Dosje javnega naročila 005841/2020
Naročnik: VRTEC POD GRADOM, Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Pod Gradom
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 758.128,72 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005841/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.09.2020
JN005841/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2020
JN005841/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2021
JN005841/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2021
JN005841/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.03.2021
JN005841/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2021
JN005841/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
JN005841/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.08.2021
JN005841/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2021
JN005841/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.11.2021
JN005841/2020-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2021
JN005841/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2021
JN005841/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2022
JN005841/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2022
JN005841/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005841/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 185-446156
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC POD GRADOM
Praprotnikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367805/OBJAVA_ŽIVILA_VRTEC_VRTEC_POD_GRADOM.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20927
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Pod Gradom
Referenčna številka dokumenta: 430-1768/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz drugih shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vtca Pod Gradom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleki in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr.: izbrana kakovost)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr.: izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko goveje meso in izdelki
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko goveje meso in izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Žrebičje meso
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Žrebičje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Kunčje meso
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kunčje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene ribe
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirane ribe
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirane ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): SADJE IN ZELENJAVA (npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): SADJE IN ZELENJAVA (npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovsti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena zelenjava in sadje
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15331170
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Sokovi in nektarji
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sokovi in nektarji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita in mlevski izdelki
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Žita in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko mlevski izdelki
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Jušne zakuhe
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jušne zakuhe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Slaščičarski izdelki in izdelki iz testa
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Slaščičarski izdelki in izdelki iz testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisnid okumentaciji

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332000
15800000
15830000
15863000
15870000
15930000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietna živila
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietna živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2020   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika Vrtca Pod Gradom, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC POD GRADOM
Praprotnikova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2020   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

17. SKLOP: SOKOVI IN NEKTARJI
2 Breskov sok, 100 % sadni delež, min 51% breskove kaše, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,2l- ta izdelek ne obstaja, lahko pa vam ponudimo nektar iz Breskev in jabolk z min. 80 % sadnim deležem ( od tega min. 40 % breskove kaše), brez dodanega sladkorja, pakiran po 200 ml. Prosim za popravek opisa artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.


ODGOVOR
Naročnik popravlja opis izdelka:
Nektar iz breskev in jabolk, min. 50 % sadnega deleža, pakiranje: 200ml.
Datum objave: 28.09.2020   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 2: Eko mleko in mlečni izdelki naročnik povprašuje po pod zaporedno številko:

3. eko mleko pasterizirano, nehomogenizirano 3,5% m.m. (različni okusi), pakirano 150 - 200 ml
Katere okuse želi naročnik (banana, breskev, jagoda, )?

6. in 7. eko kefir iz tradicionalnih kefirjevih zrn 3,2 - 3,5% m.m, sadni (različni okusi)
Katere okuse želi naročnik (borovnica, malina, češnja, gozdni sadeži, )?

10. eko jogurt sadni 3,5 % m.m. (različni okusi), pakiranje 150g - 200g
Katere okuse želi naročnik (borovnica, malina, češnja, vanilija, gozdni sadeži, )?

Hvala za pojasnila.
S spoštovanjem.


ODGOVOR
Za živila pod zap. št. 3, 6, 7 in 10 v sklopu 2: Eko mleko in mlečni izdelki, naročnik želi različne sadne okuse.Datum objave: 05.10.2020   14:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo Vas, da v izogib morebitnemu izigravanju konkurence v izvedbeni fazi družite naslednje postavke:
- BRESKVE/NEKTARINE
- MANDARINE/KLEMENTINE

v slednjih primerih gre za podobne artikle, katerih sezonsko obdobje se načeloma prekriva, prav tako pa ni večje cenovne razlike med njimi.

Prav tako Vas želimo poučiti, da naj bi bila mehka solata dobavljiva s spomladanskih mesecih (solata najbolje uspeva pri povprečnih dnevnih temperaturah med 18,3 in 21°C, zaželeno je da so noči med 7,2 in 10,0°C. Pri temperaturi nižji od 7,2 °C solata preneha z rastjo), ter da med krhkolistno solato štejemo solato gentile, solato ledenko in podobne.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik ne bo združeval navedenih postavk in bo v izogib izigravanju ponudnikov, v fazi odpiranja konkurence, ravnal skladno z določili razpisne dokumentacije in okvirnim sporazumom za sveže sadje in zelenjavo.Datum objave: 05.10.2020   14:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšno ponudbeno ceno naj damo za artikle svežega sadja in zelenjave, ki dotičnem tri mesečnem obdobju ne bodo dobavljivi.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Skladno s točko 4.2. prvega poglavja predmetne razpisne dokumentacije ponudnik, ki se prijavlja na sklope svežega sadja in zelenjave, v popisu blaga opredeli najvišje (maksimalne) cene. V fazi odpiranja konkurence pa lahko ponudi le enake ali nižje cene kot izhajajo iz osnovne ponudbe.
Skladno z razpisno dokumentacijo in okvirnim sporazumom, mora izbrani ponudnik dobavljati vse vrste živil iz predračuna. Naročnik v fazi odpiranja konkurence, razpisuje le sezonska živila, katera so v tem obdobju dobavljiva. V kolikor ponudnik ne dobavi živil, naročnik postopa skladno s 3. in 17. členom okvirnega sporazuma za sadje in zelenjavo.
Datum objave: 05.10.2020   14:29
VPRAŠANJE
16. sklop zamrznjena zelenjava in sadje
artikel 6: ali želite korenje v kockah ali rezan no na rezine? Gre za dva različna artikla, ki imata na trgu tudi drugačno ceno. Prosimo, da določite samo eno vrsto korenja. V kolikor želite in kocke in rezine, morate za vsako vrsto narediti ločeno postavko v predračunu. Hvala.
artikel 8: kaj ste imeli v mislih kot "različna" mešana zelenjava? Obstajajo različne mešanice, kot so npr. za francosko, jušna, vok mix, kitajski mix,.... Različne mešanice imamo na trgu tudi različne cene, zato vam pod eno postavko ne moremo ponuditi različnih mešanic. Prosimo, da specificirate, kakšno mešanico želite. Hvala.

ODGOVOR
Sklop 16: zamrznjena zelenjava in sadje
artikel 6 - naročnik želi korenje v kockah
artikel 8 - naročnik želi mešano zamrznjeno zelenjavo za juho (korenje, cvetača, stročji fižol, grah, č. koren, repa, zelena, pot), v pakiranju do 2 kg.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev.
Datum objave: 05.10.2020   14:29
VPRAŠANJE
Sklop 25 jajca
ali lahko ponudimo pakiranje 90 ali 260 jajc v kartonu?

