Dosje javnega naročila 005638/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Reanimacijski voziček s komplet opremo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005638/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.09.2020
JN005638/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.09.2020
JN005638/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.10.2020
JN005638/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005638/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andraž Dejak
andraz.dejak@gov.si
+386 14786048

Internetni naslovi
https://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367533/Reanimacijski_vozicek_s_komplet_opremo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20808
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Reanimacijski voziček s komplet opremo
Referenčna številka dokumenta: 4110-44/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Reanimacijski voziček s komplet opremo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Ljubljana - Urgentni kirurški blok v objektu DTS sever
II.2.4 Opis javnega naročila
Reanimacijski voziček s komplet opremo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.09.2020   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 8.3.1. je navedeno, da mora biti ponudnik pooblaščen za prodajo in vzdrževanje opreme v Republiki Sloveniji od uradnega proizvajalca opreme, katero ponuja, in predloži dokazilo o pooblaščenosti za prodajo in vzdrževanje opreme.

DOKAZILO:

Izjava/pooblastilo/certifikat proizvajalca za prodajo in servisiranje (popravilo) ponujene opreme.

Glede na to, da je pod navedenim naročilom potrebno ponuditi opremo različnih proizvajalcev, ki je pa je v celoti ne nastopa nihče vas sprašujemo sledeče.

Ali ustreza, da ponudnik priloži dogovor z izvajalcem pooblaščenega servisa v RS, ki so mu predložena vsa ustrezna dokazila, izdana s strani proizvajalca ponujene opreme?

ODGOVOR
Ne.

Pojasnilo odgovora, izhajajoč iz zahtev iz dokumentacije je, glede na to, da se od ponudnika zahteva v času garancijskega roka 24 mesecev, zagotovljeno preventivno in izredno vzdrževanje opreme (odprava napak, okvar), je servisiranje pomemben del ponudnikove sposobnosti in cene*, zato mora biti pooblaščen za prodajo in vzdrževanje opreme v Republiki Sloveniji od uradnega proizvajalca opreme, katero ponuja, in za katero predloži dokazilo o pooblaščenosti za prodajo in vzdrževanje opreme.

Če te sposobnosti ponudnik nima sam, mora tistega, ki mu bo izpolnil to zahtevo, prijaviti kot partnerja ali podizvajalca v predmetnem javnem naročilu.
V POSEBNEM DELU DOKUMENTACIJE v točki 2. SPLOŠNO GLEDE TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ PREDMETA JAVNEGA NAROČILA, je v alineji 4.a ZAHTEVE V ZVEZI S CENO VZDRŽEVANJA OPREME določeno, da mora biti v ceni posamezne postavke iz predračuna zajeto vzdrževanje in morebitna popravila zaradi okvar ter servisov, vključno z dobavo rezervnih delov, potrošnega in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev, ki mora zajemati vse stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine, telefon, prenos podatkov itd., da se zagotovi brezhibno delovanje opreme v času trajanja 24-mesečnega garancijskega roka.
Datum objave: 24.09.2020   17:29
VPRAŠANJE
Spoštovani

V sklopu reanimacijskega vozička zahtevate tudi aparat za zunanjo mehansko masažo srca.

Nikjer pa niste opisali tehničnih zahtev za dotični aparat.

Ali naročnik zahteva samo aparat za zunanjo masažo srca, teh je na trgu veliko, v kolikor imate pa določene tehnične zahteve za aparat jih prosim napišite.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je v objavo posredoval popravek tehničnih zahtev - ponudbenega predračuna. Popravki so označeni z rdečo barvo. Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati nove tehnične zahteve in oddati ponudbo z novo datoteko.

Naročnik je v objavo posredoval tudi spremembo ključnih datumov javnega naročila, in sicer so novi roki naslednji:
- rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 2. 10. 2020 do 12:00
- rok za oddajo ponudbe: 7. 10. 2020 do 12:00
- datum in ura odpiranja ponudb: 7. 10. 2020 ob 12:05Datum objave: 28.09.2020   16:02
VPRAŠANJE
Spošotvani,

Ali vam lahko ponudimo mehansko napravo za srčno masažo brez vakumske kape, saj so raziskave potrdile, da sama vakumska krpa pri napravi,katero zahtevate ne pripomore h boljšemu končnemu izzidu?

V vseh ostalih postavkah pa izpolnjujemo pogoje.

Hvala za vaš odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Strokovne zahteve v tem delu ostajajo nespremenjene.Datum objave: 28.09.2020   16:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali vam lahko ponudimo defibrilator brez MetHb? Sama meritev MetHb ni natančna, saj že sam proizvajalec navaja da takoj ko je možno, da se MetHb preveri v laboratoriju. Tudi sama uporaba MetHb ni stalna praksa.

Za odgovor se vam lepo zahvaljujemo.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Sprejemljiv je tudi defibrilator brez MetHb.Datum objave: 28.09.2020   16:03
VPRAŠANJE
Spoštovani

V tehničnih zahtevah za defibrilator ste napisali, da mora imeti aparat možnost spremljanja IBP in Temp.

Ali naročnik sprejema defibrilator, ki omogoča merjenje temp, ali pa 2x IBP?

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Sprejemljiv je tudi defibrilator, ki omogoča 2x IBP.Datum objave: 28.09.2020   16:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V popravku za aparat ki omogoča mehansko zunanjo masažo srca, zahtevate IP 44
Ali naročnik sprejme aparat z IP 43
Prav tako pri tem aparatu zahtevate SD kartico za prenos podatkov, ali naročnik sprejema aparat, ki ima možnost prenosa podatkov preko bluetootha?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Sprejemljiv je tudi aparat z IP43 in možnostjo prenosa podatkov tudi preko bluetootha.Datum objave: 06.10.2020   08:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Razumemo, da mora imeti naparava za zunanjo masažo srca in njene komponente vse potrebne certifikate in biti odobreni tudi iz strani FDA?
Sprašujemo, ker ima naša naprava nadomestne dele.

Hvala za odgovor.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Ne.
Zahtevana je skladnost s standardom SIST EN 60529.
Datum objave: 06.10.2020   08:13
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V popravku za aparat ki omogoča mehansko zunanjo masažo srca, zahtevate SD kartico za prenos podatkov, ali naročnik sprejema aparat, ki ima možnost prenosa podatkov preko USB?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Da.

Naročnik obvešča ponudnike, da je v objavo posredoval čistopis tehničnih specifikacij - ponudbenega predračuna.