katerekoli standard kakovosti s področja nege, zdravstva oz. usmerjene integrirane oskrbe.

»4. Izvajanje storitve klicnega centra
Storitev oz. protokoli storitve se izvajajo na naslednji način:
-asistenčne storitve klicnega centra, ki morajo biti na voljo 24 ur na dan vse dni v letu ter povezavo do naročnikovih/uporabnikovih izbranih oseb ter ustreznih intervencijskih služb (nujna medicinska pomoč, gasilcev, policije itd.),
-polno delujoč klicni center za pomoč uporabnikom predmetnega socialnega servisa ter ustreznimi in v prakso uvedenimi protokoli delovanja - izpolnjevanje pogojev, ponudnik potrdi s podpisom obrazca IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (OBR-4).« - Predmetna zahteva je ena od zahtev JR na podlagi katerega je bil naročnik izbran kot izvajalec na JR Ministrstva za zdravje storitve usmerjene integrirane oskrbe. Iz tega razloga bi bilo črtanje te zahteve nezakonito. Naročnik vztraja pri tej zahtevi in ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.09.2020   11:21
VPRAŠANJE

Na vprašanje glede zahteve iz razpisne dokumentacije
-vodja na strani ponudnika mora imeti certifikat usposobljenosti,

...niste natančno odgovorili oziroma ne razumemo vašega odgovora, ali gre za vodjo celotnega projekta na strani ponudnika ali morda katereo drugo osebo, niti ne vemo, katere certifikate usposobljenosti za to osebo boste priznali. Sicer ste zapisali:
»Ponudnik mora imeti imenovanega vodja na svoji strani. Certifikate usposobljenosti izdajajo akreditacijske hiše oz. strokovne službe. Npr. IPMA certifikate o usposobljenosti za vodenje projektov izdaja Združenje za projektni managemente Slovenije. ISO standarde izdaja SiQ.«

Ne razumemo, zakaj tu navajate ISO standarde in SiQ?

Ali pravilno razumemo, da ste morda hoteli odgovoriti na navedeno vprašanje na naslednji način:
Navedena alineja v razpisni dokumentaciji se spremeni tako, da se glasi:
-vodja projekta na strani ponudnika mora imeti veljaven certifikat usposobljenosti za vodenje projektov (npr. IPMA A-raven: Certificirani direktor projekta ali PMI PMP ali enakovreden)
ODGOVOR

Spoštovani.

Na strani ponudnika mora biti imenovana kompetentna odgovorna oseba vodja projekta, ki vodi, koordinira ter nadzira ter odgovarja za pravočasno ter kakovostno izvedbo vseh aktivnosti pri ponudniku (izvajalcu) predme storitve.

ISO standarde in SiQ je naročnik navedel kot primer.

Oseba, ki bo pri ponudniku vodila predmetni projekta, mora imeti veljaven certifikat usposobljenosti za vodenje projektov (IPMA A-raven oz. enakovreden/primerljiv certifikat ter primerljiv nivo usposobljenosti iz področja projektnega managementa).

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.09.2020   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V odgovorih na vprašanja ponudnikov na PJN se je naročnik večkrat skliceval na že izvedena javna naročila (Celje, Krško) v katerih je bil izbran za izvajalca Telekom Slovenije. Tudi vsi pogoji, ki jih naročnik zahteva v tem javnem naročilu, so prikrojeni pogojem, ki jih izpolnjuje Telekom Slovenije (celo tisti, ki so nepotrebni in pretirani, kot je naročnik sam priznal). To, da na izbiro ponudnika Telekom Slovenija v preteklih izvedenih postopkih ni bilo pritožb potencialnih ostalih ponudnikov, ne predstavlja dokaza, da so bili vsi zahtevani pogoji zakoniti, zato je sklicevanje naročnika na te vzore neprimerno. Pri tem naročnik v svojih odgovorih tudi zavaja ponudnike, ko npr. zahteva, da mora biti obdelava osebnih podatkov izključno na ozemlju Repubike Slovenije, čeprav veljavna nacionalna in zakonodaja EU dopušča tudi čezmejno obdelavo v primeru izpolnjevanja določenih pogojev. Več kot očitno pri tem javnem naročilu je, da gre za favoriziranje že vaprej izbranega ponudnika Telekom Slovenije.

Kot je že eden od ponudnikov zapisal, naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju z zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. Javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.

