Dosje javnega naročila 005652/2020
Naročnik: OBČINA CIRKULANE, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane
Gradnje: Modernizacija JP 603191 Medribnik - most Korenjak
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 120.578,16 EUR

JN005652/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.09.2020
JN005652/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2020
JN005652/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.11.2020
JN005652/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005652/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CIRKULANE
Cirkulane 58
2282
SI
Cirkulane
Slovenija
Ivan Stopajnik
infrastruktura@cirkulane.si
+386 27953423
+386 27953421

Internetni naslovi
http://www.cirkulane.si
http://www.cirkulane.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.cirkulane.si
ESPD: http://www.cirkulane.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20816
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Modernizacija JP 603191 Medribnik - most Korenjak
Referenčna številka dokumenta: 430-15/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Modernizacija JP 603191 Medribnik v dolžini 280 m in širini 3 m in rušitev ter gradnja premostitvenega objekta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cirkulane in Gradišča
II.2.4 Opis javnega naročila
Modernizacija JP 603191 Medribnik v dolžini 280 m in širini 3 m in rušitev ter gradnja premostitvenega objekta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2020   12:01
Kraj: elektronsko, preko portala javno naročanje


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.09.2020   07:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
boste kot ustrezno referenco sprejeli tudi sanacijo mostu?

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo kot ustrezno referenco sprejel tudi sanacijo mostu s klasifikacijo Mostovi, viadukti, predori in podhod (CC-SI 214) in je vrednost posla bila nad 40.000 z DDV.


Datum objave: 15.09.2020   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Prosimo, če lahko natančneje pojasnite referenčne zahteve iz točke 9.1.4. razpisne dokumentacije. Zanima nas, kaj smatrate pod izrazom "uspešno izvedel"? Lahko predložimo reference, kjer je šlo za novogradnjo/rekonstrukcijo/sanacijo objektov s klasifikacijsko številko CC-SI 211 in CC-SI 214 v zahtevani vrednosti? Prosimo za hiter odgovor.


ODGOVOR


Spoštovani,
predložite lahko eno (1) referenčno delo s klasifikacijo objektov prometne infrastrukture (CC-SI 211) in je vrednost posla bila nad 40.000.000 z DDV in eno (1) referenčno delo s klasifikacijo Mostovi, viadukti, predori in podhod (CC-SI 214) in je vrednost posla bila nad 40.000 z DDV, kjer je šlo za novogradnjo/rekonstrukcijo/sanacijo objektov.
Uspešno izvedeno referenčno delo predstavlja podpisan primopredajni zapisnik oz. dokazilo o prevzemu del s strani naročnika.