Dosje javnega naročila 005726/2020
Naročnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Blago: NAKUP KIRURŠKIH MASK
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005726/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.09.2020
JN005726/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.09.2020
JN005726/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.09.2020
JN005726/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2021
JN005726/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005726/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
SI
Golnik
Slovenija
Rok Kikel
rok.kikel@klinika-golnik.si
+386 42569444
+386 42569442

Internetni naslovi
https://www.klinika-golnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367922/NMV-15-2020-MASKE.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367922/espd/05.NMV-15-2020-MASKE-Narocnik_ESPD.xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20899
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP KIRURŠKIH MASK
Referenčna številka dokumenta: NMV-15-2020-MASKE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35814000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP KIRURŠKIH MASK
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35814000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP KIRURŠKIH MASK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.10.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.10.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.09.2020   08:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali vam lahko ponudimo kirurške maske tipa IIR?

ODGOVOR

Da, Lahko

Datum objave: 18.09.2020   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali zahtevate neprepustnost na kapljice (splash resistence)?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Zahtevamo maske TIP II.

Lep pozdrav


VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da popravite zahteve naročnika in dodate stavek "ali enakovreden izdelek za večkratno uporabo" saj s trenutnimi zahtevami iz postopka izključujete vse proizvajalce mask EN14683 tip IIR za večkratno uporabo.

Prav tako zastavljamo vprašanje zakaj zahtevate zgolj izdelek za enkratno uporabo?

S pozdravi,

P

ODGOVOR
Datum objave: 18.09.2020   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da popravite zahteve naročnika in dodate stavek "ali enakovreden izdelek za večkratno uporabo" saj s trenutnimi zahtevami iz postopka izključujete vse proizvajalce mask EN14683 tip IIR za večkratno uporabo.

Prav tako zastavljamo vprašanje zakaj zahtevate zgolj izdelek za enkratno uporabo?

S pozdravi,

P

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal zahtev. Naročnik kupuje maske za enkratno uporabo in sicer maske TIP II.

Datum objave: 18.09.2020   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na drugem zavihku v specifikaciji artiklov je tudi 5. sklopov različnih artiklov. Ali je prišlo do napake in ponudimo samo maske v prvem zavihku?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Zavihek je ostal po pomoti.

Pri pripravi ponudbe upoštevajte samo prvi zavihek, ki se nanaša na maske.Datum objave: 21.09.2020   09:27
VPRAŠANJE
1.Ali so maske lahko pakirane po 10 kosov v zascitni embalazi, vendar ne v skatli.

2. Ali dopuscate pakiranje v skatli z normalnim odpiranjem, standardnim ofpiranjem?

Hvala

ODGOVOR

1. DA

2. DA

Datum objave: 22.09.2020   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

priporočljivo bi bilo definirati datumski rok prve dobave.
Edin podatek iz katerega lahko izhajamo je 2 dni od izdane naročilnice, kar pomeni za ponudnika da mora maske imeti že na zalogi v kolikor želi oddati ponudbo.
Jasno je da bo potrebno skleniti pogodbe, najverjetneje bodo vpogledi v ponudbe ter še potencialne revizije, a kot ponudniki Vam
z dodatnimi pojasnili lahko omogočimo veliko boljše izhodišče pri racionalni porabi sredstev kot z našim ugibanjem in nerealnimi kalkulacijami nepotrebnih stroškov.

V primeru, da kot ponudnik ne razpolagamo z zadostno količino tipa II s katero se prijavimo na dani razpis, lahko dobavimo IIR po enaki ceni kot iz pogodbe
seveda z ustrezno dokumentacijo?

Hvala in LP.

ODGOVOR

Naročnik bo popravil obrazec pogodbe in sicer tako, da bo veljavnost pogodbe fiksirana na predvidoma 01.11.2020 do 31.10.2021.

Naročnik točno določenih količin nakupa zaščitnih mask vnaprej ne more določiti, saj na to vplivajo tudi druge okoliščine na katere naročnik nima vpliva.

Iz letnih količin izhaja, da je naročnikova mesečna poraba okvirno določena pri 15.000 kom mask.