Naročniku zato predlagamo, da navedeni postopek javnega naročila prekine, ponovno preuči razmere na domačem, evropskem in svetovnem trgu in postavi take pogoje, ki ne bodo omejevali iz zoževali ponudbo na le enega domačega favoriziranega in vaprej izbranega ponudnika. V ravnanju ponudnika zaznavamo tudi koruptivne elemente, ki bi vsekakor lahko bili predmet preverjanja Komisije za preprečevanje korupcije.

S spoštovanjem,
Ustvarjamo izjemna digitalna doživetja.


ODGOVOR

Spoštovani.

Ministrstvo za zdravje je objavilo razpis usmerjene integrirane oskrbe ob upoštevanju veljavne zakonodaje. Na razpisu je bil izbran naročnik kot nosilec projekta. Brez preveritve naročnik ne bi uspel na javnem razpisu. Pri oskrbi na daljavo gre oskrbo 24/7 varovanja življenj uporabnikov na njihovem domu. Kot naročnik moramo zagotoviti kompetentne izvajalce oskrbe na daljavo, ki imajo vsa potrebna dovoljenja, certifikate ter ustrezno usposobljen kader za izvedbo tega dela pilotnega projekta in izvajajo varne in kakovostne storitve oskrbe na daljavo ter spremljanja vitalnih funkcij. V kolikor projekt ni izveden kakovostno se od naročnika lahko zahteva vrnitev neprimerno porabljenih pridobljenih proračunskih sredstev.

Naročnik zavrača vse navedbe v celoti glede favoriziranja določenega ponudnika. Naročnik je pri javnem razpisu vsa načela ZJN-3 posebej pa še: načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročanja, načelo enakopravne obravnave ponudnikov, načelo sorazmernosti.

Zakonodaja EU sicer dopušča čezmejno obdelavo osebnih podatkov. Ker pa gre pri konkretnem javnem naročilu tudi za obdelavo posebnih vrst občutljivih osebnih podatkov, kot so zdravstveni podatki, želi naročnik zagotoviti ustrezen nivo njihovega varovanja in obdelave s tem, da podatki ostanejo v Republiki Sloveniji. S tem bo tudi njihova obdelava ostala pod nadzorom slovenskih pristojnih organov, kar za naročnika pomeni manjše tveganje morebitnih zapletov glede varne obdelave občutljivih osebnih podatkov uporabnikov, ki bodo vključeni v pilotni projekt in bodo prejemniki predmetnih storitev usmerjene integrirane oskrbe.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.09.2020   14:41
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Glede na to, da naročnik med pogoji JN navaja različne potrebne in nepotrebne certifikate in potrdila, smo presenečeni, ker ne zahteva tudi certifikata skladnosti z GDPR. Oh, seveda, tega certifikata Telekom Slovenije (še) nima. Koristna informacija zanj: pridobitev tega certifikata je možna preko specializiranih organizacij v tujini, GDPR pa itak velja na celotnem področju EU.
Ampak, VSAK ponudnik mora pri izvedbi naročila spoštovati obstoječo veljavno nacionalno in zakonodajo EU na področju varstva osebnih podatkov, zato je tak pogoj v bistvu nesmiseln, nesorazmeren in neprimeren, lahko pa bi morda bil vključen v okvir meril. Treba pa je upoštevati, da se pogoji nanašajo na sposobnost in usposobljenost ponudnika, merila pa se nanašajo na vsebino konkretne ponudbe. Če ponudnik poseduje določen certifikat, tak certifikat ne more biti uporabljen kot merilo, ker se nanaša na ponudnika, ne pa na vsebino konkretne ponudbe. Naročnik vedno izbira najbolj ugodno ponudbo in ne ponudnika (v primeru variantnih ponudb bi isti ponudnik lahko oddal različne ponudbe).
Pogoj ima le dva stanja: ali je izpolnjen ali ni, ni stopnjevanja. Ponudnik ne more biti bolj ali manj sposoben: je lahko le sposoben ali pa ni sposoben. Drugače je z merili. Merilo ima svojo najnižjo vrednost, svojo najvišjo vrednost, enoto merjenja, določiti pa je treba tudi enoten način merjenja. Pri določanju meril pa mora naročnik upoštevati še specifiko, ki velja v primeru storitev. Ker storitve posameznih prijavljenih strokovnjakov ponudnika dejansko predstavljajo vsebino ponudbe, je za ocenjevanje v okviru meril dopustno zahtevati in vrednotiti tudi določene neodvisne certifikate in potrdila, ki so vezani izključno na določene v ponudbi prijavljene osebe, strokovnjake (npr. PMI PMP certifikat in enakovreden za vodjo projekta). Znanje in izkušnje, ki je "vsebovano" v takem certifikatu je tako dejansko "prenešeno" v konkretno izvajanje storitev konkretnega prijavljenega kadra, torej je to del konkretne ponudbe. Ampak, kot rečeno, zahtevani certifikat mora biti vezan na konkretno prijavljeno osebo, strokovnjaka v ponudbi, ki mora naročilo tudi izvesti.
Nekaj, kar se zahteva v merilih, ni pogoj, obstaja pa določena verjetnost, da bo zaradi izpolnjenih teh zahtev objektivno gledano naročilo bolje izvedeno, kot brez teh zahtev. Torej, s postavljanjem nesorazmernih pogojev naročnik ne sme po nepotrebnem omejevati konkurenco na trgu. Zahtevati mora le tiste (minimalne) pogoje, ki so res nujno potrebni za izvedbo določenega naročila. Menimo, da pogoj certifikata IPMA ni nujno potreben za izvedbo tega naročila, naročilo lahko uspešno izvede tudi projektni vodja, ki tega certifikata nima. Nemogoče je dokazati neposredno vzorčno zvezo, da strokovnjak, ki nima tega certifikata, projekta ne bo izvedel uspešno, obstoj tega certifikata torej ne more biti pogoj. To zahtevo, glede na zgornje obširno pojasnilo o pravilih za določanje razpisnih pogojev in meril, je naročnik tudi napačno umestil med pogoje za ponudnika in ne med merila.