ODGOVOR
Naročnik dodaja možnost pakiranja jajc po 90 kom/karton.
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev.
Datum objave: 09.10.2020   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo da dovolite odstopanja zahtevanih gramatur za vsaj -+ 50% ceno pa podamo na vašo zahtevano enoto, saj imamo ponudniki različne gramature.
Sprašujemo za sklope 27,26,20 in 18.
Hvala za odogovor

ODGOVOR
Razponi in gramature za posamezna živila v sklopih 18, 20, 26 in 27 so pripravljeni glede na ponudbo na trgu in potrebe delovnega procesa v kuhinji oz. količine za pripravo obrokov, ki jih načrtuje naročnik. V kolikor je težava z določenim živilom znotraj sklopa, le-tega navedite, da lahko naročnik, morebitno napačno opredeljeno gramaturo, preveri.
Zaradi napake v pripravi popisov v okviru opredeljene enote mere (naveden je bil komad) in ocenjene količine, pa naročnik v tem delu popravlja popise v sklopu 27 - Dietna živila, in sicer za živila pod zap. št.: 1, 3, 4, 6, 9-14, 18, 19 in 36:

1 margarina z 60% maščobe, brez mleka in mlečnih sestavin, (kakovost Vitagen ali podobno), vsebnost transmaščobnih kislin pod 2%, pakiranje do 250g; enota mere: kg; ocenjena količina: 60
3 Sojin napitek, navadni, pakiranje do 2,0 dcl.; enota mere: l; ocenjena količina: 40
4 Sojin napitek - vanilja, pakiranje do 2,0 dcl.; enota mere: l; ocenjena količina: 10
6 ovseni napitek, pakiranje do 0,2l ; enota mere: l; ocenjena količina: 10
9 rižev napitek, navadni, 2dcl; enota mere: l; ocenjena količina: 150
10 sojin jogurt, navadni, pakiranje od 100 - 200g; enota mere: kg; ocenjena količina: 4
11 sojin puding, vanilja, pakiranje 100 - 180g; enota mere: kg; ocenjena količina: 4
12 sojin desert, navadni, pakiranje 100 - 200g; enota mere: kg; ocenjena količina: 4
13 sojin desert, sadni, pakiranje 100 - 180g; enota mere: kg; ocenjena količina: 4
14 rižev puding (različni okusi), pakiranje 100 - 180g; enota mere: kg; ocenjena količina: 45
18 jajčni nadomestek, pakiranje 200g; enota mere: kg; ocenjena količina: 6
19 testenine riž &koruza, pakiranje 250g; enota mere: kg; ocenjena količina: 35
36 bio čokoladni namaz brez živalskih, jajčnih in mlečnih beljakovin, pakiranje 250 -300g; enota mere: kg; ocenjena količina: 3

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca.
Datum objave: 09.10.2020   13:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo da iz sklopa 2. 8,9,10 EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI iz naziva artiklov umaknete %maščobe in uporabite izraze kot so polnomastni, polposnet, posnet ali pa napišete % maščobe od 3,2% do 3,5%m.m., saj na tak način ne omejujete konkurence.

Le tako boste prejeli ponudbe kakovostnih izdelkov slovenske proizvodnje.

Hvala

ODGOVOR
Pri sklopu 2. za artikle 8, 9 in 10 popravljamo razpon : od 3,2% do 3,5% m.m.Datum objave: 09.10.2020   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

12. SKLOP: KONZERVIRANE RIBE
2 sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 65 % tune, vsebnost soli do 1,24 g /100 g tune, pakiranje 1000 do 2000 g naročnika prosimo, da tudi določi, ali želi izdelek v vrečki ali v pločevinki. Izdelka se po kvaliteti močno razlikujeta.
3 sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24 g /100 g tune, pakiranje 80 do150 g na trgu obstaja samo izdelek, ki vsebuje 65% tune in ne presega dovoljen delež soli ali pa izdelek, ki presega delež tune v izdelku ima jo 90%, pa ima 1,3% soli. Kaj od predlaganega je za naročnika zadovoljivo?

17. SKLOP: SOKOVI IN NEKTARJI
2 Breskov sok, 100 % sadni delež, min 51% breskove kaše, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,2l ali lahko ponudimo izdelek 100% sok brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov okus jabolko-breskev v 250ml pakiranju, ki pa ima drugačno sestavo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno), saj izdelka ne najdemo. Hvala
15 jabolčni sok , bistri 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
17 pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja pakiranje 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?

18. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
9 kus-kus navadni, pakiranje 500-2000g ali lahko ponudimo izdelek v 5000g, saj imate razpisano veliko količino izdelka?
14 moka pšenična TIP 500, pakiranje 1 kg - 10kg ali lahko ponudimo izdelek v 30kg?
24 jajčne testenine široki rezanci, pakiranje 500g - 1000g razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg?
25 jajčne testenine metuljčki, mašnice, razne velikosti, pakiranje 500g- 2000g naročnika prosimo, da zahteva samo eno obliko metuljčkov, saj se cena med njimi (raznimi velikostnimi) močno razlikuje, kakor se razlikuje tudi gramatura izdelka.
27 polnozrnate testenine polžki, pakiranje 500g-1000g razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
31 špinačni široki rezanci, pakiranje 400g-1000g razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 2kg pakiranju?
32 pirine testenine peresniki, pakiranje do 1 kg do 5 kg verjetno ste imeli v mislih od 1kg do 5kg in ne do 1kg do 5kg. Prosimo uredite, da bo smiselno. Hvala
33 peresniki tribarvni, pakiranje od 1 - 5 kg ali lahko ponudimo tribarvne svedre v 500g pakiranju, saj tribarvne peresnike v zahtevanem razponu na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
35 zdrob koruzni polnozrnati, pakiranje od 200g - 1000g na trgu se dobi samo polento polnozrnato, koruzni zdrob pa ne najdemo. Ali lahko ponudimo polnozrnato polento? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
36 zdrob koruzni bel, pakiranje od 200g - 1000g na trgu se dobi samo belo polento, belega koruznega zdroba pa ne najdemo. Ali lahko ponudimo belo polento? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

20. SKLOP: JUŠNE ZAKUHE
2 jajčne testenine s korenjem, rezanci za juho valjani, pakiranje 500-1000g izdelek ne obstaja. Lahko vam ponudimo jušne rezance s korenčkom, ki ne vsebujejo jajc ali pa jajčne jušne rezance. Izdelek, ki bi bil hkrati z jajci in korenčkom na trgu ne obstaja. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

26. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
6 Čebula, pražena, pakiranje do 700 g, pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo izdelek ocvrta čebula, saj je izdelek tudi tako deklariran? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
9 Kardamom, pakiranje do 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 159g pakiranju? Hvala za razumevanje.
11 Klinčki celi, pakiranje do 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 125g ali pa v 300g pakiranju?
13 Kumina cela, pakiranje do 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 380g pakiranju?
14 Kurkuma, pakiranje do 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 190g pakiranju? Hvala za razumevanje.
29 Žafranika, pakirana do 100 g ali naročnik resnično potrebuje toliko žafranke? Postavka artikla bo namreč dosegla 1000.
39 kakav v prahu, min. 20 % kakavovega masla, pakiranje do 500g - 1000g izdelek v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 100g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
40 mešanica kavnih nadom. (ječmen, cikorija, pšen.), do 50% ekstrakta kot npr. proja, pakiranje do 1000g izdelek kot Proja ima drugačno sestavo: pražen ječmen 60% in pražena korenina cikorije 40%. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno), saj opisani izdelek ni Proja. Hvala
85 rum 40 %, pakiranje 1l ali lahko ponudimo izdelek slovenskega podjetja Dana s 37,5% alkohola?
86 sladkor kristal, konzumni, pakiranje 1000g razpisano imate veliko količino izdelka. Ali ponudimo izdelek v 25kg?
93 ingver mleti, pakiranje do 100g ali lahko ponudimo izdelek v 150g pakiranju?
96 želatina v lističih, pakiranje do 250g razpisna količina je velika. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
103 grisini z oljčnim oljem, brez konzervansov in aditivov, 30g - izdelek ne obstaja več v tej gramaturi. Ali lahko ponudimo porcijske grisinije z 20g pakiranju brez oljčnega olja, brez konzervansov? Aditiv pa ima, saj vsebuje sol, kateri je dodan kalijev jodat -E917. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
104 grisini s sezamom, brez konzervansov in aditivov, 30g - izdelek s sezamom ne obstaja več kot porcijski. Lahko vam ponudimo samo v 125g pakiranju. Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
104 grisini s sezamom, brez konzervansov in aditivov, 30g - izdelki niso brez aditivov, saj vsebujejo sol, kateri je dodan kalijev jodat - E917. Prosimo izbrišite pogoj brez aditivov.
105 grisini z oljčnim oljem, brez konzervansov in aditivov, 100 - 200g- izdelki niso brez aditivov, saj vsebujejo sol, kateri je dodan kalijev jodat - E917. Prosimo izbrišite pogoj brez aditivov.
106 grisini s sezamom, brez konzervansov in aditivov, 100 - 200g izdelki niso brez aditivov, saj vsebujejo sol, kateri je dodan kalijev jodat - E917. Prosimo izbrišite pogoj brez aditivov.
109 krispi kruhki, brez glutena, 100 - 400g izdelek je bolj primeren za sklop 27: dietna živila. Prosimo uvrstite ga tja. Hvala za razumevanje.
110 Belo vino 12 - 13 % vol.alk, steklenica 1L (enakovredno kot Beli pinot in podobno) ali lahko ponudimo izdelek v 750ml s 13,5%, saj izdelka v 1000ml na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

27. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
1 margarina z 60% maščobe, brez mleka in mlešnih sestavin, (kakovost Vitagen ali podobno), vsebnost transmaščobnih kislin pod 2%, pakiranje do 250g določen imate razpon gramature a enota mere je kom. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem pa smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
3 Sojin napitek, navadni, pakiranje do 2,0 dcl. izdelek je mogoče dobiti v 250ml pakiranju. Prosimo popravite.
4 Sojin napitek - vanilija, pakiranje do 2,0 dcl. izdelek je mogoče dobiti v 250ml pakiranju. Prosimo popravite.
3 Sojin napitek, navadni, pakiranje do 2,0 dcl. določen imate razpon gramature a enota mere je kom. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v liter, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem pa smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
4 Sojin napitek - vanilija, pakiranje do 2,0 dcl. določen imate razpon gramature a enota mere je kom. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v liter, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem pa smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
6 ovseni napitek, pakiranje do 0,2l določen imate razpon gramature a enota mere je kom. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v liter, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem pa smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
7 kokosov napitek, pakiranje 1l naročnika samo prosimo za potrditev, da želi kokosovo mleko in ne kokosovo vodo v ponudbi. Izdelka se močno cenovno razlikujeta. Hvala za razumevanje.
12 sojin desert, navadni, pakiranje 100 - 180g ne vemo točno kaj želite. Navadni sojin jogurt/desert imate že razpisano pod zaporedno št. 10. Ali tu ponudimo npr. kokosov desert, navadni?
15 rižev sladoled, 1l- dobavitelj je precej spremenil asortima sladoledov. Sedaj vam lahko ponudimo le kokosov sladoled ali sojin sladoled z okusi v 500g. Ali lahko ponudimo kokosov sladoled z okusom mango in ananas 300g? Riževi niso več dobavljivi. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno)?
18 jajčni nadomestek, pakiranje 200g v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte brez vseh alergenov. V nasprotnem primeru boste dobili izdelek, ki vsebuje sojo, gluten in oreščke.
22 testo za lazanje riž, koruza, pakiranje 200g izdelek je testenine in ne testo. Prosimo popravite. Hvala
24 moka večnamenska navadna, brez glutena, pakiranje 500-1000g v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, zahtevajte izdelek kot Orgran brez vseh alergenov.
28 dietni piškoti (npr. medex), pakiranje 200-350g izdelek kot Medex so sicer slajeni z jabolčnim sokom, ampak vsebujejo sledove jajc, mleka, soje, volčjega boba in oreščkov. Ali lahko ponudimo piškote brez vseh alergenov in brez dodanega sladkorja kot Orgran v 130g?
36 bio čokoladni namaz brez živalskih, jajčnih in mlečnih beljakovin, pakiranje 250 -300g obstajata 2 čokoladna namaza. Naročnikom bolj priporočamo izdelek brez vseh alergenov. Drugi vsebuje alergen sojo. Ali ga lahko ponudimo?
38 nadomestek za sir, pakiranje 200g izdelek se sedaj dobi v 180g ali pa v 250g. Ali ga lahko ponudimo? . V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno)?

Lep pozdrav.ODGOVOR
12. SKLOP: KONZERVIRANE RIBE
2 sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 65 % tune, vsebnost soli do 1,24 g /100 g tune, pakiranje 1000 do 2000 g naročnika prosimo, da tudi določi, ali želi izdelek v vrečki ali v pločevinki. Izdelka se po kvaliteti močno razlikujeta.
Odgovor:
Naročnik želi pakiranje v pločevinki.

3 sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24 g /100 g tune, pakiranje 80 do150 g na trgu obstaja samo izdelek, ki vsebuje 65% tune in ne presega dovoljen delež soli ali pa izdelek, ki presega delež tune v izdelku ima jo 90%, pa ima 1,3% soli. Kaj od predlaganega je za naročnika zadovoljivo?
Odgovor:
Naročnik popravlja opis: sterilizirani koščki tune v olivnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 65 % tune, vsebnost soli do 1,24 g /100 g tune, pakiranje 80 do 150 g

17. SKLOP: SOKOVI IN NEKTARJI
2 Breskov sok, 100 % sadni delež, min 51% breskove kaše, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,2l ali lahko ponudimo izdelek 100% sok brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov okus jabolko-breskev v 250ml pakiranju, ki pa ima drugačno sestavo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno), saj izdelka ne najdemo. Hvala
Odgovor:
Lahko ponudite okus jabolko-breskev, pakiranje ostaja 200ml.

15 jabolčni sok , bistri 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
Odgovor: Ne, saj je 250 ml prevelika količina oz. porcija za predšolske otroke.

17 pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja pakiranje 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
Odgovor: Ne, saj je 250 ml prevelika količina oz. porcija za predšolske otroke.

18. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
9 kus-kus navadni, pakiranje 500-2000g ali lahko ponudimo izdelek v 5000g, saj imate razpisano veliko količino izdelka?
Odgovor: Ne.

14 moka pšenična TIP 500, pakiranje 1 kg - 10kg ali lahko ponudimo izdelek v 30kg?
Odgovor: Ne.

24 jajčne testenine široki rezanci, pakiranje 500g - 1000g razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg?
Odgovor: Ne.

25 jajčne testenine metuljčki, mašnice, razne velikosti, pakiranje 500g- 2000g naročnika prosimo, da zahteva samo eno obliko metuljčkov, saj se cena med njimi (raznimi velikostnimi) močno razlikuje, kakor se razlikuje tudi gramatura izdelka.
Odgovor:
Naročnik bo spremenil obliko testenin in bo popravil opis živila: jajčne testenine metuljčki, razne velikosti, pakiranje 500g- 2000g.

27 polnozrnate testenine polžki, pakiranje 500g-1000g razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
Odgovor: Ne.

31 špinačni široki rezanci, pakiranje 400g-1000g razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 2kg pakiranju?
Odgovor: Ne.

32 pirine testenine peresniki, pakiranje do 1 kg do 5 kg verjetno ste imeli v mislih od 1kg do 5kg in ne do 1kg do 5kg. Prosimo uredite, da bo smiselno. Hvala
Odgovor:
Ponudite živilo v pakiranju od 1kg do 5kg.

33 peresniki tribarvni, pakiranje od 1 - 5 kg ali lahko ponudimo tribarvne svedre v 500g pakiranju, saj tribarvne peresnike v zahtevanem razponu na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor:
Lahko ponudite tribarvne svedre v 500g pakiranju. Naročnik bo popravil razpon gramature od 500g 5000g.

35 zdrob koruzni polnozrnati, pakiranje od 200g - 1000g na trgu se dobi samo polento polnozrnato, koruzni zdrob pa ne najdemo. Ali lahko ponudimo polnozrnato polento? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor: Da.

