Dosje javnega naročila 005700/2020
Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Maribor - mesto, Koroška cesta 12, 2000 Maribor
Blago: Dobava vozila in izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo AC30/60
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 221.289,70 EUR

JN005700/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.09.2020
JN005700/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2020
JN005700/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.12.2020
JN005700/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005700/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Prostovoljno gasilsko društvo Maribor - mesto
Koroška cesta 12
2000
SI
Maribor
Slovenija
Boštjan Irgolič
bostjan.irgolic@pgdmbmesto.si
+386 41343197

Internetni naslovi
http://www.pgdmbmesto.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20856
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zašč.in rešev. pri požarih in nesrečah


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava vozila in izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo AC30/60
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava vozila in izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo AC30/60
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vozila in izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo AC30/60
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.09.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.09.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.09.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.09.2020   12:39
Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da je v razpisni dokumentaciji v dokumentu »1. RD povabilo« na strani 4 v poglavju 2.1.4 Merilo »Standard ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001« napaka. Odstavek se namesto:

2.1.4 Merilo »Standard ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001«:
Ponudnik, ki razpolaga s veljavnimi standardi ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001 prejme dodatnih 5 točk. (Dokazilo: Fotokopije certifikatov)
pravilno glasi:

2.1.4 Merilo »Standard ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001«:
Proizvajalec nadgradnje, ki razpolaga s veljavnimi standardi ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001 prejme dodatnih 5 točk. (Dokazilo: Fotokopije certifikatov)


V ta name naročnik objavlja spremembi datotek »1. RD povabilo« in »2.1 Povzetek predračuna«. Spremembi sta dostopni na povezavi: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/990/dokumentacija.html
Ponudniki morajo oddati ponudbo na podlagi spremembe "1. RD povabilo sprememba 17.9.2020" in "2.1 Povzetek predračuna sprememba 17.9.2020".


Datum objave: 23.09.2020   11:40
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah naročnik zahteva črpalko z zmogljivostjo min. 3000 l/min pri 10 barih na srednjem tlaku in min. 400 lit/min pri 40 bar na visokem tlaku, s 5 točkami pa nagradi ponudnika, ki ponudi kombinirano črpalko z dvema stopnjama na normalnem tlaku in eno stopnjo na visokem tlaku brez objektivno utemeljenih razlogov, glede na namen, zaradi katerega izvaja predmetno javno naročilo (nakup gasilskega vozila). Zmogljivost črpalke, ki jo definirajo tehnične zahteve, je mogoče doseči s kombiniranimi črpalkami z različnimi stopnjami na normalnem in visokem tlaku in v celoti ustrezajo standardu DIN EN 1028. Omenjeno merilo definira tehnološko rešitev brez objektivno utemeljenih razlogov, iz česar sledi, da naročnik preferira enega ponudnika. Naročnika pozivamo, da omenjeno tehnično lastnost črta iz meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, da le-ta ne bo v nasprotju temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem s temeljnim načelom enakopravnega obravnavanja.

ODGOVOR
Zahteva v razpisni dokumentaciji za črpalko je sledeča:
2. 5. Črpalka
- vgradit se mora kombinirana centrifugalna srednje-visokotlačna črpalka po standardu EN 10/3000, brez mešalca pene.
- pretok pri srednjem tlaku mora biti min. 3.000 l/min pri 10 barih.
- pretok pri visokem tlaku mora biti min. 400 l/min pri 40 barih.

Iz tega je razvidno, da so zahteve v skladu z JN, kakor tudi v skladu tipizacije po zahtevah GZS in veljavnih evropskih normah.

Kot dodatno točkovanje je podana sledeča zahteva:
2.1.2 Merilo »Tehnične lastnosti vozila«
Ponudnik, ki ponuja črpalko, ki ima na eni osi 2-stopenjski srednji in 1-stopenjski visoki tlak prejme dodatnih 5 točk. (Dokazilo: Znamka in tip črpalke s tehničnimi specifikacijami)

Dodatno se točkuje zahteva, ker so v primeru okvare nižji stroški, saj je manj stopenj in tekalnih koles. Ceneje je tudi vzdrževanje skozi cel življenjski cikel črpalke.