Ker je takih dvomljivih in nepravilnih oziroma nezakonitih določil v razpisni dokumentaciji še nekaj, predlagamo naročniku, da ponovno preuči svojo razpisno dokumentacijo in jo na mestih (kot je primeroma zgoraj opisano), kjer ni skladna z veljavno zakonodajo, ustrezno uskladi in tako usklajeno razpisno dokumentacijo objavi na PJN ter ustrezno podaljša rok za postavljanje vprašanj ter rok za oddajo ponudb.


ODGOVOR

Spoštovani.

GDPR je zakonska zahteva za obdelavo osebnih podatkov. V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov še ni potrjen noben mehanizem potrjevanja skladnosti z GDPR. Informacijska pooblaščenka izvaja nadzora upravljanja z občutljivimi osebnimi podatki in mi kot naročnik predmetnih storitev od izvajalca predmetnih storitev pričakujemo in zahtevamo varno upravljanje z občutljivimi osebnimi podatki uporabnikov.

Naročnik je pri pripravi javnega razpisa upošteval zakonodajo ZJN-3 , predvem pa 75-78 člen ZJN-3 in 84. člen ZJN-3.

Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal, saj je rok v skladu z 47. členom ZJN-3.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.09.2020   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani, obžalujemo, ampak vaša pojasnila v bistvu še bolj zapletajo zadeve in ne pojasnjujejo tistega, kar sprašujemo.

Torej, še drugič glede alineje v razpisni dokumentaciji:
-vodja na strani ponudnika mora imeti certifikat usposobljenosti,

V vašem odgovoru na PJN Datum objave: 16.09.2020 11:21h ste zapisali:

»Oseba, ki bo pri ponudniku vodila predmetni projekta, mora imeti veljaven certifikat usposobljenosti za vodenje projektov (IPMA A-raven oz. enakovreden/primerljiv certifikat ter primerljiv nivo usposobljenosti iz področja projektnega managementa).«

Kaj zdaj to dejansko pomeni? Ali mora ta oseba sedaj izpolnjevati dva pogoja:
a)IPMA A-raven oz. enakovreden/primerljiv certifikat
b)primerljiv nivo usposobljenosti iz področja projektnega managementa?

Kako naj ponudnik izkazuje novi pogoj pod b)?
Opozarjamo naročnika, da je pri primerljivemu certifikatu PMI PMP izkazovanje dejstva »primerljivega nivoja usposobljenosti iz področja projektnega managementa« že vključen v sam certifikat, ker brez tega dejstva oziroma pogoja kandidat sploh ne more pristopiti k opravljanju preizkusa za pridobitev tega certifikata. Predvidevamo, da je s certifikatom IPMA podobno, zato je ta novi dodatni pogoj nesmiseln in kontradiktoren.

