Dosje javnega naročila 005705/2020
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
Storitve: Izvajanje zimske službe na območju krajevnih skupnosti Šmarje Sap in Št. Jurij
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 114.221,00 EUR

JN005705/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.09.2020
JN005705/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2020
JN005705/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2020
JN005705/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2020
JN005705/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005705/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.
Cesta na Krko 7
1290
SI
Grosuplje
Slovenija
Samo Eiselt
samo.eiselt@jkpg.si
+386 17888915

Internetni naslovi
https://www.jkpg.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jkpg.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20858
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje, izvajalec občinske gospodarske javne službe služba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje zimske službe na območju krajevnih skupnosti Šmarje Sap in Št. Jurij
Referenčna številka dokumenta: JKPG-JN_9/2020-NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Izvajanje zimske službe na območju Krajevne skupnosti Šmarje Sap in Št. Jurij, čiščenje, pluženje in soljenje javnih površin, cest in poti. Javno naročilo se deli na dva sklopa in sicer za območje vsake krajevne skupnosti, to je KS Šmarje -Sap in KS Št. Jurij.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje zimske službe na območju Krajevne skupnosti Šmarje Sap
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Grosuplje, območju krajevne skupnosti Šmarje - Sap
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje zimske službe na območju Krajevne skupnosti Šmarje Sap, čiščenje, pluženje in soljenje javnih površin, cest in poti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.10.2020
Konec: 15.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje zimske službe na območju Krajevne skupnosti Št. Jurij
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Grosuplje, območje KS Št. Jurij
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje zimske službe na območju Krajevne skupnosti Št. Jurij, čiščenje, pluženje in soljenje javnih površin, cest in poti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.10.2020
Konec: 15.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Izpolnjevanje pogojev po razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.10.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.10.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.09.2020