Dosje javnega naročila 005696/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Javno naročilo za investicijsko vzdrževanje zamrzovalne komore
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005696/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.09.2020
JN005696/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2020
JN005696/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005696/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367740/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20849
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za investicijsko vzdrževanje zamrzovalne komore
Referenčna številka dokumenta: 430-272/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investicijsko vzdrževanje zamrzovalne komore
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Objekt se nahaja na naslovu: Rocenska cesta 56, Ljubljana Tacen
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicijsko vzdrževanje zamrzovalne komore: (v nadaljevanju: izvedba del), ki obsega:

odstraniti stenske in stropne izolacijske panele, hladilniška vrata
odstraniti tlake v komorah
odstraniti strojno opremo hladilni agregati, uparjalniki
odstraniti hladilne pline
odstranite obstoječe električne kable
odstraniti obstoječe regale in reme za meso
odstraniti gradbene stene med hladilnimi in zamrzovalnimi komorami
izvesti nove tlake v višini tlaka v hodniku brez klančin
izvesti novo stensko in stropno izolacijo
dobaviti nova hladilniška vrata
dobaviti novo strojno opremo
dobaviti nove nadzorne sisteme delovanja komor izvesti nove elektro instalacije od obstoječe elektro omare do porabnikov za potrebe nove tehnološke opreme in razsvetljave
izvesti nove odtočne cevi za kondenzacijsko vodo
dobava novih regalov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo, so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.10.2020   10:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.10.2020   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 5. 10 .2020 in se bo začelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2020   00:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki II.2.4.
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.7.
Obseg in pogodbeni roki za izvedbo naročila so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.09.2020