Dosje javnega naročila 005651/2020
Naročnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
Storitve: Dehidracija blata na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina v Rajnkovcu ter prevzem, prevoz in končna oskrba blata
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 127.500,00 EUR

JN005651/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.09.2020
JN005651/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2020
JN005651/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2020
JN005651/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.11.2020
JN005651/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005651/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o.
Celjska cesta 12
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
Petra Strašek
petra.strasek@okp.si
+386 38121417
+386 38121415

Internetni naslovi
http://www.okp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.okp.si/index_javna_narocila.php
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20806
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dehidracija blata na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina v Rajnkovcu ter prevzem, prevoz in končna oskrba blata
Referenčna številka dokumenta: JNOKP-032020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dehidracija blata na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina v Rajnkovcu ter prevzem, prevoz in končna oskrba blata za OKP Rogaška Slatina d.o.o. skladno s tehnično tehnološkimi zahtevami naročnika, določenih v prilogi 1 razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Rogaška Slatina
II.2.4 Opis javnega naročila
Dehidracija blata na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina v Rajnkovcu ter prevzem in končna oskrba blata za OKP Rogaška Slatina d.o.o. skladno s tehnično tehnološkimi zahtevami naročnika, določenih v prilogi 1 te razpisne dokumentacije.
Predmet javnega naročila se izvaja sukcesivno po podpisu pogodbe in se izvaja 4 (štiri mesece) od dne pričetka uporabe glede na naročnikove potrebe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati do izčrpanja skupne višine razpoložljivih oziroma zagotovljenih sredstev in v skladu s 95. členom ZJN-3..
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.09.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.09.2020