Da bodo pogoji iz razpisne dokumentacije jasni in nedvoumni vam ponovno predlagamo, da zadevo komentrirate oziroma določite na način, kot se to dela v pravu, torej predlagamo ponovno naslednjo dikcijo, ki je popolnoma jasna :

Navedena alineja v razpisni dokumentaciji se spremeni tako, da se glasi:
-vodja projekta na strani ponudnika mora imeti veljaven certifikat usposobljenosti za vodenje projektov (npr. IPMA A-raven: Certificirani direktor projekta ali PMI PMP ali enakovreden)

Hvala za razumevanje.


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik dodatno pojasnjuje, da vodja predmetnega projekta na strani ponudnika mora imeti certifikat usposobljenosti s področja projektnega managamenta - IPMA A raven oz. enakovreden/primerljiv certifikat usposobljenosti s področja projektnega managemnta.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.09.2020   14:46
VPRAŠANJE
V objavi javnega naročila na portalu javnih naročil je v tč. II.1.4 Kratek opis, navedeno: Cilj predmeta naročila je vzpostavitev informacijske komunikacijske (v nadaljevanju: IKT) podporne tehnologije za oskrbo na daljavo na domu uporabnika ter vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika, ki omogoča enostavno in hitro sproženje alarma, klic na pomoč, organizacijo pomoči, ali spremljanje vitalnih funkcij na daljavo pri stabilnem zdravstvenem stanju, z namenom čim daljše samostojnosti uporabnikov storitev e-oskrbe in e-zdravja.

V tč. II.1.2 Glavna koda CPV, je navedeno: 51300000
(torej: Storitve inštalacije komunikacijske opreme)

V tč. II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV, je navedeno: 51300000
(torej enako: Storitve inštalacije komunikacijske opreme)

Iz navedenega opisa in kod gre zaključiti, da gre za »vzpostavitev informacijske komunikacijske (v nadaljevanju: IKT) podporne tehnologije za oskrbo na daljavo na domu uporabnika ter vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika« in ne za opravljanje zdravstvenih storitev, zato ni potrebe, da bi izvajalec moral izpolnjevati pogoje, ki so vezani na izvajanje zdravstvene dejavnosti. Te storitve so lahko v domeni naročnika, ni pa nujno, lahko so tudi v domeni tretjih oseb s katerimi je naročnik pogodbeno povezan.

ZJN-3 določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila, torej so vse zahteve naročnika, ki se ne vežejo na zgornji opis, nezakonite (npr. zahteve glede zdravstvene dejavnosti, ker bi moral izvajalec biti registriran kot izvajalec zdravstvene dejavnosti). Predlagamo, da naročnik naredi čistopis pogojev in uskladi besedilo z veljavnimi predpisi in zahteva le tiste pogoje, ki so nujno potrebni za predmet tega naročila, torej: »vzpostavitev informacijske komunikacijske (v nadaljevanju: IKT) podporne tehnologije za oskrbo na daljavo na domu uporabnika ter vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika«.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je v javnem razpisu predvidel izvajanje kompletne storitve e-oskrbe in spremljanje vitalnih funkcij vključno z najemom potrebne IKT opreme, potrebne za uporabnike in zdravstveno osebje, instalacijo montažo pri uporabniku, vzdrževanjem opreme pri uporabniku, prenosom podatkov in zagotavljanje stalne povezave z asistenčnim centrom, algoritmi protokoli izvajanja storitev, storitvami asistenčnega centra, ki jih izvaja ustrezno usposobljeno zdravstveno osebje 24/7 vse dni v letu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.09.2020   14:49
VPRAŠANJE
V objavi javnega naročila na portalu javnih naročil je v tč. II.1.4 Kratek opis, navedeno: Cilj predmeta naročila je vzpostavitev informacijske komunikacijske (v nadaljevanju: IKT) podporne tehnologije za oskrbo na daljavo na domu uporabnika ter vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika, ki omogoča enostavno in hitro sproženje alarma, klic na pomoč, organizacijo pomoči, ali spremljanje vitalnih funkcij na daljavo pri stabilnem zdravstvenem stanju, z namenom čim daljše samostojnosti uporabnikov storitev e-oskrbe in e-zdravja.