Glede na trenutno situacijo v zvezi z virusom COVID-19 ter ostalimi respiratornimi obolenji, kjer so maske potrebne pri delovnem procesu, pa naročnik v tem trenutku ne more podati zavezujoče informacije glede naročil in količine.Datum objave: 22.09.2020   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji na 4. strani navajate tudi menično izjavo za resnost ponudbe. V obrazcih pa imate le vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ali moramo ob ponudbi priložiti menično izjavo za resnost ponudbe?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Menična izjava za resnost ponudbe ni predvidena in jo ne upoštevajte.

Predvideni sta samo menični izjavi z menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


Datum objave: 25.09.2020   08:27
VPRAŠANJE
Podzravljeni,
ali moramo dostaviti tudi vzorce?

ODGOVOR
Naročnik bo vzorce zahteval naknadno, po odpiranju ponudb.VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali vam lahko ponudimo pakirane po 100 kom ?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

DADatum objave: 25.09.2020   08:28
Pozdravljeni,

Naročnik obvešča ponudnike, da bo vzorce za testiranje zahteval po odpiranju ponudb.

Naročnik bo zahteval 100 kom mask za testiranje.

hvala in lep pozdrav,

Datum objave: 25.09.2020   08:29
VPRAŠANJE
jure.vranicar@samal.si

ODGOVOR


naročnik na to vprašanje ne bo odgovarjal, ker smatra da gre za napako.

Datum objave: 25.09.2020   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

-Ali boste zahtevali reprezentativni vzorec, iz katerega boste preverili ustreznost pripomočka glede na strokovne zahteve in ponujeno pakiranje?

ODGOVOR:
Naročnik bo ponujene maske testiral ter preveril izpolnjevanje strokovnih zahtev, ki jih je določil v dokumentaciji javnega naročila v tehničnih specifikacijah ter morebitnih spremembah le-teh preko odgovorov na vprašanja. Ponujene maske morajo ustrezati ter izpolnjevati vsem tehničnim zahtevam naročnika.

-Ali zahtevate test report neodvisne institucije za EN 14683:2019+AC:2019 na katerem mora biti navedena ponujena kataloška številka in je le-ta navedena tudi na originalni embalaži, saj le to zagotavlja povezljivost test reporta s ponujeno kataloško številko maske in zagotavlja, da test report res pripada ponujeni maski z določeno kataloško številko?

ODGOVOR: Naročnik zahteva, da je maska skladna z razpisanim standardom.
VPRAŠANJE
Spoštovani,

-Ali mora imeti vsaka škatla navodilo za uporabo maske v slovenskem jeziku, ki je navedeno na vsaki škatli?

ODGOVOR: Ne.

-Ali mora imeti ponudnik potrdilo o vpisu v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, izdano s strani JAZMP, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev?

ODGOVOR: Naročnik ni posebej opredelil starosti potrdila o vpisu ponudnika v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, izdanega s strani JAZMP. Naročnik bo podatke preveril v uradni in javno dostopni evidenci.

-Ali mora imeti ponudnik pridobljen ISO 9001 kar vam zagotavlja ustrezno izvedbo storitve in ustreznost pripomočka?

ODGOVOR: Naročnik ne zahteva standarda ISO 9001


VPRAŠANJE
Spoštovani,

-Ali mora biti material žičke iz kovine, ki je prevlečena s plastiko, saj plastična ne omogoča dobrega oprijema nosne konice in tako ne zagotavlja ustrezne zaščite.

ODGOVOR:
Naročnik materiala, iz katerega mora biti izdelana nosna spona, ni opredelil, mora pa biti spona iz takega materiala, da omogoča dober oprijem in obdrži obliko ter s tem omogoča dobro tesnjenje. Naročnik bo to preveril ob testiranju.

-Ali morajo biti pakirane v škatli, z možnostjo izvlačenja vsake maske posebej?

ODGOVOR: NE

-Ali mora biti ovojnina ustrezno označena skladno z Direktivo 93/42/EEC ali EU Zahtevo 2017/745?

ODGOVOR: Ovojnina mora biti označena v skladu z razpisano dokumentacijo.