36 zdrob koruzni bel, pakiranje od 200g - 1000g na trgu se dobi samo belo polento, belega koruznega zdroba pa ne najdemo. Ali lahko ponudimo belo polento? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor: Da.

20. SKLOP: JUŠNE ZAKUHE
2 jajčne testenine s korenjem, rezanci za juho valjani, pakiranje 500-1000g izdelek ne obstaja. Lahko vam ponudimo jušne rezance s korenčkom, ki ne vsebujejo jajc ali pa jajčne jušne rezance. Izdelek, ki bi bil hkrati z jajci in korenčkom na trgu ne obstaja. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

Odgovor:
Naročnik popravlja opis živila: jajčne testenine s korenjem, rezanci za juho, pakiranje 250-1000g.

26. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
6 Čebula, pražena, pakiranje do 700 g, pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo izdelek ocvrta čebula, saj je izdelek tudi tako deklariran? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor: Da.

9 Kardamom, pakiranje do 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 159g pakiranju? Hvala za razumevanje.
Odgovor: Ne.

11 Klinčki celi, pakiranje do 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 125g ali pa v 300g pakiranju?
Odgovor: Ne.

13 Kumina cela, pakiranje do 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 380g pakiranju?
Odgovor: Ne.

14 Kurkuma, pakiranje do 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 190g pakiranju? Hvala za razumevanje.
Odgovor: Ne.

29 Žafranika, pakirana do 100 g ali naročnik resnično potrebuje toliko žafranke? Postavka artikla bo namreč dosegla 1000.
Odgovor:
Naročnik bo popravil ocenjeno količino na 3 kg.

39 kakav v prahu, min. 20 % kakavovega masla, pakiranje do 500g - 1000g izdelek v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 100g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor:
Da, naročnik popravlja razpon od 100g -1000g.

40 mešanica kavnih nadom. (ječmen, cikorija, pšen.), do 50% ekstrakta kot npr. proja, pakiranje do 1000g izdelek kot Proja ima drugačno sestavo: pražen ječmen 60% in pražena korenina cikorije 40%. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno), saj opisani izdelek ni Proja. Hvala
Odgovor:
Da. Mešanica kavnih nadom. (ječmen, cikorija, pšen.), minimalno 40% ekstrakta topnega v vodi, kot npr. proja, pakiranje do 1000g

85 rum 40 %, pakiranje 1l ali lahko ponudimo izdelek slovenskega podjetja Dana s 37,5% alkohola?
Odgovor: Da. Ponudite izdelek od 30 40%.

86 sladkor kristal, konzumni, pakiranje 1000g razpisano imate veliko količino izdelka. Ali ponudimo izdelek v 25kg?
Odgovor: Ne.

93 ingver mleti, pakiranje do 100g ali lahko ponudimo izdelek v 150g pakiranju?
Odgovor: Ne.

96 želatina v lističih, pakiranje do 250g razpisna količina je velika. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
Odgovor: Ne.

103 grisini z oljčnim oljem, brez konzervansov in aditivov, 30g - izdelek ne obstaja več v tej gramaturi. Ali lahko ponudimo porcijske grisinije z 20g pakiranju brez oljčnega olja, brez konzervansov? Aditiv pa ima, saj vsebuje sol, kateri je dodan kalijev jodat -E917. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor:
Naročnik popravlja opis izdelka grisini z oljčnim oljem, brez konzervansov, gramatura: 12 30g, (Grisini Mulino Bianco, z oljčnim oljem 7,5%, Grissini klasik z oljčnim oljem 4%- Žito, Grisini z oljčnim oljem znamka PFM Mercator)

104 grisini s sezamom, brez konzervansov in aditivov, 30g - izdelek s sezamom ne obstaja več kot porcijski. Lahko vam ponudimo samo v 125g pakiranju. Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor:
Da, naročnik popravlja razpon gramature od 100g - 200g.

104 grisini s sezamom, brez konzervansov in aditivov, 30g - izdelki niso brez aditivov, saj vsebujejo sol, kateri je dodan kalijev jodat - E917. Prosimo izbrišite pogoj brez aditivov.
Odgovor:
Ponudite grisine s sezamom, brez konzervansov, 100g 200g.

105 grisini z oljčnim oljem, brez konzervansov in aditivov, 100 - 200g- izdelki niso brez aditivov, saj vsebujejo sol, kateri je dodan kalijev jodat - E917. Prosimo izbrišite pogoj brez aditivov.
Odgovor:
Ponudite grisine z oljčnim oljem, brez konzervansov, 100 - 200g.

106 grisini s sezamom, brez konzervansov in aditivov, 100 - 200g izdelki niso brez aditivov, saj vsebujejo sol, kateri je dodan kalijev jodat - E917. Prosimo izbrišite pogoj brez aditivov.
Odgovor:
Ponudite grisine s sezamom, brez konzervansov, 100 - 200g.

109 krispi kruhki, brez glutena, 100 - 400g izdelek je bolj primeren za sklop 27: dietna živila. Prosimo uvrstite ga tja. Hvala za razumevanje.
Odgovor:
Naročnik bo uvrstil živilo v sklop 27: Dietna živila.

110 Belo vino 12 - 13 % vol.alk, steklenica 1L (enakovredno kot Beli pinot in podobno) ali lahko ponudimo izdelek v 750ml s 13,5%, saj izdelka v 1000ml na trgu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor:
Naročnik popravlja razpon od 750ml 1000ml.

27. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
1 margarina z 60% maščobe, brez mleka in mlešnih sestavin, (kakovost Vitagen ali podobno), vsebnost transmaščobnih kislin pod 2%, pakiranje do 250g določen imate razpon gramature a enota mere je kom. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem pa smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Naročnik bo popravil enoto mere.

3 Sojin napitek, navadni, pakiranje do 2,0 dcl. izdelek je mogoče dobiti v 250ml pakiranju. Prosimo popravite.
Odgovor:
Naročnik bo popravil razpon pakiranja od 200 - 250 ml.

4 Sojin napitek - vanilija, pakiranje do 2,0 dcl. izdelek je mogoče dobiti v 250ml pakiranju. Prosimo popravite.
Odgovor: Naročnik bo popravil razpon pakiranja 200 - 250 ml.

3 Sojin napitek, navadni, pakiranje do 2,0 dcl. določen imate razpon gramature a enota mere je kom. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v liter, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem pa smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
Odgovor:
Naročnik bo popravil enoto mere.

4 Sojin napitek - vanilija, pakiranje do 2,0 dcl. določen imate razpon gramature a enota mere je kom. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v liter, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem pa smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
Odgovor:
Naročnik bo popravil enoto mere.

6 ovseni napitek, pakiranje do 0,2l določen imate razpon gramature a enota mere je kom. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v liter, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem pa smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala za razumevanje.
Odgovor:
Naročnik bo popravil enoto mere.

7 kokosov napitek, pakiranje 1l naročnika samo prosimo za potrditev, da želi kokosovo mleko in ne kokosovo vodo v ponudbi. Izdelka se močno cenovno razlikujeta. Hvala za razumevanje.
Odgovor:
Naročnik želi kokosovo mleko.

12 sojin desert, navadni, pakiranje 100 - 180g ne vemo točno kaj želite. Navadni sojin jogurt/desert imate že razpisano pod zaporedno št. 10. Ali tu ponudimo npr. kokosov desert, navadni?
Odgovor:
Pod zap. št 12 naročnik želi sojin desert, navadni in ne jogurt. Pod zap. št. 10 pa želi sojin jogurt, navadni. Naročnik bo popravil razpon gramature od 100g 200g.