V tč. II.1.2 Glavna koda CPV, je navedeno: 51300000
(torej: Storitve inštalacije komunikacijske opreme)

V tč. II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV, je navedeno: 51300000
(torej enako: Storitve inštalacije komunikacijske opreme)

Iz navedenega opisa in kod gre zaključiti, da gre za »vzpostavitev informacijske komunikacijske (v nadaljevanju: IKT) podporne tehnologije za oskrbo na daljavo na domu uporabnika ter vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika« in ne za opravljanje zdravstvenih storitev, zato ni potrebe, da bi izvajalec moral izpolnjevati pogoje, ki so vezani na izvajanje zdravstvene dejavnosti. Te storitve so lahko v domeni naročnika, ni pa nujno, lahko so tudi v domeni tretjih oseb s katerimi je naročnik pogodbeno povezan.

ZJN-3 določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila, torej so vse zahteve naročnika, ki se ne vežejo na zgornji opis, nezakonite (npr. zahteve glede zdravstvene dejavnosti, ker bi moral izvajalec biti registriran kot izvajalec zdravstvene dejavnosti). Predlagamo, da naročnik naredi čistopis pogojev in uskladi besedilo z veljavnimi predpisi in zahteva le tiste pogoje, ki so nujno potrebni za predmet tega naročila, torej: »vzpostavitev informacijske komunikacijske (v nadaljevanju: IKT) podporne tehnologije za oskrbo na daljavo na domu uporabnika ter vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika«.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je v javnem razpisu predvidel izvajanje kompletne storitve e-oskrbe in spremljanje vitalnih funkcij vključno z najemom potrebne IKT opreme, potrebne za uporabnike in zdravstveno osebje, instalacijo montažo pri uporabniku, vzdrževanjem opreme pri uporabniku, prenosom podatkov in zagotavljanje stalne povezave z asistenčnim centrom, algoritmi protokoli izvajanja storitev, storitvami asistenčnega centra, ki jih izvaja ustrezno usposobljeno zdravstveno osebje 24/7 vse dni v letu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.09.2020   14:56
VPRAŠANJE
V zvezi z odgovorm naročnika dne Datum objave: 15.09.2020 14:35h ponovno opozarjamo naročnika v zvezi z njegovo zahtevo:

»Naročnik umika to zahtevo po DNV DIAS standardih. Ponudnik lahko predloži katerekoli standard kakovosti s področja nege, zdravstva oz. usmerjene integrirane oskrbe.«

Predmet tega naročila je:»vzpostavitev informacijske komunikacijske (v nadaljevanju: IKT) podporne tehnologije za oskrbo na daljavo na domu uporabnika ter vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika« in ne za opravljanje zdravstvenih storitev, področja nege, oz. usmerjene integrirane oskrbe, zato ni potrebe, da bi izvajalec moral izpolnjevati pogoje, ki so vezani na izvajanje naštetih dejavnosti. Te storitve so lahko v domeni naročnika, ni pa nujno, lahko so tudi v domeni tretjih oseb s katerimi je naročnik pogodbeno povezan.

Pogoji, ki jihj naročnik postavlja, morajo biti povezani izključno z: »vzpostavitvijo informacijske komunikacijske (v nadaljevanju: IKT) podporne tehnologije za oskrbo na daljavo na domu uporabnika ter vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika«!

ZJN-3 določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila, torej so vse zahteve naročnika, ki se ne vežejo na zgornji opis, nezakonite (npr. zahteve glede zdravstvene dejavnosti, ker bi moral izvajalec biti registriran kot izvajalec zdravstvene dejavnosti). Predlagamo, da naročnik naredi čistopis pogojev in uskladi besedilo z veljavnimi predpisi in zahteva le tiste pogoje, ki so nujno potrebni za predmet tega naročila, torej: »vzpostavitev informacijske komunikacijske (v nadaljevanju: IKT) podporne tehnologije za oskrbo na daljavo na domu uporabnika ter vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika«.ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik vztraja pri odgovoru objavljenim 15.09.2020 14:35 h. Naročnik je v javnem razpisu predvidel izvajanje kompletne storitve e-oskrbe in spremljanje vitalnih funkcij vključno z najemom potrebne IKT opreme, potrebne za uporabnike in zdravstveno osebje, instalacijo montažo pri uporabniku, vzdrževanjem opreme pri uporabniku, prenosom podatkov in zagotavljanje stalne povezave z asistenčnim centrom, algoritmi protokoli izvajanja storitev, storitvami asistenčnega centra, ki jih izvaja ustrezno usposobljeno zdravstveno osebje 24/7 vse dni v letu.

Naročnik ne bo spreminjal predmeta javnega naročanja in RD, saj je v skladu s 75-78 in 84. člena ZJN-3.

Lep pozdrav.