Dosje javnega naročila 005729/2020
Naročnik: KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Zgornji Brnik 130N, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: Infrastrukturna omrežna oprema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 424.897,24 EUR

JN005729/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.09.2020
JN005729/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.09.2020
JN005729/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.10.2020
JN005729/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.10.2020
JN005729/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005729/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Zgornji Brnik 130N
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Vesna Matjašec
info@sloveniacontrol.si
+386 42040245
+386 42040001

Internetni naslovi
http://www.sloveniacontrol.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367786/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naročila_(283-16).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20859
I.6 Glavna področja dejavnosti
Navigacijske službe zračnega prometa


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Infrastrukturna omrežna oprema
Referenčna številka dokumenta: 283-16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32424000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet tega javnega naročila je dobava in namestitev infrastrukturne omrežne opreme.Oprema, ki je predmet nabave, predstavlja delno zamenjavo in nadgradnjo že obstoječega in delujočega sistema naročnika. Oprema, ki sestavlja sistem in je predmet tega naročila, mora biti nova in nerabljena ter v skladu s tehničnimi zahtevami, navedenimi v dokumentu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32424000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega javnega naročila je dobava in namestitev infrastrukturne omrežne opreme (v nadaljevanju: oprema).

Natančne specifikacije in zahteve naročnika so opisane v dokumentu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, št. 283-16/4-2020 z dne 8. 9. 2020, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ( razpisna dokumentacija). Oprema, ki je predmet tega naročila, mora izpolnjevati vse zahteve opisane v navedenem dokumentu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika.

Oprema, ki je predmet nabave, predstavlja delno zamenjavo in nadgradnjo že obstoječega in delujočega sistema naročnika. Oprema, ki sestavlja sistem in je predmet tega naročila, mora biti nova in nerabljena.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2020   11:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.09.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2020