15 rižev sladoled, 1l- dobavitelj je precej spremenil asortima sladoledov. Sedaj vam lahko ponudimo le kokosov sladoled ali sojin sladoled z okusi v 500g. Ali lahko ponudimo kokosov sladoled z okusom mango in ananas 300g? Riževi niso več dobavljivi. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno)?
Odgovor:
Ponudite sojin sladoled, pakiranje do 1L.

18 jajčni nadomestek, pakiranje 200g v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte brez vseh alergenov. V nasprotnem primeru boste dobili izdelek, ki vsebuje sojo, gluten in oreščke.
Odgovor:
Naročnik popravlja opis izdelka: jajčni nadomestek, brez alergenov, pakiranje 200g.

22 testo za lazanje riž, koruza, pakiranje 200g izdelek je testenine in ne testo. Prosimo popravite. Hvala
Odgovor:
Naročnik popravlja opis živila: testenine za lazanje, brez alergenov, 200g.

24 moka večnamenska navadna, brez glutena, pakiranje 500-1000g v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, zahtevajte izdelek kot Orgran brez vseh alergenov.
Odgovor:
Naročnik popravlja opis: moka večnamenska navadna, brez glutena, brez alergenov pakiranje 500-1000g.

28 dietni piškoti (npr. medex), pakiranje 200-350g izdelek kot Medex so sicer slajeni z jabolčnim sokom, ampak vsebujejo sledove jajc, mleka, soje, volčjega boba in oreščkov. Ali lahko ponudimo piškote brez vseh alergenov in brez dodanega sladkorja kot Orgran v 130g?
Odgovor:
Ponudite dietne piškote brez alergenov, pakiranje od 100- 250g.

36 bio čokoladni namaz brez živalskih, jajčnih in mlečnih beljakovin, pakiranje 250 -300g obstajata 2 čokoladna namaza. Naročnikom bolj priporočamo izdelek brez vseh alergenov. Drugi vsebuje alergen sojo. Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Da.

38 nadomestek za sir, pakiranje 200g izdelek se sedaj dobi v 180g ali pa v 250g. Ali ga lahko ponudimo? . V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno)?
Odgovor:
Naročnik popravlja razpon od 180g 250g.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.
Datum objave: 09.10.2020   13:45
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
16. sklop zamrznjena zelenjava in sadje
artikel 8: ali lahko ponudimo jušno mešanico, ki vsebuje rezano korenje, rezan por, zelena kocke, rezana cvetača, repa kocke, stebelna zelena rezana, čebula sesekljana in rezan stročji fižol? Ali pa mešanico, ki vsebuje korenje, cvetačo, kolerabo, stročji fižol, grah, čebulno črno kocke, pastinak in papriko? Obe mešanici sta mešanici za juho. Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudite jušno mešanico, ki mora vsebovati minimalno 6 različnih vrst zelenjave, ki je primerna za jušno mešanico.Datum objave: 09.10.2020   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ker še nismo prejeli odgovora na vprašanja v zvezi z gramaturami vam pošiljamo vprašanja :
12. SKLOP: KONZERVIRANE RIBE
3 sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24 g /100 g tune, pakiranje 80 do150 g Vse tune v zahtevani gramaturi vsebujejo 65% tune, prosimo da spremenite zahtevo!
4 sterilizirana skuša v rastlinskem olju, pakiranje do 2 kg Ali lahko ponudimo skušo v sonč. Olju?

17. SKLOP: SOKOVI IN NEKTARJI
2 Breskov sok, 100 % sadni delež, min 51% breskove kaše, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,2l V zahtevani sestavi sok breskve in v tej gramaturi ne obstaja, ali lahko ponudimo nektar breskve v sestavi: breskova kaša 32 %, jabolčna kaša 18 %

18. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
5 kosmiči sojini, pakiranje 300-1000g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
12 mlinci brez jajc, pakiranje 500-6000g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
14 moka pšenična TIP 500, pakiranje 1 kg - 10kg Ali lahko ponudimo 20kg pakiranje?

20. SKLOP: JUŠNE ZAKUHE
2 jajčne testenine s korenjem, rezanci za juho valjani, pakiranje 500-1000g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?

26. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
6 Čebula, pražena, pakiranje do 700 g, pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje v vrečki?
17 Paprika rdeča mleta sladka, pakiranje do 700 g, pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
38 čokoladne figurice (npr. zajčki, parkelj,.), teža do 60g/kos Prosimo, da izdelek umaknete iz popisa, saj ga trenutno nimamo na zalogi in vam lahko takrat, ko ga boste rabili damo ugodnejšo ponudbo. Se je pa tudi že zgodilo, da ste zahtevali vzorce in jih nismo imeli na zalogi, zato je bila naša ponudba izločena!
62 Marmelada slivova, min 30% sadne kaše, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 1,0 kg Ali lahko ponudimo marmelado z dodanim SO ?
68 med cvetlični, pakiranje do 1kg, kakovost SMGO Prosimo, da navedeno zahtevo po SMGO medu umaknete, saj te vrste medu tržijo samo slovenski čebelarji, oziroma vam lahko ponudimo med pridelan v Sloveniji, oziroma formirate samostojen sklop, drugače vam ponudbe ne bomo mogli oddati?
69 med gozdni, pakiranje do 1kg, kakovost SMGO Prosimo, da navedeno zahtevo po SMGO medu umaknete, saj te vrste medu tržijo samo slovenski čebelarji, oziroma vam lahko ponudimo med pridelan v Sloveniji, oziroma formirate samostojen sklop, drugače vam ponudbe ne bomo mogli oddati?
70 med cvetlični, pakiranje do 3kg, kakovost SMGO Prosimo, da navedeno zahtevo po SMGO medu umaknete, saj te vrste medu tržijo samo slovenski čebelarji, oziroma vam lahko ponudimo med pridelan v Sloveniji, oziroma formirate samostojen sklop, drugače vam ponudbe ne bomo mogli oddati?
74 olje bučno 100 %, jedilno nerafinirano, pakiranje do 1l v stekleni embalaži Ali lahko ponudimo olje v pvc steklenici?
84 sadno žitna rezina z jogurtovim ali čokoladnim oblivom, pakiranje 30 do 45 g Prosimo, da razdelite pozicijo na dve, saj se žitne rezine z jogurtovim ali čokoladnim oblivom razlikujeta ceni!
95 ketchup, pakiranje 500g -1000g Ali lahko ponudimo ketchup s dodanim konzervansom?
98 kvas suhi, pakiranje do 15g Ali vam lahko ponudimo pakiranje 5x 7g?
103 grisini z oljčnim oljem, brez konzervansov in aditivov, 30g Ali lahko ponudimo 25x 18g pakiranje v nasprotnem primeru vam ponudbe ne bomo mogli oddat?
104 grisini s sezamom, brez konzervansov in aditivov, 30g Ali lahko ponudimo gisine z oljčnim oljem in v pakiranju 25x 18g v nasprotnem primeru vam ponudbe ne bomo mogli oddat?

27. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
3 Sojin napitek, navadni, pakiranje do 2,0 dcl. Ali lahko ponudimo 2,5 dcl pakiranje in okusa čokolada, ker brez okusa sojinega napitka ne najdemo?
4 Sojin napitek - vanilija, pakiranje do 2,0 dcl. Ali lahko ponudimo 2,5 dcl pakiranje?
10 sojin jogurt, navadni, pakiranje od 100 - 180g Določite pakiranje oziroma spremenite enoto mere na kilogram, da bodo ponudbe primerljive! Ali lahko ponudimo 200g pakiranje?
11 sojin puding, vanilija, pakiranje 100 - 180g Določite pakiranje oziroma spremenite enoto mere na kilogram, da bodo ponudbe primerljive! Ali lahko ponudimo 4x125g pakiranje?
12 sojin desert, navadni, pakiranje 100 - 180g Določite pakiranje oziroma spremenite enoto mere na kilogram, da bodo ponudbe primerljive! Ali lahko ponudimo 4x125g pakiranje?
13 sojin desert, sadni, pakiranje 100 - 180g Določite pakiranje oziroma spremenite enoto mere na kilogram, da bodo ponudbe primerljive! Ali lahko ponudimo 2x125g pakiranje?
14 rižev puding (različni okusi), pakiranje 100 - 180g Določite pakirnje oziroma spremenite enoto mere na kilogram, da bodo ponudbe primerljive! Ali lahko ponudimo 4x110g pakiranje?
15 rižev sladoled, 1l Ali lahko ponudimo sladoled sojin 4x75 g ali kokosov 4x50 g , ker riževega ne najdemo?
19 testenine riž &koruza, pakiranje 250g Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
25 drobtine, koruzne, brez glutena, pakiranje 300g Ali lahko ponudimo 375g pakiranje?
29 keksi brez glutena, mleka, jajc, pakiranje 175g Ali lahko ponudimo 200g pakiranje?
30 piškoti različni okusi brez alergenov (kot Organ), pakiranje 175g Ali lahko ponudimo 150g pakiranje?
32 dietna sadna marmelada, jagoda 100% - brez konzervansov, pakiranje do 500g Marmelade s takšnimi zahtevami ne najdemo, lahko vam ponudimo diabetično jag. Marmelado s 60% sd jagod in konzervans kalijev sorbat vse ostale marmelade ali džemi vsebujejo sladkor?
Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni,ODGOVOR

12. SKLOP: KONZERVIRANE RIBE
3 sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24 g /100 g tune, pakiranje 80 do150 g Vse tune v zahtevani gramaturi vsebujejo 65% tune, prosimo da spremenite zahtevo!
Odgovor:
Naročnik popravlja opis: sterilizirani koščki tune v olivnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 65 % tune, vsebnost soli do 1,24 g /100 g tune, pakiranje 80 do 150 g

4 sterilizirana skuša v rastlinskem olju, pakiranje do 2 kg Ali lahko ponudimo skušo v sonč. Olju?
Odgovor: Da.

17. SKLOP: SOKOVI IN NEKTARJI
2 Breskov sok, 100 % sadni delež, min 51% breskove kaše, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,2l V zahtevani sestavi sok breskve in v tej gramaturi ne obstaja, ali lahko ponudimo nektar breskve v sestavi: breskova kaša 32 %, jabolčna kaša 18 %
Odgovor:
Lahko ponudite okus jabolko-breskev, pakiranje ostaja 200ml.

18. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
5 kosmiči sojini, pakiranje 300-1000g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
Odgovor: Da, 250-1000g.

12 mlinci brez jajc, pakiranje 500-6000g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
Odgovor: Da.

14 moka pšenična TIP 500, pakiranje 1 kg - 10kg Ali lahko ponudimo 20kg pakiranje?
Odgovor: Ne.

20. SKLOP: JUŠNE ZAKUHE
2 jajčne testenine s korenjem, rezanci za juho valjani, pakiranje 500-1000g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
Odgovor:
Naročnik popravlja opis živila: jajčne testenine s korenjem, rezanci za juho, pakiranje 250-1000g.

26. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
6 Čebula, pražena, pakiranje do 700 g, pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje v vrečki?
Odgovor:
Ne. Lahko ponudite namesto pražene čebule, ocvrto čebulo v pakiranju do 700g v embalaži, ki omogoča nepredušno zapiranje.

17 Paprika rdeča mleta sladka, pakiranje do 700 g, pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
Odgovor:
Da, popravek pakiranja do 1000g.

38 čokoladne figurice (npr. zajčki, parkelj,.), teža do 60g/kos Prosimo, da izdelek umaknete iz popisa, saj ga trenutno nimamo na zalogi in vam lahko takrat, ko ga boste rabili damo ugodnejšo ponudbo. Se je pa tudi že zgodilo, da ste zahtevali vzorce in jih nismo imeli na zalogi, zato je bila naša ponudba izločena!
Odgovor:
Naročnik ne bo umaknil zahteve iz razpisa figure se bodo naročale sezonsko (december parkelj, ipd.).

62 Marmelada slivova, min 30% sadne kaše, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 1,0 kg Ali lahko ponudimo marmelado z dodanim SO?
Odgovor: Ne.

68 med cvetlični, pakiranje do 1kg, kakovost SMGO Prosimo, da navedeno zahtevo po SMGO medu umaknete, saj te vrste medu tržijo samo slovenski čebelarji, oziroma vam lahko ponudimo med pridelan v Sloveniji, oziroma formirate samostojen sklop, drugače vam ponudbe ne bomo mogli oddati?
Odgovor:
Naročnik bo umaknil zahtevo po SMGO in popravil opis: med cvetlični, pakiranje do 1kg, pridelan v Sloveniji.

69 med gozdni, pakiranje do 1kg, kakovost SMGO Prosimo, da navedeno zahtevo po SMGO medu umaknete, saj te vrste medu tržijo samo slovenski čebelarji, oziroma vam lahko ponudimo med pridelan v Sloveniji, oziroma formirate samostojen sklop, drugače vam ponudbe ne bomo mogli oddati?
Odgovor:
Naročnik bo umaknil zahtevo po SMGO in popravil opis: med cvetlični, pakiranje do 1kg, pridelan v Sloveniji.

70 med cvetlični, pakiranje do 3kg, kakovost SMGO Prosimo, da navedeno zahtevo po SMGO medu umaknete, saj te vrste medu tržijo samo slovenski čebelarji, oziroma vam lahko ponudimo med pridelan v Sloveniji, oziroma formirate samostojen sklop, drugače vam ponudbe ne bomo mogli oddati?
Odgovor:
Naročnik bo umaknil zahtevo po SMGO in popravil opis: med cvetlični, pakiranje do 1kg, pridelan v Sloveniji.

74 olje bučno 100 %, jedilno nerafinirano, pakiranje do 1l v stekleni embalaži Ali lahko ponudimo olje v pvc steklenici?
Odgovor: Ne.

84 sadno žitna rezina z jogurtovim ali čokoladnim oblivom, pakiranje 30 do 45 g Prosimo, da razdelite pozicijo na dve, saj se žitne rezine z jogurtovim ali čokoladnim oblivom razlikujeta ceni!
Odgovor:
Naročnik bo ločil artikel na dve postavki:
84/1 sadno žitna rezina z čokoladnim oblivom, pakiranje 30 do 45 g
84/2 sadno žitna rezina z jogurtovim oblivom, pakiranje 30 do 45 g

95 ketchup, pakiranje 500g -1000g Ali lahko ponudimo ketchup s dodanim konzervansom?
Odgovor: Da.

98 kvas suhi, pakiranje do 15g Ali vam lahko ponudimo pakiranje 5x 7g?
Odgovor: Da.

103 grisini z oljčnim oljem, brez konzervansov in aditivov, 30g Ali lahko ponudimo 25x 18g pakiranje v nasprotnem primeru vam ponudbe ne bomo mogli oddat?
Odgovor:
Da. Naročnik popravlja opis izdelka grisini z oljčnim oljem, brez konzervansev, gramatura: 12 30g

104 grisini s sezamom, brez konzervansov in aditivov, 30g Ali lahko ponudimo gisine z oljčnim oljem in v pakiranju 25x 18g v nasprotnem primeru vam ponudbe ne bomo mogli oddat?
Odgovor:
Ponudite grisine s sezamom, brez konzervansov, 100g 200g.

27. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
3 Sojin napitek, navadni, pakiranje do 2,0 dcl. Ali lahko ponudimo 2,5 dcl pakiranje in okusa čokolada, ker brez okusa sojinega napitka ne najdemo?
Odgovor:
Naročnik bo popravil razpon pakiranja od 200 - 250 ml.

4 Sojin napitek - vanilija, pakiranje do 2,0 dcl. Ali lahko ponudimo 2,5 dcl pakiranje?
Odgovor:
Naročnik bo popravil razpon pakiranja od 200 - 250 ml.

10 sojin jogurt, navadni, pakiranje od 100 - 180g Določite pakiranje oziroma spremenite enoto mere na kilogram, da bodo ponudbe primerljive! Ali lahko ponudimo 200g pakiranje?
Odgovor:
Da. Naročnik bo popravil enoto mere in razpon pakiranja od 100 - 200 g.

11 sojin puding, vanilija, pakiranje 100 - 180g Določite pakiranje oziroma spremenite enoto mere na kilogram, da bodo ponudbe primerljive! Ali lahko ponudimo 4x125g pakiranje?
Odgovor:
Lahko ponudite pakiranje štirih živil po 125g. Naročnik bo popravil enoto mere.

12 sojin desert, navadni, pakiranje 100 - 180g Določite pakiranje oziroma spremenite enoto mere na kilogram, da bodo ponudbe primerljive! Ali lahko ponudimo 4x125g pakiranje?
Odgovor:
Lahko ponudite pakiranje štirih živil po 125g. Naročnik bo popravil enoto mere.

13 sojin desert, sadni, pakiranje 100 - 180g Določite pakiranje oziroma spremenite enoto mere na kilogram, da bodo ponudbe primerljive! Ali lahko ponudimo 2x125g pakiranje?
Odgovor:
Lahko ponudite pakiranje dveh živil po 125g. Naročnik bo popravil enoto mere

14 rižev puding (različni okusi), pakiranje 100 - 180g Določite pakirnje oziroma spremenite enoto mere na kilogram, da bodo ponudbe primerljive! Ali lahko ponudimo 4x110g pakiranje?
Odgovor:
Lahko ponudite pakiranje štirih živil po 110g. Naročnik bo popravil enoto mere.

15 rižev sladoled, 1l Ali lahko ponudimo sladoled sojin 4x75 g ali kokosov 4x50 g , ker riževega ne najdemo?
Odgovor:
Ponudite sojin sladoled, pakiranje do 1L.

19 testenine riž &koruza, pakiranje 250g Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odgovor:
Da, popravek pakiranje do 500g.

25 drobtine, koruzne, brez glutena, pakiranje 300g Ali lahko ponudimo 375g pakiranje?
Odgovor:
Da, popravek pakiranje do 500g.

29 keksi brez glutena, mleka, jajc, pakiranje 175g Ali lahko ponudimo 200g pakiranje?
Odgovor:
Da, popravek pakiranje 175g 200g za ocenjeno količino 2kg.

30 piškoti različni okusi brez alergenov (kot Organ), pakiranje 175g Ali lahko ponudimo 150g pakiranje?
Odgovor: Da, popravek pakiranje 150g 200g za ocenjeno količino 11 kg.

32 dietna sadna marmelada, jagoda 100% - brez konzervansov, pakiranje do 500g Marmelade s takšnimi zahtevami ne najdemo, lahko vam ponudimo diabetično jag. Marmelado s 60% sd jagod in konzervans kalijev sorbat vse ostale marmelade ali džemi vsebujejo sladkor?
Odgovor:
Naročnik popravlja opis: dietna sadna marmelada (jagoda/marelica), minimalno 50% sadnega deleža, brez dodanega sladkorja, primerno za diabetike, pakiranje do 500g.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisov blaga.Datum objave: 14.10.2020   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja :

18. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI

30 ajdove testenine široki rezanci, pakiranje od 1 - 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g ?
32 pirine testenine peresniki, pakiranje do 1 kg do 5 kg
Vam lahko ponudimo Pirine polnzrnate klobučke 350g ?
35 zdrob koruzni polnozrnati, pakiranje od 200g - 1000g
Koruzni zdrob polnozrnati obstaja polnozrnata polenta 450g a je artikel v ukinjanju in ga ne bo več ko zalogo odprodamo?
36 zdrob koruzni bel, pakiranje od 200g - 1000g
Koruzni zdrob beli obstaja le instant oziroma Bel polenta vam lahko to ponudimo ?
44 riž bel okroglozrnati, 1.vrste, pakiranje 1 do 5 kg
Lahko ponudimo 10kg pakiranje ?

Najlepša vam hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
18. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
30 ajdove testenine široki rezanci, pakiranje od 1 - 5 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g ?
Odgovor: Da. Naročnik bo popravil razpon 400g 5000g.

32 pirine testenine peresniki, pakiranje do 1 kg do 5 kg
Vam lahko ponudimo Pirine polnzrnate klobučke 350g ?
Odgovor: Naročnik bo popravil opis artikla. Ponudite pirine rezance, pakiranje 250g-5000g.

35 zdrob koruzni polnozrnati, pakiranje od 200g - 1000g
Koruzni zdrob polnozrnati obstaja polnozrnata polenta 450g a je artikel v ukinjanju in ga ne bo več ko zalogo odprodamo?
Odgovor: Naročnik črta živilo iz popisa.

36 zdrob koruzni bel, pakiranje od 200g - 1000g
Koruzni zdrob beli obstaja le instant oziroma Bel polenta vam lahko to ponudimo ?
Odgovor: Da.

44 riž bel okroglozrnati, 1.vrste, pakiranje 1 do 5 kg
Lahko ponudimo 10kg pakiranje ?
Odgovor: Ne.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.Datum objave: 14.10.2020   15:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1 ali lahko ponudimo:
art.4: lonček 150 g
art. 15: lonček100 g
art. 18: vedro 10 kg
art. 24 : kornet 115 ml

Lp,

ODGOVOR

art.4: Da. Naročnik popravlja razpon pakiranja od 150g-180g
art. 15: Da. Naročnik popravlja razpon pakiranja od 100g-150g
art. 18: Da. Naročnik popravlja razpon pakiranja od 5kg -10 kg
art. 24 : Da. Naročnik popravlja razpon pakiranja od 110ml-140ml

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.


Datum objave: 16.10.2020   13:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji smo v vzorcu okvirnega sporazuma brez odpiranja konkurence v členu 12 opazili naslednji zapis:

"Na dobavnici (prevzemnici) mora biti navedena cena brez DDV, bruto in neto količina živil, merska enota, vrsta živil, sorta, kakovost (kategorija, klasa, razred ipd.), poreklo blaga in lot številka v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji."

Prosimo črtajte oziroma ustrezno spremenite ta člen, kajti na dobavnici je namreč naveden naziv oz. vrsta ali opis blaga, količina in cena brez DDV.

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročnik spreminja besedilo osnutka okvirnega sporazuma za sukcesivne nakupe in dobave živil (brez odpiranja konkurence), in sicer se drugi odstavek 12. člena po novem glasi:
Na dobavnici (prevzemnici) mora biti naveden natančen opis živila (tudi z navedbo sheme kakovosti, skladno s ponudbo na razpis), količina pakiranja, cena na enoto oziroma enoto pakiranja brez DDV. (Opomba: Stavek v nadaljevanju velja za izbrane ponudnike svežega mesa): Pri sklopu svežega mesa je poleg navedenih podatkov obvezna še navedba lot številke oziroma številke šarža. Količine dostavljenih živil se morajo ujemati s količinami, ki so navedene na dobavnici.

Naročnik hkrati spreminja besedilo osnutka okvirnega sporazuma za sukcesivne dobave živil (sveže sadje in zelenjava), in sicer se drugi odstavek 16. člena po novem glasi:
Na dobavnici (prevzemnici) predpakiranih živil mora biti naveden natančen opis živila (tudi z navedbo sheme kakovosti, skladno s ponudbo na razpis), količina pakiranja in cena na enoto oziroma enoto pakiranja brez DDV. Na dobavnici živil, ki niso predpakirana, mora biti naveden naziv dobavitelja, datum dobave, natančen opis živila (naziv artikla, sorta (v kolikor je bila le-ta zahtevana v razpisu), vrsta kakovosti (v kolikor je bila leta zahtevana v razpisu) in shema kakovosti (skladno s ponudbo na razpis)), država porekla, dobavljena količina v neto količini, z ustrezno enoto mere, cena na enoto mere brez DDV.

V ostalih delih osnutka okvirnih sporazumov ostajata nespremenjena.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek priloge A/1 in A/2 predmetne razpisne dokumentacije.
Datum objave: 16.10.2020   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za dodatne informacije:

- Ali lahko ponudnik priloži v sklopu 7 in 8 certifikat IK proizvajalca, ponudnik pa nima certifikata za distribucijo?
- prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen - kot predlagamo.

4. SKLOP: MESO, MESNI IZDELKI
4 svinjski kare brez kosti- očiščeno, I.kategorija - Ali je v kosu?
6 suho meso - šink - Ali je v kosu?
7 "bohinjski zašinek (svinjski vrat, kuhinjska sol, začimbe)" - Ali je v kosu?
7 "bohinjski zašinek (svinjski vrat, kuhinjska sol, začimbe)" - Ali povprašujete po tako imenovani budjoli? Ali zahtevate bohinjski zašinek?
8 pečena hamburška slanina, max 2,5 % soli - Ali je v kosu?
10 suha domača salama - svinjina, maščoba, sol, konzervansi, sladkor - Ali je v kosu?

7. SKLOP: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
2 puranji file -sveži, v kosu, razred kakovosti A (max skupno odstopanje 2 % naročene mase) - Ali so prsa?
3 puranji file, razred kakovosti A, narezan na kocke cca 2x 2 cm (max odstopanje 10 % od velikosti kock, max skupno odstopanje 2 % naročene teže) - Ali so prsa?
4 puranji file, razred kakovosti A, narezan na zrezke 60 g do 90 g - Ali so prsa?
5 puranja stegna brez kosti in kože, razred kakovosti A - Ali so v kosu?
10 piščančja salama ekstra razreda, brez glutena, vsebuje najmanj 70 % piščančjega mesa, narezana na rezine, 15 do 20 g /kos - Ali povprašujete po piščančji posebni salami?

8. SKLOP: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
1 piščančje prsi - sveže, razred kakovosti A - Ali so s kostjo in kožo?
2 piščančja bedra - sveže, razred kakovosti A - Ali so s kostjo in kožo?
5 piščančji file - sveži, razred kakovosti A, narezan na zrezke, 60g do 80 g - Ali so prsa?
6 piščančji file - sveži, v kosu, razred kakovosti A (max skupno odstopanje 2 % naročene teže) - Ali so prsa?
7 piščančji file, razred kakovosti A, narezan na kocke 2x2 cm (max odstopanje 10 % od velikosti kock, max skupno odstopanje 2 % naročene teže) - Ali so prsa?

Hvala za odgovore.ODGOVOR

- Ali lahko ponudnik priloži v sklopu 7 in 8 certifikat IK proizvajalca, ponudnik pa nima certifikata za distribucijo?
Odgovor:
Ponudnik oziroma gospodarski subjekt mora, v kolikor ponudi živila iz sheme kakovosti, ponudbi priložiti certifikat, skladno s potrjeno specifikacijo Izbrana kakovost za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje in perutninsko meso, ki ga je potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V kolikor ponudnik oziroma gospodarski subjekt nabavlja meso od certificiranega proizvajalca in sam izvaja (le) razsek, porcioniranje, ipd., mora imeti za ta del pridobljen certifikat. Certifikat mora pridobiti tudi trgovec, ki ponuja živila z znakom Izbrana kakovost.

- prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen - kot predlagamo.
Odgovor:
Po ponovni preučitvi naročnik izbranega indeksa ne bo spreminjal. Navedeni indeks zajema oziroma je primeren za vsa razpisana živila oziroma blago. V zvezi s tem še pojasnjujemo, da Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (UL RS, št. 1/04) naročniku dopušča možnost valorizacije denarnih obveznosti, torej gre za lastno presojo in odločitev naročnika, ali bo valorizacijo cen v okvirnem sporazumu za obdobje trajanja omogočil ali ne. Prav tako navedeni pravilnik določa, da se v pogodbi kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti lahko uporabi indeks cen življenjskih potrebščin, ki pa v primerjavi z izbranim kumulativnim indeksom cen za hrano zajema še širši nabor blaga in storitev.

4. SKLOP: MESO, MESNI IZDELKI
4 svinjski kare brez kosti- očiščeno, I.kategorija - Ali je v kosu?
Odgovor: Da.

6 suho meso - šink - Ali je v kosu?
Odgovor: V kosu ali narezano po potrebi.

7 "bohinjski zašinek (svinjski vrat, kuhinjska sol, začimbe)" - Ali je v kosu?
Odgovor: V kosu ali narezano po potrebi.

7 "bohinjski zašinek (svinjski vrat, kuhinjska sol, začimbe)" - Ali povprašujete po tako imenovani budjoli? Ali zahtevate bohinjski zašinek?
Odgovor: Naročnik bo popravil opis živila in zahteva budjolo.

8 pečena hamburška slanina, max 2,5 % soli - Ali je v kosu?
Odgovor: V kosu ali narezano po potrebi.

10 suha domača salama - svinjina, maščoba, sol, konzervansi, sladkor - Ali je v kosu?
Odgovor: V kosu ali narezano po potrebi.

7. SKLOP: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
2 puranji file -sveži, v kosu, razred kakovosti A (max skupno odstopanje 2 % naročene mase) - Ali so prsa?
Odgovor: Da.

3 puranji file, razred kakovosti A, narezan na kocke cca 2x 2 cm (max odstopanje 10 % od velikosti kock, max skupno odstopanje 2 % naročene teže) - Ali so prsa?
Odgovor: Da.

4 puranji file, razred kakovosti A, narezan na zrezke 60 g do 90 g - Ali so prsa?
Odgovor: Da.

5 puranja stegna brez kosti in kože, razred kakovosti A - Ali so v kosu?
Odgovor: Da.

10 piščančja salama ekstra razreda, brez glutena, vsebuje najmanj 70 % piščančjega mesa, narezana na rezine, 15 do 20 g /kos - Ali povprašujete po piščančji posebni salami?
Odgovor: Da.

8. SKLOP: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
1 piščančje prsi - sveže, razred kakovosti A - Ali so s kostjo in kožo?
Odgovor: Ne. Naročnik bo popravil opis na piščančje prsi-sveže, brez kosti in kože, razred kakovosti A

2 piščančja bedra - sveže, razred kakovosti A - Ali so s kostjo in kožo?
Odgovor: Da. Ponudite piščančja bedra s kostjo in kožo sveže, razred kakovosti A

5 piščančji file - sveži, razred kakovosti A, narezan na zrezke, 60g do 80 g - Ali so prsa?
Odgovor: Da.

6 piščančji file - sveži, v kosu, razred kakovosti A (max skupno odstopanje 2 % naročene teže) - Ali so prsa?
Odgovor: Da.

7 piščančji file, razred kakovosti A, narezan na kocke 2x2 cm (max odstopanje 10 % od velikosti kock, max skupno odstopanje 2 % naročene teže) - Ali so prsa?
Odgovor: Da.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga, kjer je to potrebno.